29

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Єзекії було 20 років, як став царем, і царював він в Єрусалимі 29 років. Мати його, дочка Захарії, звалась Авія.

Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив його предок Давид.

Першого ж року свого царювання, першого місяця, він відчинив двері дому Господнього й направив їх.

Потім звелів прийти священикам та левітам і, зібравши їх на майдані, що на схід сонця,

сказав їм: «Слухайте мене, левіти! Тепер освятіться самі й освятіть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть із святині,

бо батьки наші спроневірились і робили зле в очах Господа, Бога нашого; покинувши його, відвернули обличчя своє від Господнього житла та обернулися спиною до нього,

ба навіть замкнули двері в притворі, погасили світичі, не палили кадила й не приносили всепалення в святині Бога Ізраїля.

Тому й був гнів Господній на Юдею та на Єрусалим, і Господь видав їх на страх, на спустошення та на глум, як бачите на свої очі.

І оце батьки наші впали від меча, а сини наші, дочки наші й жінки наші за це в полоні.

Тепер у мене на серці укласти союз із Господом, Богом Ізраїля, щоб відвернувсь від нас його палкий гнів.

Сини мої, не будьте ж тепер недбайливі, вас бо пибрав Господь стояти перед ним, служити йому, бути його слугами та палити йому кадило.»

Тоді встали левіти: Махат, син Амасая, і Йоіл, син Азарії - з синів Кегата; з синів Мерарі: Кіш, син Авді, й Азарія, син Єгаллелела; з гершоніїв: Йоах, син Зімми, й Еден, син Йоаха;

з синів Еліцафана: Шімрі й Єїел; із синів Асафа: Захарія й Маттанія;

з синів Гемана: Єхіел і Шімеї; а з синів Єдутуна: Шемая й Узієл.

Вони зібрали своїх братів і освятили себе та й увійшли на наказ царя, згідно з словами Господніми, очищувати дім Господній.

Священики ввійшли в середину Господнього дому, щоб його очистити, й винести всю нечисть, що знайшли в храмі Господньому, на двір дому Господнього, а левіти забрали те й винесли геть до Кедрон-потоку.

Почали вони освячування першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця ввійшли в притвор Господній і очищали дім Господній вісім день, і шістнадцятого дня першого місяця закінчили.

Тоді прийшли до царя Єзекії й сказали: «Ми вичистили ввесь дім Господній, жертовник до всепалення й увесь його посуд, і стіл до появлення (хлібів), і ввесь його посуд.

А ввесь той посуд, шо цар Ахаз закинув був за свого царювання, коли грішив, ми, очистили його, поставили на своє місце і тепер він перед жертовником Господнім.»

Цар Єзекія встав рано-вранці, зібрав усіх начальників міста й пішов в дім Господній.

І привели 7 бичків, 7 баранів, 7 ягнят та 7 козлів на покутну жертву за царство, за святиню й за Юдею; він повелів синам Арона, священикам, принести їх у жертву на Господньому жертовнику.

Зарізавши бичків, священики зібрали кров і вилили її на жертовник; зарізали баранів і вилили кров на жертовник, зарізали й ягнят і вилили кров на жертовник.

Потім привели козлів на жертву за гріх перед царя й громаду, й вони поклали на них свої руки,

і священики зарізали їх і вилили їхню кров на жертовник як жертву за гріх, щоб спокутувати за всього Ізраїля, бо цар дав наказ принести всепалення й жертву за гріх за всього Ізраїля.

Він настановив левітів у домі Господньому з цимбалами, гарфами та цитрами, на наказ Давида й Гада, царського видющого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків.

Тому левіти й стали з музичними приладами Давида, а священики з сурмами.

Тоді цар Єзекія звелів принести всепалення на жертовник; і в той час, як почалося всепалення, почався й спів на честь Господа під звуки сурем та музичних приладів Давида, ізраїльського царя.

Вся громада молилась обличчям до землі; співали пісень, сурмили, доки не закінчилось усепалення.

. А як закінчилося всепалення, цар і всі, хто були при ньому, впали на коліна й поклонились обличчям до землі.

Тоді цар Єзекія і князі звеліли левітам славити Господа словами Давида та Асафа, видющого; і вони славили його з радощами і, припавши, поклонились.

Єзекія заговорив і сказав: «Тепер ви посвятили себе Господеві. Приступайте ж і приносьте жертви й подячні приносини в дім Господній.» І принесла вся громада жертви й подячні приносини, і кожний, хто мав щире серце, - всепалення.

Число всепалень, що принесла громада було: 70 волів, 100 баранів та 200 ягнят - усе це на всепалення Господеві.

Присвячень було: 600 волів та 3000 овець.

Але священиків було занадто мало, й вони не встигали здирати шкури з усіх тварин на всепалення; тож левіти, брати їхні, допомагали їм, поки не закінчилась робота й поки не освятилися священики, бо серце у левітів було більш готове до освячення, ніж у священиків.

Було також багато всепалень з жиром мирних жертв та з зливанням при всепаленні. Отак була наново заведена служба в домі Господньому.

Єзекія й увесь народ раділи, що Господь підніс народ на дусі; все бо те сталося швидко.

Переклад Огієнка

Єзекія зацарював у віці двадцяти й п'яти літ, а двадцять і дев'ять літ царював він в Єрусалимі. А ім'я його матері Авійя, дочка Захарії.

І робив він угодне в Господніх очах, як усе, що робив був його батько Давид.

Він першого року свого царювання, місяця першого відчинив двері Господнього дому, і поправив їх.

І привів він священиків та Левитів, і зібрав їх на східню площу,

та й сказав їм: Послухайте мене, Левити! Освятіться тепер, і освятіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечисть із святині.

Бо наші батьки спроневірилися, і робили лихе в очах Господа, Бога нашого, і залишили Його, і відвернули своє обличчя від Господньої скинії, й обернулися спиною до неї.

Також замкнули вони двері притвору, і погасили лямпадки, а кадила не кадили, і цілопалення не приносили в святині для Ізраїлевого Бога.

І був Господній гнів на Юду та на Єрусалим, і Він дав їх на ганьбу, і на спустошення, і на посміховище, як ви бачите своїми очима.

І ось попадали наші батьки від меча, а наші сини, і наші дочки, і жінки наші в неволі за це!

Тепер на моєму серці лежить скласти заповіта з Господом, Ізраїлевим Богом, і нехай Він відверне від нас жар гніву Свого.

Сини мої, не будьте недбалі тепер, бо вас Господь вибрав ставати перед лицем Його на службу Йому, та щоб служити Йому й кадити Йому!

І встали Левити: Махат, син Амасаїв, і Йоїл, син Азарії, від синів Кегатових; а від синів Мерарієвих: Кіш, син Авдіїв, і Азарія, син Єгаллел'їлів; а від Ґершонівців: Йоах, син Зіммин, і Еден, син Йоахів;

а від синів Еліцафанових: Шімрі, і Єіїл; а від синів Асафових: Захарій та Маттанія.

А від Геманових синів: Єхіїл, і Шім'ї; а від синів Єдутунових: Шемая та Уззіїл.

І зібрали вони братів своїх, і освятилися, і пішли за наказом царським у справах Господніх, щоб очистити Господній дім.

І повходили священики до середини Господнього дому на очищення. І повиносили вони всю нечистість, яку знайшли в Господньому храмі, до подвір'я Господнього дому, а Левити взяли це, щоб винести назовні до долини Кедрон.

І зачали вони першого дня першого місяця освящати, а восьмого дня того місяця ввійшли до Господнього притвору. І освятили вони Господній дім за вісім день, а шістнадцятого дня першого місяця закінчили.

І ввійшли вони в середину дому до царя Єзекії та й сказали: Очистили ми ввесь Господній дім, і жертівника цілопалення, та всі його речі, і стіл укладання хлібів та всі його речі.

А всі ті речі, які цар Ахаз занехав був за свого царювання, коли спроневірився, ми приготовили та освятили, і ось вони перед Господнім жертівником.

І встав рано цар Єзекія, і зібрав зверхників міста та й увійшов до Господнього дому.

І привели вони сім биків, і сім баранів, і сім овечок, і сім козлів на жертву за гріх: за царство, і за святиню, і за Юду, а він звелів Аароновим синам, священикам, принести це в жертву на Господньому жертівнику.

І порізали ту велику худобу, а священики прийняли кров і покропили на жертівника; і порізали баранів, і покропили ту кров на жертівника; і порізали овечок, і покропили ту кров на жертівника.

І привели козлів жертви за гріх перед царя та збори, і вони поклали свої руки на них.

І зарізали їх священики, а їхньою кров'ю очистили жертівника, щоб очистити всього Ізраїля, бо за всього Ізраїля звелів цар принести це цілопалення та цю жертву за гріх.

І поставив він Левитів Господнього дому з цимбалами, з арфами та з цитрами, за наказом Давида та Ґада, царевого прозорливця, та пророка Натана, бо в руці Господа наказ, що йде через пророків Його.

І поставали Левити з Давидовим знаряддям, а священики із сурмами.

І сказав Єзекія принести цілопалення на жертівника. А коли розпочали цілопалення, зачався спів Господеві та звуки сурем і музичного знаряддя Давида, Ізраїлевого царя.

І ввесь збір вклонився, і співаки співали, а сурми сурмили, це все аж до кінця цілопалення!

А як скінчили приносити жертву, попадали навколішки цар та всі, що були з ним, і вклонилися.

І сказав цар Єзекія та зверхники до Левитів, щоб вони хвалили Господа словами Давида та прозорливця Асафа, і вони хвалили з великою радістю, і схилялися, і вклонялися до землі.

І відповів Єзекія й сказав: Тепер ви освячені для Господа. Підійдіть, і приведіть жертви та приноси вдячні для Господнього дому. І привів збір жертви та приноси вдячні, і кожен, хто мав жертвенне серце, приносив цілопалення.

І було число цілопалення, що спровадив збір: худоби великої сімдесят, баранів сотня, овечок двісті, для цілопалення Господеві все це.

А для святости: худоби великої шість сотень, а худоби дрібної три тисячі.

Тільки священиків було мало, і не могли вони обдирати шкур зо всіх цілопалень; і допомагали їм їхні брати Левити аж до скінчення праці, і поки освятилися священики, бо Левити були простосердіші на освячення, аніж священики.

І також було багато палень серед мирних жертов і серед жертов литих до цілопалення. І так була відновлена служба Господнього дому.

І радів Єзекія та ввесь народ тим, що Бог приготовив для народу, бо та річ сталася несподівано!

Переклад Куліша

Езекії було двайцять пять років, як став царем, а царював він в Ерусалимі двайцять девять років; мати його звалась Авія Захаріївна.

І чинив він угодне в очах Господнїх, так як чинив Давид, предок його:

Першого таки року свого царювання, першого місяця відчинив він двері дому Господнього і поновив їх,

І звелїв поприходити сьвященникам та левітам, і зібрав їх на майданї, що на схід сонця;

І промовив до їх: Слухайте мене, левіти! тепер осьвятїтеся самі і посьвятїть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть із сьвятинї.

Бо батьки наші проступились і робили не вподобне Господеві, Богові нашому, і покинули його й відвернули лице своє від пробутку Господнього і обернулись спиною,

І замкнули двері в притворі, і погасили сьвічники, й не палили курення, й не приносили всепалення в сьвятинї Бога Ізрайлевого.

І був гнїв Господень на Юдею й на Ерусалим, і він віддав їх на ганьбу, на спустошеннє та на глум, як бачите на свої очі.

І оце впали батьки наші під мечем, а сини наші, й дочки наші, й жінки наші за се в полонї в землї не своїй, і до сього часу.

Тепер у мене на серцї, постановити завіт з Господом, Богом Ізрайлевим, щоб відвернув від нас огонь гнїву свого.

Сини мої, не будьте недбайливі, вас бо вибрав Господь, стояти перед лицем його, служити йому й бути в його слугами та палити йому кадило.

І встали левіти: Махат Амасаєнко, і Йоель Азарієнко - з синів Кагатових; а з синів Мераріїних: Кис Авдієнко, й Азарія, син Егаллелелів; а з роду Гирсонового: Йоах Зиммиєнко, й Еден Йоахенко;

А з синів Елизафанових: Шимрі й Еіел, а з синів Асафових: Захарія й Маттанїя;

А з синів Еманових: Ехіел і Шимей; а з синів Ідитунових: Шемая і Уззієл.

Вони зібрали братів своїх і осьвятили себе, й пійшли по приказу царевому очищувати дом Господень, по слову Господньому.

І ввійшли сьвященники в середину дому Господнього задля очищення, й повиносили всю нечисть, яку познаходили в храмі Господньому, на двір дому Господнього, а левіти забрали те й винесли 'д Кедрон-потокові.

А почали осьвячувати першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця ввійшли в притвор Господнїй і очищували дом Господнїй вісїм день, а шіснайцятого дня першого місяця скінчили.

І прийшли в дім до царя Езекії й сказали: Ми вичистили дом Господнїй, й жертовник до всепалення й ввесь посуд його, і стіл на хлїби показні й ввесь посуд його,

І ввесь посуд, що закинув царь Ахаз за свого царювання в беззаконностї своїй, ми приладили й осьвятили, і ось він перед жертовником Господнїм.

І встав царь Езекія рано вранцї, і зібрав начальників міста, і пійшов в дім Господнїй.

І привели сїм назимків і сїм баранів, і семеро ягнят та сїм козлів на жертву про гріх за царство й за сьвятиню й за Юдею; й звелїв він синам Аароновим, сьвященникам, принести всепалення на жертівнику Господньому.

І порізали назимки, і взяли сьвященники кров і покропили жертовник; і порізали барани й покропили кровю жертовник; і порізали ягнята й покропили кровю жертовник.

І привели козлів на жертву за гріх перед лице царя й громади, і вони поклали руки свої на їх.

І зарізали їх сьвященники, і очистили їх кровю жертовник задля спокутування гріхів усього Ізраїля, бо царь дав наказ принести всепаленнє й жертву за гріх за всього Ізраїля.

І настановив він левітів в домі Господньому з кимвалами, псалтирями та цитрами, по постанові Давида й Гада, віщого у царя, та пророка Натана, бо ся постанова була від Господа через пророків його.

І стали левіти з музичними Давидовими прирядами, а сьвященники з трубами:

І звелїв Езекія принести всепаленнє на жертовник. І в той час, як почалось всепаленнє, почалося й сьпіваннє Господеві під гук труб та приборів Давида, царя Ізрайлевого.

І вся громада молилась, а сьпівцї сьпівали, й трубили труби, доки не скінчилось всепаленнє.

А як скінчилось всепаленнє, нахилився царь і всї бувші при йому й поклонились.

І звелїв царь Езекія й князї левітам, щоб славили Господа словами Давида та віщого Асафа, й славили вони з радощами й, нахилившись, поклонилися.

І промовив Езекія знов і сказав: Тепер ви посьвятили себе Господеві; приступайте ж і приносїть жертви й приноси подячні в дом Господень. І понесла вся громада жертви й приноси подячні, й кожний, хто мав щире серце, - всепалення.

І було число всепалень, що привели громадяни: сїмдесять волів, сто баранів та двістї ягнят - усе це на всепаленнє Господеві.

Инчих присьвячених жертов було: шістьсот з товару та три тисячі з овець.

Але сьвященників було за мало, й вони не встигали здирати скіри з усїх всепалень, то ж помагали їм брати їх левіти, доки не скінчилось дїло й доки не осьвятились прочі сьвященники, бо левіти були скорші в осьвачуваннї себе, нїж сьвященники.

До того ще було вельми много всепалень із жиром жертов подячних та ливних при всепаленнї. Оттак була наново заведена служба в домі Господньому.

І радїв Езекія і ввесь народ, що Бог так направив народ, бо се все сталося несподївано.

Переклад УБТ Турконяка

І зацарював Езекія будучи двадцять пять літним, і двадцять девять літ царював в Єрусалимі, й імя його матері Авва дочка Захарії.

І він зробив те, що добре перед Господом, згідно з усім, що зробив Давид його батько.

І сталося коли він став на своїм царстві, в першому місяці відкрив двері господнього дому і відновив їх,

і ввів священиків і Левітів і поставив їх на стороні, що до сходу,

і сказав їм: Послухайте, Левіти, очистіться тепер і очистіть дім Господа Бога наших батьків і викиньте нечистоту з святого.

Бо наші батьки відступили і зробили погане перед Господом і оставили його і відвернули лице від Господнього шатра і відвернулися

і замкнули двері храму і погасили світила і не принесли кадила і в святому не принесли цілопалення Богові Ізраїля.

І Господь розгнівався гнівом на Юду і на Єрусалим і дав їх на здивування і на знищення і на сичання, як ви бачите вашими очима.

І ось ваші батьки були поранені мечем, і ваші сини і ваші дочки і ваші жінки в полоні в землі не їхній, що і є тепер.

Тому тепер є на серці завіщати завіт з Господом Богом Ізраїля, і Він відверне від нас гнів своєї люті.

І тепер не заведіть, бо вас сподобав Господь, щоб ви стали перед ним служити і бути йому служителями і кадити.

І встали Левіти, Маат син Амасія і Йоіл син Азарія з синів Каата, і з синів Мерарія Кіс син Авдія і Азарія син Яллелила, і з синів Ґедсона Йоа син Земмат і Йодан син Йоаха,

і з синів Елісафана Самврій і Іїл і з синів Асафа Захарія і Маттанія

і з синів Емана Іїл і Семей, і з синів Ідітона Самея і Озіїл,

і зібрали їхніх братів і освятили за заповіддю царя, за господним приписом, щоб очистити господний дім.

І священики ввійшли всередину до Господнього дому, щоб очистити, і викинули всю нечистоту, що знайшлася в господньому домі і в дворах господнього дому, і Левіти взяли, щоб викинути геть до потоку Кедрона.

І почали очищувати в першому дні новомісяця в першому місяці і в осьмий день місяця ввійшли до господнього храму і очистили господний дім у вісімох днях і закінчили в шітнадцятому дні першого місяця.

І ввійшли всередину до Езекії царя і сказали: Ми очистили все, що в господньому домі, жертівник цілопалення і його посуд і престіл предложення і його посуд,

і ввесь посуд, який занечистив цар Ахаз в його царюванні, в його відступленні, ми приготовили і ми очистили, ось вони є перед господним жертівником.

І цар Езекія встав вранці і зібрав володарів міста і пішов до господнього дому

і приніс сім телят, сім баранів, сім ягниць, сім козлів з кіз за гріхи за царство і за святих і за Ізраїля. І сказав священикам синам Аарона піти до господнього престола.

І вони принесли в жертву телят, і священики взяли кров і вилили на жертівник. І принесли в жертву баранів, і вилили кров на жертівник. І принесли в жертву ягниць, і пролили кров на престіл.

І привели козлів, що за гріхи перед царем і спільнотою, і поклали на них їхні руки,

і принесли їх в жертву священики і покропили їхню кров перед жертівником і надолужили за ввесь Ізраїль, бо за ввесь Ізраїль, сказав цар, всепалення і те, що за гріх.

І він поставив Левітів в господньому домі з цимбалами і з псалтирями і з гуслями за заповіддю царя Давида і Ґада царського видючого і Натана пророка, бо припис рукою пророків за господньою заповіддю.

І встали Левіти з орґанами Давида і священики з трубами.

І сказав Езекія принести цілопалення на жертівнику. І коли зачали приносити цілопалення, почали оспівувати Господа, і (грали) труби з орґанами Давида царя Ізраїля.

І ввесь збір покланявся, і півці, що співали, і труби, що трубіли, аж доки не закінчено цілопалення.

І як закінчили приносити, схилилися цар і всі, що (там) знайшлися, і поклонилися.

І сказав цар Езекія і володарі Левітам оспівувати Господа словами Давида і Асафа пророка. І оспівували з радістю і впали і поклонилися.

І Езекія відповів і сказав: Освятіть тепер ваші руки Господеві, приведіть і принесіть жертви і похвали в господньому домі. І збір приніс жертви і похвали в господньому домі і цілопалення кожний, хто бажав серцем.

І число цілопалення, яке приніс збір було: сімдесять телят, сто баранів, двісті ягнят. Все це на цілопалення Господеві.

І освячених телят - шість сот, овець - три тисячі.

Але священиків було мало і не могли обдерти цілопалення, і їхні брати Левіти помагали їм, аж доки не закінчено діло, і аж доки священики не очистилися, бо Левіти ревніше очистилися ніж священики.

І (було) велике цілопалення з жиром довершення (жертви) спасіння і поливань цілопалення. І закінчено діло в господньому домі.

І зрадів Езекія і ввесь нарід, томущо приготовив Бог нарід, бо слово було несподіваним.

Російський синодальний переклад

Езекия воцарился двадцати пяти лет, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь Захарии.

И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его.

В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их,

и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной,

и сказал им: послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища.

Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною,

и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева.

И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими.

И вот, пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену доныне.

Теперь у меня на сердце - заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего.

Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений.

И встали левиты: Махаф, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых; и из сыновей Мерариных: Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела; и из племени Гирсонова: Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха;

и из сыновей Елицафановых: Шимри и Иеиел; и из сыновей Асафовых: Захария и Матфания;

и из сыновей Емановых: Иехиел и Шимей; и из сыновей Идифуновых: Шемаия и Уззиел.

Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа.

И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону.

И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень; и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили.

И пришли в дом к царю Езекии и сказали: мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его;

и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним.

И встал царь Езекия рано утром и собрал начальников города, и пошел в дом Господень.

И привели семь тельцов и семь овнов, и семь агнцев и семь козлов на жертву о грехе за царство и за святилище и за Иудею; и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень.

И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник; и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник.

И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них.

И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе.

И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков Его.

И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами.

И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева.

И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение.

По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились.

И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись.

И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу; приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, - всесожжения.

И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев - все это для всесожжения Господу.

Других священных жертв было: шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота.

Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники.

Притом же всесожжений было множество с туками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем.

И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.