4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Того ж дня згадав Товит про гроші, що склав їх у Гаваела в Рагах, у Мідії,

і сказав сам до себе: «Дійшов я вже до того, що просив собі смерти. Прикличу отже мого сина Товію, і скажу йому, раніше ніж умерти, про ті гроші.»

Та й прикликав він сина свого Товію, і коли той прибув, сказав до нього: «Як умру, то поховай мене належно. Шануй рідну матір, не покидай її ніколи, поки життя твого. Роби те, що їй любе, й не засмучуй її серця ніяким твоїм учинком.

Згадай, моя дитино, про всі ті небезпеки, яких вона зазнала з-за тебе, коли ти був у її лоні. А як умре, то поховай її в одному гробі біля мене.

У всі свої дні, дитино, згадуй про Господа, щоб не захотілось тобі згрішити й переступати заповіді його. Твори праведність усі дні життя свого і не ходи несправедливими дорогами.

Бо ті, що чинять правду, в ділах своїх будуть щасливі, як усі ті, що чинять справедливість.

Роби милостиню з того, що маєш. А коли милостиню робиш, око твоє нехай не буде скупим. Не відвертай свого лиця від усякого бідного, і обличчя Боже не відвернеться від тебе.

Милостиню роби згідно з тим, що маєш; коли у тебе є достатків повно, роби з них, а коли мало маєш, то не бійся й з того дати.

Бо так готуєш собі добрий скарб на день потреби,

тому що милосердя рятує від смерти й не дає ввійти у темряву.

Милостиня ж - приємний дар для всіх, що її чинять, перед Всевишнім.

Бережись, моя дитино, всякої розпусти й насамперед візьми собі жінку з роду твоїх предків. Не бери жінки-чужинки, що не з родини твого батька, бож ми сини пророків. Ной, Авраам, Ісаак, Яків, батьки наші від віку, -затям це собі, дитино, добре, - усі вони взяли собі жінок з-поміж своїх рідних, і були вони благословенні в своїх дітях, і потомство їхнє успадкує землю.

Та й нині, моя дитино, люби твоїх братів і не погорджуй у своїм серці ні синами від твоїх братів, ні дочками твого народу, щоб з них не взяти собі жінку, тому що в гордощах - руїна й неладу багато, у ледарстві - недостача й велика біда, бо ледарство є матір'ю голоднечі.

Заплати нікого з тих, що працюватимуть на тебе, в себе не затримуй; віддавай її негайно. Коли ти Богові будеш служити, то будеш мати нагороду. Вважай на себе, моя дитино, в усіх ділах твоїх. Будь завжди чемний у поведінці.

Не роби іншим того, що тобі не любе. Вина не пий аж-до пияцтва; пияцтво нехай тебе не супроводжує ніколи.

Зо свого хліба дай голодному, а з одежі - нагим. З усього того, що прибуває тобі, давай милостиню, нехай твоє око не буде зависне, коли будеш її робити.

Вилий своє вино та хліб на гробі справедливих, а грішникам не давай нічого.

У кожного розумного шукай поради, і всякою корисною порадою не знехтуй.

Увесь час благослови Господа Бога. Проси в нього, щоб твої дороги були прості й усі стежки та заміри таланили. Ніякий бо народ не має (доброї) поради; єдиний же Господь дає всі блага. (Він, кого хоче, вивищує), він, кого хоче, понижує глибоко аж до аду. Тож і нині, дитино, пам'ятай про ці заповіді! Й нехай вони не зітруться з твого серця.

Оце тепер, моя дитино, я тебе повідомлю, що я склав 10 талантів сріблом у Гаваела, сина Гаврі, що в Рагах, у Мідії.

Не бійсь, дитино, що ми зубожіли. Є в тебе багато добра, коли боїшся Бога, уникатимеш гріха й чинитимеш добро перед Господом, Богом твоїм.»

Переклад Огієнка

-

-

Переклад Куліша

-

-

Переклад УБТ Турконяка

В тому дні Товит згадав про срібло, яке передано Ґаваїлові в Раґеях Мидії,

і сказав в собі: Я попросив смерти. Що ж покличу Товію мого сина, щоб йому вказати раніше ніж я помру.

І покликавши його він сказав: Дитино, коли помру, поховай мене. І не погорди твоєю матірю, шануй її всі дні твого життя і роби її добро і не засмути її.

Памятай, дитино, що вона за тебе побачила багато небезпек в лоні. Коли помре, поховай її коло мене в одній гробниці.

Всі дні, дитино, памятай про нашого Господа Бога і не забажаєш згрішити і переступити його заповідей. Чини справедливість всі дні твого життя і не ходи дорогами неправедности.

Томущо як ти чинитимеш правду, тобі пощастить в твоїх ділах.

І всім, що чинять справедливість, чини милостиню з твого майна, і хай не заздрить твоє око, коли ти чиниш милостиню. Не відверни твого лиця від всякого бідного, і від тебе не відвернеться боже лице.

За тим, що в тебе є, по щедрости чини з них милостиню. Якщо мало в тебе є, не бійся чинити малу милостиню,

бо збираєш собі на день потреби добрий скарб.

Томущо милостиня спасає від смерти і не попускає ввійти в темряву.

Бо милостиня є добрий дар для всіх, що її чинять перед Найвищим.

Стережи себе, дитино, від всякої розпусти, і скорше візьми жінку з насіння твоїх батьків. І не бери жінки чужинки, яка не є з племени твого батька, томущо ми є сини пророків. Памятай, дитино, Ноя, Авраама, Ісаака, Якова, наших батьків від віку, бо вони всі взяли жінок з їхніх братів і були поблагословлені в їхніх дітях, і їхнє насіння унаслідить землю.

І тепер, дитино, люби твоїх братів і твоїм серцем не горди твоїми братами і синами і дочками твого народу, щоб взяти собі з них жінку, томущо в гордості знищення і велике замішання, і в ледарстві втрата і велика біднота. Бо ледарство є матірю голоду.

Зарплата кожної людини, яка лиш працюватиме, хай не остається при тобі, але віддай йому зразу, і якщо послужиш Богові, Він тобі віддасть. Вважай на себе, дитино, в усіх твоїх ділах і будь розумним в усій твоїй поведінці.

І нікому не чини те, що ти ненавидиш. Не пий вино до пиянства, і пиянство хай не ходить з тобою по твоїй дорозі.

Дай твій хліб голодному і твою одіж нагим. Чини милостиню з усього, що лиш буде надмірним в тебе, і хай твоє око не завидить, коли ти чиниш милостиню.

Вилий твої хліби на гріб праведних і не дай грішним.

Шукай раду в кожного розумного і не нехтуй всякою корисною радою.

І в кожному часі благослови твого Господа Бога і в нього проси, щоб твої дороги були прямими, і всі стежки і ради були вдалі. Томущо всякий нарід немає поради, але сам Господь дає всяке дорбо і кого лиш хоче, принижує, так як бажає. І тепер, дитино, памятай мої заповіді, і хай не будуть забрані з твого серця.

І тепер обявляю тобі про десять талантів срібла, які я передав Ґаваїлові синові Ґаврія в Раґах Мидії.

І не бійся, сину, що ми збідніли. В тебе є багато, якщо боятимешся Бога і відступиш від всякого гріха і вчиниш миле перед ним.

Російський синодальний переклад

В тот день вспомнил Товит о серебре, которое отдал на сохранение Гаваилу в Рагах Мидийских,

и сказал сам себе: я просил смерти; что же не позову сына моего Товии, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер?

И призвав его, сказал: сын мой! когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей; почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодное ей и не причиняй ей огорчения.

Помни, сын мой, что она много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подле меня в одном гробе.

Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего и не желай грешить и преступать заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями беззакония,

ибо, если ты будешь поступать по истине, в делах твоих будет успех, как у всех поступающих по правде.

Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божие.

Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу;

ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды,

ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму.

Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним.

Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков. Издревле отцы наши -- Ной, Авраам, Исаак и Иаков. Помни, сын мой, что все он брали жен из среды братьев своих и были благословенны в детях своих, и потомство их наследует землю.

Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись сердцем пред братьями твоими и пред сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости -- погибель и великое неустройство, а от непотребства -- оскудение и разорение: непотребство есть мать голода.

Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тотчас: и тебе воздастся, если будешь служить Богу. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих и будь благоразумен во всем поведении твоем.

Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем.

Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих; от всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню.

Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам.

У всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом полезным.

Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути твои были правы и все дела и намерения твои благоуспешны, ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но Сам Господь ниспосылает все благое и, кого хочет, уничижает по Своей воле. Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца твоего!

Теперь я открою тебе, что я отдал десять талантов серебра на сохранение Гаваилу, сыну Гавриеву, в Рагах Мидийских.

Не бойся, сын мой, что мы обнищали: у тебя много, если ты будешь бояться Господа и, удаляясь от всякого греха, делать угодное пред Ним.