11

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Старшини народу жили в Єрусалимі; решта ж народу кинули жереб, щоб один із десятьох ішов жити в Єрусалим, святе місто, а дев'ять десятих зоставалося в інших містах.

Народ благословив усіх, що самохіть погодилися жити в Єрусалимі.

А ось голови областей, що жили в Єрусалимі - бо в містах Юдеї кожний жив у своїй посілості, в своїх містах: ізраїльтяни, священики, левіти, нетінеї й сини слуг Соломона.

В Єрусалимі жили з синів Юди та з синів Веніямина. З синів Юди: Атая, син Уззії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Магалалела, з синів Переца;

і Масея, син Варуха, сина Кол-Хозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йоаріва, сина Захарії, сина Шелонія;

всіх синів Переца, що жили в Єрусалимі, 468 мужів хоробрих.

А ось сини Веніямина: Саллу, син Мешуллама, сина Йоеди, сина Педаї, сина Колаї, сина Масеї, сина Ітієла, сина Ісаї;

а по ньому Габбай. Саллай, 928 усіх.

Йоіл, син Зіхрі, був їхнім начальником, а Юда, син Гассенуа, був другим над містом.

Із священиків: Єдая, син Йояріва, Яхин і

Серая, син Хілкії, сина Мешуллама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, управитель над домом Божим,

і їхні брати, що були на роботі при домі Божому, 822; і Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарії, сина Пашхура, сина Малкії,

і його брати, голови родин, 242; і Амасай, син Азарела, сина Ахзая, сина Мешіллемота, сина Іммера,

і його брати, мужі відважні, 128. Начальником над ними був Завдієл, син Гаггедоліма.

З левітів же: Шемая, син Хашува, син Азрікама, сина Хашавії, сина Буні;

Шаветай і Йозавад, з головних левітів, призначений до зовнішньої служби дому Божого;

Маттанія, син Міхи, син Завді, сина Асафа, був провідником, що проводив пісні славословлення для молитви; Бакбукія, другий з його братів, й Авда, син Шаммуа, сина Галала, сина Єдутуна.

Усіх левітів у святому місті 284.

Воротарі: Аккув, Талмон і їхні брати, що стерегли брами, 172.

Решта ж ізраїльтян, священиків, левітів жили по всіх містах Юдеї, кожен у своїй спадщині.

Нетінеї ж жили на Офелі; Ціха й Гішпа були над нетінеями.

Начальником же левітів у Єрусалимі був Уззій, син Бані, сина Хашавії, сина Маттанії, сина Міхи, з синів Асафа, співців, при службі в домі Божому,

бо був наказ царя щодо них і встановлене забезпечення для співців на кожний день.

Петахія, син Мешезавела, з синів Зераха, сина Юди, був відпоручником царя в усіх справах щодо народу.

Щождо сіл та їхніх піль, то деякі сини Юди жили в Кіріят-Арбі та в приналежних до неї містечках; у Дівоні й в приналежних до нього містечках; в Єкавцелі та його селах;

в Єшуї, в Моладі, в Бет-Пелеті,

в Хацар-Шуалі, в Версавії й в приналежних до неї містечках;

в Ціклазі, в Мехоні й в приналежних до неї містечках;

. в Ен-Ріммоні, в Цорі, в Ярмуті,

в Заноаху, в Адулламі й їхніх селах; в Лахіші та на його полях: в Азеці й приналежних до неї містечках. Вони осілись від Версавії до Гінном-долини.

Сини ж Веніямина мешкали в Геві, Міхмасі, Айї, Бетелі й приналежних до нього містечках:

в Анатоті, Нові, Ананії,

в Хацорі, Рамі, Гіттаїмі,

в Хадіді, Цевоїмі, Неваллаті,

в Лоді, Оно й долині Ремісників.

А з левітів деякі частини належали до Юди та Веніямина.

Переклад Огієнка

І сиділи зверхники народу в Єрусалимі, а решта народу кинули жеребки, щоб привести одного з десяти сидіти в Єрусалимі, місті святому, а дев'ять частин зостаються по інших містах.

І поблагословив народ усіх тих людей, що пожертвувалися сидіти в Єрусалимі.

А оце голови округи, що сиділи в Єрусалимі, а по Юдиних містах сиділи, кожен у своїй посілості, по своїх містах, Ізраїль, священики, і Левити, і храмові підданці, і сини Соломонових рабів.

А в Єрусалимі сиділи оці з синів Юдиних та з синів Веніяминових. Із синів Юдиних: Атая, син Уззійї, сина Захарія, сина Амарії, сина Шефатії, сина Магаліїла, із синів Перецових.

І Маасея, син Баруха, сина Кол-Хозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йояріва, сина Захарія, сина Шілоні.

Усіх синів Перецових, що сиділи в Єрусалимі, було чотири сотні шістдесят і вісім хоробрих людей.

А оце Веніяминові сини: Саллу, син Мешуллама, сина Йоеда, сина Педаї, сина Кадаї, сина Маасеї, сина Ітіїла, сина Ісаї.

А по ньому: Ґаббай, Саллай, дев'ять сотень двадцять і вісім.

А Йоїл, син Зіхрі, був провідником над ними, а Юда, син Сенуїн, другий над містом.

Із священиків: Єдая, син Йоярів, Яхін,

Серая, син Хілкійї, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітува, начальник у Божому домі.

А їхніх братів, що робили службу для Божого дому, вісім сотень і двадцять і два. І Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарія, сина Пашхура, сина Малкійї,

а їхніх братів, голів батьківських родів, двісті сорок і два. І Амашсай, син Азаріїла, сина Ахезая, сина Мешіллемота, сина Іммера,

а їхніх братів, хоробрих вояків, сто двадцять і вісім, а провідник над ними Завдіїл, син Ґедоліма.

А з Левитів: Шемая, син Хашшува, сина Азрікама, сина Хашавії, сина Бунні.

А Шаббетай та Йозавад були над зовнішньою службою для Божого дому, з голів Левитів.

А Матанія, син Міхи, сина Завді, сина Асафового, був головою, що починав славословити при молитві, і Бакбукія, другий з братів його, і Авда, син Шаммуї, сина Ґалала, сина Єдутунового.

Усіх Левитів у святому місті було двісті вісімдесят і чотири.

А придверні: Аккув, Талмон та їхні брати, що сторожили при брамах, сто сімдесят і два.

А решта Ізраїля, священики, Левити були по всіх Юдиних містах, кожен у наділі своїм.

А храмові підданці сиділи в Офелі, а Ціха та Ґішпа були над підданцями.

А провідником Левитів в Єрусалимі був Уззі, син Бані, сина Хашавії, сина Маттанії, сина Міхи, з Асафових синів, співаків при службі Божого дому,

бо був царів наказ про них та певна оплата на співаків про кожен день.

А Петахія, син Мешезав'їла, із синів Зераха, сина Юдиного, був при руці царя для всіх справ народу.

А по дворах на полях своїх з Юдиних синів сиділи: в Кір'ят-Арбі та залежних її містах, і в Дівоні та залежних його містах, і в Єкавцеїлі та залежних його містах,

і в Єшуї, і в Моладі, і в Бет-Пелеті,

і в Хасар-Шуалі, і в Беер-Шеві та залежних його містах,

і в Ціклаґу, і в Мехоні та в залежних її містах,

і в Ен-Ріммоні, і в Цор'ї, і в Ярмуті,

Заноаху, Адулламі та дворах її, в Лахішу та полях його, в Азці та залежних її містах. І таборували вони від Беер-Шеви аж до долини Гінном.

А Веніяминові сини, починаючи від Ґеви, заселили оці міста: Міхмаш, і Айя, і Бет-Ел та залежні його міста,

Анатот, Нов, Ананія,

Хацор, Рама, Ґіттаїм,

Хадід, Цевоїм, Неваллат,

Лод і Оно, долина Харашім.

А з Левитів Юдині відділи жили в краю Веніямина.

