13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Вісімнадцятого року царювання Єровоама став Авія царем над Юдою.

Він царював 3 роки в Єрусалимі. Мати його, дочка Урієла з Гівеа, звалась Міхая. Війна була між Авією та Єровоамом.

Авія розпочав війну, мавши військо з хоробрих вояків, - 400 000 добірних мужів; а Єровоам виступив проти нього на війну, мавши 800 000 добірних мужів, хоробрих вояків.

Авія став на горі Цемараїм, що в Ефраїм-горах, і заходився гукати: «Слухайте мене, Єровоаме й ввесь Ізраїлю!

Хіба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізраїля, дав царство над Ізраїлем Давидові навіки, йому й його синам? Це бо союз соли.

Але Єровоам, син Навата, слуга Соломона, Давидового сина, збунтувався проти свого пана;

і зібрались коло нього люди пусті, нікчемні й перемогли Ровоама, сина Соломона; а Ровоам був молодий та слабодухий, то й не встоявся проти них.

Та й тепер ви гадаєте встоятися проти Господнього царства, що в руці синів Давида, бо вас дуже багато й у вас золоті телята, що їх Єровоам був зробив вам за богів.

Чи ж не ви повиганяли Господніх священиків, синів Арона, й левітів і настановили собі священиків, як народи інших країн? Кожний, хто приходив із телям та сімома баранами, щоб висвятитися, ставав священиком богів, які не існують.

У нас же Господь, Бог наш; ми його не покидали. Священиками служать Господеві потомки Арона, і левіти прислуговують.

Вони палять Господеві всепалення щоранку й щовечора і запашне кадило; кладуть рядами хліб на чистому столі, золотий ліхтар і його світичі й засвічують їх щовечора, бо ми додержуємо постанови Господа, Бога нашого; ви ж покинули його.

І оце нами провадить Бог і його священики з голосними сурмами, щоб голосно сурмити проти вас. Сини Ізраїля! Не воюйте проти Господа, Бога батьків ваших, бо не пощастить вам.»

Тим часом Єровоам послав засідку, щоб вона обійшла й стала ззаду них, так що одні були поперед юдеїв, а засідка позад них.

Як же юдеї озирнулись - бачать, що битва їм спереду й ззаду; і візвали до Господа, а священики засурмили.

Юдеї кликнули бойовим кличем; і коли вони зняли бойовий клич, побив Бог Єровоама й усього Ізраїля перед Авією та Юдою.

Сини Ізраїля повтікали від юдеїв, і Бог віддав їх їм у руки.

Авія та його люди тяжко їх побили, й полягло вбитими в Ізраїля 500 000 чоловік добірних.

Отак того часу сини Ізраїля впокорились, а сини Юди стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх.

Авія, кинувшись навздогінці за Єровоамом, забрав у нього міста: Бетел із залежними від нього містами, Єшану з залежними містами й Ефраїм із залежними від нього містами.

Єровоам не вбивсь більше в силу за часів Авії. Господь побив його, і він помер.

Авія ж убився в силу; він узяв собі 14 жінок і породив 22 синів та 16 дочок.

Решта дій Авії та його вчинки й слова записані в Мідраші пророка Іддо.

І спочив Авія зо своїми батьками, і поховали його в Давидгороді. Замість нього став царем його син Аса. За його часів був спокій у краю десять років.

Переклад Огієнка

Вісімнадцятого року царя Єровоама та зацарював Авійя над Юдою.

Три роки царював він в Єрусалимі. А ім'я його матері Міхая, дочка Уріїла з Ґів'ї. І війна точилася між Авійєю та між Єровоамом.

І зачав Авійя війну з військом хоробрих вояків, чотири сотні тисяч вибраних мужів, а Єровоам приготовився до війни з ним з вісьмома сотнями тисяч вибраних мужів, хоробрих вояків.

І встав Авійя з-над гори Цемараїм, що в Єфремових горах, та й сказав: Послухайте мене, Єровоаме, та ввесь Ізраїлю!

Чи ж не вам знати, що Господь, Бог Ізраїлів, дав Давидові царство над Ізраїлем навіки, йому та синам його, соляною умовою?

Та встав Єровоам, Неватів син, раб Соломона, Давидового сина, і збунтувався на пана свого.

І зібралися до нього люди пусті, нікчемні, і стали міцніші від Рехав'ама, Соломонового сина. А Рехав'ам був юнак та м'якосердий, і не був сильним проти них.

А тепер ви говорите, щоб бути сильними проти Господнього царства в руці Давидових синів, а вас велика кількість, і з вами золоті тельці, яких Єровоам понароблював вам за богів.

Чи ж ви не повиганяли Господніх священиків, Ааронових синів, та Левитів? І понаставляли ви собі священиків, як ставлять народи цих країв, кожен, хто прийде, щоб посвятитися молодим бичком та сімома баранами, то стає священиком для того, що не є Богом.

А ми, Бог наш Господь, і ми не полишили Його, а наші священики, що служать Господеві, це Ааронові сини, а Левити при службі.

І ми приносимо Господеві цілопалення кожного ранку та кожного вечора, і запашне кадило, і укладання хліба на чистому столі, і золотий свічник та лямпади його, щоб запалювати кожного вечора, бо ми стережемо службу Господа, нашого Бога, а ви полишили Його!

І ось з нами на чолі Бог, і священики Його, і голосні сурми, щоб сурмити на вас. Ізраїлеві сини, не воюйте з Господом, Богом вашим, бо вам не поведеться!

А Єровоам вирядив засідку, щоб пішла позад них, і були вони перед Юдою, а засідка позад них.

І обернулися юдеї, аж ось у них бій спереду та ззаду! І кликали вони до Господа, а священики сурмили в сурми...

І закричали юдеї. І сталося, як юдеї закричали, то Бог ударив Єровоама та всього Ізраїля перед Авійєю та перед Юдою.

І повтікали ізраїльтяни перед Юдою, і Бог дав їх в їхню руку.

І вдарили в них Авійя та народ його великою поразою, і попадали трупи з Ізраїля, п'ять сотень тисяч вибраних мужів!

І впокорилися Ізраїлеві сини того часу, а Юдині сини зміцніли, бо опиралися на Господа, Бога їхніх батьків.

І гнався Авійя за Єровоамом, і здобув від нього міста: Бет-Ел та залежні його міста, і Єшану та залежні її міста, і Ефрон та залежні його міста.

І Єровоам не затримав сили вже за днів Авійї. І вдарив його Господь, і він помер.

І зміцнився Авійя, і взяв собі чотирнадцять жінок, і породив двадцять і двоє синів та шістнадцятеро дочок.

А решта Авійєвих діл, і дороги його та слова його описані в історії пророка Іддо.

І спочив Авійя зо своїми батьками, і поховали його в Давидовому Місті, а замість нього зацарював син його Аса. За його днів заспокоївся Край на десять літ.

Переклад Куліша

Вісїмнайцятого року царювання Еробоамового став Абія царем над Юдою:

А царював він три роки в Ерусалимі; мати його звалась Михаїя, Уриїлівна, з Гиви. І була війна між Абією а Еробоамом.

І вивів Абія на війну військо з людей хоробрих, - чотириста тисяч мужів добірних, а Еробоам виступив проти його на війну з вісїмсот тисячами так само вибраних і хоробрих.

І став Абія на версї гори Земараїмської, одній з гір Ефраїмових, і промовив: Слухайте мене, Еробоаме й усї Ізрайлитяне!

Хиба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізрайлїв, дав царство Давидові над Ізраїлем навіки, йому й синам його, по заповіту солї (вічному)?

Але піднявся Еробоам Набатенко, слуга Соломона, сина Давидового, і зворохобивсь проти пана свого.

І скупились кругом його люде пусті, люде роспустні, і перемогли Робоама, сина Соломонового; а Робоам був молодий та слабкий на серце, й не встояв проти їх.

Та й тепер ви гадаєте встояти проти царства Господнього, що в руцї синів Давидових, через те що вас дуже много та що у вас золоті телята, які Еробоам поробив вам за богів.

Чи не ви ж повиганяли сьвященників Господнїх, синів Ааронових, і левітів, і понастановляли в себе сьвященників, які в народів инчих країв? Кожний, хто приходить для свого висьвящення з телям та з сьомма баранами, стає сьвященником тих, що не є богами.

У нас же Господь, Бог наш; ми не покидали його, й Господеві служать сьвященники, сини Ааронові, й левіти, кожний в своїй службі.

І палять вони Господеві всепалення що-ранку і що-вечора, й запашне кадило, й кладуть рядами хлїби на чистому столї й засьвічують золотий сьвічник і лямпи його, щоб горіли що-вечора, бо ми держимо постанову Господа, Бога нашого, а ви покинули його.

І оце нам проводить Бог, і сьвященники його, і труби голосні, щоб греміти проти вас. Сини Ізрайлеві! не воюйте проти Господа, Бога батьків наших, бо не мати мете хісна.

Тим часом Еробоам послав ватагу на засїдку позад їх, так що сам був поперед Юдеїв, а засїдка позад їх.

І озирнулись Юдеї, аж се їм битва зпереду й ззаду; й покликнули вони до Господа, а сьвященники затрубили в труби.

І кликнули Юдеї. І як всї Юдеї зняли оклик, побив Бог Еробоама і всїх Ізрайлитян перед лицем Абії та Юди.

І повтїкали сини Ізрайлеві від Юдеїв, і віддав їх Бог у руки їм.

І вчинили між ними Абія й народ його побій великий, і впало вбитих у Ізраїля пятьсот тисяч людей добірнїх.

І впокорились тодї сини Ізрайлеві, а сини Юдині стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх.

І гнавсь Абія за Еробоамом, і забрав у його міста: Бетель із залежнїми від його містами, й Ешану та залежні від неї міста, й Ефрон із залежнїми від його містами.

І не прийшов вже в силу Еробоам за часів Абії. І побив його Господь, і він помер.

Абія ж убив ся в силу, й взяв собі чотирнайцять жінок, і народилось йому двайцять два сини та шістнайцять дочок.

Прочі подїї Абієві і його вчинки й слова записані в оповіданнї пророка Адди.

(14-1)І впокоївся Абія з батьками своїми і поховали його в городї Давидовому. І став царем Аса, син його, замість його. За часів його був спокій в краю десять років.

Переклад УБТ Турконяка

У вісімнадцятому році царства Єровоама зацарював Авія над Юдою.

Три роки він царював в Єрусалимі, й імя його матері Мааха, дочка Уріїла з Ґаваона. І була війна між Авією і між Єровомом

і Авія став в лави до бою з силою війська чотириста тисяч сильних мужів, і Єровоам став в лави проти нього до бою з вісім сот тисячма сильними, вояками сили.

І Авія став на горі Соморон, яка є в околиці Ефраїма, і сказав: Послухайте Єровоаме і ввесь Ізраїлю.

Чи не вам знати, що Господь Бог Ізраїля дав царство Давидові над Ізраїлем на віки і його синам завіт соли?

І встав Єровоам син Навата раб Соломона сина Давида і відірвався від свого пана.

І до нього зібралися погані мужі, законопереступні сини, і він повстав проти Ровоама сина Соломона, і Ровоам був молодший і серцем боягуз і не повстав проти його лиця.

І тепер ви кажете, що противитеся проти царства господнього в руці синів Давида. І ви дуже численні, і з вами золоті телята, які вам зробив Єровоам за богів.

Чи не викинули ви господних священиків синів Аарона і Левітів і зробили собі священиків з народу землі, кожний хто приходить посвятитися з телятем з волів і сімома баранами і ставав священиком того, що не був богом.

І ми не оставили нашого Господа Бога, і його священики служать Господеві, сини Аарона і Левіти в їхній щоденній службі.

Приносять в жертву Господеві цілопалення вранці і ввечорі і складений ладан, і приноси хлібів на чистій трапезі, і золотий свічник і світила для запалювання, щоб запалити ввечорі, бо ми бережемо сторожі Господа Бога наших батьків, і ви його оставили.

І ось з нами в проводі Господь і його священики і труби знаку, щоб дати знак проти вас. Сини Ізраїля, чи воюватимете проти Господа Бога наших батьків, бо вам не пощастить.

І Єровоам навернув засідку, щоб вони ішли зі заду. І він був перед Юдою, і засідка зі заду.

І повернувся Юда, і ось їм бій спереду і зі заду, і закричали до Господа, і священики затрубіли в труби.

І мужі Юди закричали, і сталося, що коли кричали мужі Юди, і Господь побив Єровоама і Ізраїль перед Авією і Юдою.

І сини Ізраїля втекли з перед лиця Юди, і Господь видав їх в їхні руки.

І побив їх Авія і його нарід великою раною, і впали побитими з Ізраїля пятьсот тисяч сильних мужів.

І сини Ізраїля в тому дні були впокорені, і скріпилися сини Юди, бо надіялися на Господа Бога їхніх батьків.

І Авія гнався за Єровоамом і взяв в нього міста Ветиль і його села і Ісану і його села і Ефрон і його села.

І Єровоам більше не мав сили всі дні Авії, і Господь його побив, і він помер.

І Авія став сильний і взяв собі чотирнадцять жінок і породив двадцять двох синів і шістнадцять дочок.

І осталі слова Авії і його діла і його слова записані в книзі Адди пророка.

І Авія помер з своїми батьками, і поховали його в місті Давида, і замість нього зацарював Аса його син. В днях Аси земля Юди спочила десять літ.

Російський синодальний переклад

В восемнадцатый год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою.

Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его Михаия, дочь Уриилова, из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом.

И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из четырехсот тысяч человек отборных; а Иеровоам выступил против него на войну с восемью стами тысяч человек, также отборных, храбрых.

И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: послушайте меня, Иеровоам и все Израильтяне!

Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли?

Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего.

И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Ровоама, сына Соломонова; Ровоам же был молод и слаб сердцем и не устоял против них.

И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами.

Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона, и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов.

А у нас - Господь Бог наш; мы не оставляли Его, и Господу служат священники, сыны Аароновы, и левиты при своем деле.

И сожигают они Господу всесожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили Его.

И вот, у нас во главе Бог, и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы! не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха.

Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди Иудеев, а засада позади их.

И оглянулись Иудеи, и вот, им битва спереди и сзади; и возопили они к Господу, а священники затрубили трубами.

И воскликнули Иудеи. И когда воскликнули Иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех Израильтян пред лицем Авии и Иуды.

И побежали сыны Израилевы от Иудеев, и предал их Бог в руки им.

И произвели у них Авия и народ его поражение сильное; и пало убитых у Израиля пятьсот тысяч человек отборных.

И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих.

И преследовал Авия Иеровоама и взял у него города: Вефиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города.

И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии. И поразил его Господь, и он умер.

Авия же усилился; и взял себе четырнадцать жен и родил двадцать два сына и шестнадцать дочерей.

Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.

(14-1)И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. Во дни его покоилась земля десять лет.