11

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Прибувши в Єрусалим, Ровоам скликав дім Юди й Веніямина -180 000 добірних вояків, щоб воюва-тися з Ізраїлем і повернути царство Ровоамові.

Та ось до Шемаї, чоловіка Божого, надійшло таке слово Господнє:

«Скажи синові Соломона Ровоамові, юдейському цареві, та всьому Ізраїлеві з коліна Юди й Веніямина ось що:

Так говорить Господь: - Не йдіть воювати з вашими братами, повертайтесь кожний до себе додому, бо це сталось від мене.» Вони послухали слів Господніх і повернулись, не пішли проти Єровоама.

Ровоам жив в Єрусалимі і побудував міста-твердині в Юдеї.

Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа,

Бет-Цур, Сохо, Адуллам,

Гат, Марешу, Зіф,

Адораїм, Лахіш, Азеку,

Цореа, Аялон і Хеврон, що були в Юди й Веніямина, укріплені міста.

Він зміцнив ці твер-дині, настановив у них начальників, наскладав у них запаси харчів, олії та вина,

а в кожному місті щитів та списів, і зробив їх вельми міцними. Юда, отже, й Веніямин зостались при ньому.

А священики й левіти, де б вони не були в усім Ізраїлі, зібралися з своїх земель до нього.

Левіти покинули свої передмістя й свої посілості та й прийшли в Юдею і в Єрусалим, бо Єро-воам та його сини відсторонили їх від священичої служби Господеві

й настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків.

Слідом за ними прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, що віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господеві, Богові своїх батьків.

Вони зміцнили царство Юди й укріпили Ровоама, сина Соломона, на три роки, бо ходили три роки дорогою Давида та Соломона.

Ровоам узяв собі за жінку Махалат, дочку Єрімота, сина Давида й Авігайли, дочки Еліява, сина Єссея.

Вона породила йому синів: Єуша, Шемарію та Загама.

Після неї взяв Мааху, дочку Авесалома, а вона породила йому Авію, Аттая, Зізу та Шеломіт.

Ровоам полюбив Мааху, дочку Авесалома, більш від усіх своїх жінок та наложниць, бо він мав 18 жінок і 60 наложниць і породив 28 синів і 60 дочок.

Ровоам поставив головою Авію, сина Маахи, щоб був князем над братами, бо хотів зробити його царем.

Він робив мудро й розіслав усіх своїх синів по країнах Юди та Веніямина, у всі міста-твердині; дав їм достатнє утримання й вибрав їм жінок.

Переклад Огієнка

І прийшов Рехав'ам до Єрусалиму, і зібрав дім Юдин та Веніяминів, сто й вісімдесят тисяч вибраних військових, щоб воювати з Ізраїлем, щоб вернути царство Рехав'амові.

І було Господнє слово до Шемаї, чоловіка Божого, говорячи:

Скажи Рехав'амові, Соломонову синові, цареві Юдиному, та всьому Ізраїлеві в Юді та в Веніямині, говорячи:

Так сказав Господь: Не йдіть і не воюйте з своїми братами! Верніться кожен до дому свого, бо ця річ сталася від Мене! І вони послухалися Господніх слів, і вернулися з походу на Єровоама.

І осівся Рехав'ам в Єрусалимі, і побудував твердинні міста в Юді.

І збудував він Віфлеєма, і Етама, і Текою,

і Бет-Цура, і Сохо, і Адуллама,

і Ґата, і Марешу, і Зіфа,

і Адораїма, і Лахіша, і Азеку,

і Цор'у, і Айялона, і Хеврона, що в Юді та в Веніямині, міста твердинні.

І зміцнив він ті твердині, і дав у них начальників, і запаси, і оливи, і вина,

а до кожного окремого міста великі щити та ратища, і дуже сильно їх позміцнював. І був його Юда та Веніямин.

А священики та Левити, що були в усьому Ізраїлі, зібралися до нього з усієї їхньої границі.

Бо Левити кидали пасовиська свої та власність свою, і приходили до Юди та до Єрусалиму, бо Єровоам та сини його усунули їх від священичого служіння Господеві,

і понаставляли собі священиків для пагірків та демонів, та для тельців, що він понароблював.

А за ними, зо всіх Ізраїлевих племен ті, що віддавали своє серце шукати Господа, Бога Ізраїля, приходили до Єрусалиму приносити жертви Господеві, Богові батьків своїх.

І зміцнили вони Юдине царство, і підсилили Рехав'ама, Соломонового сина, на три роки, бо вони ходили три роки дорогою Давида та Соломона.

І взяв собі Рехав'ам жінку Махалат, дочку Єрімота, Давидового сина, та Авіхаїл, дочку Еліава, Ісаєвого сина.

І вона породила йому синів: Єуша, і Шемарію, Загама.

А по ній він узяв Мааху, дочку Авесаломову, і вона породила йому Авійю, і Аттая, і Зізу, і Шеломіта.

І покохав Рехав'ам Мааху, Авесаломову дочку, над усіх жінок своїх та наложниць своїх, бо він узяв вісімнадцять жінок та шістдесят наложниць, і породив двадцять і вісім синів та шістдесят дочок.

А за голову Рехав'ам поставив Авійю, Маахиного сина, за володаря серед братів його, бо він хотів настановити його царем.

І мудро він чинив, і порозсилав усіх синів своїх до всіх країв Юди й Веніямина, до всіх твердинних міст, і дав їм багате утримання, і підшукав їм багато жінок.

Переклад Куліша

Прибувши Робоам в Ерусалим, скликав із дому Юдиного та Беняминового сто вісїмдесять тисяч добірнїх воінів, щоб воюватись з Ізраїлем і вернути царство Робоамові.

Та було слово Господнє до Самея, чоловіка Божого, й сказано:

Скажи Робоамові Соломоненкові, цареві Юдейському й всьому Ізраїлеві з поколїнь Юдиного й Беняминового:

Так говорить Господь: Не йдїть і не починайте війни з вашими братами; вертайтесь кожний до дому свого, бо се сталось від мене. Вони послухали слів Господнїх і повертались з походу проти Еробоама.

Робоам жив в Ерусалимі; він обвів міста в Юдеї мурами.

Він укріпив Бетлеєм і Етам, і Текою,

І Бетзур, і Сохо, і Одоллам,

І Гет, і Марешу, й Зиф,

І Адораїм, і Лахис, і Азек,

І Зору, й Аялон, і Геброн, що були в поколїннї Юдиному та Беняминовому.

І зміцнив він сї твердинї, й понастановляв у їх начальників і построїв комори на хлїб та олїї та вина.

І построїв в кожному містї доми на щити та списи, й зробив їх дуже міцними. І зістались при йому Юда та Бенямин.

І зібрались до його сьвященники та левіти, які були по всїй землї Ізраїлській, з усїх кінцїв,

Бо покидали левіти свої городські передмістя і свої посїлостї, і поприходили в Юдею та в Ерусалим, бо Еробоам і сини його відставили їх від сьвященницької служби Господеві.

Та понастановляв у себе жерцїв і до висот, і до козлів, і до телцїв, які повиробляв.

А слїдком за ними приходили в Ерусалим із усїх поколїнь Ізрайлевих такі, що справили серце своє, щоб шукати Господа, Бога Ізрайлевого, щоб тут приносити жертви Господеві, Богові батьків своїх.

І зміцнили вони царство Юдине і піддержували Робоама Соломоненка три роки, бо ходили дорогою Давидовою та Соломоновою тільки три роки.

І взяв собі Робоам за жінку Махалату Еримотівну, Давидового сина, і Абихаїлю, дочку Елїяба, сина Ессеєвого;

І породила вона йому синів: Еуса й Шемарію, й Загама.

Після неї взяв він Мааху Абессаломівну, а вона породила йому Абію, й Аттая й Зизу, й Шеломита.

І любив Робоам Мааху Абессаломівну більш усїх жінок та наліжниць своїх, - він бо мав вісїмнайцять жінок і шістьдесять наліжниць, і народилось йому двайцять вісїм синів та шістьдесять дочок.

І поставив Робоам Абію, сина Маашиного, головою й князем над його братами, бо хотїв зробити його царем.

І був запопадній, і розіслав усїх синів своїх по всїх країнах Юдиних та Беняминових у всї утверджені міста, й давав їм достатнє удержаннє й познаходив богато жінок.

Переклад УБТ Турконяка

І Ровоам прийшов до Єрусалиму і зібрав Юду і Веніямина, сто вісімдесять тисяч молодців, що чинять війну, і воював з Ізраїлем, щоб повернути царство Ровоамові.

І слово господнє було до Самея божого чоловіка, мовлячи:

Скажи Ровоамові сина Соломона і всьому Юді і Веніяминові, кажучи:

Так говорить Господь: Не підете і не воюватимете проти ваших братів. Поверніться кожний до свого дому, бо це слово сталося від мене. І послухалися господнього слова і повернулися, щоб не піти проти Єровоама.

І Ровоам жив в Єрусалимі і збудував міста з мурами в Єдеї.

І збудував Вифлеем і Етам і Текою

і Ветсуру і Сокхота і Одоллам

і Ґет і Марісу і Зіф

і Адорам і Лахіс і Азику

і Сараю і Еалон і Хеврон, що є в Юди і Веніямина, міста з мурами.

І скріпив їх мурами і поставив в них володарів і склади їжі, оливу і вино,

за містом і за містом, щити і списи, і дуже сильно скріпив їх. І були в нього Юда і Веніямин.

І священики і Левіти, які були в усьому Ізраїлі, зібралися до нього з усіх околиць.

Бо оставили Левіти поселення їхнього насліддя і пішли до Юди до Єрусалиму, бо викинув їх Єровоам і його сини, щоб не служили Господеві,

і той поставив собі священиків для високих (місць) і ідолів і безглуздь і телят, які зробив Єровоам,

і викинув з поміж племен Ізраїля їх, які віддали своє серце, щоб шукати Господа Бога Ізраїля, і вони прийшли до Єрусалиму, щоб приносити жертву Господеві Богові їхніх батьків

і скріпили царство Юди і скріпили Ровоама сина Соломона на три роки, бо він пішов шляхами Давида і Соломона три роки.

І взяв собі Ровоам за жінку Моллат дочку Єрімута сина Давида, Авею дочку Еліява сина Єссея,

і породила йому синів Яуса і Самарія і Рооллама.

І після цього взяв собі Мааху дочку Авессалома, і породила йому Авія і Єттія і Зіза і Еммота.

І полюбив Ровоам Мааху дочку Авессалома понад всіх своїх жінок і своїх наложниць, бо мав вісімнадцять жінок і тридцять наложниць. І породив двадцять вісім синів і шістдесять дочок

і Ровоам поставив володарем Авію сина Маахи, володарем над його братами, бо задумав поставити його царем.

І він виріс понад всіх його синів в усіх околицях Юди і Веніямина і в сильних містах, і дав їм дуже багато їжі, і бажав багато жінок.

Російський синодальний переклад

И прибыл Ровоам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Ровоаму.

И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано:

скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом:

так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими; возвратитесь каждый в дом свой, ибо Мною сделано это. Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама.

Ровоам жил в Иерусалиме; он обнес города в Иудее стенами.

Он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фекою,

и Вефцур, и Сохо, и Одоллам,

и Геф, и Марешу, и Зиф,

и Адораим, и Лахис, и Азеку,

и Цору, и Аиалон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом.

И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников и хранилища для хлеба и деревянного масла и вина.

И дал в каждый город щиты и копья и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин.

И священники и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов,

ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня

и поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал.

А за ними и из всех колен Израилевых расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих.

И укрепили они царство Иудино и поддерживали Ровоама, сына Соломонова, три года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии три года.

И взял себе Ровоам в жену Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессеева,

и она родила ему сыновей: Иеуса и Шемарию и Загама.

После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию и Аттая, и Зизу и Шеломифа.

И любил Ровоам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел восемнадцать жен и шестьдесят наложниц и родил двадцать восемь сыновей и шестьдесят дочерей.

И поставил Ровоам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его.

И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое и приискал много жен.