27

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Йотамові було 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Цадока, звалась Єруша.

Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив Уззія, його батько, тільки він не входив у храм Господній, а народ грішив далі.

Він збудував верхню браму дому Господнього, набудував також багато на мурі Офел.

Набудував міст у горах юдейських, а в лісах набудував замків та башт.

Він воювався з царем аммоніїв і переміг, то й аммонії дали йому цього року 100 талантів срібла, 10000 корців пшениці й 10 000 корців ячменю. Стільки ж дали йому аммонії на другий і на третій рік.

Отак Йотам дедалі більше й більше вбивався в силу, бо поводився добре перед Господом, своїм Богом.

Решта дій Йотама, всі його війни й подвиги записані в книзі ізраїльських та юдейських царів.

Було йому 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі.

І спочив Йотам разом зо своїми батьками, й поховали його в Давидгороді. Замість нього став царем його син Ахаз.

Переклад Огієнка

Йотам був віку двадцяти й п'яти років, коли зацарював, і шістнадцять літ царював в Єрусалимі. А ім'я його матері Єруша, Садокова дочка.

І робив він угодне в Господніх очах, усе, що робив був його батько Уззійя. Тільки він не входив до Господнього храму, та народ іще грішив.

Він збудував горішню браму Господнього дому, і багато побудував на мурі Офел.

І побудував він міста в Юдиних горах, а в лісах побудував твердині та башти.

І він воював з царем аммонітян, і був сильніший від них. І дали йому аммонітяни того року сотню талантів срібла, і десять тисяч корів пшениці та десять тисяч ячменю. Це давали йому аммонітяни й року другого та третього.

І став сильний Йотам, бо поправив дороги свої перед лицем Господа, Бога свого.

А решта Йотамових діл, і всі війни його та дороги його, ось вони описані в Книзі Царів Ізраїлевих та Юдиних.

Він був віку двадцяти й п'яти літ, коли зацарював, і шістнадцять літ царював в Єрусалимі.

І спочив Йотам із своїми батьками, і поховали його в Давидовому Місті, а замість нього зацарював син його Ахаз.

Переклад Куліша

Двайцять пять років було Йоатамові, як став царем, а царював шіснайцять років у Ерусалимі; його мати звалась Еруша Садоківна.

І чинив він добре в очах Господнїх так, як чинив Озія, отець його, тільки він не входив у храм Господнїй, а народ грішив дальше.

Він збудував верхню браму дому Господнього й набудував богато на мурі Офеловому;

І побудував міста на горі Юдейській, а в лїсах збудував двірцї та вежі.

Він воювавсь із царем Аммонїїв і побідив їх, й дали йому Аммонїї того року сто талантів срібла і десять тисяч корцїв пшеницї, та десять тисяч ячменю. Се давали Аммонїї й на другий рік, і на третій.

А був Йоатам такий сильний через те, що справляв дороги свої перед лицем Господа, Бога свого.

Прочі дїї Йоатамові і всї війни його, й справи його списані в книзї царів Ізраїлських та Юдейських.

Двайцять пять років було йому, як став царем, а шіснайцять років царював в Ерусалимі.

І спочив Йоатам при батьках своїх, і поховали його в Давидовому городї. І став царем Ахаз, син його, замість його.

Переклад УБТ Турконяка

Йоатам (був) двадцять пяти літним сином коли він зацарював, і шістнадцять літ царював в Єрусалимі, й імя його матері Єруса дочка Садока.

І зробив те, що добре перед Господом, за всім, що зробив Озія його батько, але не ввійшов до господнього храму, і ще нарід псувався.

Він збудував високу браму господнього дому і збудував багато в стіні Офли.

І збудував міста в горах Юди і в лісах і поселеннях і вежі.

Він воював з царем синів Аммона і здолав його. І давали йому сини Аммона кожного року сто талантів срібла і десять тисяч мірок пшениці і десять тисяч (мірок) ячменю. Це йому приносив цар Аммона кожного року в першому році і другому і третому.

І скріпився Йоатам, бо приготовив свої дороги перед своїм Господом Богом.

І осталі слова Йоатама і війна і його діла ось вони записані в книзі царів Юди й Ізраїля.

І Йоатам заснув з своїми батьками і поховано його в місті Давида, і замість нього зацарював Ахаз його син.

Російський синодальний переклад

Двадцати пяти лет был Иоафам, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иеруша, дочь Садока.

И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить.

Он построил верхние ворота дома Господня, и многое построил на стене Офела;

и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни.

Он воевал с царем Аммонитян и одолел их, и дали ему Аммонитяне в тот год сто талантов серебра и десять тысяч коров пшеницы и ячменя десять тысяч. Это давали ему Аммонитяне и на другой год, и на третий.

Так силен был Иоафам потому, что устроял пути свои пред лицем Господа Бога своего.

Прочие деяния Иоафама и все войны его и поведение его описаны в книге царей Израильских и Иудейских:

двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме.

И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него.