12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось священики й левіти, що повернулись із Зоровавелом, сином Шеалтієла, та з Ісусом: Серая, Єремія, Езра,

Амарія, Маллух, Хаттуш,

Шеханія, Рехум, Меремот.

Іддо, Гіннетой, Авія,

Міямін, Маадія, Білга,

Шемая, Йоарів, Єдая,

Саллу, Амок, Хілкія, Єдая. Це голови священиків і брати їхні за часів Ісуса.

А левіти: Ісус, Біннуй, Кадмієл, Шеревія, Юда, Маттанія, що проводив похвальними піснями, він і його брати.

Також Бакбукія та Унні, брати їхні, стояли навпроти них при службі.

Від Ісуса народивсь Йоаким, Йоаким зродив Еліяшіва, Еліяшів - Йояду.

Йояда зродив Йонатана, а Йонатан зродив Яддуа.

За часів Йоакима були священики, голови родин: для Сераї Мерая, для Єремії Хананія,

для Езри Мешшуллам, для Амарії Єгоханан,

для Меліху Йонатан, для Шеванії Йосиф,

для Харіму Адна, для Мерайота Хелкай,

для Іддо Захарія, для Гіннетона Мешуллам,

для Авії Зіхрі, для Мініяміну й для Моадії Пілтай,

для Білги Шаммуа, для Шемаї Єгонатан,

для Йояріва Матнай, для Єдаї Уззі,

для Саллая Каллай, для Амока Евер,

для Хілкії Хашавія, для Єдаї Натанаїл.

За часів Еліяшіва, Йояди, Йоханана й Яддуа списано левітів, голів родин, а також священиків аж до царювання Дарія перського.

Сини Леві, голови родин, були записані в літописну книгу аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва.

Голови ж над левітами: Хашавія, Шепевія та Ісус, син Кадмієла, й їхні брати стояли навпроти них, щоб славити й благословити за постановою Давида, чоловіка Божого, черга за чергою.

Маттанія, Бакбукія, Овдія, Мешуллам, Талмон, Аккув - воротарі, на варті стояли вони коло складниць біля воріт.

Вони були за часів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцадака, й за часів Неємії, начальника, та Езри, священика й книжника.

Для посвяти єрусалимського муру скликувано з усіх їхніх місць левітів та й спрямовувано в Єрусалим, щоб святкувати посвяту з радістю, подякою та піснями, під звуки цимбалів, гарф та гусел.

І зібралися сини співців так із усієї єрусалимської округи, як і з сіл нетофатійських;

. також із Бет-Гілгалу, і з околиць Геви та Азмавету, бо співці побудували собі села довкруги Єрусалиму.

Священики й левіти очистили себе й очистили народ, брами й мур.

Тоді я вивів юдейських старшин на мур і уклав два великі хори, що подяку співали та йшли обходом. Один із них ішов по правому боці, на мурі до Гнояних воріт.

За ним йшов Гошая й половина юдейських старшин;

Азарія, Езра, Мешуллам,

Юда, Веніямин, Шемая та Єремія;

і деякі з священицьких синів з сурмами: Захарія, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанії, сина Міхаї, сина Заккура, сина Асафа,

і його брати Шемая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Натанаїл, Юда, Ханані, з музичними приладами Давида, чоловіка Божого. Езра книжник був попереду них.

Коло Джерельних воріт вони зійшли просто перед собою сходами Давидгорода, звищенням, що йшло на мур понад палатою Давида аж до Водяних воріт на сході.

Другий хор, співаючи подяку, йшов наліво, а за ним я і половина народу, по мурі здовж башти Печей до широкого муру,

далі понад Ефраїмові ворота, побіч Старих воріт і Рибних воріт, і башти Хананела, і башти Сотні аж до Овечих воріт, - і спинились коло Темничних воріт.

Обидва хори, співаючи подяку, спинились у домі Божому, і я та половина начальників зо мною,

і священики Еліякім, Масея, Мін'ямін, Міхай, Еліоенай, Захарія, Хананія з сурмами,

і Масея, Шемая, Єлеазар, Уззі, Єгоханан, Малкія, Елам та Езер, співці ж під проводом Ізрахії голосно співали.

І принесли того дня великі жертви й раділи, дав бо їм Бог велику радість. Раділи й жінки та діти, і далеко було чути радощі Єрусалиму.

Того ж таки дня були призначені люди до комор, що були складами для приносів, первоплодів та десятин, щоб до них збирати з піль різних міст частки призначені законом для священиків і левітів, бо Юдея раділа зо священиків і левітів, що служили

і пильнували служби Богові своєму й служби очищення; (так робили) й співці та воротарі - за постановою Давида й Соломона, його сина.

