8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Як минуло 20 років, від часу, коли Соломон побудував дім Господній і свій палац,

він відбудував міста, які дав йому Хірам, і оселив у них синів Ізраїля.

По тому Соломон пішов на Хамат-Цову й здобув її.

Він укріпив Тадмор у пустині і всі міста-склади, що їх збудував він у Хаматі;

він збудував також Верхній Беторон і Нижній Беторон, міста-твердині з мурами, брамами та засувами;

Валаат і всі міста-склади, що були в Соломона, й усі міста для колісниць, і всі міста для кінноти, - й усе, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і по всій землі свого панування.

Населення, що зосталось від хеттитів, аморіїв, перізіїв, хіввіїв та євусіїв, що було не з синів Ізраїля, -

тобто потомки їхні, що лишилися в країні, яких сини Ізраїля не вигубили, - Соломон зробив рабами по цей день.

А з синів Ізраїля не робив Соломон кріпаків до своїх робіт, бо вони були військовими людьми, його старшинами й начальниками над його колісницями та його кіннотою.

Було в царя Соломона 250 вищих урядовців, що правили народом.

Соломон перевів фараонову дочку з Давидгорода в дім, що збудував для неї, бо казав: «Ні одна з моїх жінок не повинна жити в домі Давида, царя Ізраїля, бо він святий, через те, що в нього ввійшов кивот Господній.»

Тоді Соломон почав приносити Господеві всепалення на Господньому жертовнику, що побудував перед притвором,

так, як за приписом Мойсея треба було приносити належні жертви щодня, щосуботи, що нового місяця й на означені свята, - тричі на рік: у свято опрісноків, у свято седмиць і у свято кучок.

Він встановив, - як то розпорядив був Давид, його батько, - черги священиків за їхньою службою і левітів за їхніми завданнями, щоб славити Бога й служити при священиках за постановою день у день, - і воротарів за їхніми чергами до кожної брами, бо такий був наказ Давида, чоловіка Божого;

і не відступлено від наказу царя щодо священиків та левітів ні в чому, а й щодо скарбів.

Так проваджено щасливо всю роботу Соломона від часу закладення підвалин дому Господнього аж до його закінчення. Так був довершений дім Господній.

Тоді Соломон вирушив до Еціон-Геверу й Елату, що на березі моря, в Едом-краю.

Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі та обізнаних з морем людей; вони попливли зо слугами Соломона в Офір, взяли звідти 450 талантів золота, і привезли цареві Соломонові.

Переклад Огієнка

І сталося по двадцятьох роках, коли Соломон будував дім Господній та свій дім,

то міста, які дав Хурам Соломонові, Соломон розбудував їх, і осадив там Ізраїлевих синів.

І пішов Соломон до Хават-Цови, і переміг її.

І збудував він Тадмора в пустині, та всі міста для запасів, що побудував у Хаматі.

І побудував він Бет-Хорон горішній та Бет-Хорон долішній, твердинні міста, мури, двері та засуви,

і Баалат, і всі міста для запасів, що були в Соломона, і всі міста для колесниць, і міста для верхівців, і всяке пожадання Соломона, що жадав він збудувати в Єрусалимі й на Ливані, та в усьому Краї його панування.

Увесь народ, позосталий з хіттеян, і з амореян, і з періззеян, і з хіввеян, і з євусеян, що вони не з Ізраїля,

з їхніх синів, що зосталися по них у Краї, що їх не повигублювали Ізраїлеві сини, то їх Соломон узяв на данину, і це позосталося аж до цього дня.

А Ізраїлевих синів Соломон не робив рабами для своєї праці, але вони були військові, і зверхники сторожі його, і зверхники колесниць його та його верхівців.

І оце вони були зверхники-намісники царя Соломона, двісті і п'ятдесят, що панували над народом.

А фараонову дочку перевів Соломон із Давидового Міста до дому, що збудував для неї, як сказав: Не буде сидіти мені жінка в домі Давида, Ізраїлевого царя, бо святий він, бо Господній ковчег увійшов у нього.

Тоді Соломон приніс цілопалення для Господа на Господньому жертівнику, якого він збудував перед притвором,

щоб за потребою кожного дня приносити жертву за Мойсеєвим наказом, на суботи, і на молодики, і на свята три рази в році: в свято Опрісноків, і в свято Тижнів, і в свято Кучок.

І поставив він, за розпорядком Давида, батька свого, черги священиків на їхню службу, і Левитів на їхніх вартах на хвалу та на службу відповідно до священиків за потребою кожного дня, і придверних в їхніх чергах для кожної брами, бо такий був наказ Давида, Божого чоловіка.

І не відступали вони від наказів царя про священиків та Левитів, щодо всякої речі й щодо скарбів.

І була зроблена вся Соломонова праця аж до цього дня, від заложення Господнього дому й аж до закінчення його, коли був закінчений дім Господній.

Тоді пішов Соломон до Ецйон-Ґеверу та до Елоту над морським берегом в едомському краї.

І прислав йому Хурам через своїх рабів кораблі та рабів, що знали море. І прийшли вони з Соломоновими рабами до Офіру, і взяли звідти чотири сотні й п'ятдесят талантів золота, і привезли до царя Соломона.

Переклад Куліша

Як уплило двайцять років після того, що Соломон построїв дом Господень і свій дім,

Забудував Соломон і міста, які (оддав) Соломонові Гирам, і оселив в їх синів Ізрайлевих.

І пійшов Соломон на Емат-Сува й взяв його.

І збудував він Тадмор в пустинї, і всї міста про запаси, які позакладав в Ематї.

Він забудував і Беторон Вижній та Беторон Нижній, міста утверджені, з мурами, брамами та засовами,

І Балаат і всї міста про запаси, що були в Соломона, й усї міста про колесницї, і міста для кінноти, й усе, що хотїв Соломон збудувати в Ерусалимі й на Ливанї, і по всїй землї панування свого.

Увесь же народ, що зіставсь від Геттїїв, та Аморіїв, та Ферезіїв, та Гевіїв, та Евузіїв, що були не з синів Ізрайлевих, -

Дїтей їх, що полишались після їх в землї, а котрих сини Ізрайлеві не вигубили, - поробив Соломон чиншовиками до сього часу.

А синів Ізрайлевих не робив Соломон крепаками до своїх робіт, вони були людьми військовими та начальниками прибічників його та наказними над його колесницями й кіннотою його.

І було в царя Соломона головних приставів над народом двістї пятьдесять.

А Фараонову дочку перевів Соломон з Давидового міста в дім, що його збудував для неї, бо казав: Неповинна жінка жити в мене в домі Давида, царя Ізрайлевого, бо він сьвятий, через те що в його ввійшла скриня Господня.

Тодї почав Соломон приносити всепалення Господеві на жертівнику Господньому, що його построїв перед притвором,

Щоб по постанові приносити кожного дня всепалення, як заповів Мойсей, що суботи і на молодику, й на сьвятки, - три рази на рік: в сьвято опрісночнє й в сьвято тижнїв, і в сьвято кучок.

І встановив він - як се розпорядив Давид, отець його, - черги про сьвященників у службах їх, і про левітів у стражах їх, щоб вони славили і служили при сьвященниках по постанові на щодень; і про воротарів черги їх до кожної брами; бо такий був заповіт Давида, чоловіка Божого.

І не відступили від приказів царських дотично сьвященників та левітів в нїчому, анї в пильнуваннї скарбів.

Так було впорядковане все дїло Соломонове від часу закладин дому Господнього аж до цїлковитого окінчення дому Господнього.

Тодї пійшов Соломон у Езіон-Гебер і в Елат, що при березї моря, в землї Ідумейській.

І прислав йому Гирам через слуг своїх кораблї та підданих собі мореходів, що з морем обізнані, й поплили вони з Соломоновими слугами в Офир, і достали звідтіль чотириста пятьдесять талантів золота, й привезли цареві Соломонові.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося після двадцяти літ, в яких Соломон зудував господний дім і свій дім,

і міста, які Хірам дав Соломонові, збудував їх Соломон і поселив там синів Ізраїля.

І Соломон прийшов до Емату Сови і скріпив його.

І збудував Тедмор в пустині і всі сильні міста, які збудував в Іматі.

І збудував Горішний Веторон і Долішний Веторон, міста сильні, мури, брами і замки,

і Ваалат і всі сильні міста, які були в Соломона, і всі міста колісниць і міста коней і те, що забажав Соломон за бажанням збудувати в Єрусалимі і в Ливані і в усім своїм царстві.

Ввесь нарід, що остався з Хеттеїв і Аморреїв і Ферезеїв і Евеїв і Євусеїв, які не є з Ізраїля,

(а) були з синів тих, що осталися з ними в землі, яких сини Ізраїля не вигубили, і Соломон привів їх як данинників аж до цього дня.

І Соломон не зробив синів Ізраїля рабами свого царства, бо вони мужі вояки і володарі і сильні і володарі колісниць і коней.

І вони володарі сторожі царя Соломона: і двісті пятдесять наставників над роботами, над народом.

І дочку Фараона Соломон привів з міста Давида до дому, який збудував для неї, бо сказав: Моя жінка не житиме в місті Давида царя Ізраїля, бо святим є (місце) куди ввійшов господний кивот туди.

Тоді Соломон приніс Господеві цілопалення на жертвінику, який збудував перед храмом,

щоб за словом кожного дня приносити за заповіддями Мойсея в суботи і в (ново)місяці і в празники три рази в році, в празник опрісноків і в празник тижнів і в празник шатер.

І поставив за судом Давида поділи священикам за їхнім служінням, і Левітам над їхніми сторожами, щоб хвалити і служити перед священиками за словом кожного дня, і дверників за їхніми поділами за дверима і дверима, бо такі заповіді Давида божого чоловіка.

Не переступили заповідей царя про священиків і Левітів відносно всякого слова і відносно скарбів.

І приготовлено всяку працю з того дня, коли покладено основи, аж доки Соломон не закінчив господний дім.

Тоді Соломон пішов до Ґазіонґавера і до Елата, що при березі моря, в землі Ідумеї.

І післав Хірам рукою своїх рабів кораблі і рабів, що знали море, і пішли з рабами Соломона до Софіра і взяли звідти чотириста пятдесять талантів золота і прийшли до царя Соломона.

Російський синодальний переклад

По окончании двадцати лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом,

Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых.

И пошел Соломон на Емаф-Сува и взял его.

И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Емафе.

Он обстроил Вефорон верхний и Вефорон нижний, города укрепленные, со стенами, воротами и запорами,

и Ваалаф и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле владения своего.

Весь народ, оставшийся от Хеттеев, и Аморреев, и Ферезеев, и Евеев и Иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, -

детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, - сделал Соломон оброчными до сего дня.

Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами, и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его.

И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, двести пятьдесят.

А дочь Фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень.

Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором,

чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения, по заповеди Моисеевой, в субботы, и в новомесячия, и в праздники три раза в год: в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей.

И установил он, по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их, к каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия.

И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ.

Так устроено было все дело Соломоново от дня основания дома Господня до совершенного окончания его - дома Господня.

Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елаф, который на берегу моря, в земле Идумейской.

И прислал ему Хирам чрез слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они с слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда четыреста пятьдесят талантов золота, и привезли царю Соломону.