3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

От і почав Соломон будувати дім Господній в Єрусалимі, на горі Морія, де Господь з'явився був його батькові Давидові, на місці, що приготував Давид на току Орнана євусія.

А почав він будувати другого дня другого місяця четвертого року свого царювання.

Ось основа, на якій Соломон збудував дім Божий: довжина - 60 ліктів старої міри, а ширина - 20 ліктів.

Притвор, що був спереду, мав у довжину, як храм у ширину, 20 ліктів, а заввишки він був 120 ліктів; усередині він виклав його щирим золотом.

Головний дім покрив кипарисовим деревом і обклав його чистим золотом, а зверху вирізьбив пальми та завитки.

Потім обклав дім дорогоцінним камінням для прикраси; а золото було парваїмське золото.

І обклав дім золотом: сволоки, пороги, стіни й двері; і вирізьбив на стінах херувимів.

По тому побудував Святе святих: довжина його відповідала ширині храму - 20 ліктів, і ширина -20 ліктів; він обклав його чистим золотом вагою 600 талантів.

Вага золота на цвяхи була 50 шеклів золота; горішні кімнати теж покрив золотом.

Зробив також у Святім святих двох херувимів різьбарської роботи й покрив їх золотом.

Крила в херувимів були 20 ліктів завдовжки. Одне крило херувима - 5 ліктів завдовжки - торкалось об стіну дому, а друге крило - 5 ліктів завдовжки - торкалось об крило другого херувима,

і одне крило другого херувима - 5 ліктів - торкалося стіни дому, а друге крило - 5 ліктів - сходилося з крилом другого херувима.

Крила цих херувимів були простягнуті на 20 ліктів; вони стояли на ногах, обличчями обернені до храму.

Зробив також і завісу з блакитної, пурпурової і багряної тканини та з вісону й зобразив на ній херувимів.

А перед храмом зробив два стовпи по 35 ліктів заввишки, й вершок на кожному 5 ліктів;

зробив також завитки на зразок нашийника і поклав їх на верх стовпів; зробив і 100 гранатових яблук і причепив їх до завитків.

І поставив стовпи перед храмом, один з правого боку, а другий - з лівого, і назвав той, що справа, «Яхін», а той, що ліворуч, «Боаз».

Переклад Огієнка

І зачав Соломон будувати Господній дім в Єрусалимі на горі Морійя, що вказана була батькові його Давидові, на місці, яке приготовив Давид на тоці євусеянина Орнана.

І зачав він будувати другого місяця, другого дня, четвертого року свого царювання.

А це основа будови Божого дому: довжина шістдесят ліктів старою мірою, а ширина двадцять ліктів.

А притвор, щодо довжини, був за шириною храму, двадцять ліктів, а вишина сто й двадцять. І покрив він його зсередини чистим золотом.

А великий храм він покрив кипарисовим деревом, і покрив його добрим золотом, і наробив на ньому пальм та ланцюгів.

І покрив він той храм дорогим каменем на оздобу, а золото золото було з Парваїму.

І покрив він золотом храм, балки, пороги, і стіни його та його двері, а на стінах повирізував херувимів.

І зробив дім Святого Святих: довжина його за шириною храму двадцять ліктів, і ширина його двадцять ліктів. І покрив він його добрим золотом, на таланти шість сотень.

А вага цвяхів на шеклі золота п'ятдесят; і горниці покрив золотом.

І зробив він у домі Святого Святих двох херувимів різьб'яною роботою, і покрив їх золотом.

А крила херувимів: довжина їх двадцять ліктів, крило одного на п'ять ліктів, дотикалося стіни храму, а крило інше п'ять ліктів, дотикалося крила другого херувима.

А крило другого херувима п'ять ліктів, дотикалося стіни храму, а крило інше п'ять ліктів, прилягало до крила іншого херувима.

Розтягнені крила цих херувимів двадцять ліктів; і вони стояли на ногах своїх, а їхні обличчя до храму.

І зробив він завісу, блакить, і пурпур, і червень, і віссон, і наробив на ній херувимів.

І зробив він перед храмом два стовпи, тридцять і п'ять ліктів завдовжки, а маковиці, що на верху його, п'ять ліктів.

І поробив ланцюги, як у девірі, і дав їх на верхи тих стовпів. І зробив сотню гранатових яблук, і дав на ланцюги.

І поставив стовпи перед храмом, один з правиці, а один з лівиці. І назвав ім'я правому: Яхін, а ім'я лівому Боаз.

Переклад Куліша

І почав Соломон будувати дом Господнїй в Ерусалимі на горі Моріа, що була вказана Давидові, його батькові, на місцї, що зготував Давид на току Орни Евузія.

А почав він будувати другого дня другого місяця, четвертого року свого царювання.

А ось основа, що заложив Соломон, щоб ставити дом Божий: довжина його на шістьдесять локот переднїйшої міри*, а ширина на двайцять локот.

А притвор, що на передї, в довжину як храм завширшки - на двайцять локот, а заввишки сто двайцять. Обложив же його всерединї щирим золотом.

А дім головний оббив кипарисовим деревом і обложив його лїпшим золотом, та повироблював по йому пальми й ланцюжки.

І обклав дом дорогими камінцями задля прикраси; а золото було Парваїмське золото.

І пообкладав дім, сволоки, пороги, й стїни його, (і вікна), й двері його золотом, та повирізував на стїнах херувимів.

І построїв Сьвяте Сьвятих: довжина його після ширини храму на двайцять локот, та й ширина його на двайцять локот; а обклав його лїпшим золотом на шістьсот талантів.

В цьвяхах було в кожному ваги до пятьдесяти секлів золота. Та й горішні комнати обклав золотом.

І зробив в Сьвятому Сьвятих два херувими різьбярської роботи, й обклав золотом.

Крила в херувимів були двайцять локот завдовжки. Одно крило в пять локот торкалось об стїну дому, а друге крило, так само в пять локот, черкалось об крило другого херувима;

І крило другого херувима, в пять локот, так само доторкалось стїни дому, а друге крило на пять локот сходилось з крилом другого херувима.

К рила сих херувимів були розпростерті на двайцять локот; і стояли вони на ногах своїх, лицями своїми до храму.

І зробив завісу з жовтої, пурпурової та багряної тканини й з виссона, й з'образив на нїй херувимів.

І зробив перед храмом два стовпи заввишки по трийцять пять локот, і главень поверх кожного пять локот.

І зробив ланцюжки, як у сьвятинї, і поклав на верх стовпів, і виробив сто гранатових яблок і почепляв на ланцюжках.

І поставив стовпи перед храмом, один з правого боку, другий з лївого, й назвав правобічнього Яхин, а лївобічнього Боаз.

Переклад УБТ Турконяка

І Соломон почав будувати господний дім в Єрсалимі в горі Аморія, де Господь зявився Давидові його батькові на місці, яке Давид приготовив на току Орни Євусея.

І він почав будувати в другому місяці в четвертому році свого царства.

І ось Соломон почав будувати божий дім. Довжина ліктів першого розміру - шістдесять ліктів і широта двадцять ліктів.

І притвір перед лицем дому, довжина по лиці ширини дому - двадцять ліктів і висота сто двадцять ліктів. І позолотив його всередині чистим золотом.

І великий дім обклав кедровими дошками і позолотив чистим золотом і вирізьбив на ньому пальми і ланцюжки

І прикрасив дім шляхотним камінням на славу і золотом з золота, що з Фаруема,

і позолотив дім і стіни і брами і дах і двері золотом і вирізьбив херувимів на стінах.

І зробив дім святого святих, довжина його за лицем ширини - двадцять ліктів і ширина двадцять ліктів і позолотив його чистим золотом, як на херувимах, на шістьсот талантів.

І вага цвяхів, вага одного - пятдесять сиклів золота. І верхню кімнату позолотив золотом.

І зробив в домі святого святих два херувими, діло з дерева, і позолотив їх золотом.

І крила херувимів довжина - двадцять ліктів, і одне крило пять ліктів, що доторкається до стіни дому, і друге крило пять ліктів, що доторкається до крила другого херувима.

І крило іншого херувима пять ліктів, що доторкається до стіни дому, і друге крило пять ліктів, що доторкається до крила другого херувима.

І крила херувимів розпростерті на двадцять ліктів. І вони стоять на своїх ногах, і лиця їхні (звернені) до дому.

І зробив завісу з синього полотна і багряниці і кармазину і виссону і виткав в ній херувимів.

І зробив перед домом два стовпи - тридцять пять ліктів висота, і їх капітелі пять ліктів.

І зробив ланцюги в давірі і поклав на капітелях стовпів і зробив сто ґранатових яблок і наклав на ланцюжках.

І поставив стовпи перед лицем храму, один з права і один з ліва, і того, що з права назвав імя Випрямлення і того, що з ліва, імя Сила.

Російський синодальний переклад

И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны Иевусеянина.

Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего.

И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божия: длина его шестьдесят локтей, по прежней мере, а ширина двадцать локтей;

и притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в двадцать локтей, а вышиною во сто двадцать. И обложил его внутри чистым золотом.

Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки.

И обложил дом дорогими камнями для красоты; золото же было золото Парваимское.

И покрыл дом, бревна, пороги и стены его и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов.

И сделал Святое Святых: длина его по широте дома в двадцать локтей, и ширина его в двадцать локтей; и покрыл его лучшим золотом на шестьсот талантов.

В гвоздях весу до пятидесяти сиклей золота. Горницы также покрыл золотом.

И сделал он во Святом Святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом.

Крылья херувимов длиною были в двадцать локтей. Одно крыло в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять же локтей сходилось с крылом другого херувима;

равно и крыло другого херувима в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять локтей сходилось с крылом другого херувима.

Крылья сих херувимов были распростерты на двадцать локтей; и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму.

И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона и изобразил на ней херувимов.

И сделал пред храмом два столба, длиною по тридцати пяти локтей, и капитель на верху каждого в пять локтей.

И сделал цепочки, как во святилище, и положил на верху столбов, и сделал сто гранатовых яблок и положил на цепочки.

И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иахин, а левому имя Воаз.