Бо колись, за часів Давида та Асафа, був провідник співців, і похвальні та подячні пісні на честь Бога,

і ввесь Ізраїль за часів Зоровавела й за часів Неємії давав день-у-день належні частки співцям та воротарям; отак віддавано святі приносини левітам, а левіти давали частину синам Арона.

Переклад Огієнка

А оце священики та Левити, що прийшли з Зоровавелем, сином Шеалтіїловим, та з Ісусом: Серая, °рмея, Ездра,

Амарія, Маллух, Хаттуш,

Шеханія, Рехум, Меремот,

Іддо, Ґіннетой, Авійя,

Мійямін, Маадія, Білґа,

Шемая, і Йоярів, Єдая,

Саллу, Амок, Хілкійя, Єдая. Це голови священиків та брати їхні за днів Ісуса.

А Левити: Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревея, Юда, Матанія, головний над славослов'ям він та брати його.

І Бакбукія та Унні, їхні брати, були навпроти них на сторожі.

А Ісус породив Йоякима, а Йояким породив Ел'яшіва, а Ел'яшів породив Йояду,

а Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя.

А за Йоякимових днів були священики, голови батьківських родів: з роду Сераїного Мерая, з °рмеїного Хананія,

з Ездриного Мешуллам, з Амаріїного Єгоханан,

з Меліхового Йонатан, з Шеваніїного Йосип,

з Харімового Адна, з Мерайотового Хелкай,

з Іддового Захарій, з Ґіннетонового Мешуллам,

з Авійїного Зіхрі, з Мін'ямінового та з Моадеїного Пілтай,

з Білґиного Шаммуя, з Шемаїного Йонатан,

а з Йоярівового Маттенай, з Єдаїного Уззі,

з Саллаєвого Каллай, з Амокового Евер,

з Хілкійїного Хашавія, з Єдаїного Натанаїл.

Левити, голови батьківських родів, були записані за днів Ел'яшіва, Йояди, і Йоханана, і Яддуя, а священики за царювання Дарія перського.

Сини Левія, голови батьківських родів, записані в Книгу Хронік, і аж до днів Йоханана, сина Ел'яшівового.

А голови Левитів: Хашавія, Шеревія, і Ісус, син Кадміїлів, та брати їхні були навпроти них, щоб хвалити та славити за наказом Давида, Божого чоловіка, черга за чергою.

Матанія, і Бакбукія, Овадія, Мешуллам, Талмон, Аккув, придверні, сторожа в брамних складах.

Вони були за днів Йоякима, сина Ісуса, сина Йоцадакового, та за днів намісника Неемії та священика вчителя Ездри.

А в свято освячення єрусалимського муру шукали Левитів по всіх їхніх місцях, щоб привести їх до Єрусалиму справити свято освячення та радости з похвалами, із піснею, цимбалами, арфами та з цитрами.

І позбиралися сини співаків та з округи навколо Єрусалиму та з осель нетофатян,

і з Бет-Гаґґілґала, і з піль Ґеви та Азмавету, бо співаки побудували собі двори навколо Єрусалиму.

І очистилися священики та Левити, і вони очистили народ, і брами та мур.

І повводив я Юдиних зверхників на мур, і поставив два великі збори славословників та походи, з них один пішов праворуч по муру до Смітникової брами.

А за ними йшов Гошая та половина Юдиних зверхників,

і Азарія, Ездра, і Мешуллам,

Юда, і Веніямин, Шемая, і Ірмея.

А з священичих синів із сурмами: Захарій, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанії, сина Міхаї, сина Заккура, сина Асафового,

а брати його: Шемая, і Азаріїл, Мілай, Ґілалай, Маай, Натанаїл, і Юда, Ханані з музичними знаряддями Давида, Божого чоловіка, а вчитель Ездра перед ними.

А при Джерельній брамі, навпроти них, вони йшли ступенями Давидового Міста, входом на стіну над Давидовим домом і аж до Водної брами на схід.

А другий збір славословників ішов ліворуч, а за ним я та половина народу, зверху по муру вище башти Печей та аж до Широкого муру,

і від Єфремової брами та до брами Старої, і до брами Рибної, і башти Ханан'їла, і башти Меа, і аж до брами Овечої, і спинилися біля брами Ув'язнення.

І стали обидва збори славословників біля Божого дому, і я, і половина заступників зо мною,

і священики: Ел'яким, Маасея, Мін'ямин, Міхая, Елйоенай, Захарій, Хананія з сурмами,

і Маасея, і Шемая, і Елеазар, і Уззі, і Єгоханан, і Малкійя, і Елам, і Езер. І співаки співали, а °зрахія був провідником.

І вони приносили того дня великі жертви та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю. І раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму!

І того дня були попризначувані люди над коморами для скарбів, для приношень, для первоплодів та для десятин, щоб зносити в них з міських піль законні частки священикам та Левитам, бо радість Юдеї була дивитися на священиків та на Левитів, що стояли!

І вони стерегли постанови свого Бога, і постанови про очищення, і були співаками та придверними за наказом Давида та сина його Соломона.

Бо віддавна, за днів Давида та Асафа, були голови співаків та пісні хвали й збори славословників для Бога.

І ввесь Ізраїль за днів Зоровавеля та за днів Неемії давав частки співацькі та придверничі, щодня належне, і освячував це Левитам, а Левити освячували Аароновим синам.

Переклад Куліша

Оце сьвященники й левіти, що прийшли з Зоровавелем, сином Селатиїловим, та з Ісусом: Сераїя, Еремія, Ездра,

Амарія, Маллух, Хаттуш,

Шеханїя, Рехум, Меремот,

Іддо, Гиннетой, Авія,

Миянин, Маадїя, Вилла,

Шемаїя, Йоярив, Едаїя,

Саллу, Амок, Хелкія, Едаїя. Се голови в сьвященників і брати їх за часів Ісуса.

А левіти: Ісус, Биннуй, Кадмиїл Шеревія, Юда, Маттанїя, провідник хвалячих (сьпівцїв), він і брати його,

І Бакбукія і Уннїй, брати їх, у їх черзі на сторожі.

Від Ісуса народивсь Йоаким, від Йоакима народивсь Елїяшив, від Елїяшива народивсь Йояда,

Від Йояди народивсь Йонатан, від Йонатана народивсь Яддуй.

За часів Йоакима були сьвященники, голови в поколїннях: З Сараіїного - Мераїя, в Ереміїного - Хананїя,

З Ездриного - Мешуллам, із Амаріїного - Йоханан,

З (дому) Мелиху - Йонатан, із Шеванїїного - Йосиф,

З Харимового - Адна, з Мерайотового - Хелкія,

З (дому) Іддо - Захарія, з Гіннетонового - Мешуллам,

З Авіїного - Зихрій, з Минїяминового, з Моадіїного - Пилтай,

З Вилгиного - Шаммуй, з Шемаїїного - Йонатан,

З Йояривого - Матнай, з Едаїїного - Уззій,

З Саллайового - Каллай, з Аммокового - Евер,

З Хелкіїного - Хашавія, з Едаїїного - Натанаїл.

Левіти, голови в поколїннях списані в записї, за часів Елїяшива, Йояди, Йоханана й Яддуя, а так само й сьвященники за царювання Дарія Перського.

Сини Левіїні, голови в поколїннях, записані в лїтописї до часу Йоханана, сина Елїяшовового.

Голови над левітами: Хашавія, Шеревія та Ісус, син Кадмиїлів, і їх брати при їх, щоб славити й дякувати, по постанові Давида, чоловіка Божого - черга за чергою.

Маттанїя, Бакбукія, Обадія, Мешуллам, Талмон, Аккув - сторожі, воротарі на вартї коло порогів воріт.

Вони були за часів Йоакима, сина Ісусового, сина Йоседекового, й за часів Неємії, начальника краю, та письменника Ездри, сьвященника.

Як посьвячували мур Ерусалимський, завізвано левітів з усїх місць їх, приказуючи їм прийти в Ерусалим, щоб справити посьвяченнє й радісне сьвято з похвалами й піснями, кимвалами, псалтирями й гуслями.

І зібрались сини сьпівцїв із повіту Ерусалимського та з сіл Нетофатських,

І з Бет-Гаггилгала, і з сіл Геви та Азмавету, бо сьпівцї побудували собі села в околицях Ерусалиму.

І очистили себе сьвященники й левіти, і очистили народ і ворота й мур.

Тодї повів я старшин Юдейських ід мурові й зложив два великі хори задля обходу, і йшов один із їх по правому боцї муру до Гнояних воріт.

За ними йшов Гошаїя й половина старшин у Юдеї,

Азарія, Ездра, Мешуллам,

Юда й Бенямин, і Шемая й Еремія;

А з синів сьвященницьких з трубами: Захарія, син Йонатанів, син Шемаїї, син Маттанїї, син Михея, син Закхура, син Асафа,

І його брати: Шамаїя, Азариїл, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаїл, Юда та Хананїй з музичними прирядами Давида, чоловіка Божого, а письменник Ездра поперед їх.

Коло Криничаних воріт навпроти їх, вийшли вони по ступенях міста Давидового сходами, що йшли на мур понад домом Давидовим, до Водяних воріт ік сходу.

Другий хор йшов насупроти їх, а за ним я й половина народу, по мурі від Пічаної башти і до широкого муру.

І від Ефраїмових воріт, попри старі ворота й ворота Рибні і башту Хананела і башту Меа, до Овечих воріт, і спинились коло воріт Темничних.

Потім стали обидва хори коло дому Божого, і я й половина старшин зо мною,

І сьвященники Елїяким, Маасея, Минїямин, Михей, Еліоєнай, Захарія, Хананїя з трубами,

І Маасея і Шемаїя, і Елеазар і Уззій, і Йоханан і Малхія, і Елам та Езер. І сьпівали сьпівцї голосно; провідник їх Ізрахія.

І приносили того дня великі жертви й радїли, бо дав їм Бог велику радість. Радїли й жінки й дїти, і далеко було чути радощі Ерусалиму.

Того ж таки дня приставлені були люде до комор із приносами первоплодів та десятин, щоб збірали дари з поля коло міст, призначені законом про сьвященників та левітів, бо Юдеям любо було дивитись на сьвященників та левітів, що стояли,

І пильнували служби Богові свойму й служби очищення, та були сьпівцями й воротарями по постанові Давида й сина його Соломона.

Бо з давна, з часів Давида й Асафа були настановляні провідники сьпівцїв і піснї Богові похвальні й подячні.

Усї Ізрайлитяне за часів Зоровавеля й за часів Неємії давали частки сьпівцям та воротарям на кожний день і віддавали присьвяти левітам, а левіти віддавали присьвячене синам Аароновим.

Переклад УБТ Турконяка

І це священики і левіти, що прийшли з Зоровавелем сином Салатіїла й Ісуса. Сарая, Єрмія, Ездра,

Амарія, Малух,

Сехенія.

 

 

 

Це володарі священиків і їхні брати в днях Ісуса.

І левіти: Ісус, Вануй, Кадміїл, Саравія, Йодай, Маттанія. Він над групами і їхні брати

на щоденну службу.

Й Ісус породив Йоакіма, і Йоакім породив Еліасіва, і Еліясів Йодая,

і Йодай породив Йонатана, і Йонатан породив Ядуя.

І в днях Йоакіма його брати священики і володарі батьківщин: В Сараї Амарія, в Єрмія Ананія,

в Ездри Месулам, в Амарії Йоанан,

в Амалуха Йонатан, в Сенехія Йосиф,

в Арема Аннас, в Маріота Елкай,

в Аддая Захарія, в Ґанатона Месулам,

в Авії Зехрій, в Веніямина в часах в Фелитія,

в Валґая Самуя, в Семея Йонатан,

в Яріма Маттанія, в Ідія Озій,

в Салая Каллай, в Амеха Авед,

в Елкія Асавія, в Єдеїя Натанаїл.

Левіти в днях Еліясіва, Йоада і Йоа і Йоанан і Ідуя записані як володарі батьківщин, і священики в царстві Дарія Перса:

Сини Левія володарі батьківщин записані в книзі літопису і аж до днів Йоанана сина Елісуя.

І володарі левітів: Асавія і Саравія і Ісус і сини Кадміїла і їхні брати перед ними, щоб співати і хвалити за заповіддю Давида божого чоловіка щоденно, щоденно.

Коли я збирав дверників

- (це було) в днях Йоакіма сина Ісуса, сина Йоседека, і в днях Неемії, і Ездра (був) священиком і писарем.

І в обновленні стіни Єрусалиму шукали левітів в їхніх поселеннях, щоб привести їх до Єрусалиму, щоб зробити обновлення і радість в тодаті і в співах, граючи на цимбалах і псалтирях і гуслях.

І зібралися сини співаків і з околиці довкруги до Єрусалиму і з дворів

і з піль, бо співаки збудували собі двори в Єрусалимі.

І священики і левіти очистилися і очистили нарід і дверників і мур.

І привели володарів Юди на мур і поставили дві великі (групи) для співу, і я пройшов з права по стіні гною,

і за ними пішов Осая і половина володарів Юди

і Азарія, Ездра і Месулам,

Юда і Веніямин і Самая і Єремія

і (часть) з синів священиків з трубами Захарія син Йонатана, син Самая, син Матанія, син Міхая, син Закхура, син Асафа

і його брати Самая і Озіїл, Ґелолій, Маая, Натанаїл і Юда, Ананій, щоб співати пісні Давида божого чоловіка, і перед ними Ездра писар

над брамою Аїн перед ними пішли ступенями міста Давида в підйомі муру перед домом Давида і аж до брами води на сході.

І з співами друга (група) виходила їм на зустріч, і я за нею, і половина народу на стіні над стовпом теннурім і аж до стіни рівнини

і понад брамою Ефраїма і над брамою Ейсіяни і над рибною брамою і вежою Анамеїла і від стовпа Меї і аж до овечої брами і стали в брамі сторожі.

І стали дві співучі (групи) в божому домі, і я і половина війська зі мною

і священики Еліякім, Маасія, Веніямін, Міхая, Еліонай, Захарія, Ананія

Семея і Елеазар і Озія і Йоанна і Мелхія і Елам і Езур, і чути було співаків і (їх) почислено.

І в тому дні принесли в жертву великі жертви і зраділи, бо Бог їх дуже розвеселив. І їхні жінки і їхні діти зраділи, і було чути радість в Єрусалимі здалека.

І в тому дні поставили мужів над скарбницею скарбів, первоплодів і десятин і зібраним між ними для володарів міст, часті священикам і левітам, бо в Юди була радість і над священиками і над Левітами, які стояли.

І вони стерегли сторожі їхнього Бога і сторожі очищення і співаків і дверників за законами Давида і Соломона його сина.

Бо в днях Давида на початку Асав перший з співаків і (співав) пісню і хвали Богові.

І ввесь Ізраїль в днях Зоровавеля давав часті співакам і дверникам, з дня на день за словом, і освячували левітам, і левіти освячували синам Аарона.

Російський синодальний переклад

Вот священники и левиты, которые пришли с Зоровавелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом: Сераия, Иеремия, Ездра,

Амария, Маллух, Хаттуш,

Шехания, Рехум, Меремоф,

Иддо, Гиннефой, Авия,

Миямин, Маадия, Вилга,

Шемаия, Иоиарив, Иедаия,

Саллу, Амок, Хелкия, Иедаия. Это главы священников и братья их во дни Иисуса.

А левиты: Иисус, Биннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при славословии, он и братья его,

и Бакбукия и Унний, братья их, наряду с ними державшие стражу.

Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Елиашива, Елиашив родил Иоиаду,

Иоиада родил Ионафана, Ионафан родил Иаддуя.

Во дни Иоакима были священники, главы поколений: из дома Сераии Мераия, из дома Иеремии Ханания,

из дома Ездры Мешуллам, из дома Амарии Иоханан,

из дома Мелиху Ионафан, из дома Шевании Иосиф,

из дома Харима Адна, из дома Мераиофа Хелкия,

из дома Иддо Захария, из дома Гиннефона Мешуллам,

из дома Авии Зихрий, из дома Миниамина, из дома Моадии Пилтай,

из дома Вилги Шаммуй, из дома Шемаии Ионафан,

из дома Иоиарива Мафнай, из дома Иедаии Уззий,

из дома Саллая Каллай, из дома Амока Евер,

из дома Хелкии Хашавия, из дома Иедаии Нафанаил.

Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Елиашива, Иоиады, Иоханана и Иаддуя, и также священники в царствование Дария Персидского.

Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова.

Главы левитов: Хашавия, Шеревия, и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для славословия при благодарениях, по установлению Давида, человека Божия - смена за сменою.

Матфания, Бакбукия, Овадия, Мешуллам, Талмон, Аккув - стражи, привратники на страже у порогов ворот.

Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иоседекова, и во дни областеначальника Неемии и книжника Ездры, священника.

При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им придти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирей и гуслей.

И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофафских,

и из Беф-Гаггилгала, и с полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима.

И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота, и стену.

Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к Навозным воротам.

За ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее,

Азария, Ездра и Мешуллам,

Иуда и Вениамин, и Шемаия и Иеремия,

а из сыновей священнических с трубами: Захария, сын Ионафана, сын Шемаии, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа,

и братья его: Шемаия, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди них.

Подле ворот Источника, против них, они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова до Водяных ворот к востоку.

Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа, по стене от Печной башни и до широкой стены,

и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к Овечьим воротам, и остановились у ворот Темничных.

Потом оба хора стали у дома Божия, и я и половина начальствующих со мною,

и священники: Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоенай, Захария, Ханания с трубами,

и Маасея и Шемаия, и Елеазар и Уззий, и Иоханан и Малхия, и Елам и Езер. И пели певцы громко; главным у них был Израхия.

И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены и дети, и веселие Иерусалима далеко было слышно.

В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что Иудеям радостно было смотреть на стоящих священников и левитов,

которые совершали службу Богу своему и дела очищения и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона.

Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные.

Все Израильтяне во дни Зоровавеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона.