5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Так закінчено всю роботу, що її виконав Соломон для Господнього дому. Соломон приніс присвячене Давидом, його батьком, срібло, золото й усякий посуд і передав у скарбівницю Божого дому.

Тоді Соломон зібрав усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами, начальників родин синів Ізраїля, в Єрусалим, щоб перенести кивот Господнього союзу з Давидгороду, тобто з Сіону.

Отож зібрались до царя усі ізраїльтяни на свято, сьомого місяця.

І як прийшли всі старші Ізраїля, левіти взяли кивот

і понесли кивот, і намет зборів, і ввесь священний посуд, що в наметі, а несли їх священики левіти.

Цар Соломон і вся ізраїльська громада, що зібралась коло нього перед кивотом, жертвували овець та волів, яких ніхто не міг полічити й оцінити, так їх було багато.

А священики принесли кивот Господнього завіту на його місце, у Пресвяте, у Святе святих, під крила херувимів.

Херувими простягали крила над місцем кивоту й прикривали кивот і носила зверху.

Носила ж були такі довгі, що кінці їхні було видно з святині, коли стояв хтось перед Пресвятим; а знадвору їх не було видно, і там вони по цей день.

У кивоті ж не було нічого, крім двох таблиць, що їх вклав був Мойсей на Хориві, таблиць союзу, що Господь заключив був із синами Ізраїля по їхньому виході з Єгипту.

Як священики вийшли зо святині, - всі бо священики, що були там, не зважаючи на черги, освятились; -

і всі левіти співці, Асаф, Геман та Єдутун, сини їхні та брати їхні, одягнені в вісон, із цимбалами, гарфами та цитрами стояли на схід від жертовника, а з ними 120 священиків, що сурмили.

І коли всі разом сурмили й співали в один голос на хвалу й славу Господа, та коли загримів звук труб, цимбалів і музичних приладів на хвалу Господа: «Бо він благий, бо віковічна його милость!» - тоді Господній дім сповився хмарою Господньої слави,

і священики не могли стояти на службі з-за хмари, бо слава Господня сповнила дім Божий.

Переклад Огієнка

І була закінчена вся праця, яку зробив Соломон для Господнього дому. І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида, і срібло, і золото, і всі ці речі дав до скарбниці Божого дому.

Тоді Соломон зібрав до Єрусалиму Ізраїлевих старших, і всіх голів племен, начальників батьківських родів Ізраїлевих синів, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з Давидового Міста, воно Сіон.

І були зібрані до царя всі ізраїльтяни в свято, воно сьомого місяця.

І поприходили всі Ізраїлеві старші, і Левити понесли ковчега.

І понесли ковчега та скинію заповіту, і всі святі речі, що в скинії, несли їх священики та Левити.

А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралася при ньому перед ковчегом, приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику, що через многоту не була ані записувана, ані лічена!

І священики внесли ковчега Господнього заповіту до його місця, до девіру дому, до Святого Святих, під крила херувимів.

А херувими простягали крила над місцем ковчега, і затінювали херувими над ковчегом та над його держаками зверху.

А ті держаки були довгі, і головки тих держаків були видні з ковчегу, що перед девіром, а назовні не були видні. І були вони там аж до цього дня.

У ковчезі не було нічого, тільки дві таблиці, що поклав Мойсей на Хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлевими синами при виході їх із Єгипту.

І сталося, як священики виходили із святині, а всі священики, що були там, освятилися, без додержання черг,

а Левити співаки, усі вони, аж до Асафа, Гемана, Єдутуна, і синів їхніх та братів їхніх, убрані в віссон, з цимбалами, із арфами та з цитрами, стояли на схід від жертівника, а з ними сто й двадцять священиків, що сурмили на сурмах,

і було воно для сурмачів та співаків як одне, щоб подати один голос на хвалу та дяку Господеві, і як загримів голос на сурмах, і на цимбалах, і на музичних знаряддях, і як хвалили Господа: Добрий бо Він, бо навіки Його милосердя! то дім, дім Господній наповнився хмарою!...

І не могли священики стояти й служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила дім Божий!...

Переклад Куліша

І скінчилась уся робота, що її робив Соломон для дому Господнього. І принїс Соломон присьвячене Давидом, його батьком, і срібло й золото, й усякий посуд, і передав у скарбівнї дому Божого.

Тодї зібрав Соломон старшини Ізрайлеві і всї голови в поколїннях, начальників над поколїннями синів Ізрайлевих, в Ерусалим, щоб перенести скриню завіту Господнього з Давидового міста, се б то з Сиону.

І зібрались до царя усї Ізрайлитяне на сьвято, сьомого місяця.

І як прийшли всї старшини Ізрайлеві, взяли левіти скриню.

І понесли скриню й намет соборний й ввесь сьвящений посуд, що в наметї, - а несли їх сьвященники та левіти.

А царь Соломон і ввесь збір Ізрайлїв, що зібрався до його перед скринею, приносили жертви з овець та волів, яких нїхто не міг перелїчити та означити, так їх було багато.

І принесли сьвященники скриню завіту Господнього на її місце, в вістильницю храму - в Сьвяте Сьвятих, під крила херувимів.

А херувими простягали крила над місцем скринї, і прикривали херувими скриню й носила її зверху.

Жертки же були такі довгі, що голови жерток скринї було видно перед вістильницею, але вони не виходили аж надвір, і там вони по сей день.

У ковчезї ж не було нїчого окрім двох таблиць, що їх вложив був Мойсей на Горебі, як Господь учинив завіт із синами Ізрайлевими після їх виходу з Египту.

Як сьвященники вийшли з сьвятинї, (бо всї сьвященники, бувші там, осьвятились, не вважаючи на віддїли);

І левіти сьпівцї, - всї вони, се б то Асаф, Еман, Ідитун і сини їх та брати їх, убрані в виссон, із кимвалами, з псалтирями й цитрами, стояли від східнього боку жертівника, а з ними сто двайцять сьвященників, трубивших у труби;

І коли всї як один трубили й сьпівали, видаючи неначе один голос на хвалу й славу Господа, та як загремів гук труб і кимвалів і музичних приборів на хвалу Господеві: бо він благий і віковічня милость його! тодї дом, дом Господнїй сповнився облаком,

І не змогли сьвященники стояти на службі задля хмари, бо слава Господня сповнила дом Божий.

Переклад УБТ Турконяка

І закінчено все діло яке зробив Соломон в домі Господа. І Соломон вніс святощі Давида свого батька, срібло і золото і посуд дав до скарбу господнього дому.

Тоді Соломон зібрав старшин Ізраїля і всіх володарів племен, вождів батьківщин синів Ізраїля, до Єрусалиму, щоб внести кивот господнього завіту з міста Давида [це Сіон].

І зібралися до царя кожний чоловік Ізраїля в празник [це місяць сьомий].

І прийшли всі старшини Ізраїля і всі Левіти взяли кивот

і внесли кивот і шатро свідчення і ввесь святий посуд, що в шатрі, і внесли його священики і Левіти.

І цар Соломон і ввесь збір Ізраїля і ті, що боялися, і ті з них, що зібралися перед кивотом, які жертвували телят і овець, яких не можна (було) почислити і яких не можна сприйняти через велике число.

І священики внесли кивот господнього завіту на його місцє, до давіра дому, до святого святих, під крила херувимів,

і херувими простягали свої крила над місцем кивота, і херувими покривали кивот і носила його вгорі.

І носила виходили поза, і видно було головки носил з святого перед лицем давіра, надвір не було видно. І були там аж до цього дня.

В кивоті не було (нічого), хіба дві таблиці, які поклав Мойсей в Хориві, що заповів Господь з синами Ізраїля, коли вони виходили з єгипетскої землі.

І сталося коли вийшли священики з святого, бо всі священики, які знайдені були, освятилися для повсякденної служби, не були розділені,

Левіти і всі псалмопівці з синами Асафа, з Еманом, з Ідітуном і з їхніми синами і їхніми братами, вони були зодягнені в одіж з виссону, з цимбалами і з псалтирями і з гуслами стояли перед жертівником і з ними сто двадцять священиків, що трубили в труби,

і був один голос коли трубили і коли співали і коли звучали одним голосом, щоб хвалити і визнаватися Господеві. І як підняли голос в трубах і в цимбалах і в співучих органах і говорили: Визнавайтеся Господеві, бо Він добрий, бо на віки Його милосердя, і дім наповнився хмарою господньої слави,

і священики не могли стояти (і) служити через хмару, бо господня слава заповнила дім Божий.

Російський синодальний переклад

И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его, и серебро и золото и все вещи отдал в сокровищницы дома Божия.

Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых, в Иерусалим, для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть с Сиона.

И собрались к царю все Израильтяне на праздник, в седьмой месяц.

И пришли все старейшины Израилевы. Левиты взяли ковчег

и понесли ковчег и скинию собрания и все вещи священные, которые в скинии, - понесли их священники и левиты.

Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить, по причине множества.

И принесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир храма - во Святое Святых, под крылья херувимов.

И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху.

И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были пред давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня.

Не было в ковчеге ничего кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исходе их из Египта.

Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов;

и левиты певцы, - все они, то есть Асаф, Еман, Идифун и сыновья их, и братья их, - одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами,

и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако,

и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий.