19

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Йосафат, юдейський цар, повернувся живий і здоровий додому в Єрусалим.

Назустріч йому вийшов видющий Єгу, син Ханані, й сказав цареві Йосафатові: «Чи слід було тобі допомагати нечестивцеві й любити тих, що ненавидять Господа? Ось тому й упав на тебе гнів Господній.

Одначе, і добре знайшлось у тобі, бо ти знищив ашери у краю й спрямував своє серце шукати Бога.»

Йосафат жив у Єрусалимі. Він знову почав виходити в народ від Версавії до Ефраїм-гори, й навертав їх до Господа, Бога батьків їх.

Він настановив суддів у краю по всіх укріплених містах Юдеї, в кожному місті,

і наказав суддям: «Дивіться, що ви робите: ви бо чините суд не для людей, а для Господа, і він при вас, коли ви судите.

Нехай, отже, буде на вас страх Господній: дійте обережно, бо в Господа, Бога нашого, нема неправди ні сторонничости, ані підкупства.»

Та й у Єрусалимі настановив Йосафат декого з левітів, священиків та голів ізраїльських родин до суду Господнього й до позовів мешканців Єрусалиму

і дав їм такий наказ, кажучи: «Ви чинитимете в страсі Господньому, по правді й з чистим серцем, ось як:

у всіх справах, що прийдуть до вас від ваших братів, які живуть по своїх містах, чи йдеться про той чи той пролив крови, чи про закон та заповіді, чи про постанови та обряди, ви маєте їх навчати, щоб вони не провинились перед Господом і не було гніву його на вас та на братів ваших. Так будете чинити, й не провинитеся.

А ось і Амарія, первосвященик, над вами в кожнім Господнім ділі, а Зевадія, син Ізмаїла, князь дому Юди, в кожній царській справі; писарями маєте левітів до розпорядимости. Беріться, отже, мужньо до роботи, і Господь буде при добрих!»

Переклад Огієнка

І вернувся Йосафат, цар Юдин, із миром до дому свого до Єрусалиму.

І вийшов перед нього прозорливець Єгу, син Ханані, та й сказав до царя Йосафата: Чи будеш допомагати несправедливому, а тих, хто ненавидить Господа, будеш любити? І за це на тобі гнів від Господнього лиця.

Але й добрі речі знайшлися при тобі, бо ти повигублював Астарти з Краю, і нахилив своє серце, щоб шукати Господа.

І осівся Йосафат в Єрусалимі, і він знову виходив між народ від Беер-Шеви аж до Єфремових гір, і навертав їх до Господа, Бога їхніх батьків.

І понаставляв він суддів у Краю, по всіх укріплених Юдиних містах, для кожного міста.

І сказав він до суддів: Дивіться, що ви робите, бо не для людини ви судите, але для Господа, і Він з вами в справі суду.

А тепер нехай буде Господній страх на вас. Стережіться й робіть, бо нема в Господа, Бога нашого, кривди, ані огляду на особу, ані брання дарунка.

А також в Єрусалимі понаставляв Йосафат з Левитів і з священиків та з голів батьківських домів Ізраїля для Господнього суду та для суперечок. І вернулися вони до Єрусалиму.

І він наказав їм, говорячи: Отак чиніть у страху Господньому, вірністю та цілим серцем.

А щодо всякої суперечки, що прийде до вас від ваших братів, що сидять по містах своїх, де треба розсудити чи то за кров, чи то за Закон, чи то за заповідь, устави, чи за права, то остережете їх, і вони не згрішать Господеві, і не буде гніву на вас та на ваших братів. Так робіть, і не згрішите!

А ось священик Амарія голова над вами до всяких Господніх речей, а Завадія, син Ізмаїлів, володар Юдиного дому, до всякої царевої речі, і писарі Левити перед вами. Будьте міцні й зробіть, і нехай буде Господь з добрим!

Переклад Куліша

І вертавсь Йосафат, царь Юдейський, з миром до своєї господи в Ерусалим;

Аж ось вийшов на зустріч йому пророк Іуй Ананїєнко й сказав цареві Йосафатові: Чи слїд було тобі помагати нечестивцеві й любити ненавидячих Господа? За се (мав упасти) на тебе гнїв від лиця Господнього;

Одначе й добре знайшлось в тобі, бо ти позносив ідолів по землї Юдейській і звернув своє серце, щоб шукати Господа.

І жив Йосафат в Ерусалимі. І знов став він обходити свій народ від Бирсавиї до гори Ефраїмової, й навертав їх до Господа, Бога батьків їх.

І понастановляв суддїв в землї по всїх утверджених містах Юдеї, в кожному містї;

І казав суддям: Дивіться, що ви робите; ви бо держите не людський суд, а суд Господнїй; і він при вас на судї.

Тим то нехай буде страх Господнїй на вас: поступайте обережно, бо нема в Господа, Бога нашого, неправди, нї вваги на особу, нї підкупства.

Та й в Ерусалимі настановив Йосафат декого з левітів і сьвященників та старшин над поколїннями в Ізраїлї до суду Господнього й до позвів: (І повертались у Ерусалим)

І дав їм приказ, кажучи: Так чинїть в страсї Господньому, вірно й з чистим серцем;

У всїх справах неясних, які прийдуть до вас від братів ваших, живучих по містах своїх, чи то про пролив крові, чи про закон та заповідї, постанови й обряди, навчайте їх, щоб вони не проступились перед Господом, і не було гнїву його на вас і на братів ваших; оттак дїйте, - і ви не помилитесь.

А оце Амарія, первосьвященник, над вами в кожній справі Господнїй, а Зебадія Ізмаїленко, князь дому Юдиного, в кожній справі царевій, і вчителї левіти перед вами. Будьте постійні й робіть, а Господь буде при добрих.

Переклад УБТ Турконяка

І Йосафат цар Юди повернувся до свого дому в мирі до Єрусалиму.

І йому на зустріч вийшов Ію син Ананія пророк і сказав йому: Царю Йосафате, чи ти помагаєш грішному, чи дружиш з тим, що зненавиджений Господом? Через це на тобі був гнів від Господа.

Але в тобі знайшлися добрі слова, бо ти знищив гаї з землі Юди і випрямив твоє серце, щоб шукати Господа.

І Йосафат поселився знову в Єрусалимі і вийшов до людей з Вирсавії аж до гори Ефраїма і повернув їх до Господа Бога їхніх батьків.

І він поставив суддів в усіх укріплених містах Юди, в кожному місті,

і сказав суддям: Глядіть, що ви робите, бо ви судите не чоловікові, але Господеві, і з вами слова суду.

І тепер хай на вас буде господний страх, і стережіться і чиніть, бо немає в нашого Господа Бога беззаконня, ані зглядання на лице, ані брання хабарів.

Але і в Єрусалимі поставив Йосафат священиків і Левітів і патріярхів Ізраїля на Господний суд і щоб судити тих, що живуть в Єрусалимі.

І заповів їм кажучи: Так чинитимете в господньому страсі, в правді і з досконалим серцем.

Кожний чоловік, що приходить до вас з ваших братів, що живуть в їхніх містах, (принесе) суд між кровю (і) кровю і між приписом і заповіддю і оправданням і судами і вирішите їм, і не згрішать Господеві, і не буде гніву на вас і на ваших братах. Так зробите і не згрішите.

І ось священик володар Амарія над вами на всяке господне слово і Завдій син Ізмаїла володар над домом Юди на всяке слово царя, і писарі і Левіти перед вашим лицем. Кріпіться і чиніть, і Господь буде з добрим.

Російський синодальний переклад

И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим.

И выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня.

Впрочем и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле Иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога.

И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Вирсавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу, Богу отцов их.

И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе,

и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа; и Он с вами в деле суда.

Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.

И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля - к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в Иерусалим.

И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем:

во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших; так действуйте, - и вы не погрешите.

И вот Амария первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым.