27

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Оце сини Ізраїля, за їхнім числом, голови батьківських домів, тисячники, сотники й урядовці, що за їхніми відділами служили цареві у всіх справах, приходячи й відходячи щомісяця, на всі місяці року; а було їх 24 000 в кожному відділі.

Над першим відділом, на перший місяць, був Їшбаал, син Завдієла: 24 000 було в його відділі.

Він був із синів Переца, голова над усіма військовими начальниками, на перший місяць.

Над відділом другого місяця був Єлеазар, син Додая ахохія; на чолі його відділу був начальник Міклот; 24 000 було в його відділі.

Начальником третього війська, на третій місяць, був Беная, син Єгояди священика; 24 000 було в його відділі.

Цей Беная був одним із тридцятьох хоробрих і голова над тридцятьма, і в його відділі був Амінадав, його син.

Четвертий, на четвертий місяць, був Азаел, брат Йоава, а по ньому Зевадія, його син; 24 000 було в його відділі.

П'ятий, на п'ятий місяць, був начальник Шамгут зерахій; 24 000 було в його відділі.

Шостий, на шостий місяць, був Іра, син Ікеша, з Текоа; 24 000 було в його відділі.

Сьомий, на сьомий місяць, був Хелец пелоній, із синів Ефраїма; 24 000 було в його відділі.

Восьмий, на восьмий місяць, був Сібхай з Хушу, з роду Зераха; 24 000 було в його відділі.

Дев'ятий, на дев'ятий місяць, був Авієзер з Анатоту, з роду Веніямина; 24 000 було в його відділі.

Десятий, на десятий місяць, був Маграй з Нетофи, з роду Зераха; 24 000 було в його відділі.

Одинадцятий, на одинадцятий місяць, був Беная з Піратону, з синів Ефраїма; 24 000 було в його відділі.

Дванадцятий, на дванадцятий місяць, був Хелдай з Нетофи, з роду Отнієла; 24 000 було в його відділі.

На чолі ж колін Ізраїля були: у рувимлян, як начальник, Еліезер, син Зіхрі; у симеоніїв Шефатія, син Маахи;

у Леві Хашавія, син Кемуела; в Арона Цадок;

у Юди Еліяв, з братів Давида; в Іссахара Омрі, син Михаїла;

у Завулона Ішмая, син Овдії; у Нафталі Єрімот, син Асрієла;

у синів Ефраїма Осія, син Азазії; у половини коліна Манассії Йоіл, син Педаї;

у половини коліна Манассії в Гілеаді Їддо, син Захарії; у Веніямина Яазієл, син Авнера;

у Дана Азарел, син Єрохама. Це князі над колінами Ізраїля.

Давид не перелічив тих, що їм було нижче від двадцятьох років, бо Господь сказав, що намножить Ізраїля, наче зір небесних.

Йоав, син Церуї, заходився, було, робити перепис, та не закінчив: бо через те був гнів Божий на Ізраїля, і перепис той не був записаний у літописну книгу царя Давида.

Над царськими скарбами був Азмавет, син Адієла; а над запасами в краю, в містах, по селах та в баштах - Йонатан, син Уззії.

Над сільськими робітниками, що порали землю, - Езрі, син Келува.

Над виноградниками - Шімеї з Рами, а над пивницями у виноградниках -Завді з Шефаму.

Над маслинами та смоківницями, що в Шефелі, Ваал-Ханан із Гедеру, а над запасами олії - Йоас.

Над товаром, що пасся в Шароні, - Шітрай з Шарону, а над товаром у долинах - Шафат, син Адлая.

Над верблюдами - Овіл, ізмаїльтянин, а над ослицями - Єхдея з Мероноту.

Над вівцями - Язіз агарянин. Усі ці були управителями майна в царя Давида.

Йонатан, Давидів дядько, був дорадником; з нього був чоловік мудрий і письменний, а Єхієл, син одного хахмонія, був при царських дітях.

Ахітофел був теж дорадником царя, а Хушай аркій - другом царя;

а по Ахітофелеві Єгояда, син Бенаї, та Евіятар. Йоав був начальником війська в царя.

Переклад Огієнка

А Ізраїлеві сини, за їхнім числом, голови батьківських родів і тисячники, і сотники та їхні урядники служили цареві щодо всякої справи відділів, що приходив та відходив місяць у місяць для всіх місяців року; один відділ мав двадцять і чотири тисячі.

Над першим відділом, на перший місяць Яшов'ам, син Завдіїлів, а на відділ його двадцять і чотири тисячі.

Він був з Перецових синів, голова всіх військових зверхників на перший місяць.

А над відділом другого місяця Ахохівець Додай, а володар його відділу Міклот; а на його відділ ішло двадцять і чотири тисячі.

Третій зверхник війська на третій місяць священик Беная, голова, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Цей Беная лицар із тридцяти й над тридцятьма; а над його відділом був син його Аммізавад.

Четвертий на місяць четвертий Асаїл, брат Йоавів, а по ньому син його Зевадія; а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

П'ятий на місяць п'ятий зверхник ізрах'янин Шамут, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Шостий на місяць шостий Іра, син текоянина Іккеша, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Сьомий на місяць сьомий пелонянин Хелец з Єфремових синів, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Восьмий на місяць восьмий хушанин Сіббехай з Зерахівців, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Дев'ятий на місяць дев'ятий анатонянин Авіезер з Веніяминівців, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Десятий на місяць десятий нетоф'янин Магарай з Зерахівців, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Одинадцятий на одинадцятий місяць пір'атонянин Беная з Єфремових синів, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

Дванадцятий на дванадцятий місяць нетоф'янин Хелдай з Отніїла, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.

А над Ізраїлевими племенами були: для Рувимівців володар Еліезер, син Зіхрі; для Симеонівців Шефатія, син Маахи.

Для Левія Хашавія, син Кемуїла, для Аарона Садок.

Для Юди Елігу, з Давидових братів, для Іссахара Омрі, син Михаїлів.

Для Завулона °шмая, син Овадії, для Нефталима Єрімот син Азріїлів.

Для Єфремових синів Осія, син Азазії, для половини Манасіїного племени Йоїл, син Педаї.

Для половини Манасії в Ґілеаді °ддо, син Захарія, для Веніямина Яасіїл, син Авнерів.

Для Дана Азаріїл, син Єрохамів. Оце зверхники Ізраїлевих племен.

А Давид не перелічив їхнього числа від віку двадцяти літ і нижче, бо Господь сказав був, що розмножить Ізраїля, як зорі небесні.

Йоав, син Церуїн, зачав був лічити, та не скінчив. І був за те гнів на Ізраїля, і не ввійшло те число в число хроніки царя Давида.

А над скарбами царськими Азмавет, Адіїлів син, а над скарбами на полі, у містах, і в селах та в баштах Єгонатан, син Уззійї.

А над тими, що робили польову роботу, для праці, на землі Езрі, син Келувів.

А над виноградниками рам'янин Шім'ї, а над тим, що в виноградниках для запасів вина шефам'янин Завді.

А над оливками та над сикоморами, що в Шефелі, ґедерянин Баал-Ханан; а над скарбами оливи Йоаш.

А над великою худобою, що пасеться в Шароні, шаронянин Шітрай, а над великою худобою в долинах Шафат, син Адлаїв.

А над верблюдами їзмаїльтянин Овіл, а над ослицями меронотянин Єхдея.

А над дрібною худобою гаґрянин Язіз. Усі оці зверхники маєтку, що мав цар Давид.

А Йонатан, Давидів дядько, був радник, він чоловік розумний та писар. А Єхіїл, син Нахмоніїв, був із царськими синами.

А Ахітофель радник цареві, а арк'янин Хушай приятель царів.

А по Ахітофелю Єгояда, син Бенаї, та Евіятар, а зверхник царського війська Йоав.

Переклад Куліша

Оце сини Ізрайлеві по числу їх, голови в родах, тисячники й сотники, й урядники, що по їх віддїлах служили цареві в усїх справах, приходячи й відходячи що-місяця, на всї місяцї в роцї. В кожному віддїлї було їх по двайцять і чотири тисячі.

Над першим віддїлом першого місяця був Яшовам Завдиїленко; в його віддїлї було двайцять і чотири тисячі;

Він був з синів Перезових, голова над усїма військовими начальниками на перший місяць.

Над віддїлом другого місяця був Додай Ахохій; в його віддїлї був і князь Миклот; та й в його віддїлї було двайцять і чотири тисячі.

Третій головний воєвода на третій місяць, Банея Йодаєнко, син сьвященника; й в його віддїлї було двайцять і чотири тисячі:

Сей Банея - це один із трийцяти лицарів і голова над трийцятьма, а в його віддїлї був Аммизабад, син його.

Четвертий, на четвертий місяць, був Асаїл, Йоабів брат, а по йому Забадія, син його; і в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Пятий, на пятий місяць, князь Шамгут Ізрахитїй; та й в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Шестий, на шестий місяць, Іра Іккешенко, із Текоя, й в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Семий, на семий місяць, Хелец, Пелонїй, з синів Ефраїмових; і в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Восьмий, на восьмий місяць, Совохай, з Хушату, з роду Зариного; й в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Девятий, на девятий місяць, Абієзер із Анатоту, з синів Беняминових; і в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Десятий, на десятий місяць, Магарай з Нетофату, з роду Зариного; й в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Одинайцятий, на одинайцятий місяць, Банея з Пиратону, з синів Ефраїмових; й в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

Дванайцятий, на дванайцятий місяць, Хелдай з Нетофату, з потомків Готониїлових; і в його віддїлї двайцять і чотири тисячі.

А над поколїннями Ізрайлевими, в Рубенїїв був головним начальником Елїєзер Зихрієнко; в Симеона - Сафатія Маахієнко;

У Левії Хашавія Кемуїленко; в Аарона - Садок;

У Юди - Елїаб, з Давидових братів; ув Іссахара - Омрі, син Михаїлів;

У Зебулона - Ішмаїя Обадієнко; в Нефталїя - Еримот Азриїленко;

У синів Ефраїмових - Осія Азазієнко; в половини поколїння Манассіїного - Йоїль Федаїєнко;

У половинї поколїння Манассіїного в Галаадї - Іддо Захарієнко; в Бенямина - Яасиїл Абениренко;

У Дана - Азариїл Ерохаменко. Це князї над поколїннями Ізрайлевими.

Давид не перелїчував тих, що їм було понизше двайцяти років, бо Господь сказав, що розмножить Ізраїля наче зорі небесні.

Йоаб Саруєнко почав було робити перелїк, та не скінчив. І був через те гнїв Божий на Ізраїля, й не ввійшов той перелїк у лїтопись царя Давида.

Над царськими скарбами був Азмавет Адиїленко, а над запасами в полі, в містах, та в селах, і в замках - Йонатан Уззієнко;

Над хлїборобами, що робили на полях, - Езрій, Хелубенко;

Над виноградниками - Шимей з Рами, а над пивницями в виноградниках - Забдїй з Шефама;

Над садами маслинними та смоковничними по долинї - Баал-Ханан із Гедеру, а над запасами оливи - Йоас;

Над товаром, що пасся в Шаронї, - Шитрай з Шарону, а над волами в долинах - Шафат Адлаєнко;

Над верблюдами - Обил Ізмаїлїй, а над ослицями - Ехдїя з Мерониту;

Над вівцями - Язиз із Агароту. Усї цї були управителями майна у царя Давида.

Йонатан, дядько Давидів, був дорадником, - чоловік мудрий й вчений - а Ехиїл Хахмонїєнко був при царевих дїтях;

Ахитофель був так само дорадником у царя; Хусій з Архиту - другом царя;

А по Ахитофелові - Йодай, син Банеїн, та Абіятар, а Йоаб був гетьманом у царя.

Переклад УБТ Турконяка

І сини ізраїльські за їхнім числом, володарі батьківщин, тисяцькі і сотники і писарі, що служили народові, і на всяке слово царя за відділом, на всяке слово того, що входить і виходить місяць по місяцю на всі місяці року, один відділ - двадцять чотири тисячі.

І над першим відділом першого місяця Єсвоам син Завдіїла, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

З синів Фареса володар всіх володарів сили першого місяця.

І над відділом другого місяця Додія син Ехохія, і в його відділі двадцять чотири тисячі володарів сили.

Третий на третий місяць Ванея син Йодая священик, володар, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Цей Ванея найсильніший з тридцятьох і над тридцятьма, і над його відділом Амізават його син.

Четвертий на четвертий місяць Азаїл брат Йоава і Завдій його син і брати, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Пятий в пятому місяці володар Самаот син Єзрая, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Шостий в шостому місяці Одуя син Екки Текоєць, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Сьомий в сьомому місяці Хеллис, що з Фаллів з синів Ефраїма, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Осьмий в осьмому місяці Совохай Ісатій Зараєць, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Девятий в девятому місяці Авієзер, що з Анатота з землі Веніямина, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Десятий в десятому місяці Меіра, що з Нетуфата Зарая, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Одинадцятий в одинадцятому місяці Ванея, що з Фаратона синів Ефраїма, і в його відділі двадцять чотири тисячі.

Дванадцятий на дванадцятий місяць Холдай Нетофатій від Ґотоніїла і в його відділі двадцять чотири тисячі.

І над племенами Ізраїля в Рувима володар Елієзер син Зехрія, в Симеона Сафатій син Мааха,

в Левія Асавія син Камуїла, в Аарона Садок,

в Юди Еліяв з братів Давида, в Іссахара Амврій син Михаїла,

в Завулона Самей син Авдія, в Нефталіма Єрімот син Есріїла,

в Ефраїма Осій син Озія, в половині племени Манассії Йоіл син Фадея,

в половині племени Манассії, що в Ґалааді, Ядай син Завдія, в синів Веніямина Асіїл син Авеннира,

в Дана Азараїл син Йорама. Це патріярхи родів Ізраїля.

І Давид не взяв їхнього числа від двадцятьлітних і нижче, бо Господь сказав хай помножиться Ізраїль як звізди неба.

І Йоав син Саруя почав числити в народі і не завершив, і була за це лють на Ізраїлі, і число не зазначено в книзі літопису царя Давида.

І над скарбами царя (був) Асмот син Одіїла, і над скарбами, що в полі і на селах і в кімнатах і в твердинях Йонатан син Озії.

А над землеробами, що опрацьовували землі, Есдрій син Холува,

і над ланами Семей, що з Рами, і над скарбами вина, що в полях, Захрій син Сефнія,

і над оливками і над плодами, що в долині Валана, Ґедоріта, а над скарбами олії Йоас.

І над биками стад, що в Асідоні, Сатрай син Сароніта, і над волами що в дворах, Софат син Адлія,

над верблюдами ж Овіл Ізмаїліт, а над ослами Ядія, що з Мератона,

і над вівцями Язіз Аґаріт. Всі ці начальники володінь царя Давида.

І Йонатан вуйко Давида радник, чоловік розумний він і писар, і Іїл син Ахаманія з синами царя,

і Ахітофель радник царя, і Хусій перший друг царя,

і після цього Ахітофеля близький Йодая сина Ванея і Авіятар, і Йоав начальник царського війська.

Російський синодальний переклад

Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по двадцать четыре тысячи.

Над первым отделением, для первого месяца, начальствовал Иашовам, сын Завдиила; в его отделении было двадцать четыре тысячи;

он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц.

Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин; в отделении его был и князь Миклоф, и в его отделении было двадцать четыре тысячи.

Третий главный военачальник, для третьего месяца, Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было двадцать четыре тысячи:

этот Ванея - один из тридцати храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его.

Четвертый, для четвертого месяца, был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Пятый, для пятого месяца, князь Шамгуф Израхитянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Шестой, для шестого месяца, Ира, сын Иккеша, Фекоянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Седьмой, для седьмого месяца, Хелец Пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Восьмой, для восьмого месяца, Совохай Хушатянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Девятый, для девятого месяца, Авиезер Анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Десятый, для десятого месяца, Магарай Нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Одиннадцатый, для одиннадцатого месяца, Ванея Пирафонянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

Двенадцатый, для двенадцатого месяца, Хелдай Нетофафянин, из потомков Гофониила, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

А над коленами Израилевыми, - у Рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри; у Симеона - Сафатия, сын Маахи;

у Левия - Хашавия, сын Кемуила; у Аарона - Садок;

у Иуды - Елиав, из братьев Давида; у Иссахара - Омри, сын Михаила;

у Завулона - Ишмаия, сын Овадии; у Неффалима - Иеримоф, сын Азриила;

у сыновей Ефремовых - Осия, сын Азазии; у полуколена Манассиина - Иоиль, сын Федаии;

у полуколена Манассии в Галааде - Иддо, сын Захарии; у Вениамина - Иаасиил, сын Авенира;

у Дана - Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых.

Давид не делал счисления тех, которые были от двадцати лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные.

Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида.

Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах и в башнях - Ионафан, сын Уззии;

над занимающимися полевыми работами, земледелием - Езрий, сын Хелува;

над виноградниками - Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках - Завдий из Шефама;

над маслинами и смоковницами в долине - Баал-Ханан Гедеритянин, а над запасами деревянного масла - Иоас;

над крупным скотом, пасущимся в Шароне - Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах - Шафат, сын Адлая;

над верблюдами - Овил Исмаильтянин; над ослицами - Иехдия Меронифянин;

над мелким скотом - Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида.

Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец; Иехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя;

Ахитофел был советником царя; Хусий Архитянин - другом царя;

после же Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.