14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Так закінчив Товит свій спів похвальний.

Він помер у мирі, проживши 112 років, і був з почестями похований у Ніневії. Йому було 62 роки, коли осліп, і після того, як прозрів, він жив у достатках, чинив милостині, та й далі завжди благословляв Бога і прославляв його Божу велич.

А як умирав, прикликав свого сина Товію і наказав йому, кажучи: «Моя дитино! Візьми твоїх дітей,

і йди в Мідію, бо я вірю в Боже слово, що сказав пророк Наум проти Ніневії. Усе настане, усе збудеться проти Асирії і Ніневії; усе, що сказали послані Богом пророки Ізраїля, збудеться, і ні одне з їхніх слів не пройде марно; усе здійсниться свого часу, В Мідії буде безпечніше, ніж в Асирії та Вавилонії, бо я знаю й твердо переконаний, що все, що сказав Бог, Боже слово не впаде на землю марно. Наші брати, що живуть в Ізраїльській землі, будуть розсіяні й підуть геть із своєї гарної землі в неволю, а Ізраїльська земля стане пустинею. Самарія та Єрусалим стануть пустинею, а дім Божий у ньому буде пустий і спалений - дочасу.

Потім Бог знову змилується над ними, і приведе назад їх в Ізраїльську землю, і вони відбудують храм, але не такий, як перший, - аж до часу, поки здійсниться повнота часів. Опісля ж усі повернуться з своєї неволі й відбудують Єрусалим у славі; дім Божий у ньому буде також відбудований, як про нього сказали пророки Ізраїля.

По всій землі народи всі навернуться й будуть щиро почитати Бога. Всі покинуть своїх бовванів, що піддурювали та збивали їх з пантелику, й благословитимуть Бога віків у праведності.

Всі сини Ізраїля, що в ті дні спасуться й згадають Бога щиро, зберуться, підуть в Єрусалим і безпечно житимуть повіки в краю Авраама, що буде їм відданий. І радітимуть ті, що справді люблять Бога. А ті, що чинять гріх та кривду, зникнуть з усієї землі.

Отож наказую вам, мої діти: Служіть Богові по правді й чиніть те, що йому довподоби. Навчіть ваших дітей чинити справедливість і милостиню, щоб пам'ятали Бога, щоб благословляли його ім'я повсякчасно щиро та з усієї сили.

Тож, дитино, вийди з Ніневії, не зоставайсь тут. Того ж самого дня, як поховаєш твою матір побіч мене, не барися довше в цій країні, бо бачу, що в ній доконується безсоромно велика несправедливість та велике ошуканство.

Глянь, моя дитино, що Надав зробив Ахіяхарові, який виховав його! Хіба не звів його живим у могилу? І відплатив йому Бог за те знущання ввічі: Ахіяхар вийшов до світла Божого, а Надав спустивсь у темряву відвічну, бо намагався вбити Ахіяхара. За свої добродійства цей урятувавсь від сіті смерти, що Надав наставив на нього, а Надав потрапив у сіть смертну й там загинув.

Отож дивіться, дітоньки, що робить милостиня, а що робить несправедливість, як вона вбиває. Та ось я віддихати вже не можу.» Тож поклали його на ліжко, і він помер. І поховали його з почестями.

Коли ж умерла мати Товії, він поховав її біля свого батька; і пішов він з жінкою та дітьми в Мідію, де й оселився в Екбатані, в Рагуела, свого тестя.

Він чесно піклувався про них під їхню старість і поховав їх в Екбатані, в Мідії, й успадкував майно Рагуела й Товита, батька свого.

Помер він усіма поважаний, проживши 117 років.

Ще перед смертю довідавсь він про збурення Ніневії й бачив, як її населення вели до Мідії в неволю, у неволю, в яку їх забрав Кіяксар, цар Мідії. Товія благословив Бога за все, що він учинив із синами Ніневії та Асирії. Ще перед смертю він радів недолею Ніневії і благословив Господа Бога по віки вічні. Амінь.

Переклад Огієнка

-

-

Переклад Куліша

-

-

Переклад УБТ Турконяка

І Товит перестав визнаватися.

І він мав пятдесять вісім літ, коли втратив зір, і після вісімох літ відзискав. І робив милостині і додав боятися Господа Бога і Йому визнаватися.

Дуже ж він постарівся, і покликав свого сина і шість його синів і сказав йому: Сину, візьми твоїх синів. Ось я постарівся і я при відході з життя.

Відійди до Мидії, дитино, бо я повірив в те, що сказав пророк Йона про Ніневію, що вона буде знищена, в Мидії ж радше буде мир аж до часу, і що наші брати будуть з доброї землі розсіяні в землі, і Єрусалим буде спустошений, і божий дім, що в ньому, і дім буде спустошений на час.

І знову Бог їх помилує і поверне їх до землі, і збудують дім, не такий як перший, аж доки не сповняться часи віку. І після цього повернуться з полону і збудують Єрусалим славно, і дім Бога буде збудований в ньому на всі роди віку будовою славною, так як сказали про нього пророки.

І всі народи повернуться, щоб поправді боятися Господа Бога і закопають їхні ідоли, і всі народи поблагословлять Господа.

І його нарід визнаватиметься Богові, і Господь піднесе свій нарід, і зрадіють всі, що люблять Господа Бога в правді і справедливості, що чинять милосердя нашим братам.

І тепер, дитино, іди з Ніневії, бо з певністю станеться те, що сказав пророк Йона.

Ти ж зберігай закон і приписи і будь друголюбним і праведним, щоб тобі було добре, і поховай мене гарно і твою матір зі мною. І білше не оставайтеся в Ніневії.

Дитино, гляди, що зробив Аман Ахіяхарові, що вигодував його, як зі світла повів його до темряви, і як віддячився йому. І Ахіахар же спасся, йому ж віддача віддана була, і він зійшов до темряви. Манассія зробив милостиню і спасся з засідки смерті, яку він йому наставив, Аман же впав в засідку і згинув.

І тепер, дитино глянь, що робить милостиня, і як спасає справедливість. І як він це говорив, покинула його душа на ліжку. Мав же він сто пятдесять вісім літ. І той поховав його славно.

І коли померла Анна, поховав її з своїм батьком. Пішов же Товія з своєю жінкою і своїми синами до Екватани до свого тестя Раґуїла.

І постарівся славно і славно поховав батьків своєї жінки і унаслідив майно їхнє і свого батька Товита.

І помер в Екватанах Мидії, (маючи) сто двадцять пять літ.

І раніше ніж помер він почув про знищення Ніневії, який забрав в полон Навуходоносор і Асуир. І перед смертю зрадів за Ніневію.

Російський синодальний переклад

И окончил Товит славословие.

Он был восьмидесяти восьми лет, когда потерял зрение, и чрез восемь лет прозрел. И творил милостыни, и продолжал быть благоговейным пред Господом Богом и прославлять Его.

Наконец он очень состарился, и призвал сына своего и шесть сыновей его, и сказал ему: сын мой, возьми сыновей твоих; вот я состарился и уже на исходе жизни моей.

Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Ниневия будет разорена, как говорил пророк Иона; а в Мидии будет спокойнее до времени. Братья наши, находящиеся в отечественной земле, будут рассеяны из сей доброй земли; Иерусалим будет пустынею, и дом Божий в нем будет сожжен и до времени останется пуст.

Но опять Бог помилует их и возвратит их в землю; и воздвигнут дом Божий, не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века. И после того возвратятся из плена и построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем на все роды века, -- здание величественное, как говорили о нем пророки.

И все народы обратятся и будут истинно благоговеть пред Господом Богом, и ниспровергнут идолов своих;

и все народы будут благословлять Господа. И Его народ будет прославлять Бога, и Господь вознесет народ Свой; и все, истинно и праведно любящие Господа Бога, будут радоваться, оказывая милость братьям нашим.

Итак, сын мой, выйди из Ниневии, ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона.

Ты же соблюдай закон и повеления и будь любомилостив и справедлив, чтобы хорошо было тебе.

Похорони меня прилично, и мать твою со мною, и потом не оставайтесь в Ниневии. -- Сын мой, смотри, что сделал Аман с Ахиахаром, который воспитал его: как он из света привел его в тьму, и как воздано ему. Ахиахар спасен, а тот получил достойное возмездие-- сошел во тьму. Манассия творил милостыню, и спасен от смертной сети, которую расставили ему; Аман же пал в сеть, и погиб.

Итак, дети, знайте, что делает милостыня и как спасает справедливость.-- Когда он это сказал, душа его оставила его на ложе; было же ему сто пятьдесят восемь лет, и сын с честью похоронил его.

Когда умерла Анна, он похоронил и ее с отцом своим. После того Товия с женою своею и детьми своими отправился в Екбатаны к Рагуилу, тестю своему,

и достиг честной старости, и похоронил прилично тестя и тещу своих, и получил в наследство имение их и Товита, отца своего.

И умер ста двадцати семи лет в Екбатанах Мидийских.

Но прежде нежели умер, он слышал о погибели Ниневии, которую пленил Навуходоносор и Асуир, и возрадовался пред смертью о Ниневии.