26

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І ввесь народ юдейський взяв Уззію, якому було 16 років, і настановив його царем замість його батька Амасії.

Він відбудував Елат, повернувши його Юдеї, після того, як цар спочив разом зо своїми батьками.

Уззії було 16 років, як став царем, і царював він 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Схолія, з Єрусалиму.

Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив Амасія, його батько.

Він звертався до Бога, доки жив Захарія, що був навчив його остраху Божого, і доки він звертався до Господа, Бог щастив йому.

Він виступив на війну з філістимлянами й розвалив мури Гату, мури Явне та мури Ашдоду й збудував міста коло Ашдоду й ще деінде у філістимлян.

Бог допомагав йому проти філістимлян і проти арабів, що жили в Гур-Ваалі, та проти маоніїв.

Аммонії платили Уззії данину, і слава про нього дійшла аж до Єгипту, бо він став вельми могутнім.

Уззія збудував башти в Єрусалимі над Наріжною брамою, над Долинною брамою й на розі та й укріпив їх.

Збудував також башти в пустині, викопав багато ритв, бо мав силу худоби в Шефелі та на полонинах і хліборобів та виноградарів по горах та по селах, бо кохався у хліборобстві.

Було в Уззії й озброєне військо, що виходило загонами на війну, за числом їхнього перепису, укладеного писарем Єїелом та урядовцем Масеєю, під проводом Хананії, одного з царських начальників.

Усіх голів над батьківськими домами, зарахованих до хоробрих воїнів, було 2600.

Під їхньою рукою було військо, 307 500, що виступили до битви з великим завзяттям на допомогу цареві проти ворога.

Уззія наготував для них, тобто для всього війська, щитів, списів, шоломів, панцерів, луків та каміння для пращів.

Він збудував також в Єрусалимі спритно вигадані майстрами прилади, щоб стояли на баштах та на рогах для того, щоб пускати стріли та велике каміння. І рознеслось ім'я його далеко, бо він лав якусь дивовижну допомогу, так що він став могутнім.

Та як він убився в силу, загорділо його серце йому на погибель, і він согрішив проти Господа, Бога свого, бо ввійшов у храм Господній, щоб палити кадило на кадильному жертовнику.

За ним увійшов священик Азарія, а з ним 80 Господніх священиків, людей хоробрих.

Стали вони проти нього й сказали йому: «Не слід тобі, Уззіє, кадити Господеві; це діло священиків, синів Арона, посвячених на те, щоб кадити. Вийди з святині, бо ти провинився, і не буде тобі за це чести у Господа Бога.»

Розсердився Уззія, - в руці ж у нього була кадильниця, щоб кадити, - та саме як він розсердився на священика, з'явилась на його чолі проказа в присутності священиків, у домі Господньому, коло кадильного жертовника.

Звернувся до нього первосвященик Азарія й усі священики, аж ось проказа на чолі в нього, й вивели вони його з поспіхом звідти, та й сам він квапився вийти, бо Господь його вразив.

Так і був Уззія прокаженим по день своєї смерти. Жив він, як прокажений, в окремому місці, відлучений від Господнього дому. Йотам, його син, був над царським палацом і правив народом краю.

Решту дій Уззії, від перших до останніх, списав пророк Ісая, син Амоса.

І спочив Уззія зо своїми батьками, й поховали його разом з батьками на полі при царському гробовищі, бо казали: він, мовляв, прокажений. Замість нього став царем його син Йотам.

Переклад Огієнка

І взяв увесь Юдин народ Уззійю, а він був шістнадцяти літ, і настановили його царем замість батька його Амації.

Він збудував Елота, і вернув його Юді, як цар спочив зо своїми батьками.

Уззійя був віку шістнадцяти літ, коли він зацарював, а п'ятдесят і два роки царював в Єрусалимі. А ім'я його матері Єхолія, з Єрусалиму.

І робив він угодне в Господніх очах, усе, що робив батько його Амація.

І став він звертатися до Бога за днів Захарія, що розумів Божі видіння. А за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх.

І він вийшов, і воював із филистимлянами, і поруйнував мур міста Ґату, і мур Явне, і мур Асдоду, і побудував міста в Асдоді та в филистимлян.

І допоміг йому Бог над филистимлянами, і над арабами, що живуть у Ґур-Баалі, та над мецнітами.

І давали аммонітяни данину для Уззійї, а ім'я його пронеслося аж туди, де йдеться до Єгипту, бо він сильно зміцнився.

І збудував Уззійя башту в Єрусалимі над брамою Пінна, і над брамою Ґай, і над Мікцоа, і позміцнював їх.

І побудував він башти в пустині, і повисікував багато ям для води, бо мав великі череди і на долині, і на рівнині, рільників, і виноградарів у горах, і садки, бо він любив хліборобство.

І було в Уззійї військо, що провадило війну, яке виходило на війну відділом за числом їхнього переліку через писаря Єіїла та урядника Маасею, під рукою Хананії з царевих зверхників.

Усе число голів батьківських родів, хоробрих вояків, дві тисячі й шість сотень.

А при них війська, три сотні тисяч і сім тисяч і п'ять сотень тих, що провадять війну великою силою, щоб допомагати цареві на ворога.

І наготовив для них Уззійя для всього війська щити малі й ратища, і шоломи, і панцери, і луки, і пращного каміння.

І наробив він в Єрусалимі військових машин, майстерно придуманих, щоб були вони на баштах і на рогах на стріляння стрілами та великим камінням. І пронеслося ім'я його аж надто далеко, бо він дивно зробив, щоб допомогти собі, так що став сильним.

А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття, і він спроневірився Господеві, Богові своєму. І ввійшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертівнику.

А за ним пішов священик Азарія, а з ним Господні священики, вісімдесят хоробрих мужів.

І стали вони проти царя Узійї та й сказали йому: Не тобі, Уззійє, кадити для Господа, а священикам, синам Аароновим, посвяченим на кадіння... Вийди зо святині, бо ти спроневірився, і не за честь це буде тобі від Господа Бога!

І розгнівався Уззійя, а в руці його була кадильниця на кадіння. А коли він розгнівався на священиків, то на чолі його показалася проказа, перед священиками в Господньому домі, при кадильному жертівнику...

І глянув на нього первосвященик Азарія та всі священики, аж ось він прокажений на чолі своїм! І вони поспішно вигнали його звідти, та й сам він поспішив вийти, бо вразив його Господь!

І був цар Уззійя прокажений аж до дня своєї смерти, і сидів в осібному домі прокажений, бо був вилучений від Господнього дому. А над царським домом був син його Йотам, він судив народ Краю.

А решту діл Уззійї, перші й останні, описав пророк Ісая, син Амосів.

І спочив Уззійя з своїми батьками, і поховали його з батьками його на погребовому царському полі, бо сказали: Він прокажений. А замість нього зацарював син його Йотам.

Переклад Куліша

І взяв увесь народ Юдейський Озію, що йому було шіснайцять років, і настановили його царем замість батька його Амасії.

Він забудував Елат і вернув його Юдеї, після того, як спочив царь при батьках своїх.

Шіснайцять років було Озії, як став він царем, а царював пятьдесять два роки в Ерусалимі: мати його звалась Ехолїя з Ерусалиму.

І чинив він угодне в очах Господа, саме так, як чинив Амасія, отець його;

І обертався він до Бога, докі жив Захарія, що навчав страху Божому, а в той час, коли він обертавсь до Господа, щастив йому Бог.

І вийшов він і воювався з Филистіями, й порозвалював мури Гету й мури Ябнеї та мури Азоту, й побудував міста в краю Азотскому й в Филистіїв.

І допомагав йому Бог проти Филистіїв і проти Арабів, що жили в Гур-Баалї, та проти Меунїїв;

І платили Аммонїї Озії данину, й доходила слава його до гряниць Египту, бо він вбивався щораз більше в силу.

І збудував Озія башти в Ерусалимі над брамою угловою й над долинною брамою й на углї, та й скріпив їх.

І будував вежі в пустинї, й повикопував багато криниць, бо мав много товару по низинах і по рівнинах, і хлїборобів та виноградарів на горах і на Кармелї, бо любувався в хлїборобстві.

Було в Озії й військо, що виходило на війну загонами, після перелїку в їх списї, зложеному рукою писаря Еєла й врядника Маасеї, під приводом Хананїї, одного з найбільших вельмож царських.

Усїх голов над поколїннями, хоробрих воінів, було дві тисячі шістьсот.

А під їх рукою всієї військової сили - триста сїм тисяч пятьсот, що виступали до битви з воєнним завзяттєм на поміч цареві проти ворогів.

І наготував для їх Озія, на усе військо, щити і списи, й шеломи, й панцири, й сагайдаки, й пращі до метання камінцями.

І поробив він в Ерусалимі штучно вигадані машини, щоб стояли на баштах та на углах, на те, щоб випускати стріли та велике каміннє. І понеслось імя його далеко, тим що він навдивовижу захистив себе й скріпився.

Та як вбився він у силу, то й згордїло серце його на його погибель, і стався він проступником перед Господом, Богом своїм, бо ввійшов в храм Господнїй, щоб палити кадило на вівтарі кадильному.

І пійшов за ним Азарія сьвященник, а з ним вісїмдесять сьвященників Господнїх, людей поважаних.

І заперечили цареві Озії й сказали йому: Не слїд тобі, Озію, кадити Господеві; се дїло сьвященників, синів Ааронових, на те й посьвячених, щоб кадити; вийди з сьвятинї, бо ти вчинив се проти закону, й не буде тобі за се честь у Господа Бога.

І розсердився Озія, - а в його в руцї кадильниця, щоб кадити, - та як тільки він розсердився на сьвященників, появилась на його чолї проказа, перед очима сьвященників, в домі Господньому, коло вівтаря кадильного.

І глянув на його первосьвященник Азарія і всї сьвященники, аж оце проказа на чолї його. І силували його, щоб виходив звідтїль, та й сам він квапився вийти, бо спізнав, що Господь його вдарив.

І був царь Озія прокаженим по день своєї смертї, й жив в особньому домі, і відлучений був від дому Господнього. А Йоатам, син його, розпоряджав домом царським і правив народом краю.

Прочі дїї Озіїні, перші й останні, списав пророк Ісаїя, син Амосів.

І спочив Озія з батьками своїми, й поховали його при батьках його на полі коло гробовищ царських, бо казали: Він прокажений. І став царем Йоатам, син його, замість його.

Переклад УБТ Турконяка

І ввесь нарід землі взяв Озію, і він шістнадцять літний, і поставили його царем замість Амасії його батька.

Він збудував Елат, він його повернув Юді після того, як цар заснув з своїми батьками.

Озія зацарював шістнадцятилітним сином і пятдесять два роки царював в Єрусалимі, й імя його матері Халія з Єрусалиму.

І зробив те, що добре перед Господом, за всім, що зробив Амасія його батько.

І шукав Господа в господньому страсі в днях Захарії видючого. І в його днях шукав Господа, і Господь йому щастив.

І він вийшов і воював з чужинцями (філистимлянами) і знищив мури Ґета і мури Явни і мури Азота і збудував міста приналежні до Азоту і між чужинцями.

І Господь скріпив його над чужинцями і над Аравами, що жили на скалі і над Мінеями.

І Мінеї дали Озії дари, і його імя було (відоме) аж до входу до Єгипету, бо закріпився аж до висот.

І Озія збудував башти в Єрусалимі і над брамами кута і над брамою долини і над кутами і укріпив.

І він збудував вежі в пустині і викопав багато озер, бо в нього було багато худоби в Сефалі і на рівнині і виноградарі в горах і в Кармилі, бо любив рільництво.

І в Озії була сила, щоб провадити війну і виходити в лавах за числом, і їхнє число в руці Іїла писаря і Маасея судді в руці Ананії заступника царя.

Все число патріярхів сил для війни - дві тисячі шістьсот,

і з ними військова сила - триста сім тисяч пятьсот. Це ті що роблять війну в силі кріпості, щоб помогти цареві проти ворогів.

І Озія приготовив їм, всій силі, щити і списи і шоломи і броні і стріли і пращі на каміння.

І зробив в Єрусалимі машини, зроблені мудро, щоб були на баштах і на кутах, щоб кидати стріли і велике каміння. І чутка про їхню будову пішла дуже далеко, бо подивугідно йому допоможено, аж доки не закріпився.

І як укріпився, піднявся своїм серцем на згубу, і згрішив проти свого Господа Бога і ввійшов до господнього храму, щоб покадити на кадильному жертівнику.

І ввійшов за ним Азарія священик і з ним вісімдесять господних священиків, сильні сини,

і стали проти царя Озії і сказали йому: Не тобі, Озіє, кадити Господеві, але лише священикам, освяченим синам Аарона (належиться) кадити. Вийди з святилища, бо ти відступив від Господа, і не буде тобі це на славу в Господа Бога.

І Озія розлютився і в його руці кадильниця, щоб покадити в храмі, і як він розлютився на священиків і повстала проказа на його чолі перед священиками в господньому домі при кадильному вівтарі.

І повернувся до нього перший священик і священики, і ось він прокажений на чолі. І спішно вивели його звідти, бо і він поспішився вийти, томущо Господь його покарав.

І цар Озія був прокаженим аж до дня його смерти, і сидів прокаженим в домі, відлученим, бо був відлучений від господнього дому. І Йоатам його син (був) над його царством, судячи нарід землі.

І осталі слова Озії перші й останні записані Єссієм пророком.

І Озія заснув з його батьками, і його поховали з його батьками на рівнині царських гробів, бо сказали, що він є прокажений. І замість нього зацарював Йоатам його син.

Російський синодальний переклад

И взял весь народ Иудейский Озию, которому было шестнадцать лет, и поставили его царем на место отца его Амасии.

Он обстроил Елаф и возвратил его Иудее, после того как почил царь с отцами своими.

Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился, и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иехолия из Иерусалима.

И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его;

и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог.

И он вышел и сразился с Филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота; и построил города в области Азотской и у Филистимлян.

И помогал ему Бог против Филистимлян и против Аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против Меунитян;

и давали Аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен.

И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу, и укрепил их.

И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности и на равнине, и земледельцев и садовников на горах и на Кармиле, ибо он любил земледелие.

Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Иеиела писца и Маасеи надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских.

Все число глав поколений, из храбрых воинов, было две тысячи шестьсот,

и под рукою их военной силы триста семь тысяч пятьсот, вступавших в сражение с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля.

И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы и латы, и луки и пращные камни.

И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен.

Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном.

И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных,

и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу; это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога.

И разгневался Озия, - а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного.

И взглянул на него Азария первосвященник и все священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь.

И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли.

Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк.

И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: он прокаженный. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него.