7

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

От тоді, коли мур був відбудований, і я повставляв двері, а й воротарі, співці та левіти були настановлені,

дав я владу над Єрусалимом моєму братові Ханані та начальникові замку Хананії, він бо був чоловік вірний та богобоязливіший, ніж багато інших,

і сказав я їм: «Нехай не відчиняють брам єрусалимських, доки не припече сонце; і поки люди ще стоять на ногах, нехай замикають і засувають двері. Нехай єрусалимські мешканці стануть на сторожі, кожний на своїй варті, кожен перед своїм домом.»

Але місто було просторе й велике, народу ж у ньому було мало, і домів було небагато набудовано.

Тоді Бог мій поклав мені на серце зібрати вельмож, начальників і народ, щоб їх перелічити за родоводом, бо я знайшов родовідний список тих, що повернулись напочатку, а в ньому знайшов таке написане:

«Оце люди области, що повернулися з полону на вигнанні, що їх переселив був Навуходоносор, вавилонський цар, і що прибули в Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто.

Вони прибули із Зоровавелом, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мардохеєм, Білшаном, Місперетом, Бігваєм, Нехумом, Бааною. Число людей народу Ізраїля:

синів Пароша 2172; -

синів Шефатії 372; -

синів Араха 652; -

синів Пахат-Моава, з синів Ісуса та Йоава, 2818; -

синів Елама 1254; -

синів Затту 845; -

синів Закхея 760; -

синів Бііннуя 648; -

синів Бевая 628; -

, синів Азгада 2322; -

синів Адонікама 667; -

синів Бігвая 2067; -

синів Адіна 655; -

синів Атера Єзекіїного 98; -

синів Хашума 328; -

синів Бецая 324; -

синів Харіфа 112; -

синів з Гівеону 95; -

людей із Вифлеєму й Нетофи 188; -

людей із Анатоту 128; -

людей із Бет-Азмавету 42; -

. людей із Кіріят-Єаріму, Кефіри й Беероту 743; -

людей із Рами й Геви 621; -

людей із Міхмасу 122; -

людей із Бетелу й Аї 123; -

людей із другого Нево 52; -

синів другого Еламу 1254; -

синів із Харіму 320; -

людей з Єрихону 345; -

людей із Лоду, Хадіду й Оно 721; -

людей із Сенаї 3930.

Священиків: синів Єдаї з дому Ісуса 973; -

синів Іммера 1052; -

синів Пашхура 1247; -

синів Харіма 1017.

Левітів: синів Ісуса, (з дому) Кадмієла, синів Годавії 74.

Співців: синів Асафа 148.

Воротарів: синів Шаллума, синів Атера, синів Талмона, синів Акхува, синів Хатіти, синів Шовая 138.

Нетінеїв: синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Таббаота,

синів Кероса, синів Сії, синів Падона,

синів Левана, синів Хагави, синів Салмая,

синів Ханана, синів Гіддела, синів Гахара,

синів Реаї, синів Реціна, синів Некоди,

синів Газзама, синів Уззи, синів Пасеаха,

синів Бесая, синів Меуніма, синів Нефішеіма,

синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Харкура,

синів Бацлута, синів Мехіди, синів Харші,

синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха,

синів Неціяха, синів Хатіфи,

синів слуг Соломона, синів Сотая, синів Соферета, синів Періди,

синів Яали, синів Даркона, сидів Гіддела,

синів Шефатії, синів Хаттіла, синів Похерет-Гацваїма, синів Амона, -

усіх нетінеїв і слуг Соломона - 392.»

А ось ті, що вийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Аддону та з Іммеру, але не могли назвати дому батьків своїх, ні роду свого, чи вони від Ізраїля:

сини Делаї, сини Товії, сини Некоди - 642.

Із священиків: сини Ховаї, сини Гаккоца, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок Барзіллая з Гілеаду й став зватись їхнім іменем.

Вони шукали свій родовідний список, та він не знайшовся, і їх виключено від священства,

й начальник сказав їм, щоб вони не їли із святих речей, доки не буде священика для Урім і Туммім.

Усієї громади разом було 42 360 чоловік, -

окрім невільників їхніх та невільниць, яких було 7337; було також у них 245 співців та співачок.

Коней їхніх було 736, мулів 245; -

верблюдів було в них 435, ослів 6720.

Декотрі голови родин подарували на роботу. Начальник дав у скарбницю 1000 драхм золотом, 50 жбанів і 530 священицьких риз.

Та й декотрі з голів родин дали в скарбницю на роботу 20 000 драхм золота й 2200 мін срібла.

Того ж, що дали інші з народу, було: 20 000 драхм золота, 2000 мін срібла й 67 священицьких риз.

І стали жити священики й левіти, воротарі й співці, народ і нетінеї й ввесь Ізраїль по своїх містах.

Переклад Огієнка

І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері, і були понаставлювані придверні, співаки та Левити.

І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий, і Бога боявся більше від багатьох інших.

І сказав я до них: Нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки сонця. І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері, і так тримайте. І поставити варти з єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі, і кожного навпроти його дому!

А місто було широко-просторе й велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані.

І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних, і заступників та народ, щоб переписати. І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в ній я знайшов написане таке:

Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар вавилонський, і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого,

ті, що прийшли були з Зоровавелем, Ісусом, Неемією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мордехаєм, Білшаном, Місперетом, Біґваєм, Нехумом, Бааною. Число людей Ізраїлевого народу:

синів Пар'ошових дві тисячі сто й сімдесят і два,

синів Шеватіїних три сотні і сімдесят і два,

синів Арахових шість сотень п'ятдесят і два,

синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових та Йоавових дві тисячі й вісім сотень вісімнадцять,

синів Еламових тисяча двісті п'ятдесят і чотири,

синів Заттуєвих вісім сотень сорок і п'ять,

синів Заккаєвих сім сотень і шістдесят,

синів Біннуєвих шість сотень сорок і вісім,

синів Беваєвих шість сотень двадцять і вісім,

синів Азґадових дві тисячі три сотні двадцять і два,

синів Адонікамових шість сотень шістдесят і сім,

синів Біґваєвих дві тисячі шістдесят і сім,

синів Адінових шість сотень п'ятдесят і п'ять,

синів Атерових, з синів Хізкійїних дев'ятдесят і вісім,

синів Хашумових три сотні двадцять і вісім,

синів Бецаєвих три сотні двадцять і чотири,

синів Харіфових сто дванадцять,

синів Ґів'онових дев'ятдесят і п'ять,

людей з Віфлеєму та Нетофи сто вісімдесят і вісім,

людей з Анототу сто двадцять і вісім,

людей з Бет-Азмавету сорок і два,

людей з Кір'ят-Єаріму, Кефіри та Беероту сім сотень сорок і три,

людей з Рами та Ґави шість сотень двадцять і один,

людей з Міхмасу сто двадцять і два,

людей з Бет-Елу та Аю сто двадцять і три,

людей з Нево Другого п'ятдесят і два,

виходьків з Еламу Другого тисяча двісті п'ятдесят і чотири,

виходьків з Харіму три сотні й двадцять,

виходьків з Єрихону три сотні сорок і п'ять,

виходьків з Лоду, Хадіду й Оно сім сотень і двадцять і один,

виходьків з Сенаї три тисячі дев'ять сотень і тридцять.

Священиків: синів Єдаїних з Ісусового дому дев'ять сотень сімдесят і три,

синів Іммерових тисяча п'ятдесят і два,

синів Пашхурових тисяча двісті сорок і сім,

синів Харімових тисяча сімнадцять.

Левитів: синів Ісусових з Кадміїлового дому, з Годевиних синів сімдесят і чотири.

Співаків: синів Асафових сто сорок і вісім.

Придверних: синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих сто тридцять і вісім.

Храмових підданців: сини Ціхині, сини Хасуфині, сини Таббаотові,

сини Керосові, сини Сіїні, сини Падонові,

сини Леванині, сини Хаґавині, сини Салмаєві,

сини Хананові, сини Ґідделові, сини Ґахарові,

сини Реаїні, сини Рецінові, сини Некодині,

сини Ґаззамові, сини Уззині, сини Пасеахові,

сини Бесаєві, сини Меунімові, сини Нефішесінові,

сини Бакбутові, сини Хакуфині, сини Хархурові,

сини Бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині,

сини Баркосові, сини Сісерині, сини Темахові,

сини Неціяхові, сини Хатіфині.

Синів Соломонових рабів: сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині,

сини Яалині, сини Дарконові, сини Ґідделові,

сини Шефатіїні, сини Хаттілові, сини Похерет-Гаццеваїмові, сини Амонові,

усього цих храмових підданців та синів Соломонових рабів три сотні дев'ятдесят і два.

А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, Керув-Аддону та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля:

синів Делаїних, синів Товійїних, синів Некодиних шість сотень сорок і два.

А з священиків: сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок ґілеадянина Барзіллая, і став зватися їхнім ім'ям.

Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся, і були вони вилучені зо священства,

а намісник сказав їм, щоб вони не їли зо Святого Святих, аж поки не стане священик до уріму та тумміму.

Усього збору разом сорок дві тисячі триста й шістдесят,

окрім їхніх рабів та їхніх невільниць, цих було сім тисяч триста тридцять і сім; а в них співаків та співачок двісті й сорок і п'ять.

°хніх коней було сім сотень тридцять і шість, їхніх мулів двісті сорок і п'ять,

верблюдів чотири сотні тридцять і п'ять, ослів шість тисяч і сім сотень і двадцять.

А частина голів батьківських родів дали на працю: намісник дав до скарбниці: золота тисячу дарейків, кропильниць п'ятдесят, священичих шат п'ятсот і тридцять.

А з голів батьківських родів дали до скарбниці на працю: золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі й двісті мін.

А що дала решта народу: золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі мін, а священичих шат шістдесят і сім.

І осілися священики, і Левити, і придверні, і співаки, і дехто з народу, і храмові підданці, і ввесь Ізраїль по своїх містах. Як настав сьомий місяць, то Ізраїлеві сини були по своїх містах.

Переклад Куліша

Коли мур був уже готовий, і я повставляв двері, та коли були понаставляні на свою службу воротарі, і сьпівцї, й левіти,

Тодї звелїв я мойму братові Хананї і начальникові Ерусалимської твердинї Хананїєві, (бо він був більше за багатьох инчих чоловік вірний і богобоязливий),

І сказав я їм: Нехай не відчиняють воріт Ерусалимських, покіль не загріє сонце, й доки ще стоять (при роботї), нехай замикають і засовують двері. І поставив я сторожами осадників Ерусалимських, кожного на свою сторожу і кожного проти свого дому.

Але місто було просторне й велике, а народа в йому було небагато, й доми не були побудовані.

І поклав менї Бог мій на серце зібрати старшин та значнїйших, і народ, щоб їх перелїчити. І знайшов я родопись тих, що прийшли переднїйше, а в їй написано:

Оце сини країни, що пійшли з бранцїв, переселених Навуходонозором, царем Вавилонським, і вернулись в Ерусалим та в Юдею, кожний в своє місто, -

Ті, що пійшли з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахманїєм, Мардохеєм, Білшаном, Мисферетом, Бігваєм, Нехумом, Бааною. Число людей народа Ізрайлевого:

Синів Парошових дві тисячі сто сїмдесять два.

Синів Сафатіїних триста сїмдесять два.

Синів Арахових шістьсот пятьдесять два.

Синів Пахат-Моабових, із синів Ісусових і Йоабових, дві тисячі вісїмсот вісїмнайцять.

Синів Еламових тисяча двістї пятьдесять чотири.

Синів Затту вісїмсот сорок пять.

Синів Закхайових сїмсот шістьдесять.

Синів Биннуйових шістьсот сорок вісїм.

Синів Бевайових шістьсот двайцять вісїм.

Синів Азгадових дві тисячі триста двайцять два.

Синів Адоникамових шістьсот шістьдесять сїм.

Синів Бігвайових дві тисячі шістьсот сїм.

Синів Адинових шістьсот пятьдесять пять.

Синів Атерових із дому Езекії девятьдесять вісїм.

Синів Хашумових триста двайцять вісїм.

Синів Вецайових триста двайцять чотири.

Синів Харифових сто дванайцять.

Тих, що родом з Габаону, девятьдесять пять.

Осадників Бетлеєма й Нетофи сто вісїмдесять вісїм.

Осадників Анатота сто двайцять вісїм.

Осадників Бет-Азмавета сорок два.

Осадників Каріятярима, Кефіри і Беерота сїмсот сорок три.

Осадників Рами і Геви шістьсот двайцять один.

Осадників Михмаса сто двайцять два.

Осадників Бетеля й Гая сто двайцять три.

