2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Оце люди з области, що вийшли з переселенчої неволі, що їх вавилонський цар Навуходоносор виселив був у Вавилон і що повернулись у Єрусалим та в Юдєю, кожен у своє місто.

Вони прийшли з Зоровавелом, Ісусом, Неемією, Сераєю, Реалаєю, Мардохаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом та Бааною. Число мужів народу Ізраїльського:

синів Пароша 2172; -

синів Шефатії 372; -

синів Араха 775; -

синів Пахат-Моава, з потомків Ісуса та Йоава 2812; -

синів Елама 1254; -

синів Затту 945; -

синів Закхея 760; -

синів Бані 642; -

синів Бевая 623; -

синів Азгада 1222; -

синів Адонікама 666; -

синів Бігвая 2056; -

синів Адіна 454; -

синів Атера з роду Єзекії 98; -

синів Бецая 323; -

синів Йорага 112; -

синів Хашума 223; -

синів Гіббара 95; -

синів з Вифлеєму 123; -

мужів з Нетофи 56; -

мужів із Анатоту 128; -

з Азмавету 42; -

з Кіріятаріму, Кефіри та Беероту 743; -

з Рами та Геви 621; -

мужів із Міхмасу 122; -

мужів із Бетелу та Аї 223;

. синів із Нево 52; -

синів із Магбішу 156; -

синів із другого Еламу 1254; -

синів із Харіму 320; -

синів із Лоду, Хадіду й Оно 725; -

синів із Єрихону 345;

синів із Сенаї 3630.

Священиків: синів Єдаї, з дому Ісуса, 973; -

синів Іммера 1052; -

синів Пашхура 1247; -

синів Харіма 1017.

Левітів: синів Ісуса та Кадмієла, з роду Годавії, 74.

Співців: синів Асафа 128.

Воротарів: синів Шаллума, синів Атера, синів Талмона, синів Аккува, синів Хатіти, синів Шовая - всього 139.

Нетінеїв: синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Таббаота,

синів Кероса, синів Сіяги, синів Падона,

синів Левана, синів Хагави, синів Аккува,

синів Хагава, синів Самлая, синів Ханана,

синів Гіддела, синів Гахара, синів Реаї,

синів Реціна, синів Некоди, синів Газзама,

синів Уззи, синів Пасеаха, синів Бесая,

синів Асни, синів Меуніма, синів Нефісіма,

синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Хархура,

синів Бацлута, синів Мехіди, синів Харші;

синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха,

синів Неціяха, синів Хатіфи.

Сини слуг Соломона: сини Сотая, сини Соферета, сини Перуди,

сини Яали, сини Даркона, сини Гіддела,

сини Шефатії, сини Хаттіла, сини Похерета - Гацваїма, сини Амі.

Всього нетінеїв і синів слуг Соломона 392.

А оце ті, що вийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Аддану, з Іммеру, та не могли сказати про дім своїх батьків і потомків, чи вони з Ізраїля:

сини Делаї, синя Товії, сини Некоди, 652.

А з синів священиків: сини Ховаї, сини Гаккоца, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок Барзіллая з Гілеаду та став зватись їхнім іменем.

Ці шукали свого родовідного списка, але його не знайдено; і через те їх виключено від священства,

і правитель сказав їм, щоб вони не їли з пресвятих речей, доки не настане священик для Урім і Туммім.

Усієї громади загалом було 42 360 душ, -

крім слуг їхніх і служниць їхніх, яких було 7337, а між ними співців та співачок 200, -

коней їхніх 736, їхніх мулів 245, -

верблюдів їхніх 435, ослів 6720.

Декотрі з голів родин, прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі, жертвували добровільно на дім Божий, щоб наново поставити його на своєму місці.

Вони дали, по своїй змозі, до скарбниці на ведення роботи 61 000 драхм золота й 5000 мін срібла та 100 священицьких риз.

І осілися священики, левіти, дехто з народу, співці, воротарі й нетінеї в своїх містах, увесь Ізраїль у своїх містах.

Переклад Огієнка

А оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар вавилонський, до Вавилону, і вони повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до міста свого,

ті, що прийшли були з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сераєю, Реелаєю, Мордехаєм, Білшаном, Міспаром, Біґваєм, Рехумом, Бааною. Число людей Ізраїлевого народу:

синів Пар'ошових дві тисячі сто сімдесят і два,

синів Шефатіїних три сотні сімдесят і два,

синів Арахових сім сотень сімдесят і п'ять,

синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових та Йоавових дві тисячі вісім сотень і дванадцять,

синів Еламових тисяча двісті п'ятдесят і чотири,

синів Заттуєвих дев'ять сотень і сорок і п'ять,

синів Заккеєвих сім сотень і шістдесят,

синів Банієвих шість сотень сорок і два,

синів Беваєвих шість сотень двадцять і три,

синів Азґадових тисяча двісті двадцять і два,

синів Адонікамових шість сотень шістдесят і шість,

синів Біґваєвих дві тисячі п'ятдесят і шість,

синів Адінових чотири сотні п'ятдесят і чотири,

синів Атерових, від Єзекії дев'ятдесят і вісім,

синів Бецаєвих три сотні двадцять і три,

синів Йориних сто й дванадцять,

синів Хашумових двісті двадцять і три,

синів Ґіббарових дев'ятдесят і п'ять,

виходьків з Віфлеєму сто двадцять і три,

людей з Нетофи п'ятдесят і шість,

людей з Анатоту сто двадцять і вісім,

виходьків з Азмавету сорок і два,

виходьків з Кір'ят-Аріму, Кефіри та Беероту сім сотень і сорок і три,

виходьків з Рами та Ґеви: шість сотень двадцять і один,

людей з Міхмасу сто двадцять і два,

людей з Бет-Елу та Аю двісті двадцять і три,

виходьків з Нево п'ятдесят і два,

виходьків з Маґбішу сто п'ятдесят і шість,

виходьків з Еламу Другого тисяча двісті п'ятдесят і чотири,

виходьків з Харіму три сотні й двадцять,

виходьків з Лоду, Хадіду та Оно сім сотень двадцять і п'ять,

виходьків з Єрихону три сотні сорок і п'ять,

виходьків з Сенаї три тисячі і шість сотень і тридцять.

Священиків: синів Єдаєвих з Ісусового дому дев'ять сотень сімдесят і три,

синів Іммерових тисяча п'ятдесят і два,

синів Пашхурових тисяча двісті сорок і сім,

синів Харімових тисяча й сімнадцять.

Левитів: синів Ісусових і Кадміїлових, з синів Гадавії сімдесят і чотири.

Співаків: синів Асафових сто двадцять і вісім.

Синів придверних: синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих, усіх сто тридцять і дев'ять.

Храмових підданців: синів Ціхіних, синів Хасуфіних, синів Таббаотових,

синів Керосових, синів Сіагіних, синів Падонових,

синів Леваниних, синів Хаґавиних, синів Аккувових,

синів Хаґавових, синів Самлаєвих, синів Хананових,

синів Ґідделових, синів Ґахарових, синів Реаїних,

синів Рецінових, синів Некодиних, синів Ґаззамових,

синів Уззиних, синів Пасеахових, синів Бесаєвих,

синів Асниних, синів Меунімових, синів Нефусімових,

синів Бакбукових, синів Хакуфиних, синів Хархурових,

синів Бацлутових, синів Мехідиних, синів Харшиних,

синів Баркосових, синів Сісриних, синів Темахових,

синів Незіхових, синів Хатіфиних,

синів Соломонових рабів: синів Сотаєвих, синів Соферетових, синів Терудиних,

Синів Яалиних, синів Дарконових, синів Ґідделових,

синів Шефатіїних, синів Хаттілових, синів Похерет-Гаццеваїмових, синів Амієвих,

усього цих храмових підданців та синів Соломонових рабів три сотні дев'ятдесят і два.

А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, Керув-Аддану та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля:

синів Делаїних, синів Товійїних, синів Некодиних шість сотень п'ятдесят і два.

І з синів священичих: сини Ховайїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок ґілеадянина Барзіллая, і звався їхнім ім'ям.

Вони шукали свого запису родоводу, та не знайшли, і були вони вилучені зо священства,

а намісник сказав їм, щоб вони не їли зо Святого Святих, аж поки не стане священик до уріму та тумміму.

Усього збору разом сорок дві тисячі три сотні шістдесят,

окрім їхніх рабів та невільниць, цих було сім тисяч три сотні тридцять і сім; а їхніх співаків та співачок двісті.

°хніх коней було сім сотень тридцять і шість, їхніх мулів двісті сорок і п'ять,

їхніх верблюдів чотири сотні тридцять і п'ять, ослів шість тисяч сім сотень і двадцять.

А з голів батьківських родів, коли вони прийшли до Господнього дому, що в Єрусалимі, то вони жертвували до Божого дому, щоб поставити його на його становищі.

За своєю спроможністю вони дали до скарбу на працю: золота шістдесят одну тисячу дарейків, а срібла п'ять тисяч мін, а священичих убрань сто.

І осілися священики й Левити, та з народу, і співаки, і придверні, і храмові підданці по своїх містах, і ввесь Ізраїль по своїх містах.

Переклад Куліша

Оце сини краю з виселених бранцїв, що їх Навуходонозор, царь Вавилонський, одвів був у Вавилон, повернувші в Ерусалим та Юдею, кожний в своє місто, -

Прийшовші з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сараєм, Реелаєм, Мардохеєм, Білшаном, Мисфаром, Бигваєм, Рехумом, Бааном. Число людей народу Ізрайлевого:

Синів Пароша дві тисячі сто сїмдесять два;

Синів Сафатії триста сїмдесять два;

Синів Араха сїмсот сїмдесять пять;

Синів Пахат-Моава, з синів Ісуса та Йоаба, дві тисячі вісїмсот дванайцять;

Синів Елама тисяча двістї пятьдесять чотири;

Синів Заттуя девятьсот сорок пять;

Синів Закхая сїмсот шістьдесять;

Синів Банїя шістьсот сорок два;

Синів Бебая шістьсот двайцять три;

Синів Азгада тисяча двістї двайцять два;

Синів Адоникама шістьсот шістьдесять шість;

Синів Бігбая дві тисячі пятьдесять шість;

Синів Адина чотириста пятьдесять чотири;

Синів Атера, з дому Езекії, девятьдесять вісїм;

Синів Безая триста двайцять три;

Синів Йори сто дванайцять;

Синів Хашума двістї двайцять три;

Синів Гиббара девятьдесять пять;

Що родом з Бетлеєму, - сто двайцять три;

Мужів з Нетофи пятьдесять шість;

Мужів з Анатота сто двайцять вісїм;

Що родом з Азмавета, сорок два;

Що родом з Киріят-Яриму, Кефири та Беероту, сїмсот сорок три;

Що родом з Рами та Геви, шістьсот двайцять один;

Мужів з Михмаса сто двайцять два;

Мужів з Бетеля та Гая двістї двайцять три;

Що родом з Нево, пятьдесять два;

Що родом з Магбиша, сто пятьдесять шість;

Синів другого Елама тисяча двістї пятьдесять чотири;

Синів Хирама триста двайцять;

Що родом з Лидди, Хадида та Оно, сїмсот двайцять пять;

Що родом з Ерихону, триста сорок пять;

Що родом з Сенаї, три тисячі шістьсот трийцять;

Сьвященників: синів Едаї, з дому Ісусового, девятьсот сїмдесять три;

Синів Іммера тисяча пятьдесять два;

Синів Пашхура тисяча двістї сорок сїм;

Синів Харима тисяча сїмнайцять;

Левітів: синів Ісуса та Кадмуїла, з Годавіїнїх синів, сїмдесять чотири;

Сьпівцїв: синів Асафа сто двайцять вісїм;

Синів воротарів: сини Шаллума, сини Атерові, сини Тилмонові, сини Аккувові, сини Хатітині, сини Шоваєві, - всього сто трийцять девять.

Нетинеїв: сини Зихи, сини Хасуфи, сини Таббаота,

Сини Кероса, сини Сіяги, сини Фадона,

Сини Лебани, сини Хагаби, сини Аккува,

Сини Хагава, сини Шамлая, сини Ханана,

Сини Гіддела, сини Гахара, сини Реаї,

Сини Резина, сини Некоди, сини Газзама,

Сини Уззи, сини Песеаха, сини Бесая,

Сини Асни, сини Меунима, сини Нефисима,

Сини Бакбука, сини Хакуфи, сини Хархура,

Сини Базлута, сини Мехіди, сини Харші,

Сини Баркоса, сини Сісри, сини Тамаха,

Сини Незіяха, сини Хатифи,

Сини слуг Соломонових: сини Сотая, сини Гассоферета, сини Феруди,

Сини Яали, сини Даркона, сини Гіддела,

Сини Сефатії, сини Хаттила, сини Похерета з Газзебаїма, сини Амія,

Усього - нетинеїв і синів слуг Соломонових триста девятьдесять два.

А оце ті, що вийшли з Телмелаха, Тел-харші, Херуб-Аддан-Іммера, та що не могли сказати про своє поколїннє й про своє племя - чи вони від Ізраїля:

Сини Делаї, сини Товії, сини Некоди, шістьсот пятьдесять два.

А з синів сьвященницьких: сини Хабаї, сини Гаккоза, сини Берзеллїя, що взяв жінку з дочок Берзеллїя, Галаадїя, й став зватись їх іменнєм.

Вони шукали свого родовідного запису, та не знайшлось його, та через те вилучено їх від сьвященства.

І Тиршата сказав їм, щоб вони не їли від великих сьвятощів, доки не настане сьвященник із урімом і туммімом.

Усієї громади загалом було сорок дві тисячі триста шістьдесять душ,

Окрім слуг їх та служебок їх, а тих було сїм тисяч триста трийцять сїм, а між ними сьпівцїв та сьпівачок двістї.

Коней в їх - сїмсот трийцять шість; мулів у них двістї сорок пять;

Верблюдів у їх чотириста трийцять пять; ослів шість тисяч сїмсот двайцять.

Декотрі з голов над поколїннями, прийшовши до дому Господнього, що в Ерусалимі, жертвували доброхіть на дім Божий, щоб наново поставити його на основах його.

По своїй змозї дали вони до скарбівнї на веденнє роботи шістьдесять одну тисячу драхм золота і пять тисяч мін срібла*, та сто сьвященницьких риз.

І стали жити сьвященники й левіти, й народ і сьпівцї, й воротарі, і нетинеї в своїх містах, і ввесь Ізраїль по своїх містах.

Переклад УБТ Турконяка

І це сини країни, що ішли з полону переселення, яких переселив Навуходоносор цар Вавилону до Вавилону і (які) повернулися до Єрусалиму і Юди, (кожний) муж до свого міста,

які прийшли з Зоровавелем: Ісус, Неемія, Сарая, Реелія, Мардохей, Валасан, Масфар, Ваґуай, Реум, Ваана. Число мужів народу Ізраїля:

Сини Фороса - дві тисячі сто сімдесять два.

Сини Сафатія - триста сімдесять два.

Сини Ареса - сімсот сімдесять пять.

Сини Фаатмоава з синів Ісуса Йоава - дві тисячі вісімсот дванадцять.

Сини Елама - тисяча двісті пятдесять чотири.

Сини Заттуя - девятьсот сорок пять.

Сини Закхая - сім сот шістдесять.

Сини Вануя - шістьсот сорок два.

Сини Вавая - шістьсот двадцять три.

Сини Асґада - три тисячі двісті двадцять два.

Сини Адонікама - шістьсот шістдесять шість.

Сини Ваґуая - дві тисячі пятдесять шість.

Сини Аддіна - чотириста пятдесять чотири.

Сини Атира від Езекії - девятдесять вісім.

Сини Васуя - триста двадцять три.

Сини Йора - сто дванадцять.

Сини Асума - двісті двадцять три.

Сини Ґавера - девятдесять пять.

Сини Вифлеєма - сто двадцять три.

Сини Нетофа - пятдесять шість.

Сини Анатота - сто двадцять вісім.

Сини Асмота - сорок два.

Сини Каріятіяріма, Кафіра і Вирот - сімсот сорок три.

Сини Рами і Ґаваа - шістьсот двадцять один.

Мужі Махмаса - сто двадцять два.

Мужі Ветиля і Ая - чотириста двадцять три.

Сини Наво - пятдесять два.

Сини Маґевіса - сто пятдесять шість.

Сини Іламара - тисяча двісті пятдесять чотири.

Сини Ірама - триста двадцять.

Сини Лода, Адід і Оно - сімсот двадцять пять.

Сини Єріхона - триста сорок пять.

Сини Сенаа - три тисячі шістьсот тридцять.

І священики: Сини Єдуя з дому Ісуса - девятьсот сімдесять три.

Сини Еммира - тисяча пятдесять два.

Сини Фассура - тисяча двісті сорок сім.

Сини Ірема - тисяча сім.

І левіти: сини Ісуса і Кадміїла з синів Одуї - сімдесять чотири.

Співаки, сини Асафа - сто двадцять вісім.

Сини дверників: Сини Селлума, сини Атира, сини Телмона, сини Акува, сини Атіта, сини Совая, всіх - сто тридцять девять.

Натінеї: сини Суая, сини Асуфа, сини Таваота,

сини Кираоса, сини Сіая, сини Фадона,

сини Лавана, сини Аґава, сини Акува,

сини Аґава, сини Саламія, сини Анана,

сини Ґеддила, сини Ґаара, сини Рая,

сини Расона, сини Некода, сини Ґазама,

сини Ази, сини Фаси, сини Васі,

сини Асема, сини Моуніма, сини Нефусіма,

сини Ваккука, сини Акуфа, сини Арура,

сини Васалота, сини Меїди, сини Арси,

сини Варкоса, сини Сісари, сини Теми,

сини Насія, сини Атіфа.

Сини Авдиселма: сини Сотія, сини Асефирата, сини Фадура,

сини Єала, сини Керкона, сини Ґеддила,

сини Сафатія, сини Аттіла, сини Фахерата Асавоїма, сини Імея.

Всі натініни і сини Авдеселми - триста девятдесять два.

І це ті, що пішли з Телмета, Телариса, Харува, Ідана, Еммира і не змогли сповістити дім їхніх батьківщин і чи їхнє насіння є з Ізраїля.

Сини Далая, сини Вуя, сини Товія, сини Некода - шістьсот пятдесять два.

І з синів священиків: сини Овая сини Аккуса, сини Верзеллая, що взяв жінку з дочок Верзеллая Ґалаадита і (їх) названо їхнім іменем.

Ці шукали своє писання метоєсім (приналежности), і не знайшли. І вони були відсунені від священства,

і сказав Атерсата їм не їсти з святого святих, аж доки не повстане священик з просвітленнями і досконалостями.

А ввесь збір як один, сорок дві тисячі триста шістдесять

опріч їхніх рабів і їхніх рабинь, яких (було) сім тисяч триста тридцять сім. І в них двісті співаків і співачок.

Їхні коні - сім сот тридцять шість, їхні мули - двісті сорок пять,

їхні верблюди - чотириста тридцять пять, їхні осли - шість тисяч сімсот двадцять.

І (дехто) з володарів батьківщин, коли вони йшли до господнього дому, що в Єрусалимі, добровільно дали на божий дім, щоб поставити його на його приготовленому місці.

Дали по їхній силі до скарбу на діла - чистого золота, шістдесять одну тисяч драхм, і срібла, пять тисяч мнис, і священичої одежі - сто.

І священики і Левіти і ті, що з народу, і співаки і дверники і натініми сіли в їхніх містах і ввесь Ізраїль в їхніх містах.

Російський синодальний переклад

Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, -

пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:

сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;

сыновей Сафатии триста семьдесят два;

сыновей Араха семьсот семьдесят пять;

сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать;

сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре;

сыновей Заттуя девятьсот сорок пять;

сыновей Закхая семьсот шестьдесят;

сыновей Вания шестьсот сорок два;

сыновей Бебая шестьсот двадцать три;

сыновей Азгада тысяча двести двадцать два;

сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть;

сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть;

сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре;

сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь;

сыновей Бецая триста двадцать три;

сыновей Иоры сто двенадцать;

сыновей Хашума двести двадцать три;

сыновей Гиббара девяносто пять;

уроженцев Вифлеема сто двадцать три;

жителей Нетофы пятьдесят шесть;

жителей Анафофа сто двадцать восемь;

уроженцев Азмавефа сорок два;

уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три;

уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один;

жителей Михмаса сто двадцать два;

жителей Вефиля и Гая двести двадцать три;

уроженцев Нево пятьдесят два;

уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть;

сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре;

сыновей Харима триста двадцать;

уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять;

уроженцев Иерихона триста сорок пять;

уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать.

Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три;

сыновей Иммера тысяча пятьдесят два;

сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь;

сыновей Харима тысяча семнадцать.

Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре;

певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь;

сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, - всего сто тридцать девять.

Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,

сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона,

сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува,

сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана,

сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии,

сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама,

сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая,

сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима,

сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,

сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,

сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха,

сыновья Нециаха, сыновья Хатифы;

сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды,

сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,

сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, -

всего - нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.

И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем - от Израиля ли они:

сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два.

И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их.

Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства.

И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.

Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,

кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести.

Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять;

верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.

Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его.

По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.

И стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.