6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді ж цар дав наказ, щоб шукати в книгозбірнім домі, де складано скарби, в Вавилоні.

І знайшли в Ахметі, в замку, що в країні Мідії, один сувій, в котрому так було написано: «Про пам'ять.

Першого року царя Кира дав цар Кир наказ про дім Божий, що в Єрусалимі: хай буде відбудований дім, де б приношувано жертви і палено на його честь офіри; заввишки буде він 60 ліктів і завширшки 60 ліктів;

рядів з великого каміння хай буде три, а з дерева один ряд; кошти ж нехай видають із царського дому.

Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, який Навуходоносор забрав був із храму, що в Єрусалимі, і переніс у Вавилон, нехай повернеться назад і буде віднесений у храм, що в Єрусалимі, на своє місце, а ти його зложиш в домі Божому.»

«Отож, Татнаю, начальнику заріччя, й Шетар-Бознаю, з вашими перськими товаришами, що за рікою, здалеку держіться від того.

Лишіть у спокої роботу при цьому домі Божому; нехай юдейський князь і юдейські старші відбудову ють цей дім Божий на його місці.

А ось від мене дається наказ про те, що маєте робити для юдейських старших при відбудові цього дому Божого: з царського майна, що походить із податків за рікою, нехай виплачують точно кошти тим людям, без зволікання.

І чого потрібно для всепалення на честь Бога неба - телят, баранів, ягнят, пшениці, соли, вина й олії, на розпорядження священиків, що в Єрусалимі, - нехай їм видають день-у-день, без проволоки,

щоб вони приносили приємні Богові неба жертви й молилися за життя царя та його синів.

Від мене ж дається наказ: коли хто змінить цю постанову, нехай вирвуть стовп з його дому, і нехай його на ньому повісять і приб'ють, а дім його нехай за те буде обернений у руїну.

І нехай Бог, що оселив там своє ім'я, скине кожного царя й народ, що простягнув би свою руку, щоб змінити це на шкоду того дому Божого, що в Єрусалимі. Я, Дарій, наказав! Нехай воно буде пильно виконано.»

Тоді Татнай, начальник заріччя, Шетар-Бознай і їхні товариші зробили точно так, як звелів цар Дарій.

І старші юдейські будували щасливо далі, заохочені пророцтвами Аггея, пророка, та Захарії, сина Іддо. І збудували вони й скінчили за волею Бога Ізраїля, й за волею Кира, і Дарія, й Артаксеркса, перських царів.

І завершили той дім третього дня місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія.

І тоді сини Ізраїля, священики й левіти та інші поворотці з полону справили з радістю посвячення цього дому Божого.

А при посвяченні дому Божого принесли в жертву 100 волів, 200 баранів, 400 ягнят та як покутну жертву за всього Ізраїля, 12 козлів, за числом поколінь Ізраїля.

Настановили також і священиків за їхніми відділами і левітів за їхніми чергами на службу Божу в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея.

Потім чотирнадцятого дня першого місяця поворотці з полону справили Пасху,

бо священики й левіти очистились, усі до одного, й усі були чисті, і зарізали Пасху для всіх поворотців з полону, для своїх братів священиків і для себе.

І їли сини Ізраїля, поворотці з полону, й усі, що відокремились від нечистот народів краю, щоб разом із ними шукати Господа, Бога Ізраїля.

І так справили з радістю свято опрісноків протягом сімох день, бо Господь звеселив їх і прихилив до них серце асирійського царя, щоб укріпити їхні руки для відбудови дому Бога, Бога Ізраїля.

Переклад Огієнка

Тоді цар Дарій видав наказа, і шукали в домі, де складають скарби книжок у Вавилоні.

І був знайдений один звій в замку Ахметі, що в мідійській окрузі, а в ньому написано так: На пам'ять.

Першого року царя Кіра цар Кір видав наказа: Дім Божий в Єрусалимі дім той нехай будується на місці, де приносять жертви, а його підвалини заложені. Вишина його шістдесят ліктів, ширина його шістдесят ліктів.

Три ряди з великого каменю, й один ряд з дерева, а видатки будуть дані з царського дому.

А посуд Божого дому, золотий та срібний, що Навуходоносор виніс був із храму, що в Єрусалимі, і переніс до Вавилону, нехай повернуть, і нехай він піде до храму, що в Єрусалимі, на своє місце, і покладеш те в Божому домі...

Тепер же ти, Таттенаю, наміснику Заріччя, ти, Шетор-Бозенаю з товаришами своїми, перси, що в Заріччі, віддаліться звідти!

Позоставте працю цього Божого дому, юдейський намісник та юдейські старші збудують той Божий дім на його місці.

А від мене даний наказ про те, що ви будете робити з тими юдейськими старшими, щоб збудувати цей Божий дім, а з царського добра, з данини Заріччя, нехай докладно дається видаток тим людям, щоб не спиняти роботи.

А що буде потрібне, чи телят, чи баранів, чи овечок на принесення Небесному Богові, пшеницю, сіль, вино та оливу, що скажуть священики, які в Єрусалимі, щоб без омани видавалося їм день-у-день,

щоб вони завжди приносили пахощі в жертву Небесному Богові та молилися за життя царя та синів його.

А від мене виданий наказ, що коли який чоловік змінить це моє слово, то буде вирване дерево з дому його, і буде поставлене, а він буде прибитий на ньому, а дім його буде обернений за це в руїну!

А Бог, що вчинив, щоб там пробувало Ім'я Його, знищить кожного царя та народ, що простягне свою руку, щоб змінити це, щоб ушкодити той Божий дім, що в Єрусалимі! Я, Дарій, видав цього наказа, нехай він докладно буде виконаний!

Тоді Таттенай, намісник Заріччя, Шетар-Бозенай та їхні товариші докладно зробили згідно з тим, як послав цар Дарій.

А юдейські старші будували, і щастило їм за пророцтвом пророка Огія та Захарія, сина Іддо. І вони збудували й закінчили з наказу Бога Ізраїлевого та з наказу Кіра, і Дарія, і Артаксеркса, царя перського.

І закінчений був цей храм до третього місяця адара, що він місяць дванадцятий, шостого року царювання царя Дарія.

І справили Ізраїлеві сини, священики й Левити та решта вигнанців свято відновлення того Божого дому з радістю.

І принесли в жертву на свято відновлення того Божого дому: волів сотню, баранів двісті, ягнят чотири сотні, а козлят у жертву за гріх за всього Ізраїля дванадцять, за числом Ізраїлевих племен.

І поставили священиків за їхніми частинами, а Левитів за чергами їхніми на службу Божого дому, що в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея.

А поверненці справили Пасху чотирнадцятого дня першого місяця,

бо очистилися священики та Левити, як один, усі вони чисті. І вони зарізали пасхальне ягня для всіх поверненців, для своїх братів священиків та для себе.

І їли Ізраїлеві сини, що вернулися з вигнання, і також усі, хто відділився до них від нечистости народів землі, щоб звертатися до Господа, Бога Ізраїлевого.

І справляли вони свято Опрісноків сім день у радості, бо Господь їх потішив і обернув до них серце асирійського царя, щоб зміцнити їхні руки при праці дому Бога, Бога Ізраїлевого.

Переклад Куліша

Тодї дав царь Дарій приказ, і шукали в Вавилонї в книгоскладї, в домі, де складали царські скарби.

І знайшли в Екбатанї, в палатї, що в країнї Мидиї, один звій, а в йому написано так: Про память:

Першого року царя Кира дав царь Кир приказ про дом Божий в Ерусалимі: Нехай будують дім на тому місцї, де приносять жертви, й нехай заложать тривкі основи під його; ввершину він на шістьдесять локот, а завширшки на шістьдесять локот;

Рядів з великого каміння три, а з дерева один ряд; кошти же нехай видають з царського дому.

Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, що Навуходонозор винїс із храму Ерусалимського та віднїс у Вавилон, нехай вернеться і пійде в храм Ерусалимський, кожний на місце своє, і нехай буде зложений в домі Божому.

І так, Татнаю, зарічний начальнику країни, й Шетар-Бознаю, з вашими товаришами, Афарсахеями, що за рікою, уступітесь звідтіля.

Не спиняйте роботи при сьому домі Божому; нехай князь Юдейський та Юдейські старшини будують сей дім Божий на його місцї.

Ще ж дається від мене приказ про те, в чому ви маєте допомагати тим старшинам Юдейським при будуваннї того дому Божого, а то: з майна царського з зарічаних поборів - зараз беріть і давайте тим людям, щоб робота не ставала;

І скільки потрібно - чи телят, чи баранів або ягнят до всепалення Богові небесному, так само пшеницї, соли, вина й оливи, як скажуть сьвященники Ерусалимські, нехай буде видавано їм день-у-день без гаяння,

Щоб вони приносили жертву милу Богові небесному й молились за життє царя та синів його.

Від мене ж дається приказ, що коли який чоловік змінить сю постанову, то буде вийняте бервено з хати його, й буде він піднятий та прибитий цьвяхами до його, а його хата буде за те розвалена.

І Бог, що його імення там пробуває, нехай скине кожного царя й народ, що простягнув би руку свою, щоб змінити се на шкоду сього дому Божого в Ерусалимі. Я, Дарій, дав сей приказ; нехай буде він пильно виконуваний.

Тодї Татнай, зарічний начальник країни, Шетар-Бознай й їх товариші так дїйсно робили, як звелїв царь Дарій.

А старшини Юдейські будували щасливо дальше, як віщував Аггей пророк та Захарія, син Адди. І збудували вони й скінчили по волї Бога Ізрайлевого й по волї Кира, й Дарія, й Артаксеркса, царів Перських.

І скінчили сей дім на третий день місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія.

І справили сини Ізрайлеві, сьвященники й левіти, й инші повернувші з полону посьвященнє сього дому Божого з радощами.

А при посьвященнї сього дому Божого принесли: сто волів, двістї баранів, чотириста ягнят та дванайцять козлят на жертву за гріх за всього Ізраїля, по числу поколїнь Ізрайлевих.

І понастановляли сьвященників по їх віддїлах і левітів по їх чергах на службу Божу в Ерусалимі, як написано в книзї Мойсейовій.

І справили повернувші з полону паску чотирнайцятого дня першого місяця;

Бо обчистились сьвященники й левіти, - усї до одного були вони чисті; й позарізували великодні ягнята для всїх, повернувших з полону, для своїх братів сьвященників і для себе.

І їли сини Ізрайлеві, повернувші з переселення, й усї, що до їх попереходили від поганї краєвих народів, щоб обертатись до Господа, Бога Ізрайлевого.

І справляли сьвято опрісноків сїм день в радощах, бо Господь звеселив їх і навернув до їх серце царя Ассирийського, щоб скріпити їх руки до будовання дому Господа, Бога Ізрайлевого.

Переклад УБТ Турконяка

Тоді цар Дарій дав приказ і переглянув в бібліотеках де поставлена скарбниця в Вавилоні.

І знайдено в місті Аматі в палаті міста Медів один том, і це було записане в ньому: Пригадка:

В першому році царя Кира цар Кир прийняв рішення про божий дім, що в Єрусалимі: Хай будується дім і місце, де жертвуватимуть жертви. І назначив міру висоти - шістдесять ліктів, його ширина - шістдесять ліктів,

і три сильні камянні ряди, і один деревяний ряд. І кошти з дому царя будуть дані.

І сріблий і золотий посуд божого дому, який Навуходоносор виніс з дому, що в Єрусалимі і переніс до Вавилону, і хай даний буде і піде до храму, що в Єрусалимі на місце, де поставлені були в домі божому.

Тепер, епархи, що за рікою, Сатарвузан і їхні співслуги Афарсахеї, що на другому боці ріки, дасьте, держачись далеко звідти,

і тепер дайте чинити діло божого дому. Володарі юдеїв і старшини юдеїв хай збудують дім того Бога на його місці.

І мною дано рішення, щоб ви ніколи нічого не чинили старшинам юдеїв в будуванні того божого дому. І з маєтків царя, податків зза ріки, хай уважно дані будуть кошти тим мужам, щоб робота не стала.

І що бракує, хай дасться їм, і телята і вівці і барани на цілопалення небесному Богові, пшениця, сіль, вино, олія, за словом священиків, що в Єрусалимі, на кожний день, що лише попросять,

щоб приносили милий запах небесному Богові і молилися за життя царя і його синів.

І мною прийнято рішення, щоб кожний чоловік, який змінить це слово, покладений буде на дерево з його дому і піднятий (і) повішений на ньому, і його дім моїм стане.

І Бог, якого імя мешкає там, скине всякого царя і нарід, який простягне свою руку, щоб спинити чи знищити той божий дім, що в Єрусалимі. Я Дарій прийняв рішення: пильно хай буде (додержане).

Тоді Таттанай епарх з поза ріки, Сатарвузана і його співслуги, до якого цар Дарій післав (письмо), пильно так вчинили.

І старшини юдеїв і Левіти будували за пророцтвом пророка Анґея і Захарії сина Аддо і збудували і скріпили за велінням Бога Ізраїля і за рішенням Кира і Дарія і Артасаста перських царів.

І закінчили цей дім до третого дня місяця Адара, що є шостий рік царювання Дарія царя.

І сини Ізраїля, священики і Левіти і осталі сини переселення з радістю зробили відновлення божого дому.

І принесли на відновлення божого дому сто телят, двісті баранів, чотириста ягнят, козлів з кіз за гріх за ввесь Ізраїль - дванадцять за числом племен Ізраїля.

І поставили священиків за їхніми поділами і левітів за їхніми чинами над служінням Бога, що в Єрусалимі, за писанням книги Мойсея.

І сини переселення зробили пасху в чотирнадцятому (дні) першого місяця,

бо священики і левіти очистилися були, всі до одного (були) чисті і закололи пасху всім синам переселення і їхнім братам священикам і собі.

І їли пасху сини Ізраїля, ті, що з переселення, і кожний, що відлучився до них від нечистоти народів землі, щоб шукати Господа Бога Ізраїля.

І зробили празник прісних сім днів з радістю, бо Господь розвеселив їх і повернув серце царя Ассура до них, щоб скріпити їхні руки в ділах дому Бога Ізраїля.

Російський синодальний переклад

Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища.

И найден в Екбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так: "Для памяти:

в первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о доме Божием в Иерусалиме: пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него; вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в шестьдесят локтей;

рядов из камней больших три, и ряд из дерева один; издержки же пусть выдаются из царского дома.

Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божием.

Итак, Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар-Бознай, с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, - удалитесь оттуда.

Не останавливайте работы при сем доме Божием; пусть Иудейский областеначальник и Иудейские старейшины строят сей дом Божий на месте его.

И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем Иудейским в построении того дома Божия, и именно: из имущества царского - из заречной подати - немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась;

и сколько нужно - тельцов ли, или овнов и агнцев, на всесожжения Богу небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки,

чтоб они приносили жертву приятную Богу небесному и молились о жизни царя и сыновей его.

Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его за то будет обращен в развалины.

И Бог, Которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление; да будет оно в точности исполняемо ".

Тогда Фафнай, заречный областеначальник, Шефар-Бознай и товарищи их, - как повелел царь Дарий, так в точности и делали.

И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских.

И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария.

И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью.

И принесли при освящении сего дома Божия: сто волов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых.

И поставили священников по отделениям их, и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея.

И совершили возвратившиеся из плена пасху в четырнадцатый день первого месяца,

потому что очистились священники и левиты, - все они, как один, были чисты; и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя.

И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву.

И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева.