21

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Йосафат спочив зо своїми батьками, й поховали його разом з його батьками в Давидгороді. Його син Йорам став царем замість нього.

Були в нього брати, сини Йосафата: Азарія, Єхієл, Захарія, Азаріягу, Михаїл і Шафатія. Всі вони були сини Йосафата, царя Ізраїля.

Батько їхній дав їм багато дарів сріблом і золотом та дорогоцінними речами, разом з укріпленими містами в Юдеї; а царство дав Йорамові, бо він був перворідний.

Йорам вступив на царство свого батька, а коли вбився в силу, вибив мечем усіх своїх братів та ще й деяких з ізраїльських князів.

Було Йорамові 32 роки, як він став царем, і царював він 8 років у Єрусалимі.

Він ходив дорогою ізраїльських царів, як робив дім Ахава, бо дочка Ахава була його жінкою, і чинив зло в очах Господніх.

Але Господь не хотів вигубити дому Давида - заради союзу, що заключив був з Давидом, і через те, що обіцяв дати світич йому та його синам по всі часи.

За його часів відпав Едом від Юди й настановив собі царя.

Тоді Йорам із своїми начальниками й усіма колісницями двигнувся у похід; устав він уночі й побив едоміїв, що були обступили його, і начальників колісниць.

Одначе, Едом відпав таки від Юди аж по цей день. Того ж самого часу відпала й Лівна від нього, бо він покинув Господа, Бога батьків своїх

Він також спорудив узвишшя на горах юдейських, завів розпусту між мешканцями Єрусалиму й попсував Юдею.

І надійшло до нього письмо пророка Іллі, а в ньому було сказано: «Так говорить Господь, Бог Давида, батька твого: За те, що не ходив єси дорогами Йосафата, батька твого, й дорогами Аси, юдейського царя,

а ходив дорогою ізраїльських царів і завів розпусту в Юдеї та серед мешканців Єрусалиму, як завів розпусту дім Ахава, та ще й до того повбивав єси братів твоїх, - дім батька твого, - що були ліпші від тебе,

Господь поб'є великою пошестю народ твій, синів твоїх, жінок твоїх і все майно твоє;

та й сам ти захворієш на тяжку недугу, недугу нутра, аж виходитиме твоя утроба в болях, з дня на день.»

Тоді Господь збудив проти Йорама дух філістимлян та арабів, суміжних із кушіями,

і вони рушили на Юдею, й напали на неї та забрали геть усе добро, яке було в царському домі, а також і синів його та жінок його, й не зосталось у нього сина, крім Йоахаза, найменшого з його синів.

А до того усього наслав Господь на його нутро невигойну хворобу,

так що по довгому часі, коли настав кінець, його нутрощі з-за недуги вилазили два дні, й він умер у великих муках. Його народ не запалив на його честь вогнища, як то палив на честь його батьків.

Було йому 32 роки, як він став царем, і 8 років царював він у Єрусалимі. Він відійшов неоплаканий, і поховали його в Давидгороді, але не в царському гробовищі.

Переклад Огієнка

І спочив Йосафат із своїми батьками. І був він похований із своїми батьками в Давидовому Місті, а замість нього зацарював син його Єгорам.

І були в нього брати, Йосафатові сини: Азарія, і Єхіїл, і Захарій, і Азарія, і Михаїл, і Шефатія, усі вони сини Йосафата, Ізраїлевого царя.

І дав їм їхній батько великі подарунки срібла, і золота, і коштовності з твердинними містами в Юді, а царство дав Єгорамові, бо він первороджений.

І став Єгорам на царстві батька. І зміцнився він, і позабивав усіх братів своїх мечем, а також декого з Ізраїлевих зверхників.

Єгорам був віку тридцяти й двох літ, коли зацарював, і царював вісім літ в Єрусалимі.

І ходив він дорогою Ізраїлевих царів, як робив Ахавів дім, бо Ахавова дочка була йому за жінку. І робив він зло в Господніх очах.

Та не хотів Господь погубити Давидів дім ради заповіту, що склав був із Давидом, і як говорив дати світильника йому та синам його по всі дні.

За його днів відпав був Едом з-під Юдиної руки, і настановили над собою царя.

І пішов Єгорам зо своїми зверхниками, і всі колесниці з ним. І сталося, що він устав уночі та й побив Едома, що оточив був його, та зверхників колесниць.

І відпав Едом з-під Юдиної руки, і так є аж до цього дня. Тоді того часу відпала й Лівна з-під руки його, бо він покинув Господа, Бога своїх батьків.

Також він наробив пагірків по Юдиних містах, і вчинив перелюбами єрусалимських мешканців, а Юду звів.

І прийшов до нього лист від пророка Іллі такого змісту: Так говорить Господь, Бог Давида, твого батька: За те, що не ходив ти дорогами Йосафата, свого батька, і дорогами Аси, Юдиного царя,

а ходив дорогою Ізраїлевого царя, і вчинив перелюбниками Юду та мешканців Єрусалиму, як чинив перелюбниками дім Ахавів, а також братів своїх, дім свого батька, ліпших від тебе, ти позабивав,

то ось ударить Господь великою поразою в народі твоїм, і в синах твоїх, і в жінках твоїх, і в усьому маєтку твоєму.

А ти будеш у великих хворобах, у хворобі нутра свого, аж вийдуть нутрощі твої через довгочасну хворобу.

І збудив Господь на Єгорама духа филистимлян та арабів, що при етіопах.

І вийшли вони на Юду, і ввірвалися до нього, і позабирали ввесь маєток, що знаходився в царському домі, а також синів його та жінок його. І не позосталося в нього сина, окрім Єгоахаза, наймолодшого з синів його.

А по всьому тому вдарив його Господь у нутрощах його невидужною хворобою.

І сталося по певному часі, коли надійшов кінець двох років, вийшли його нутрощі від хвороби його, і він помер у тяжких болях. А народ його не зробив для нього спалення пахощів, як робили спалення батькам його.

Він був віку тридцяти й двох літ, коли зацарював, а царював вісім літ в Єрусалимі. І відійшов він, і ніхто за ним не жалував; і поховали його в Давидовому Місті, та не в царських гробах.

Переклад Куліша

І спочив Йосафат із отцями своїми, й поховали його при батьках його в Давидовому містї. І став царем Йорам, син його, замість його.

А були в його брати, сини Йосафатові: Азарія й Ехіїл, і Захарія й Азарій, і Михаїл і Сафатія: всї вони сини Йосафатові, царя Ізрайлевого.

І дав їм батько багато дарів сріблом і золотом і дорогоцїнними річами разом із утвердженими городами в Юдеї; а царство віддав Йорамові, бо він був найстарший.

І вступив Йорам на царство отця свого, а коли вбився в силу, повбивав братів своїх мечем, та ще й деяких із князїв Ізрайлевих.

Трийцять два роки було Йорамові, як зацарював, а царював вісїм років в Ерусалимі;

І ходив він стежками царів Ізраїлських, як се чинив дім Ахабів, бо Ахабова дочка була йому жінкою, й чинив він зло в очах Господнїх.

Одначе Господь не хотїв занапастити дому Давидового ради завіту, що постановив із Давидом, і через те, що обіцяв дати йому сьвіточ і синам його по всї часи.

За його часів відпав Едом від Юди, й постановили в себе царя,

І пійшов Йорам із своїми військовими начальниками, і всї колесницї з ним; і встав в ночі й побив Ідумеїв, що були обступили його, й начальників над колесницями (і повтїкав народ у домівки свої).

Одначе Едом відпав таки від Юди й по сей день. Того самого часу відпала й Либна від його, бо він покинув Господа, Бога батьків своїх.

Він позаводив також і висоти на горах Юдейських, і завів роспусту між Ерусалимцями й попсував Юдею.

І надійшло до його письмо від Ілиї пророка, а в йому було сказано: Так говорить Господь, Бог Давида, отця твого: за те, що ти не пійшов дорогами Йосафата, отця твого, й дорогами Аси, царя Юдейського,

А пійшов стежкою царів Ізрайлевих і завів роспусту в Юдеї і в Ерусалимцїв, як заводив роспусту дім Ахабів, та ще й до того повбивав братів твоїх, - дім батька твого, - котрі лїпші за тебе,

За те ж побє Господь великим побоєм народ твій, й синів твоїх, і жінок твоїх, і все добро твоє,

Тебе ж самого - тяжкою хоробою, хоробою жолудка твого, так що внутро твоє випадати ме в болях день поза день.

І збудив Господь проти Йорама дух Филистіїв та Арабів, сумежних з Етиопіями;

І пійшли вони на Юдею й напали на неї, й позабірали все добро, яке було в домі царському, а до того й синів його й жінок його, й не зісталось в його сина, окрім Охозії, найменшого з синів його.

А до сього всього наслав Господь невигойну хворобу на нутро його.

Так було день у день, а в кінцї другого року випали внутренностї його від слабостї його, й вмер він в великих муках; і не спалив йому народ його пахощів, як чинив се батькам його.

Трийцять два роки було йому, як став він царем, а вісїм років царював в Ерусалимі; і відійшов неоплаканий, й поховали його в містї Давидовому, та не в царському гробовищі.

Переклад УБТ Турконяка

І Йосафат заснув з своїми батьками і був похований з своїми батьками в місті Давида, і замість нього зацарював Йорам його син.

І в нього брати, шість синів Йосафата, Азарія і Іїл і Захарія і Азарія і Михаїл і Сафатія. Всі ці сини Йосафата царя Юди.

І їхній батько дав їм багато дарів, срібло і золото і зброю з укріпленими містами в Юді. І царство дав Йорамові, бо цей первородний.

І встав Йорам на своє царство і скріпився і забив всіх своїх братів мечем і (декого) з володарів Ізраїля.

Тридцять і два років мав він, як Йорам став на своє царство і вісім літ царював в Єрусалимі.

І він пішов дорогою царів Ізраїля, так як зробив дім Ахаава, бо дочка Ахаава була його жінкою, і зробив погане перед Господом.

І Господь не схотів вигубити дім Давида через завіт, який завіщав з Давидом, і томущо сказав йому, що дасть йому світильник і його синам на всі дні.

В тих днях відлучився Едом від Юди і поставив над собою царя.

І пішов Йорам з володарями і з ним вся кіннота. І сталося, і встав вночі, і побив Едома, що окружив його, і вождів колісниць, і нарід втік до своїх поселень.

І відступив від Юди Едом аж до цього дня. Тоді в тому часі Ломна відійшла від його руки, бо він оставив Господа Бога його батьків.

Бо він і збудував високі (місця) в містах Юди і до розпусти привів тих, що жили в Єрусалимі, і звів Юду на манівці.

І прийшло до нього письмо від Ілії пророка, що казало: Так говорить Господь Бог твого батька Давида: Томущо ти не пішов дорогою Йосафата твого батька і дорогами Аси царя Юди

і ти пішов дорогами царів Ізраїля і привів до розпусти Юду і тих, що живуть в Єрусалимі, так як розпустував дім Ахаава, і забив ти твоїх братів, синів твого батька, що кращі від тебе,

ось Господь побє тебе великою раною в твому народі і в твоїх синах і в твоїх жінах і в усьому твому майні,

і ти (будеш) в поганій хворобі, в хворобі живота, аж доки не вийде твоя утроба з хворобою з дня на день.

І Господь підняв проти Йорама чужинців і Аравів і тих, що граничать з етіопами,

і прийшли проти Юди і здолали і забрали всякий посуд, який знайшли в домі царя, і його синів і його дочок, і не осталося в нього сина, але лиш Охозія, найменший з його синів.

І після всього цього Господь побив його в черево хворобою, на яку немає ліку.

І було з дня на день, і як прийшов час днів, два роки, вийшла його утроба з хворобою, і помер в поганій хворобі. І нарід не зробив йому похорону так як похорон його батьків.

Був він тридцять два літний, коли зацарював, і вісім літ царював в Єрусалимі. І не пішов з хвалою і був похований в місті Давида і не в гробах царів.

Російський синодальний переклад

И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него.

И у него были братья, сыновья Иосафата: Азария и Иехиил, и Захария и Азария, и Михаил и Сафатия: все сии сыновья Иосафата, царя Израилева.

И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями, вместе с укрепленными городами в Иудее; царство же отдал Иораму, потому что он первенец.

И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом и также некоторых из князей Израилевых.

Тридцати двух лет был Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме;

и ходил он путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, - и делал он неугодное в очах Господних.

Однакоже не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена.

Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя.

И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним; и встав ночью, поразил Идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами.

Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих.

Также высоты устроил он на горах Иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею.

И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского,

а пошел путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил,

за то, вот Господь поразит поражением великим народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое,

тебя же самого - болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день.

И возбудил Господь против Иорама дух Филистимлян и Аравитян, сопредельных Ефиоплянам;

и они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его и жен его; и не осталось у него сына, кроме Охозии, меньшего из сыновей его.

А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою.

Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях; и не сожег для него народ его благовоний , как делал то для отцов его.

Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах.