15

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді зійшов на Азарію, сина Одеда, дух Божий,

і він вийшов назустріч Асі й сказав до нього: «Слухайте мене, Асо й увесь Юдо й Веніямине! Господь буде з вами, коли ви будете з ним; і коли ви шукатимете його, ви знайдете його; коли ж покинете його, він вас покине.

Багато днів Ізраїль був без правдивого Бога, без священика, що навчав би, й без закону,

але коли він у своїй скруті навернувся до Господа, Бога Ізраїля, й шукав його, то він дав їм знайти себе.

Того часу не було миру ні для кого: великі заворушення запанували поміж мешканцями різних країв.

Народ бився з народом, місто з містом, бо Бог тривожив їх усяким лихом.

Але ви кріпітесь, не опускайте рук, бо за діла ваші буде нагорода.»

Почувши ці слова й пророцтво Азарії, сина Одеда, Аса посмілішав і викинув гидоти з усього краю Юди й Веніямина та з міст, що забрав був у Ефраїм-горах, і відновив жертовник Господній, що був перед притвором Господнім.

Він зібрав усього Юду й Веніямина та всіх, що оселились між ними й що прибули з Ефраїма, Манассії та Симеона, бо багато з Ізраїля перейшло до нього, як побачили, що Господь, Бог його, з ним.

Вони зібралися в Єрусалим третього місяця на п'ятнадцятому році царювання Аси,

й принесли того дня жертву Господеві з здобичі, що привели, - 700 биків і 7000 овець,

і уклали союз, щоб шукати Господа, Бога батьків своїх, усім своїм серцем і всією душею своєю;

а кожен, хто не шукав би Господа, Бога Ізраїля, повинен був умер ти, чи малий він, чи великий, чи чоловік, чи жінка.

І заприсягнули вони Господеві голосно й з радісними викликами, під звуки сурем та рогів.

Юдеї раділи цією присягою, бо заприсягли з усього серця свого; а що вони шукали його усім серцем, то Господь і дав їм знайти себе й дав їм спокій з усіх боків.

Навіть Мааху, матір свою, цар Аса позбавив царської гідности за те, що вона поставила на честь Ашери мерзенну подобу. Аса повалив ту її мерзенну подобу, поторощив її й спалив у Кедрон-долині.

Однак, узвишшя не зникли з Ізраїля, хоча серце Аси й було бездоганне по всі дні його.

Він вніс святі дарунки свого батька й свої власні в дім Божий - срібло, золото й посуд.

Ніякої війни не було до тридцять п'ятого року царювання Аси.

Переклад Огієнка

А Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий.

І вийшов він перед Асу та й сказав йому: Послухайте мене, Асо та ввесь Юдо й Веніямине! Господь з вами, якщо будете з Ним, і якщо будете Його шукати, дасть вам знайти Себе. А якщо ви полишите Його, полишить Він вас!

У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога, і без священика-вчителя та без Закону.

І вернувся він в утиску своєму до Господа, Бога Ізраїлевого, і вони шукали Його, і Він дав їм знайти Себе.

А тими часами не було спокою ані тому, хто виходить, ані тому, хто входить, бо були великі неспокої в усіх мешканців Краю.

І воював народ проти народу та місто проти міста, бо Бог побентежив їх усяким лихом.

А ви будьте міцні, і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинности!

А коли Аса почув оці слова та пророцтво, яке говорив пророк Азарія, син Оведів, то зміцнився, і повикидав поганські гидоти зо всього краю Юдиного та Веніяминового, та з міст, які він здобув з Єфремових гір, і відновив Господнього жертівника, що перед Господнім притвором.

І зібрав він усього Юду й Веніямина та тих, що мешкали часово з ними з Єфрему, і з Манасії, і з Симеона, бо дуже багато поперебігали до нього з Ізраїля, коли побачили, що з ним Господь, його Бог.

І вони зібралися до Єрусалиму третього місяця, п'ятнадцятого року царювання Аси.

І принесли вони того дня в жертву для Господа зо здобичі, яку поприводили: худоби великої сім сотень, а худоби дрібної сім тисяч.

І ввійшли вони в умову, щоб звертатися до Господа, Бога їхніх батьків, усім своїм серцем та всією своєю душею.

А кожен, хто не буде звертатися до Господа, Бога Ізраїля, буде забитий від малого й аж до великого, від чоловіка й аж до жінки.

І заприсяглися вони Господеві голосом сильним, і окликом, і сурмами, і рогами.

І тішився ввесь Юда тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм, і всією своєю волею шукали Його, і Він дав їм знайти Себе. І Господь дав їм мир навколо.

І навіть Мааху, матір царя Аси, й її він позбавив права бути царицею, бо вона зробила була ідола Астарти. І Аса порубав боввана її, і розтер, і спалив у долині Кедрон.

Та пагірки не минулися в Ізраїля, але Асине серце було все з Господом по всі його дні.

І вніс він до Божого дому святі речі свого батька та святі речі свої, срібло, і золото, і посуд.

А війни не було аж до тридцять й п'ятого року царювання Аси.

Переклад Куліша

Того часу зійшов на Азарію Одеденка Дух Божий,

І вийшов він на зустріч Асї й промовив до його: Слухайте мене, ти Асо й ввесь Юдо й Бенямине: Господь при вас, коли ви при йому; і коли ви шукати мете його, ви знайдете його; коли ж покинете його, він покине вас.

