17

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Йосафат, його син, став царем замість нього й показав себе сильним проти Ізраїля.

Він поставив військо по всіх містах-твердинях і посадив правителів у Юдейському краю і в містах Ефраїма, що їх забрав був Аса, батько його.

Господь був з Йосафатом, бо він ходив дорогами, яких тримався раніше його предок Давид, і не шукав Ваалів,

а шукав Бога батька свого й чинив за його заповідями, а не за вчинками Ізраїля.

Тому Господь зміцнив царство в його руці, і юдеї давали Йосафатові дари, так що у нього було багато добра й слави.

А коли серце його стало сміливішим на дорогах Господніх, він викорінив з Юди узвишшя й ашери.

На третьому році свого царювання послав він своїх князів Бенхаїла, Овдію, Захарію, Натанаїла та Міхаю, щоб навчали народ по містах Юдеї,

а з ними левітів Шемаю, Нетанію, Зевадію, Азаела, Шемірамота, Йонатана, Адонію, Товію, Тов-Адонію, левітів, а з ними Елішаму та Йорама, священиків.

І вони вчили в Юдеї, мавши при собі книгу закону Господнього, й обходили всі міста Юдеї та навчали народ.

Страх Господній був на всіх царствах країн, що навкруги Юдеї, і вони не воювалися з Йосафатом.

А й філістимляни принесли Йосафатові дари й силу срібла, так само й араби пригнали йому дрібного скота: 7 700 баранів та 7 700 козлів.

Отак Йосафат поволі підносився дедалі вище вгору й збудував в Юдеї замки й міста-склади.

Була в нього також сила запасів по містах юдейських, а в Єрусалимі - вояків, мужів відважних.

Ось їх спис за їхніми батьківськими родинами: від Юди старшини над тисячами: Адна - начальник, а в нього 300 000 хоробрих мужів;

поруч нього Йоханан начальник, а в нього 280000;

поруч нього Амасія, син Зіхрі, що добровільно посвятив себе Господеві, а в нього 200000 мужів хоробрих.

Від Веніямина: хоробрий муж Еліяда, а в нього 200 000 озброєних луком та щитом;

поруч нього Єгозавад, а в нього 180000 озброєних до війни.

Оце ті, що служили цареві, крім тих, що цар розставив по містах-твердинях у всій Юдеї.

Переклад Огієнка

А замість нього зацарював син його Йосафат, та зміцнився над Ізраїлем.

І поставив він військо по всіх укріплених Юдиних містах, і дав залоги в Юдиному краї та в Єфремових містах, які був здобув його батько Аса.

І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами батька свого Давида, і не шукав Ваалів.

Бо він звертався до Бога свого батька, і ходив за Його заповідями, а не за чином Ізраїля.

І Господь зміцнив його царство в руці його, і вся Юдея давала дарунка Йосафатові, і було в нього багато багатства та слави.

І повищилось серце його на Господніх дорогах, і він іще повсовував пагірки та Астарти з Юди.

А третього року свого царювання послав він до своїх зверхників, до Бен-Хаїла, і до Овадії, і до Захарія, і до Натанаїла, і до Міхаї, щоб вони навчали в Юдиних містах.

А з ними були Левити: Шемая, і Натанія, і Зевадія, і Асаїл, і Шемірамот, і Єгонатан, і Адонійя, і Товійя, і Тов-Адонійя, Левити, а з ними Елішама та Єгорам, священики.

І навчали вони в Юдеї, а з ними була книга Закону Господнього. І ходили вони довкола по всіх Юдиних містах, і навчали серед народу.

І був страх Господній на всіх царствах краю, що навколо Юди, і вони не воювали з Йосафатом.

А від филистимлян приносили Йосафатові дари та срібло данини; також араби приводили йому дрібну худобу: сім тисяч і сім сотень баранів та сім тисяч і сім сотень козлів.

І Йосафат усе зростав угору. І побудував він в Юді твердині та міста на запаси.

І мав він багато добра по Юдиних містах, і мужів військових, хоробрих вояків в Єрусалимі.

А оце їхній перегляд, за домами їхніх батьків. Від Юди тисячники: зверхник Адна, а з ним три сотні тисяч хоробрих вояків.

А при ньому зверхник Єгоханан, а з ним двісті й вісімдесят тисяч.

А при ньому Амасія, син Зіхрі, що присвятив себе Господеві, а з ним двісті тисяч хоробрих вояків.

А від Веніямина: хоробрий вояк Ел'яда, а з ним двісті тисяч узброєних луком та щитом.

А при ньому Єгозавад, а з ним сто й вісімдесят тисяч узброєного війська.

Оці служили цареві, опріч тих, яких цар умістив по твердинних містах по всьому Юді.

Переклад Куліша

І став царем замість його син його Йосафат; і був він сильний супроти Ізрайлитян.

І поставив він військо по усїх міцних містах в Юдеї, і посадив урядників в Юдейському краю і в містах Ефремових, котрі забрав Аса, його батько.

І був Господь із Йосафатом, бо ходив він переднїйшими дорогами Давида, отця свого, й не шукав Баалів,

Але шукав Бога батька свого, й поступав по заповідях його, а не по вчинках Ізрайлитян.

І зміцнив Господь царство в руцї його, й давали всї Юдеї дари Йосафатові, й було в його багато добра й слави.

А коли серце його стало сьмілїйше на стежках Господнїх, тодї заборонив він висоти й дуброви в Юдеї.

І послав він третього року свого царювання князїв своїх Бенхаїла й Обадію, й Захарію, й Натанаїла та Михея, щоб навчали народ по містах Юдиних,

А з ними левітів: Шемаю й Нетанїю, й Зевадїю, й Азаїла, й Шемирамота, й Йонатана, і Адонїю, і Товію, й Тов-Адонїю, а з ними Елишаму і Йорама, сьвященників.

І вони вчили в Юдеї, маючи при собі книгу закону Господнього, й обходили всї міста в Юдеї й навчали народ.

І був страх Господень на всїх царствах країв, що навкруги Юдеї, й не воювались з Йосафатом.

І Филистії приносили Йосафатові дари, а на податки срібло; так само й Араби приганяли йому баранів сїм тисяч сїмсот та козлів сїм тисяч сїмсот.

І підносився Йосафат все висше в гору й побудував в Юдеї твердинї та міста запасові.

Багацько було в його запасу по містах Юдейських, а в Ерусалимі людей войовничих та хоробрих.

І оце спис їх по їх поколїннях, що були в Юди старшинами над тисячами: Адна начальник, а в його добірних мужів триста тисяч;

Побіч його Йоханан начальник, а в його двістї вісїмдесять тисяч;

За ним Амасія Зіхрієнко, присьвятивши й себе Господеві, а в його двістї тисяч мужів хоробрих.

У Бенямина: дужий воін Елїяда, а в його узброєних сагайдаком та щитом двістї тисяч;

За ним Егозавад; і в його сто вісїмдесять тисяч узброєних воінів.

Оце ті, що служили цареві, окрім тих, що їх царь розставив по утверджених городах у всїй Юдеї.

Переклад УБТ Турконяка

І замість нього царем став Йосафат його син, і закріпився Йосафат над Ізраїлем.

І поставив силу в усіх укріплених містах Юди, і поставив володарів в усіх містах Юди і в містах Ефраїма, які забрав Аса його батько.

І Господь був з Йосафатом, бо ходив в первісних дорогах свого батька і не шукав ідолів,

але шукав Господа Бога свого батька і ходив в заповідях свого батька, і не за ділами Ізраїля.

І Господь сприяв царству в його руці, і ввесь Юда дав дари Йосафатові, і було в нього багацтво і велика слава.

І його серце піднялося по господній дорозі, і він ще вигубив високі (місця) і гаї з землі Юди.

І в третому році свого царства післав своїх володарів і сильних синів, Авдія і Захарію і Натанаїла і Міхея, вчити в містах Юди,

і з ними Левіти Самуя і Натанія і Завдія і Асіїл і Семірамот і Йонатан і Адонія і Товія левіти, і з ними Елісама і Йорам священики,

і вчили в Юди, і з ними книга господнього закону, і пройшли міста Юди і вчили нарід.

І господний жах був на всіх царствах землі, що довкруги Юди, і не воювали проти Йосафата.

І принесли Йосафатові дари від чужинців і срібло і дари, і Арави принесли йому сім тисяч сімсот овечих баранів.

І Йосафат ішов вгору аж до висоти і збудував поселення в Юдеї і сильні міста.

І в нього в Юдеї було багато діл і військових мужів сильних кріпостю в Єрусалимі.

І це їхнє число за домами їхніх батьківщин: в Юди тисячники: Една володар і з ним сини сильні військові - триста тисяч.

І після нього Йоанан володар і з ним двісті вісімдесять тисяч.

І після нього Амасія син Захрія, що ревнував за Господом і з ним двісті тисяч сильних військових.

І з Веніямина сильний військовий Еліяда і з ним стрільці і лучники - двісті тисяч.

І з ним Йозавад і з ним сто вісімдесять тисяч силних до війни.

Це слуги царя за вийнятком тих, яких цар поставив в сильних містах в усій Юдеї.

Російський синодальний переклад

И воцарился Иосафат, сын его, вместо него; и укрепился он против Израильтян.

И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его.

И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов,

но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям Его, а не по деяниям Израильтян.

И утвердил Господь царство в руке его, и давали все Иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы.

И возвысилось сердце его на путях Господних; притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее.

И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Овадию, и Захарию и Нафанаила и Михея, чтоб учили по городам Иудиным народ,

и с ними левитов: Шемаию и Нефанию, и Зевадию и Азаила, и Шемирамофа и Ионафана, и Адонию и Товию и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама, священников.

И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня; и обходили все города Иудеи и учили народ.

И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом.

А от Филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро; также Аравитяне пригоняли к нему мелкий скот: овнов семь тысяч семьсот и козлов семь тысяч семьсот.

И возвышался Иосафат все более и более и построил в Иудее крепости и города для запасов.

Много было у него запасов в городах Иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых.

И вот список их по поколениям их: у Иуды начальники тысяч: Адна начальник, и у него отличных воинов триста тысяч;

за ним Иоханан начальник, и у него двести восемьдесят тысяч;

за ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него двести тысяч воинов отличных.

У Вениамина: отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом двести тысяч;

за ним Иегозавад, и у него сто восемьдесят тысяч вооруженных воинов.

Вот служившие царю, сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.