14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Аса чинив, що було добре й довподоби Господеві, Богові його:

скасував чужоземні жертовники й узвишшя, розбив стовпи й порубав ашери,

і звелів юдеям шукати Господа, Бога своїх батьків, і чинити закон та заповіді.

Зруйнував також по всіх містах юдейських узвишшя й стовпи на честь сонця. І спокій був за нього в царстві.

Побудував міста-твердині в Юдеї, бо край був спокійний, і не було в нього війни за тих років, Господь бо дав йому спокій.

І сказав він до юдеїв: «Збудуймо ці міста й обведімо їх мурами з баштами, брамами та засувами, поки земля ще наша, бо ми шукали Господа, Бога нашого; ми шукали його, і він дав нам спокій з усіх боків.» От і будували вони, й діло йшло добре.

Було ж у Аси військової сили: з коліна Юди 300 000 мужів, озброєних щитом та списом, а з коліна Веніямина 280 000, озброєних щитом і лучників. Всі вони були відважні вояки.

Виступив проти них Зерах кушій з військом числом 1 000 000 і 300 колісниць, і дійшов до Мареші.

Аса вийшов проти нього, і вишикувались до бою в долині Зефата на північ від Мареші.

Аса візвав до Господа, Бога свого, й сказав: «Господи! Ніхто не може допомогти, як ти, у битві між сильним та малосилим! Допоможи ж нам, Господи, Боже наш, бо ми на тебе поклались і твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили. Господи! Ти Бог наш: нехай не переможе тебе чоловік!»

І Господь розбив кушіїв перед Асою й перед Юдою, і кушії повтікали.

Аса й військо, що було при ньому, гналися за ними аж до Герари, і з кушіїв полягло стільки, що в них не зосталось і душі живої, бо вони були розбиті в порох Господом та його військом. І здобичі забрано велику силу.

Вони завоювали також усі міста навкруги Герари, бо на них найшов страх від Господа; і пограбували всі міста, бо було там багато здобичі.

Так само напали на шатра зо скотом і, забравши силу овець та верблюдів, повернулися в Єрусалим.

Переклад Огієнка

І робив Аса добре та вгодне в очах Господа, Бога свого.

І повсував він жертівники чужих богів та пагірки, і порозбивав камінні стовпи для божків, і постинав святі дерева.

І наказав він Юді звертатися до Господа, Бога батьків своїх, і виконувати Його Закона та заповідь.

І повсував він зо всіх Юдиних міст пагірки та подоби сонця. І заспокоїлося царство при ньому.

І побудував він твердинні міста в Юді, бо заспокоївся Край, і не було на нього війни за тих років, бо Господь дав йому мир.

І сказав він до Юди: Побудуймо ці міста, й оточімо муром та баштами, ворітьми та засувами. Іще він, цей Край, наш, бо зверталися ми до Господа, нашого Бога. Зверталися ми, і Він дав нам мир навколо. І побудували, і їм щастило.

І було в Аси війська: носіїв великих щитів та ратищ з Юди три сотні тисяч, а з Веніямина таких, що носять малого щита, та лучників двісті й вісімдесят тисяч. Усі вони хоробрі вояки.

І вийшов на них кушеянин Зерах із військом у тисячу тисяч та з трьома сотнями колесниць, і прибув аж до Мареші.

І вийшов Аса проти нього, і вони вставилися до бою в долині Цефат при Мареші.

І кликнув Аса до Господа. Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в Ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе!

І побив Господь кушеян перед Асою та перед Юдою, і кушеяни повтікали.

І гнав їх Аса та народ, що був з ним, аж до Ґерару. І попадало з кушеян багато, так що ніхто з них не залишився живий, бо вони були поторощені перед Господнім лицем та перед табором Його. І понесли вони дуже багато здобичі.

І побили вони всі міста навколо Ґерару, бо Господній страх був на них. І пограбували вони всі ті міста, бо в них було багато здобичі.

Порозбивали вони також намети чередників, і зайняли дуже багато дрібної худоби та верблюдів, та й вернулися до Єрусалиму.

Переклад Куліша

(14-2)І чинив Аса, що було добре й до вподоби Господеві, Богові його:

(14-3)Він повикидав жертовники богів чужих і висоти, й порозбивав ідолів і повирубував їх сьвяті дуброви;

(14-4)І звелїв Юдеям глядати Господа, Бога батьків своїх і держати закон та заповідї.

(14-5)І позносив він по всїх містах Юдиних висоти та з'ображеня сонця. І тихо було за його в царстві.

(14-6)І побудував він утверджені міста в Юдеї, бо край був спокійний, і не було в його війни тих років, бо Господь дав йому спокій.

(14-7)І сказав він до Юдеїв: Збудуймо цї міста й обведїмо їх мурами з баштами, з брамами та засовами. Земля ще наша, бо ми шукали Господа, Бога нашого; ми шукали його, - а він дав нам спокій зо всїх боків.

(14-8)І було в Аси військової сили: узброєних щитом та списом із поколїння Юдиного триста тисяч, а з поколїння Беняминового узброєних щитом і стрілявших із лука двістї вісїмдесять тисяч, - самі хоробрі лицарі.

(14-9)І виступив на їх Зарай, Етіопій, з військом в тисячу тисяч і з трьома стами колесниць і дійшов до Мареші.

(14-10)І виступив Аса проти його, і стали лавами до битви на долинї Зефата коло Мареші.

(14-11)І покликнув Аса до Господа, Бога свого, й промовив: Господи! чи ж се не в твоїй руцї, помогти чи сильному чи малосилому? допоможи ж нам, Господи, Боже наш, бо ми на тебе покладаємо надїю і в твоє імення вийшли ми проти сієї многоти. Господи! Ти Бог наш: нехай не переможе тебе чоловік!

(14-12)І розбив Господь Етіопіїв перед лицем Аси та перед лицем Юди, й повтїкали Етіопії.

(14-13)І гнався за ними Аса й народ, бувший з ним, до Герара й попадали Етіопії, так що в їх нї душі не зісталось живої, бо вони були побиті перед Господом і перед військом його. І понабірали здобутку незлїченну силу.

(14-14)І побурили всї міста навкруги Герара, бо найшов на їх переляк від Господа; і пограбували всї міста й винесли з їх дуже багато здобутку.

(14-15)Так само порозбурювали пастуші колиби, й позаймали силу отар овець і верблюдів, і вернулись у Ерусалим.

Переклад УБТ Турконяка

І він зробив добре і миле перед його Господом Богом.

І він зніс жертівники чужинців і високі (місця) і знищив стовпи і зрубав гаї

і сказав Юді шукати Господа Бога їхніх батьків і чинити закон і заповіді.

І усунув з усіх міст Юди жертівники і ідолів, і мав мир.

Міста з мурами (були) в землі Юди, бо земля мала мир. І не було в нього в цих роках війни, бо Господь дав йому спокій.

І він сказав Юді: Збудуємо ці міста і зробимо мур і башти і брами і засуви, якими заволодіємо землею, бо так як ми шукали нашого Господа Бога, Він пошукав нас і дав нам спокій довкруги і поміг нам.

І в Аси була сила вояків, що несли щити і списи, в землі Юди триста тисяч, і в землі Веніямина лучників і стрільців двісті пятдесять тисяч, всі ці вояки сили.

І проти них вийшов Зарей Етіоп зі силою, з мільйоном (війська) і триста колісницями, і прийшов аж до Маріси.

І Аса вийшов на зустріч йому і став в лави до бою в долині на північ Маріси.

І закричав Аса до свого Господа Бога і сказав: Господи, не є неможливим у Тебе спасти багатьма і малим числом. Скріпи нас, Господи Боже наш, бо ми на Тебе поклали надію і в твоє імя ми прийшли проти цього дуже великого числа. Господи Боже наш, хай людина не скріпиться проти Тебе.

І Господь побив етіопців перед Юдою, й етіопці втекли.

І гнався Аса і його нарід аж до Ґедора, і впали етіопці так, що не було в них осталого, бо були знищені перед Господом і перед його силою. І взяли велику здобич.

І вирубали їхні села довкруги Ґедора, бо на них був Господний жах, і ограбили всі їхні міста, бо багато здобичі було в них.

І вирізали шатра скоту, Амазонів, і взяли багато овець і верблюдів і повернулися до Єрусалиму.

Російський синодальний переклад

(14-2)И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего:

(14-3)и отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева;

(14-4)и повелел Иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять закон Его и заповеди;

(14-5)и отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца. И спокойно было при нем царство.

(14-6)И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему.

(14-7)И сказал он Иудеям: построим города сии и обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего: мы взыскали Его, - и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех.

(14-8)И было у Асы военной силы: вооруженных щитом и копьем из колена Иудина триста тысяч, и из колена Вениаминова вооруженных щитом и стрелявших из лука двести восемьдесят тысяч, людей храбрых.

(14-9)И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в тысячу тысяч и с тремя стами колесниц и дошел до Мареши.

(14-10)И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши.

(14-11)И воззвал Аса к Господу Богу своему, и сказал: Господи! не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? помоги же нам, Господи Боже наш: ибо мы на Тебя уповаем и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не превозможет Тебя человек.

(14-12)И поразил Господь Ефиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды, и побежали Ефиопляне.

(14-13)И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали Ефиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его. И набрали добычи великое множество.

(14-14)И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа; и разграбили все города и вынесли из них весьма много добычи.

(14-15)Также и пастушеские шалаши разорили и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов и возвратились в Иерусалим.