Переклад Куліша

І жили старшини народу в Ерусалимі, прочі ж із народу кинули жереби, щоб одна десята часть їх ійшла жити в сьвяте місто Ерусалим, а девять в инчих містах.

І благословив народ усїх, що самохіть згодились жити в Ерусалимі.

Оце голови в краю, що жили в Ерусалимі, - а в містах Юдеї жили, кожний в посїлостї своїй по містах своїх: Ізрайлитяне, сьвященники, левіти, нетинеї й сини слуг Соломонових;

В Ерусалимі жили деякі з синів Юди та з синів Бенямина. З синів Юди: Атаїя, син Сафатії, сина Малелеїлового, з синів Фаресових,

І Маасея, син Баруха, син Колхозея, син Хазаїї, син Адаїї, син Йоярива, син Захарії, син Шилонїя.

Усїх синів Фаресових, живших у Ерусалимі, чотириста шістьдесять вісїм, люде добірні.

А се сини Беняминові: Саллу, син Мешуллама, син Йоеда, син Федаїї, син Калаїї, син Маасеї, син Ітиїла, син Ісаїї,

А по йому Габбай, Саллай, - девятьсот двайцять вісїм.

Йоіль, син Зіхрин, був їх начальником, а Юда, син Сенуїн, був другим над містом.

З сьвященників: Едаїя, син Йоярива, Яхин,

Сераїя, син Хелкії, син Мешуллама, син Садока, син Мерайота, син Ахитува, був старшиною в домі Божому,

І брати їх, що були на службі при домі Божому - вісїмсот двайцять два; і Адаїя, син Ерохамів, сина Фелалїїного, син Амзія, син Захарії, син Пашхура, син Малхії,

І брати їх голови в поколїннях - двістї сорок два; і Амашсай, син Азариїла, син Ахзая, син Мешиллемота, син Іммера,

І брати його, люде добірні, - сто двайцять вісїм. Начальником над ними був Завдиїл, син Гагедолимів.

А з левітів: Шемаїя, син Хашшува, син Азрикама, син Хашавії, син Вуннїя,

І Шавтай, і Йозавад із голов у левітів по надвірнїх справах дому Божого,

І Маттанїя, син Михи, син Завдїя, син Асафа, головний провідник сьпіву при молитві, і Бакбукія, другий після його за братів його, і Авда, син Шаммуя, син Галала, син Ідитуна.

Усїх левітів у сьвятому містї двістї вісїмдесять чотири.

А воротарі: Аккув, Талмон і брати їх, що сторожували коло брам - сто вісїмдесять два.

Прочі Ізрайлитяне, сьвященники, левіти жили по всїх містах Юдеї, кожний в свойму удїлї.

А нетинеї жили в Офелї; над нетинеями ж Зиха й Гишфа.

Старшиною над левітами в Ерусалимі був Уззій, син Банїя, син Хашавії, син Маттанїї, син Михи, з синів Асафових, що були сьпівцями при службі Божій в домі Божому,

Бо від царя був (окремний) приказ про сьпівцїв, і заведений порядок на кожний день.

І Петахія, син Мешезавелів, із синів Зари, сина Юдиного, був уповносилений від царя до всяких справ, що дотикали народу.

Із тих же, що по селах, по землях своїх, жили сини Юдині в Киріят-Арбі та залежних від неї містах, в Дибонї й залежних від його містах, в Екавзеїлї й селах його,

В Ешуї, в Моладї й Бет-Палетї,

В Хазар-Шуалї, в Бирсабії й залежних від неї містах,

В Секелазї, в Мехонї й залежних від неї городах,

В Ен-Риммонї, в Зорі й в Ярмутї,

В Заноасї, Одоламі й селах їх, в Лахисї й на полях його, в Азецї і в залежних від неї містах. Вони сїли осадами від Бирсабії до долини Енномової.

Сини Беняминові, (починаючи) від Геви, в Михмасї, Гаї, в Бетелї й залежних від його містах,

В Анатотї, Нові, Ананїї,

Газорі, Рамі, Гиттаїмі,

Хадидї, Зевоїмі, Неваллатї,

Лодї, Оно, в долинї Харашимі.