Осадників другого Нево пятьдесять два.

Синів другого Елама тисяча двістї пятьдесять чотири.

Синів Харимових триста двайцять.

Тих, що родом із Ерихону, триста сорок пять.

Тих, що родом із Лода, Хадида й Оно, сїмсот двайцять один.

Тих, що родом із Сенаї, три тисячі девятьсот трийцять.

Сьвященників, синів Едаїї, з дому Ісусового, девятьсот сїмдесять три.

Синів Іммерових тисяча пятьдесять два.

Синів Пашхурових тисяча двістї сорок сїм.

Синів Харимових тисяча сїмнайцять.

Левітів: синів Ісусових, із дому Кадмиїлового, з дому синів Годеви, сїмдесять чотири.

Сьпівцїв: синів Асафових сто сорок вісїм.

Воротарі: сини Шаллумові, сини Атерові, сини Талмонові, сини Аккувові, сини Хатитині, сини Шовайові - сто трийцять вісїм.

Нетинеї: сини Зіхині, сина Хасуфині, сини Таббаотові,

Сини Киросові, сини Сіїні, сини Фадонові,

Сини Леванині, сини Хагавині, сини Салмайові,

Сини Хананові, сини Гідделові, сини Гахарові,

Сини Реаїїні, сини Резинові, сини Некодині,

Сини Газзамові, сини Уззині, сини Пасеахові,

Сини Весайові, сини Меунимові, сини Нефишсимові,

Сини Ваквукові, сини Хакуфині, сини Хархурові,

Сини Вазлитові, сини Мехидині, сини Харшині,

Сини Варкосові, сини Сисарині, сини Тамахові,

Сини Незіяхові, сини Хатифині,

Сини слуг Соломонових: сини Сотайові, сини Соферетові, сини Феридині,

Сини Яалині, сини Дарконові, сини Гідделові,

Сини Сафатіїні, сини Хаттилові, сини Похерет-Газеваїмові, сини Амонові.

Усїх нетинеїв і синів слуг Соломонових триста девятьдесять два.

А ось ті, що вийшли з Телмелаха, Телхарші, Херув-Аддона та Іммера, але вони не могли вказати на дім батьків своїх і на племя своє, чи вони від Ізраїля.

Сини Делаїїні, сини Товіїні, сини Некодині - шістьсот сорок два.

А з сьвященників: сини Ховаїїні, сини Гаккозові, сини Берзеллїйові, що взяв жінку з дочок Берзеллїя Галаадїя, і став зватись їх іменням.

Вони шукали своєї родописї, та не знайшлась, і через те вилучено їх від сьвященства.

І Тиршата* сказав їм, щоб вони не їли великих сьвятощів, доки не настане сьвященник із урімом і туммімом.

Усієї громади вкупі було сорок дві тисячі триста шістьдесять чоловіка,

Окрім невольників їх та невольниць їх; а сих було сїм тисяч триста трийцять сїм; між ними сьпівцїв та сьпівачок двістї сорок пять,

Коней було в їх сїмсот трийцять шість, мулів в їх - двістї сорок пять,

Верблюдів чотиріста трийцять пять, ослів шість тисяч сїмсот двайцять.

Декотрі старшини в поколїннях причинились до роботи: Тиршата дав у скарбницю золотом тисячу драхм, пятьдесять чаш, і пятьсот трийцять риз сьвященницьких.

Тай инші старшини в поколїннях зложили в скарбівню на роботи двайцять тисяч драхм золота й дві тисячі двістї мін срібла.

А прочі з народу дали двайцять тисяч драхм золота та дві тисячі мін срібла й шістьдесять сїм риз сьвященницьких.

І стали жити сьвященники й левіти; воротарі й сьпівцї, народ і нетинеї, й ввесь Ізраїль по містах своїх.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося коли збудований був мур, і я поставив двері, і почислено дверників і співаків і Левітів.

І я заповів Ананії моєму братові і Ананії володареві дому в Єрусалимі, бо він праведний чоловік і такий, що боявся Бога, більше від багатьох,

і я їм сказав: Не відкриються брами Єрусалиму аж доки не зійде сонце, і ще як вони чувають, хай двері будуть замкнені і засунені. І я поставив сторож з тих, що жили в Єрусалимі, (кожного) чоловіка на свою сторож і чоловіка напроти свого дому.

І місто широке і велике, і в ньому мало народу, і не було збудованих хатів.

І Бог вклав в моє серце і я зібрав вельмож і володарів і нарід на зібрання. І я знайшов книгу збору, тих, які прийшли першими, і я знайшов записане в ній:

І це сини країни, які прийшли з полону переселення, яких відселив Навуходонозор вавилонський цар і які повернулися до Єрусалиму і до Юди (кожний) чоловік до свого міста

з Зоровавелем й Ісусом і Неемієм, Азарієм, Даемієм, Реелмою, Наеманом, Мардохеєм, Валсаном, Маасфаратом, Ездрою, Ваґуяєм, Наумом, Вааном, Масфаром. Мужі народу Ізраїля:

Сини Фороса - дві тисячі сто сімдесять два.

Сини Сафатія - триста сімдесять два.

Сини Іра - шістьсот пятдесять два.

Сини Фаатмоава з синами Ісуса і Йоава - дві тисячі вісімсот вісімнадцять.

Сини Елама - тисяча двісті пятдесять чотири.

Сини Заттуя - вісімсот сорок пять.

Сини Закхуя - сімсот шістдесять.

Сини Вануя - шістьсот сорок вісім.

Сини Вивея - шістьсот двадцять вісім.

Сини Асґада - дві тисячі триста двадцять два.

Сини Адонікама - шістьсот шістдесять сім.

Сини Ваґуя - дві тисячі шістдесять сім.

Сини Ідіна - шістьсот пятдесять чотири.

Сини Атира (сина) Езекії - девятдесять вісім.

Сини Ісамія - триста двадцять вісім.

Сини Васія - триста двадцять чотири.

Сини Аріфа - сто дванадцять. Сини Асена - двісті двадцять три.

Сини Ґаваона - девятдесять пять.

Сини Вифлеєма - сто двадцять три. Сини Нетофа - пятдесять шість.

Сини Анатота - сто двадцять вісім.

Мужі Вита - сорок два.

Мужі Каріятіяріма, Кафіра і Вирота - сімсот сорок три.

Мужі Арами і Ґаваа - шістьсот двадцять один.

Мужі Махемаса - сто двадцять два.

Мужі Витиля і Ая - сто двадцять три.

Мужі Навіяра - пятдесять два. Сини Маґевоса - сто пятдесять шість.

Мужі Іламаара - тисяча двісті пятдесять чотири.

Сини Ірама - триста двадцять.

Сини Єріхона - триста сорок пять.

Сини Лода, Адід і Оно - сімсот двадцять один.

Сини Санана - три тисячі девятсот тридцять.

Священики: Сини Йодая в домі Ісуса - девятьсот сімдесять три.

Сини Еммира - тисяча пятдесять два.

Сини Фасеура - тисяча двісті сорок сім.

Сини Ірама - тисяча сімнадцять.

Левіти: Сини Ісуса (сина) Кадміїла з синами Удуя - сімдесять чотири.

Співаки: сини Асафа - сто сорок вісім.

Дверники: Сини Селлумма, сини Атира, сини Телмона, сини Акува, сини Атіта, сини Савія - сто тридцять вісім.

Натіни: Сини Сіая, сини Асіфа, сини Тавваота,

сини Кіраса, сини Сіая сини Фадона,

сини Лавана, сини Анґава, сини Акуда, сини Ути, сини Китара, сини Аґава, сини Селмея,

сини Анана, сини Садила, сини Ґаара,

сини Раая, сини Расона, сини Некода,

сини Ґизама, сини Озія, сини Фесия,

сини Висія, сини Меінома, сини Нефосасіма,

сини Ваквука, сини Ахіфа, сини Арура,

сини Васалота, сини Меіда, сини Адасана,

сини Варкуса, сини Сісарата, сини Тима,

сини Нісія, сини Атіфа.

Сини рабів Соломона: Сини Сутея, сини Сафарата, сини Феріда,

сини Єалия, сини Доркона, сини Ґаддила,

сини Сафатія, сини Еттила, сини Фахарата, сини Саваїма, сини Іміма.

Всі натіни і сини рабів Соломона - триста девятдесять два.

І ці прийшли з Телмелеха, Телариса, Харув, Ірон, Єммир і не змогли сповістити своїх батьківських домів і їхнє насіння чи є воно з Ізраїля:

Сини Далая, сини Вуа, сини Товія, сини Некода - шістьсот сорок два.

І з священиків: сини Евія, сини Аккоса, сини Верзеллія, бо взяли жінки з дочок Верзеллія Ґалаадита і їх названо їхним іменем.

Ці шукали писання свого спілкування, і не знайдено, і були відлучені від священства,

і сказав Атерсата їм, щоб не їли з святого святих, доки не встане просвічений священик.

І ввесь збір як один був - сорок дві тисячі триста шістдесять,

опріч їхніх рабів і їхніх рабинь, яких (було) сім тисяч триста тридцять сім. І співаків і співачок (було) двісті сорок пять.

Коней - сімсот тридцять шість, мулів - двісті сорок пять,

верблюдів - чотириста тридцять пять, ослів - шість тисяч сімсот двадцять.

І від часті володарів батьківщин дали на діло Атерсатові, до скарбниці дали тисячу золотих, пятдесять чаш і тридцять єрейських риз.

І (дехто) з володарів батьківщин дали до скарбниці на діла двадцять тисяч золотих і дві тисячі двісті мнас срібла,

і осталі з народу дали двадцять тисяч золотих і дві тисячі двісті мнас срібла і шістдесять сім священичих одежей.

І священики і левіти і дверники і співаки і ті, що з народу і натіни і ввесь Ізраїль осіли в їхніх містах. І прийшов сьомий місяць і сини Ізраїля в їхніх містах.

Російський синодальний переклад

Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты,

тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный,

и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его.

Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены.

И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано:

вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, -

те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Азариею, Раамиею, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною. Число людей народа Израилева:

сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два.

Сыновей Сафатии триста семьдесят два.

Сыновей Араха шестьсот пятьдесят два.

Сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот восемнадцать.

Сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре.

Сыновей Заффу восемьсот сорок пять.

Сыновей Закхая семьсот шестьдесят.

Сыновей Биннуя шестьсот сорок восемь.

Сыновей Бевая шестьсот двадцать восемь.

Сыновей Азгада две тысячи триста двадцать два.

Сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят семь.

Сыновей Бигвая две тысячи шестьсот семь.

Сыновей Адина шестьсот пятьдесят пять.

Сыновей Атера из дома Езекии девяносто восемь.

Сыновей Хашума триста двадцать восемь.

Сыновей Вецая триста двадцать четыре.

Сыновей Харифа сто двенадцать.

Уроженцев Гаваона девяносто пять.

Жителей Вифлеема и Нетофы сто восемьдесят восемь.

Жителей Анафофа сто двадцать восемь.

Жителей Беф-Азмавефа сорок два.

Жителей Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три.

Жителей Рамы и Гевы шестьсот двадцать один.

Жителей Михмаса сто двадцать два.

Жителей Вефиля и Гая сто двадцать три.

Жителей Нево другого пятьдесят два.

Сыновей Елама другого тысяча двести пятьдесят четыре.

Сыновей Харима триста двадцать.

Уроженцев Иерихона триста сорок пять.

Уроженцев Лода, Хадида и Оно семьсот двадцать один.

Уроженцев Сенаи три тысячи девятьсот тридцать.

Священников, сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три.

Сыновей Иммера тысяча пятьдесят два.

Сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь.

Сыновей Харима тысяча семнадцать.

Левитов: сыновей Иисуса, из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годевы, семьдесят четыре.

Певцов: сыновей Асафа сто сорок восемь.

Привратники: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая - сто тридцать восемь.

Нефинеи: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,

сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона,

сыновья Леваны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая,

сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара,

сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Некоды,

сыновья Газзама, сыновья Уззы, сыновья Пасеаха,

сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима,

сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,

сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,

сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха,

сыновья Нециаха, сыновья Хатифы.

Сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды,

сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,

сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф - Гаццевайима, сыновья Амона.

Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.

И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херув-Аддона и Иммера; но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они.

Сыновья Делаии, сыновья Товии, сыновья Некоды - шестьсот сорок два.

И из священников: сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться их именем.

Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства.

И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.

Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,

кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести сорок пять.

Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять,

верблюдов четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.

Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд.

И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра.

Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд.

И стали жить священники и левиты, и привратники и певцы, и народ и нефинеи, и весь Израиль в городах своих.