Багато днїв буде Ізраїль без Бога істиного і без сьвященника навчаючого, й без закону,

Але коли він обернеться в своїй нуждї до Господа, Бога Ізрайлевого і шукати ме його, то й він дасть їм знайти себе.

Того часу не буде миру нї виходячому, нї входячому, бо буде велике зворушеннє в усїх осадників у землї;

Народ буде воюватись із народом, і місто з містом, бо Бог приведе їх у тревогу всякими нуждами.

Але ви кріпітесь і нехай не слабшають руки ваші, бо за дїла ваші буде нагорода.

Як почув Аса цї слова й пророкування Одеденка пророка, то посьмілїшав і повикидав ідолську гидоту з усього краю Юдиного й Беняминового, й з міст, що їх забрав на горі Ефраїмовій, і поновив жертовник Господнїй, що перед притвором Господнїм.

І зібрав усього Юду й Бенямина та живучих із ними виселенцїв із Ефраїма і Манассії, й Симеона, бо багато Ізрайлитян попереходило до його, як побачили, що Господь, Бог його, з ним.

І зібрались у Ерусалим третього місяця на пятнайцятому року царювання Асиного;

І принесли того дня жертву Господеві з здобутку, який привели, з товару сїмсот а овець сїм тисяч;

І відновили завіт, щоб шукати Господа, Бога батьків своїх із усього серця свого й з усієї душі своєї;

А кожний, хто б не став шукати Господа, Бога Ізрайлевого, повинен був умерти, чи малий він, чи великий, чи чоловік, чи жінка.

І клялись перед Господом голосно й з (радісними) викликами та при гуку труб і рогів.

І радїли всї Юдеї задля сієї клятьби, бо клялись із усього серця свого й з усією щиростю шукали його, а він дозволив їм знайти себе. І дав їм Господь спокій з усїх боків.

І Мааху, матїр свою, відставив царь Аса від царської шани за те, що вона поставила ідола в гаю. І звалив Аса її ідола і порубав на куснї й спалив в долинї Кедрон.

Хоч висоти не були знесені в Ізраїлї, але серце Асине було віддане Господеві поки віку його.

І внїс він присьвяти отця свого й що він самий присьвятив, в дом Божий, срібло, золото й посуд.

І не було війни до трийцять пятого року царювання Асиного.

Переклад УБТ Турконяка

І Азарія син Одида, був на ньому господний дух,

і він вийшов на зустріч Асі і всьому Юді і Веніяминові і сказав: Послухайте мене, Асо і ввесь Юдо і Веніямине. Господь з вами, коли ви є з ним, і якщо шукатимете Його, дасться знайти вам, і якщо оставите Його, Він оставить вас.

І багато (було) днів в Ізраїлі без правдивого Бога, і без священика, що вказує (на правду) і без закону.

І поверне (їх) до Господа Бога Ізраїля, і дасться знайти їм.

І в тому часі немає миру тому, що виходить і входить, бо господний жах на всіх тих, що живуть в околицях.

І нарід воюватиме проти народу і місто проти міста, бо Бог навів на них жах з усяким смутком.

І ви скріпіться, і хай не послабнуть ваші руки, бо є винагорода вашій праці.

І коли він почув ці слова і пророцтво пророка Адада і скріпився і викинув огиди з усієї землі Юди і Веніямина і з міст, які придбав в горі Ефраїма, і обновив господний жертівник, який був перед господним храмом.

І зібрав Юду і Веніямина і прозелітів, що проживали з ним, з Ефраїма і з Манассії і з Симеона, бо до нього пристали численні з Ізраїля, коли вони побачили, що його Господь Бог з ним.

І зібралися до Єрусалиму в третому місяці в пятнадцятому році царства Аси.

І він приніс в жертву Господеві в тому дні зі здобичі, яку принесли, сім сот телят і сім тисяч овець.

І вчинив завіт, щоб шукати Господа Бога їхніх батьків з усього серця і з усієї душі.

І кожний, хто лиш не шукатиме Господа Бога Ізраїля, згине від молодого до старого, від чоловіка до жінки.

І поклялися в Господі великим голосом і трубами і рогами.

І ввесь Юда зрадів за клятву, бо з усієї душі поклялися і всім бажанням шукали Його, і дався знайти їм, і Господь дав їм спочинок довкруги.

І відставив Мааху свою матір, щоб не була на служіння Астарті, і порубав ідола і спалив в потоці Кедроні.

Лише не знищили високі (місця), ще вони були в Ізраїлі. Але серце Аси було досконале всі його дні.

І він вніс святощі Давида свого батька і святощі дому Господа Бога, срібло і золото і посуд.

(15-18)І з ним не було війни аж до тридцять пятого року царства Аси.

Російський синодальний переклад

Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий,

и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин: Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас.

Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона;

но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет Его, Он даст им найти Себя.

В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель;

народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями.

Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши.

Когда услышал Аса слова сии и пророчество, сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним.

И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манассии и Симеона; ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь, Бог его, с ним.

И собрались в Иерусалим в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Асы;

и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч;

и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей;

а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина.

И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов.

И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон.

И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И ниспроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона.

Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его.

И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды.

И не было войны до тридцать пятого года царствования Асы.