І левіти мали осади свої в удїлах Юдиних та Беняминових.

Переклад УБТ Турконяка

І володарі народу осіли в Єрусалимі, і осталі з народу вкинули жереб, щоб взяти одного з десяти, щоб осісти в Єрусалимі в святому місті і в (інших) містах девять частей.

І нарід поблагословив всіх мужів, що добровільно осіли в Єрусалимі.

І це володарі країни, які осіли в Єрусалимі і в містах Юди, осіли (кожний) чоловік у свому наслідді в своїх містах, з Ізраїля: священики і Левіти і натінеї і сини рабів Соломона.

І в Єрусалимі осіли з синів Юди і з синів Веніямина. З синів Юди: Атая син Озая, син Захарії, син Амарії, син Сафатія, син Малелеїла, і (дехто) з синів Фареса.

І Маасія син Варуха, син Халаза, син Озії, син Адая, син Йояріва, син Захарія, син Силонія.

Всі сини Фареса, що сиділи в Єрусалимі - чотириста шістдесять вісім мужів сили.

І це сини Веніямина: Сило син Месулама, син Йоада, син Фадая, син Колея, син Маасія, син Етіїла, син Єссія.

І за ним Ґивій, Силій - девятьсот двадцять вісім.

І Йоіл син Зехрія головував над ними, і Юда син Асана другий над містом.

З священиків: І Ядія син Йоаріма, Яхін,

Сарая син Елкія, син Месулама, син Саддука, син Маріота, син Аїтова перед божим домом,

і їхні брати, що роблять діло дому. Амасій син Захарія, син Фассура, син Мелхія,

і його брати володарі батьківщин - двісті сорок два. І Амессей син Ездріїла,

і його брати сильні до війська - сто двадцять вісім, і володар над ними Зехріїл син сильних.

І з левітів Самея син Асува, син Езрія,

і Маттанія син Міха, і Йовив син Самуя -

двісті вісімдесять чотири. І володарі Акува, Теламін, і їхні брати - сто сімдесять два.

І поставлений був над Левітами син Ванія, Озій син Асавія, син Міха. З синів Асафа співаків перед ділом божого дому,

бо на них заповідь царя.

І Фатая син Вазиза (був) до услуги царя на всяку справу народу

і дворів в їхньому полі. І (дехто) з синів Юди осів в Каріятарвоці

і в Ісусі

і в Веирсавії,

і їхніх дворах, Лахіс і його поля. І перебували в Веирсавії.

І сини Веніямина (поселилися) від Ґаваи до Махмас.

І з левітів часті в Юди і Веніямині.

Російський синодальний переклад

И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах.

И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме.

Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, - а в городах Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим: Израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых; -

в Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын Уззии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеила, из сыновей Фареса,

и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония.

Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, четыреста шестьдесят восемь, люди отличные.

И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии,

и за ним Габбай, Саллай - девятьсот двадцать восемь.

Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Сенуи, был вторым над городом.

Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иахин,

Сераия, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием,

и братья их, отправлявшие службу в доме Божием - восемьсот двадцать два; и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии,

и братья его, главы поколений - двести сорок два; и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера,

и братья его, люди отличные - сто двадцать восемь. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима.

А из левитов: Шемаия, сын Хашшува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунния,

и Шавфай, и Иозавад, из глав левитов по внешним делам дома Божия,

и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель славословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна.

Всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре.

А привратники: Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот - сто семьдесят два.

Прочие Израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе.

А нефинеи жили в Офеле; над нефинеями Циха и Гишфа.

Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в доме Божием,

потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание.

И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа.

Из живших же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его,

в Иешуе, в Моладе и в Беф-Палете,

в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах,

в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах,

в Ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе,

в Заноахе, Одолламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой.

Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вефиле и зависящих от него городах,

в Анафофе, Нове, Анании,

Гацоре, Раме, Гиффаиме,

Хадиде, Цевоиме, Неваллате,

Лоде, Оно, в долине Харашиме.

И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.