24

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Було Йоасові 7 років, як став він царем, і царював 40 років в Єрусалимі. Мати його звалася Цівея, з Версавії.

Йоас робив добро в очах Господніх по всі дні священика Йояди.

Йояда взяв йому дві жінки, й він породив синів та дочок.

Після цього Йоасові спало на думку відновити дім Господній;

він зібрав священиків та левітів і сказав їм: «Ідіть по юдейських містах і збирайте з усього Ізраїля скільки потрібно, рік-у-рік, грошей на направу дому вашого Бога. Захо-діться швидко коло цієї справи.» Але левіти не квапились.

Тоді цар покликав Йояду, їхнього голову, й сказав йому: «Чому ти не вимагаєш від левітів, щоб вони приносили з Юдеї та з Єрусалиму податок накладений Мойсеєм, Господнім слугою, на ізраїльську громаду для намету зборів?

Таж нечистива Ата-лія та її сини довели дім Божий до занепаду, й усе святе в домі Господньому вжили для Ваалів!»

Цар звелів, і зробили одну скриньку й примістили її при дверях дому Господнього знадвору,

й оповістили по Юдеї та Єрусалимі, щоб зносили Господеві податок, який наклав був Мойсей, слуга Божий, на Ізраїля в пустині.

Всі старшини й увесь народ були раді й зносили та кидали в скриньку, аж доки вона не стала повна.

Левіти приносили, з доручення царя, скриньку до перевірки. Коли вони бачили, що там багато срібла, тоді приходив царський писар та довірений первосвященика, випорожняли скриньку й відносили її назад та й ставили знов на своє місце. Так робили вони день-у-день і зібрали силу грошей.

Цар та Йояда давали їх тим, що виконували роботи при Господньому домі, а вони наймали каменотесів та теслів до понови Господнього дому й ковалів та мідників до направи Господнього дому.

Ті, що виконували роботи, взялись до праці, і робота направи йшла добре в їх руках; вони привели Божий дім в належний стан і скріпили його.

А коли закінчили, то принесли цареві та Йояді решту грошей; з них зроблено посуд для Господнього дому: посуд до служби й до всепалення, чаші та золоте і срібне начиння. І приносили всепалення в Господньому домі без перестання, поки жив Йояда.

Йояда постарівся і, нажившись досить на світі, помер; 130 років було йому, як він помер.

Його поховали в Давидгороді разом з царями, бо він робив добро в Ізраїлі, для Бога й для його дому.

Після смерти Йояди прийшли юдейські князі з поклоном до царя, і цар їх вислухав.

Вони покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і почали служити ашерам та бовванам, і був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину.

Щоб навернути їх до себе, Господь посилав до них пророків, і ці свідчили проти них, але вони не слухали.

Тоді дух Божий зійшов на Захарію, сина священика Йояди, і став він перед народом і сказав йому: «Так говорить Бог: Чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро! Що ви покинули Господа, то й він вас покинув.»

Та вони змовились проти нього і, на наказ царя, вбили його камінням У дворі Господнього дому.

Отак цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йояда, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав: «Нехай Господь бачить і відплатить!»

Як же минув рік, виступило проти нього арамійське військо. Воно прийшло в Юдею й у Єрусалим та й повбивало з-поміж народу всіх старшин у народі, а всю здобич, забрану в них, послали цареві в Дамаск.

Хоч арамійське військо прийшло було в невеликому числі людей, та Господь видав їм у руки дуже велике військо за те, що юдеї покинули Господа, Бога батьків своїх. Та й над Йоасом вони вчинили суд.

А як вони вийшли від нього, заставши його в тяжкій хворобі, слуги його вчинили змову проти нього за кров сина священика Йояди й убили його в його ліжку, тож він умер. І поховали його в Давидгороді, та не поховали його в царському гробовищі.

Ті ж, що вчинили змову проти нього, були: Завад, син Шімеати, аммонійки, та Єгозавад, син Шімріти, моавитянки.

Про його синів і про силу податків, що він одержав, та про направу Божого дому написано в Мідраші книги царів. Амасія, його син, став царем на місце його.

Переклад Огієнка

Йоаш був віку семи років, коли зацарював, і сорок років царював він в Єрусалимі. А ім'я його матері Цівія, з Беер-Шеви.

І робив Йоаш вгодне в Господніх очах по всі дні священика Єгояди.

І взяв йому Єгояда дві жінки, а той породив синів та дочок.

І сталося по тому, було в Йоашевому серці відновити Господній дім.

І зібрав він священиків та Левитів, і сказав до них: Підіть по Юдиних містах, і збирайте з усього Ізраїля срібло на направу храму вашого Бога рік-річно, і ви будете спішити в цій справі! Та не спішилися Левити.

І покликав цар Єгояду, голову священиків, і сказав до нього: Чому ти не жадаєш від Левитів, щоб приносили з Юди та з Єрусалиму дарунки, за постановою Мойсея, раба Господнього, та Ізраїлевого збору на скинію свідоцтва?

Бо сини нечестивої Аталії вломилися були до Божого дому, і всі святощі Господнього дому вжили для Ваалів.

І сказав цар, і зробили одну скриньку, і поставили її в брамі Господнього дому назовні.

І проголосили в Юді та в Єрусалимі приносити для Господа даток, що його встановив на Ізраїля в пустині Мойсей, Божий раб.

І раділи всі зверхники та ввесь народ, і приносили й кидали до скриньки, аж поки вона наповнилася.

І бувало того часу, коли Левити приносили скриньку на царський перегляд, і як вони бачили, що численне те срібло, то приходив царський писар та призначений від священика-голови, і вони випорожнювали скриньку. Потім відносили її, і повертали її на її місце. Так робили вони день-у-день, і зібрали дуже багато срібла.

А цар та Єгояда давали його тим, що робили працю роботи Господнього дому, і все наймали каменярів та теслів, щоб відновлювати дім Господній, а також тим, що обробляли залізо та мідь на зміцнення Господнього дому.

І працювали робітники, і чинилася направа працею їхньої руки. І поставили вони Божий дім на міру його, і зміцнили його.

А коли покінчили, вони принесли перед царя та Єгояду решту срібла. І поробили вони з нього речі для Господнього дому, речі для служби та для жертвоприношення, і ложки, і посуд золотий та срібний. І приносили цілопалення в Господньому домі завжди, по всі дні Єгояди.

І постарів Єгояда, і наситився днями й помер. Він був віку ста й тридцяти літ, коли помер.

І поховали його в Давидовому Місті з царями, бо робив він добро в Ізраїлі і для Бога, і для Його храму.

А по Єгоядиній смерті прийшли князі Юдині, і поклонилися цареві. Тоді цар їх послухав.

І покинули вони дім Господа, Бога своїх батьків, та й служили Астартам та божкам. І був Божий гнів на Юду та Єрусалим за цю їхню провину.

І послав Він між них пророків, щоб привернути їх до Господа, і вони свідчили проти них, та ті не слухались.

А Дух Господній огорнув Захарія, сина священика Єгояди, і він став перед народом та й сказав до них: Так сказав Бог: Чому ви переступаєте Господні заповіти? Ви не матимете успіху, бо ви покинули Господа, то й Він покинув вас!...

І змовилися вони на нього, і закидали його камінням з царського наказу в подвір'ї Господнього дому...

І не пам'ятав цар Йоаш тієї милости, яку зробив був із ним батько того Єгояда, але вбив сина його. А як той умирав, то сказав: Нехай побачить Господь, і нехай покарає!...

І сталося наприкінці року, прийшло на нього сирійське військо, і прибули до Юди та до Єрусалиму, і позабивали всіх зверхників народу, а всю здобич із них послали цареві в Дамаск.

Хоч з малою кількістю людей прийшло сирійське військо, проте Господь дав в їхню руку дуже велику силу, бо ті покинули Господа, Бога батьків своїх. А над Йоашем вони виконали присуд.

А коли вони відійшли від нього, позоставивши його в тяжких хворобах, змовилися на нього його раби за кров синів священика Єгояди, і забили його на ліжку його, і він помер... І поховали його в Давидовому Місті, та не поховали його в гробах царських.

А оце змовники на нього: Завад, син аммонітянки Шім'ат, і Єгозавад, син моавітянки Шімріт.

А сини його, і великість тягару, покладеного на нього, і відбудова Божого дому, ото вони описані в викладі Книги Царів. А замість нього зацарював син його Амація.

Переклад Куліша

Сїм років було Йоасові, як став царем, а сорок років царював він у Ерусалимі; мати його звалась Зивія з Берсабиї.

І чинив Йоас що було до вподоби Господеві по всї днї сьвященника Йодая.

І взяв йому Йодай дві жінки, й мав він від їх синів і дочок.

Після того забажало серце Йоасове поновити дом Господень.

І зібрав він сьвященників та левітів і сказав їм: Ійдїть по містах Юдейських і збірайте з усїх Ізрайлитян срібло задля піддержки дому Бога вашого рік за роком, і присьпішіть се дїло. Але левіти не квапились.

І покликав царь Йодая, їх голову й сказав йому: Чом ти не вимагаєш від левітів, щоб вони приносили з Юдеї та Ерусалиму данину постановлену Мойсейом, слугою Господнїм, та збором Ізрайлитян на намет громадський?

Бо безбожна Готолїя та її сини обдерли дом Божий і все присьвячене для дому Господнього вжили для Баалів.

І звелїв царь, і зробили одну скриньку, й вмістили її при ввіходї в дом Господнїй знадвору.

І оповістили по Юдеї та Ерусалимі, щоб зносили Господеві данину, що її Мойсей, слуга Божий, наложив на Ізрайлитян у пустинї.

І зрадїли всї старшини і ввесь народ, і зносили та складали в скриню доти, доки вона не стала повна.

А коли наставав час, що скриню приносили через левітів до урядників царських, і коли вони бачили, що там багато срібла, тодї приходив писар царський та довірений первосьвященника, й висипали зо скринї, й відносили її, та й ставили на своє місце. Так робили вони по всяк день і зібрали силу срібла.

І віддавали його царь та Йодай виконувачам робіт при домі Господньому, а вони наймали камянотесів та теслїв до понови дому Господнього, і ковалїв та гамарників до піддержування дому Господнього.

І робили майстрі, й довершувалась понова їх руками, й привели дом Божий до належного стану й скріпили його.

А коли все скінчили, то принесли цареві та Йодаєві останок срібла; й пороблено з його посуд для дому Господнього, посуд до служби й до всепалення, чаші та инчий золотий та срібний посуд. І приносили всепалення в домі Господньому безперестанно, доки жив Йодай.

І постарівся Йодай і, поживши доволї, помер; сто трийцять років було йому, як він умер.

І поховали його в Давидовому містї при царях, бо він чинив добре в Ізраїлї, для Бога й для дому його.

Та після Йодаєвої смертї поприходили князї Юдейські, підлещуючись до царя; і царь почав їх слухати.

І покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і стали служити в посьвячених гаях ідолам, - і був гнїв Господень на Юду та Ерусалим за цю їх провину.

І посилав до їх пророків, щоб навернути їх до Господа, й вони вмовляли їх, але ті не слухали.

І найшов Дух Божий на Захарію, сина сьвященника Йодая, і став він на вишинї перед народом і промовив до їх: Так говорить Господь: Чом ви нарушуєте прикази Господнї? Не вийде воно вам на хосен; і коли ви покинули Господа, то й він вас покине.

І змовились проти його, і вбили його каміннєм, по приказу царя, в дворі дому Господнього.

І не спогадав царь Йоас на добродїйство, що вчинив йому Йодай, батько його, і вбив сина його. І як він умірав, то сказав: Нехай бачить Господь і нехай відплатить!

А коли минув рік, виступило проти його військо Сирийське, і прийшли в Юдею й в Ерусалим, і повбивали споміж народу всїх старшин у народї, а ввесь здобуток, забраний в їх, послали цареві в Дамаск.

Хоч військо Сирийське прийшло було в невеликому числї людей, та Господь віддав в їх руку превелике множество за те, що покинули Господа, Бога батьків своїх. Та й над Йоасом вчинили вони суд;

Як вони вийшли від його, лишаючи його в тяжкій хворобі, то слуги його вчинили змову проти його за кров сина Йодаєвого, сьвященника, й вбили його в постелї його, і він умер. І поховали його в Давидовому містї, та не поховали його в царському гробовищі.

Ті ж, що вчинили змову проти його, були: Завад, син Шимеати Аммонїйки, та Егозавад, син Шимрити Моабійки.

Про синів його і про многі пророцтва проти його, та про будови коло дому Божого написано в книзї царів. І став царем син його Амасія замість його.

Переклад УБТ Турконяка

Йоас був семилітним коли його поставили царем і сорок літ царював в Єрусалимі, й імя його матері Савія з Вирсавії.

І Йоас зробив те, що добре перед Господом, всі дні Йодая священика.

І взяв собі Йодай дві жінки, і породив синів і дочок.

І сталося після цього і спало на серце Йоаса направити господний дім.

І він зібрав священиків і Левітів і сказав їм: Підіть до міст Юди і зберіть з усього Ізраїля срібло на скріплення господнього дому з року на рік, і поспішіться сказати. І Левіти не поспішилися

і цар Йоас закликав Йодая володаря і сказав йому: Чому ти не доглянув над Левітами, щоб принесли з Юди і Єрусалиму приписане Мойсеєм божим чоловіком, коли зібрав Ізраїля в шатрі свідчення.

Бо Ґотолія була беззаконна, і її сини знищили божий дім, бо і святощі господнього дому віддали Ваалам.

І сказав цар: Хай буде скриня і хай буде поставлена в брамі господнього дому зізовні.

І хай сповістять в Юди і в Єрусалимі, щоб принесли Господеві, так як сказав Мойсей божий раб про Ізраїля в пустині.

І дали всі володарі і ввесь нарід і внесли і вкинули до скрині, аж доки не наповнилася.

І сталося як внесли скриню до наставників царя рукою Левітів і як він побачив, що наповнилася сріблом, і прийшов писар царя і наставник великого священика і випорожнили скриню і поставили на своє місце. Так робили з дня на день і зібрали багато срібла.

І дав його цар і Йодай священик тим, що виконували діла роботи над господним домом, і наймали каменярів і будівничих, щоб направити господний дім, і ковалів заліза і міді, щоб направити господний дім.

І робітники виконували роботи, і піднялася кількість роботи в їхніх руках, і підняли дім господний до його стану і скріпили.

І як закінчили, принесли до царя і до Йодая остале срібло, і зробили посуд для господнього дому, посуд для служіння цілопалень і золоті і сріблі кадильниці. І принесли цілопалення в господньому домі постійно в усіх днях Йодая.

І Йодай повний днів постарівся і помер, маючи сто тридцять літ, коли він помер.

І поховали його в місті Давида з царями, бо поступив добре з Ізраїлем і з Богом і його домом.

І сталося після смерті Йодая ввійшли володарі Юди і поклонилися цареві. Тоді цар їх послухався.

І оставили Господа Бога їхніх батьків і послужили Астартам і ідолам. І був гнів на Юді і на Єрусалимі в тому дні.

І Він післав до них пророків, щоб повернути до Господа, і не послухалися. І свідчили їм, і не почули.

І божий дух зодягнув Азарію сина Йодая священика, і він став перед народом і сказав: Так говорить Господь: Чому переступаєте господні заповіді? І не щастить вам, бо ви оставили Господа, і Він оставить вас.

І повстали на нього і закаменували його за наказом Йоаса царя в дворі господнього дому.

І Йоас не згадав милосердя, яке з ним вчинив Йодай його батько і забив його сина. І як він вмирав, сказав: Хай Господь бачить і судить.

І сталося по закінченні року прийшла проти нього сила Сирії і прийшла проти Юди і проти Єрусалиму і вони вигубили всіх володарів народу в народі і всю їхню здобич післали цареві Дамаску.

Отже сила Сирії прийшла з малим числом мужів, і Бог видав в їхні руки дуже численну силу, бо вони оставили Господа Бога їхніх батьків. І Він зробив суд над Йоасом.

І після того, як вони від нього відійшли, коли оставили його в великих болях і повстали проти нього його раби задля крові сина Йодая священика і забили його на його ліжку, і він помер. І поховали його в місті Давида і не поховали його в гробівці царів.

І ті, що повстали проти нього: Завед син Самата, Амманіт, і Йозавед син Сомарота, Моавіт,

і всі його сини, і прийшли до нього всі пять. І ось остале записане в письмі царів. І замість нього зацарював Амасія його син.

Російський синодальний переклад

Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Цивья из Вирсавии.

И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника.

И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей.

И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень,

и собрал он священников и левитов и сказал им: пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех Израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты.

И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием Израильтян для скинии собрания?

Ибо нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов.

И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне.

И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на Израильтян в пустыне.

И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился.

В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам чрез левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра.

И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня.

И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его.

И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая.

И состарился Иодай и, насытившись днями жизни, умер: сто тридцать лет было ему, когда он умер.

И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома Его.

Но по смерти Иодая пришли князья Иудейские и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их.

И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам, - и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их.

И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали.

И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: так говорит Господь: для чего вы преступаете повеления Господни? не будет успеха вам; и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас.

И сговорились против него, и побили его камнями, по приказанию царя, на дворе дома Господня.

И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он умирая говорил: да видит Господь и да взыщет!

И по истечении года выступило против него войско Сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск.

Хотя в небольшом числе людей приходило войско Сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд,

и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его, за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах.

Заговорщиками же против него были: Завад, сын Шимеафы Аммонитянки, и Иегозавад, сын Шимрифы Моавитянки.

О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него.