33

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Манассії було 12 років, як став царем, і 55 років царював він у Єрусалимі.

Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гидоти народів, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля.

Він збудував знов узвишшя, що збурив Єзекія, його батько, і спорудив жертовники ва-алам, поробив священні палі, поклонявся всьому воїнству небесному й служив йому.

Він збудував жертовники в домі Господньому, що про нього заповідав Господь: «В Єрусалимі буде ім'я моє повіки»;

і встановив жертовники всьому воїнству небесному на обох дворах дому Господнього.

Він також перевів своїх синів через вогонь у долині Бен-Гіннома, знахурював, і ворожив, і чарував, завів викликачів мертвих та знахурів, і коїв багато злого в очах Господніх, приводивши його до гніву.

Поставив подобу витесаного ідола, що його зробив, в домі Божому, про який Бог говорив Давидові та Соломонові, його синові: «У цьому домі та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки,

і не допущу, щоб ноги Ізраїля вийшли з землі, що її я закріпив за вашими батьками, як тільки вони пильнуватимуть, щоб виконувати все, що я їм заповідав, ввесь закон, постанови й накази приписані Мойсеєм.»

Але Манассія довів Юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля.

І говорив Господь до Манассії та до його народу, та вони не зважали.

Тоді Господь навів на них начальників війська асирійського царя, що забили Манассію в ланцюги, закували в подвійні кайдани та й одвели у Вавилон.

Але він у своїй скруті узяв благати Господа, Бога свого, і смирився вельми перед Богом батьків своїх;

молився до нього, й Господь вислухав його благання й повернув його в Єрусалим на його царство. Тоді Манассія пересвідчився, що Господь є Бог.

Після того побудував він зовнішній мур Давидгороду, на захід від Гіхо-ну, низом аж до входу в Рибні ворота, навколо Офела, й підвів його дуже високо. Настановив також військових начальників по всіх укріплених містах Юдеї.

Він усунуь чужоземних богів та ідола з дому Господнього та усі жертовники, що спорудив на горі дому Господнього й в Єрусалимі, і викинув їх геть за місто.

Він поставив наново жертовник Господній і приніс на ньому мирні й подячні жертви, й наказав юдеям служити Господеві, Богові Ізраїля.

Але народ приносив ще жертви на узвишшях, хоч то й було Господеві, Богові своєму.

Решта дій Манассії та його молитва до свого Бога й слова видющих, що говорили до нього в ім'я Господа, Бога Ізраїля, записані в діях ізраїльських царів.

Молитва ж його й те, як його вислухав його Господь, усі його гріхи та його нечестивість, і про місця, де він спорудив узвишшя й поставив священні палі та тесаних бовванів, перед своїм упокоренням, записані в споминах видющих.

І спочив Манассія при своїх батьках, і поховали його в його палаці. Замість нього став царем його син Амон.

Було Амонові 22 роки, як став царем, і 2 роки царював він у Єрусалимі.

Він чинив зло в очах Господніх, як чинив його батько Манассія; всім тесаним бовванам, що наробив Манассія, його батько, Амон приносив жертви і служив їм.

Але він не смирився перед Господом, як був смирився Манассія, його батько: ба навіть грішив щораз більше.

І змовились на нього його слуги й убили його в його палаці.

Але народ краю повбивав усіх, що були .в змові проти царя Амона, і замість нього народ краю настановив царем Йосію, його сина.

Переклад Огієнка

Манасія був віку дванадцяти літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі п'ятдесят і п'ять літ.

І робив він лихе в Господніх очах, за поганською гидотою тих народів, яких вигнав Господь з-перед Ізраїлевих синів.

І він знову побудував пагірки, які порозбивав був його батько Єзекія, і понаставляв жертівники для Ваалів, і поробив Астарти, і вклонявся всім небесним силам, і служив їм.

І побудував він жертівники в Господньому домі, про якого сказав був Господь: В Єрусалимі буде Ім'я Моє навіки!

І побудував він жертівники для всіх небесних сил на обох подвір'ях Господнього дому.

І він перепроваджував своїх синів через огонь у долині Гінномового сина, і гадав, і ворожив, і чарував, і настановляв викликувачів духів померлих і духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити Його.

І поставив він різаного боввана, якого зробив, у Божому домі, про якого Бог сказав був до Давида та до сина його Соломона: У цьому домі та в Єрусалимі, що його Я вибрав зо всіх міст Ізраїлевих племен, покладу Я Ім'я Своє навіки!

І більше не виступить Ізраїлева нога з тієї землі, яку Я дав вашим батькам, якщо тільки вони будуть пильнувати робити все так, як наказав Я їм, увесь Закон, і устави, і постанови, дані через Мойсея.

Та Манасія робив блудливими Юдею та мешканців Єрусалиму, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигубив з-перед Ізраїлевих синів.

І говорив Господь до Манасії та до народу його, та не слухались вони.

І Господь навів на них зверхників війська асирійського царя, а вони схопили Манасію на повід, і скували його мідяними кайданами та й повели його до Вавилону.

А як був він утискуваний, благав він лице Господа, Бога свого, і дуже впокорився перед лицем Бога своїх батьків.

І молився він до Нього, і Він був ублаганий, і вислухав благання його, і вернув його до Єрусалиму, до царства його. І пізнав Манасія, що Господь Він Бог!

По цьому збудував він зовнішній мур для Давидового Міста на захід від Ґіхону, в долині, до входу в Рибну браму, й оточив Офела й дуже високо підняв його. І понаставляв він військових зверхників по всіх укріплених містах Юдеї.

І повикидав він чужих богів та подобу боввана з Господнього дому, і всі жертівники, що він побудував був на горі Господнього дому та в Єрусалимі, і викинув те поза місто.

І збудував він Господнього жертівника, і приніс на ньому жертви приносів мирних та вдячних, і звелів юдеям служити Господеві, Богові Ізраїлевому.

Але народ приносив жертви ще на пагірках, тільки вже Господеві, Богові своєму.

А решта діл Манасії, і його молитва до Бога його, і слова прозорливців, що говорили до нього Ім'ям Господа, Бога Ізраїлевого, ото вони описані в історії Ізраїлевих царів.

А молитва його, і як Він був ублаганий, і ввесь його гріх та його спроневірення, і місця, що побудував на них пагірки й поставив Астарти та боввани перед своїм упокоренням, ось вони описані в словах його прозорливців.

І спочив Манасія з батьками своїми, і поховали його в домі його, а замість нього зацарював син його Амон.

Амон був віку двадцяти й двох років, коли він зацарював, і царював він в Єрусалимі два роки.

І робив він зло Господніх очах, як робив його батько Манасія. А всім бовванам, яких наробив його батько Манасія, Амон приносив жертви та служив їм.

І не впокорився він перед Господнім лицем, як упокорився був його батько Манасія, і він, Амон, побільшив провину.

І змовилися раби його на нього, і забили його в його домі.

Та народ Краю перебив усіх змовників на царя Амона. І настановив народ Краю царем замість нього сина його Йосію.

Переклад Куліша

Манассії було дванайцять років, як став царем, а пятьдесять пять років царював він у Ерусалимі.

І чинив він невгодне в очах Господнїх, ійдучи за гидотами народів, що їх прогнав Господь зперед лиця синів Ізрайлевих:

І побудував знов висоти, що попустошив Езекія, батько його, й построїв жертовники Баалам, і позаводив дуброви, та поклонявся усьому воінству небесному, і служив йому;

І спорудив жертовники в домі Господньому, що про його заповідав Господь: в Ерусалимі буде імення моє по віки;

І построїв жертовники усьому воінству небесному на обох дворах дому Господнього.

Таки ж переводив він синів своїх через огонь у долинї сина Енномового, й знахорював, і ворожив і чарував, і позаводив викликачів мертвих та чарівників, і коїв богато злого в очах Господа, щоб його гнївити.

І поставив вирізаного ідола, що його зробив, у домі Божому, що про його говорив Бог Давидові та Соломонові, синові його: в сьому домі та в Ерусалимі, що я вибрав ізпоміж усїх поколїнь Ізрайлевих, положу я імя моє навіки;

І не допущу виступити нозї Ізраїля з сієї землї, що я затвердив за батьками їх, коли тільки пильнувати муть, щоб виконувати все, що я заповідав їм, по всьому закону й постановам, і приказам, наданим рукою Мойсейовою.

І так довів Манассія Юдею та осадників Ерусалимських до того, що вони чинили гірше від тих народів, яких вигубив Господь зперед лиця синів Ізрайлевих.

І говорив Господь до Манассії й до народу його, але вони не слухали.

І навів Господь на їх воєводів царя Ассирийського; й забили вони Манассію в кайдани, й закували його в ланцюги та й одвели в Вавилон.

Та в тїснотї своїй став він благати лице Господа, Бога свого, і смирився вельми перед Богом батьків своїх.

І помолився йому, і Бог прихилився до його й вислухав благання його й вернув його в Ерусалим на царство його. І пересьвідчився Манассія, що Господь є Богом.

І після того построїв він знадвірний мур міста Давидового, на західньому боцї Геона, долиною аж до приходу в рибні ворота; й протяг його кругом Офела, і підвів його високо. І настановив воєводів по всїх утверджених містах в Юдеї.

І повикидав чужоземних богів і ідола з дому Господнього, й усї божницї, які понаставляв на горі при домі Господньому і в Ерусалимі, та й повикидав їх за місто.

І поставив наново жертовник Господнїй, і принїс на йому жертви мирні й похвальні, і звелїв Юдеям, щоб служили Господеві, Богові Ізрайлевому.

Але народ приносив ще жертви на висотах, хоч то й Господеві, Богові свойму.

Прочі дїї Манассіїні і його молитва до Бога свого, і слова пророків, що говорили до його в імя Господа, Бога Ізрайлевого, знаходяться в записах про царів Ізрайлевих.

Та й молитва його, і те, що Бог прихилився до його, й усї його гріхи та беззаконностї його, і місця, на яких він завів був висоти й поставив образи Астарти та ідолів, перед тим нїм упокорився, списані в записах Хозая.

І спочив Манассія при батьках своїх, і поховали його в його домі. І став царем Амон, син його, замість його.

Двайцять два роки було Амонові, як став царем, а два роки царював в Ерусалимі,

І чинив невгодне в очах Господнїх так, як чинив Манассія, батько його: і всїм ідолам, що поробив Манассія, батько його, приносив Амон жертви й служив їм.

І не смирився перед лицем Господнїм, як був смирився Манассія, отець його; назворіт, Амон збільшив гріхи свої.

І змовились на його слуги його і вбили його в його домі.

Але народ землї повбивав усїх, що були в змові проти царя Амона; і постановив народ царем Йосію, сина його замість його.

Переклад УБТ Турконяка

Манассія був дванадцять літним коли він зацарював і пятдесять пять літ царював в Єрусалимі.

І зробив погане перед Господом з усіх гидот народів, яких Господь вигубив з перед лиця синів Ізраїля.

І повернувся і відбудував високі (місця), які знищив Езекія його батько, і поставив стовпи Ваалам і зробив гаї і поклонився всьому небесному війську і послужив їм.

І збудував жертівники в господньому домі, де сказав Господь: В Єрусалимі буде моє імя на віки.

І збудував жертівники всьому небесному війську в двох дворах господнього дому.

І він провів своїх дітей крізь огонь в Ґай-ванай-енном і чинив чарування і чинив ворожби і чародіяв і наставив ворожок і заклинальників. Зробив багато зла перед Господом, щоб Його розгнівити.

І в божому домі поставив різьблене і лите, образи, які зробив, де сказав Бог до Давида і до Соломона його сина: В цьому домі і в Єрусалимі, який Я вибрав з усіх племен Ізраїля, поставлю моє імя на віки.

І не докладу, щоб захиталася нога Ізраїля на землі, яку Я дав їхнім батькам, якщо зберігатимуть, щоб чинити все, що Я їм заповів рукою Мойсея, за всім законом і приписами і судами.

І Манассія звів Юду і тих, що жили в Єрусалимі, щоб чинити погань більше від всіх народів, які Господь вигубив з перед лиця синів Ізраїля.

І заговорив Господь проти Манассії і проти його народу, і не послухались.

І Господь навів на них володарів сили царя Ассура, і схопили Манассію і звязали його кайданами і повели до Вавилону з кайданами на ногах.

І як він був в муках пошукав обличчя свого Господа Бога і дуже впокорився перед лицем Бога своїх батьків.

І помолився до нього, і Він його вислухав. І вислухав його крик і повернув його до Єрусалиму на його царство. І Манассія пізнав, що Господь є Богом.

І після цього збудував мур поза містом Давида з півдня напроти Ґіона в потоку і, що відходив від округлої брами і до Офли і підняв дуже вгору. І настановив володарів сили по всіх укіплених містах в Юди.

І відсунув чужих богів і різьблене з господнього дому і всі престоли, які збудував в горі господнього дому і в Єрусалимі і поза містом.

І підняв господний жертівник і приніс на ньому жертву спасіння і хвали і сказав Юді служити Господеві Богові Ізраїля.

Лише ще нарід (жертвував) на високих (місцях), тільки до їхнього Господа Бога.

І осталі слова Манассії і його молитва, що до Бога, і слова видючих, що говорили до нього в імя Господа Бога Ізраїля, ось це у словах

його молитви, і як (Бог) його вислухав, і всі його гріхи і його відступства і місця, на яких збудував високі (місця) і поставив там гаї і різьблене перед наверненням, ось (це) записане в словах видючих.

І Манассія заснув з своїми батьками, і поховали його в саді його дому. І замість нього зацарював його син Амон.

Амон мав двадцять два роки коли він зацарював і два роки царював в Єрусалимі.

І зробив погане перед Господом, так як зробив Манассія його батько, і Амон приносив жертви всім ідолам, які зробив Манассія його батько, і їм служив.

І не впокорився перед Господом, так як впокорився Манассія його батько, бо його син Амон виповнив переступлення.

І повстали на нього його раби і побили його в його домі.

І нарід землі побив тих, що повстали проти царя Амона, і нарід землі поставив замість нього царем Йосію його сина.

Російський синодальний переклад

Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме,

и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,

и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему,

и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя Мое вечно;

и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня.

Он же проводил сыновей своих чрез огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению Его.

И поставил резного идола, которого сделал, в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его: в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я положу имя Мое навек;

и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую Я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что Я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея.

Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.

И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали.

И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон.

И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих.

И помолился Ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог.

И после того построил внешнюю стену города Давидова, на западной стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела и высоко поднял ее. И поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее,

и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город.

И восстановил жертвенник Господень и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву.

Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему.

Прочие дела Манассии, и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых.

И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззакония его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая.

И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него.

Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме.

И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его; и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им.

И не смирился пред лицем Господним, как смирился Манассия, отец его; напротив, Амон умножил свои грехи.

И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его.

Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.