26

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

До черг одвірних, з корахіїв, належав Мешелемія, син Кораха, з синів Асафа.

У Мешелемії були сини: перворідний Захарія, другий Єдієл, третій Зевадія, четвертий Ятнієл,

п'ятий Елам, шостий Єгоханан, сьомий Еліоенай.

В Оведедома були сини: перворідний Шемая, другий Єгозавад; третій Йоах, четвертий Сахар, п'ятий Натанаїл,

шостий Аммієл, сьомий Іссахар, восьмий Пеултай, бо Бог благословив його.

У його сина Шемаї народилися сини, що були начальниками в домі свого батька, були бо здібні.

Сини Шемаї: Отні, Рефаел, Овид, та сини Елзавада, мужі здібні, Елігу й Семахія.

Усі вони з синів Оведедома; вони й їхні сини й їхні брати - мужі здібні, до служби придатні; їх було 62 в Оведедома.

У Мешелемії було 18 синів та братів, мужів здібних.

У Хоси, з синів Мерарі, були сини: Шімрі, головний, хоч він не був перворідним, та батько поставив його головним;

другий Хілкія, третій Тевалія, четвертий Захарія; 13 усіх синів та братів було в Хоси.

Цим чергам воротарів, тобто начальникам мужів, були доручені сторожі, як і їхнім братам, щоб служити в домі Господньому.

Вони, так малий, як і великий, кинули жереби, за своїми батьківськими родинами на кожну браму.

І випав жереб на схід - Шелемії; і на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб і випав йому жереб на північ.

Оведедомові - на південь, а його синам - комори.

Хосі - на захід, коло брами Шаллехет, де дорога йде вгору та де сторожа проти сторожі.

На схід стояло щодня по шість, на північ щодня по чотири, і на південь щодня по чотири, а коло комор по два.

Коло Парвару, на захід, чотири при дорозі і два коло Парвару.

Це черги воротарів із синів Кораха та синів Мерарі.

Левіти, їхні брати, що наглядали над скарбами дому Божого й над скарбами з святих речей були:

сини Ладана, тобто потомки Гершона, від Ладана, голови батьківських домів Ладана гершонія, Єхієл.

Сини ж Єхієла: Зетам та його брат Йоіл були над скарбами Господнього дому.

З амраміїв, іцгаріїв, хевроніїв, узієліїв,

Шевуел син Гершома, сина Мойсея, був головним над скарбами,

а з його братів, від Еліезера: Рехавія його син; Ісая його син; Йорам його син; Зіхрі його син, та Шеломіт його син.

Цей Шеломіт та його брат були над усіма скарбами з святих речей; їх присвятили були цар Давид, голови батьківських домів, тисячники, сотники та військові начальники;

вони їх присвятили з військової здобичі на утримання Господнього дому.

Усе, що присвятив Самуїл, видющий, Саул, син Кіша, Авнер, син Нера, та Йоав, син Церуї, все присвячене було в руках Шеломіта та його братів.

. З іцгаріїв - Хананія та його сини були призначені для зовнішніх справ Ізраїля як правителі та судді.

З хевроніїв - Хашавія та його брати, мужі відважні - 1700 - мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йордану, на захід, у всіляких Господніх ділах та царській службі.

У хевроніїв, що їхнім головою був Єрія, -за родоводами їхніх батьківських домів - зроблено сорокового року Давидового царювання перегляд, і знайшлись у них мужі відважні, в Язері гілеадському, -

та й у їхніх братів, людей здібних; а було їх 2700 голів над родинами, їх настановив цар Давид над рувимлянами, гадіями та над половиною коліна Манассії, у всіх ділах Божих та в усіх справах царських.

Переклад Огієнка

Черги придверних, від Корахівців: Мешелемія, син Коре, з Асафових синів.

А в Мешелемії сини: первороджений Захарій, другий Єдіаїл, третій Зевадія, четвертий Ятніїл,

п'ятий Елам, шостий Єгоханан, сьомий Ел'єгоенай.

А в Овед-Едома сини: первороджений Шемая, другий Єгозавад, третій Йоах, четвертий Сахар, і п'ятий Натанаїл,

шостий Амміїл, сьомий Іссахар, восьмий Пеуллетай, бо поблагословив його Бог.

У сина його Шемаї народилися сини, що панували над домом їхнього батька, бо вони хоробрі вояки.

Сини Шемаї: Отні, і Рефаїл, і Овед, Елзавад; його брати, мужі хоробрі, Елігу та Шемахія.

Усі ці з Оведових синів; вони й сини та брати їхні кожен хоробрий муж у силі до праці, шістдесят і два для Овед-Едома.

А в Мешелемії було синів та братів, мужів хоробрих, вісімнадцять.

А в Хоси, з синів Мерарі, сини: голова Шімрі, бо хоч не був він первороджений, та батько його настановив його за голову:

другий Хілкійя, третій Тевалія, четвертий Захарій; усіх синів та братів у Хоси тринадцять.

У цих були черги придверних, за головами мужчин, черги відповідно до їхніх братів на служення в Господньому домі.

І кинули вони жеребки, як малий, так і великий, за домом їхніх батьків, для кожної брами.

І впав жеребок на схід для Шелемії. І кинули жеребки для сина його Захарія, мудрого дорадника, і вийшов жеребок його на північ,

для Овед-Едома, на південь, а для синів його комори.

Для Шуппіма та для Хоси на захід, разом із брамою Шаллехет, де підіймається битий шлях, варта навпроти варти.

На схід шість Левитів, на північ четверо на день, на південь четверо на день, а для комори по двоє.

Для Парбару на захід четверо для битого шляху, двоє для Парбару.

Оце черги придверних із синів Корахівців та з синів Мерарі.

А Левити: Ахійя був над скарбами Божого дому та до скарбів святині.

Сини Ладана, сини Ґершонівців, від Ладана, голови дому батьків, від Ладана Ґершонівця: Єхіїлі.

Сини Єхіїлі: Зетам та Йоїл, брат його, над скарбами Господнього дому.

Для Амрамівців, для °цгарівців, для Хевронівців, для Аззіїлівців:

Шевуїл, син Ґершома, сина Мойсея, володар над скарбами.

А брати його від Еліезера: його син Рехавія, і його син Ісая, і його син Йорам, і його син Зіхрі, і його син Шеломіт.

Цей Шеломіт та брати його були над усіма скарбами святині, які посвятив цар Давид та голови дому батьків, і тисячники, і сотники та зверхники війська,

з воєн та зо здобичі вони присвячували на підтримання Господнього дому,

і все, що посвятив прозорливець Самуїл, і Саул, син Кішів, і Авнер, син Нерів, і Йоав, син Церуїн, усе посвячене було в руці Шеломіта та братів його.

Від °цгарівців: Кенанія та сини його на зовнішню роботу над Ізраїлем, на писарів та на суддів.

Від Хевронівців: Хашавія та брати його, мужі хоробрі, тисяча й сім сотень, над переглядом Ізраїля з другого боку Йордану на захід, для всякої Господньої праці та для роботи царської.

Від Хевронівців: Єрійя голова для Хевронівця, для його нащадків, за домом батьків. У сороковому році Давидового царювання вони були досліджені, і серед них знайдено хоробрих мужів в гілеадському Язері.

А брати його мужі хоробрі, дві тисячі й сім сотень, голови дому батьків. І цар Давид настановив їх над Рувимівцями і над Ґадівцями та над половиною племени Манасіїного для всякої Божої справи та справи царської.

Переклад Куліша

Оце порядок воротарів: з Кореїв: Мешелемія Кореєнко, з потомків Асафових,

Сини Мешелеміїні: перворідень Захарія, другий Едияїл, третій Зебадїя, четвертий Ятниїл,

Пятий Елам, шестий Егоханан, семий Елїегознай.

Сини Обед-Едомові: перворідень Шемаїя, другий Егозавад, третий Йоах, четвертий Сахар, пятий Натанаїл,

Шестий Аммиїл, семий Іссахар, восьмий Пеультай, через те що Бог благословив його.

Від його сина Шемаїї народились так само сини, що були начальниками в свойму родові, бо вони були мужі сильні.

Сини Шемаїні: Отні, Рефаїл, Обед та Елзавад, брати його, люде дужі, Елїя, Семахія (та Еваком).

Усї вони з дїтей Обед-Едомових; вони й сини їх, і брати їх були люде пильні й до служби спосібні; їх було в Обед-Едома шістьдесять і два.

У Мешелемії було синів та братів, людей спосібних, вісїмнайцять.

У Хоси, з синів Мераріїних, сини: Шимрі найвидатнїйший, - хоч він не був перворіднем, та батько поставив його головним;

Другий Хелкія, третій Тевалїя, четвертий Захарія; усїх синів та братів в Хоси було тринайцять.

Оце порядок воротарів по головах родин, здібних до служби вкупі з їх братами, щоб служити в домі Господньому.

І кинули вони жереби, як малий, так і великий, по родинах своїх на кожну браму.

І випав жереб від сходу на Шелемія. А на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб, і випав йому жереб на північ;

Обед-Едомові - на південь, а синам його - при коморах.

Шупимові та Хосї - на захід, коло брами Шаллехет, де шлях йде вгору та де сторожа проти сторожі.

На схід по шість левітів, на північ по чотири, на південь по чотири, а коло комор по два.

На захід коло притвора при шляху по чотири, а коло самого притвора по два.

Це порядок воротарів з синів Кореєвих та синів Мераріїних.

А левіти, брати їх, доглядали скарбів дому Божого та скарбниць із сьвященними річами.

Сини Лаєдана Герсоненка - від Лаєдана, голови родини, від Лаєдана Герсонового: Ехієл.

Сини Ехієлові: Зетам та брат його Йоїль доглядали скарбів Божого дому,

Вкупі з потомками Амрамовими, Ізгаровими, Хевроновими та Озиїловими.

Шевуїл, син Гирсона Мойсеєнка, був головним доглядачем скарбниць.

У його брата Елиезера - син Рехавія; в його син Ісаїя; в його син Йорам; в його син Зихрій, а в сього син Шеломит.

Шеломит та брати його доглядали скарбниць із присьвяченим добром, що поприсьвячував царь Давид і голови родин, і тисячники, й сотники та воєводи.

З завойовань та з здобичі поприсьвячували на направу дому Господнього.

Усе, що присьвятив пророк Самуїл, і Саул Кисенко, й Абенір Ниренко, й Йоаб Саруєнко, все присьвячене було в руках в Шеломита та братів його.

З Ізгарового роду: Хенанїя та сини його були настановлені на службу знадвірню в Ізрайлитян, за писарів та суддїв.

З Хевронового роду: Хашавія та брати його, люде відважні - тисяча сїмсот - мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йорданї на захід, у всїляких справах Господнїх і по службі царській.

У Хевронїїв був Ерія головою в їх родах та поколїннях. Сорокового року Давидового царювання їх полїчено, й знайшлись між ними люде мужні в Язері Галаадському.

І брати його, люде здібні - дві тисячі сїмсот - були головами родин. Їх настановив царь Давид над поколїннєм Рубеновим і Гадовим та половиною поколїння Манассіїного, у всїх справах Божих та справах царських.

Переклад УБТ Турконяка

На поділи дверей: В синів Кореїма: Мосолламія син Кори з синів Авіясафа.

І сини Мосолламія: Захарія первородний, Ідіїл другий, Завадія третий, Єтнуїл четвертий,

Олам пятий, Йоанан шостий, Еліоїней сьомий.

І в Авдедома сини: Самея первородний, Йозавад другий, Йоаа третий, Сохар четвертий, Натанаїл пятий,

Аміїл шостий, Іссахар сьомий, Фоллатій осьмий, бо Бог його поблагословив.

І в Самея його сина народилися сини первородного, володарі в його батьківському домі, бо були сильні.

Сини Самея: Ґотній і Рафаїл і Овид і Елзавад і Ахія, сини сильні, Елія і Савхія і Ізбаком.

Всі з синів Авдедома, ці і їхні брати і їхні сини, що чинили сильно в службі, всі шістесять два в Авдедома.

І в Мосолламія вісімнадцять сильних синів і братів.

І в Оси синів Мерари сини, що сторожать владу, бо не був первородний, і його батько зробив його володарем другого розряду,

Тавлей третий, Захрія четвертий. Всі ці, сини і брати в Оси, тринадцять.

Цим поділи дверей, начальникам сильних, денний порядок, щоб так як їхні брати служили в господньому домі.

І вкинули жереб за малим і за великим за домами їхніх батьків на двері і двері.

І впав жереб, що на схід, Саламії і Захарії. Сини Йоаса вкинули жереб Мелхії, і вийшов жереб північний.

Авдедомові південний, напроти дому Есефіна.

Другий (випав) Озі на захід при дверях дому входу. Сторож напроти сторожі.

На сході шість на день, на півночі чотири на день, на півдні чотири на день, і при Есефіні два.

На зміни і на заході чотири, і на дорогу двох на зміну.

Це поділи дверників для синів Корея і синів Мерарія.

І Левіти їхні брати (були) над скарбами господнього дому і над освяченими скарбами.

Сини Ладана, сини Ґирсонія від Ладана, володарі батьківщин Ладана, в Ґирсонія - Іїл.

І сини Іїла Зетом і Йоїл брати над скарбами господнього дому.

В Амврама і Іссаара Хеврон і Озіїл.

І Суваїл син Ґирсама Мойсейового володар над скарбами.

І в його брата Елієзера син Раавія і Йосая і Йорам і Зехрій і Саломот.

Цей Саломот і його брати над всіма святими скарбами, які освятив Давид цар і володарі батьківщин, тисяцькі і сотники і володарі сили,

те, що він взяв з воєн і зі здобичі і освятив з них, щоб не забракло на будову божого дому,

і над усіма святощами пророка Самуїла і Саула сина Кіса і Авеннира сина Нира і Йоава сина Саруя. Все, що освятили, рукою Саломота і його братів.

В Іссарійців Хоненія і його сини (мали) діла зі зовні над Ізраїлем, щоб бути писарями і судити.

В Хевронців Асавія і його сини, сини сильні, тисяча і сімсот над доглядом над Ізраїлем за Йорданом на захід на всяке господнє служіння і діла царя.

В Хевронців: Юдія володар Хевронців за їхніми родами, за батьківщинами. В сороковому році його царювання вони були почислені, і знайдено в них сильного мужа в Язирі Ґалаадитиди,

і його брати, сильні сини, дві тисячі сімсот володарів батьківщин. І Давид цар настановив їх над Рувенітами і Ґаддитами і половиною племени Манассії на всяку заповідь Господа і слово царя.

Російський синодальний переклад

Вот распределение привратников: из Кореян: Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых.

Сыновья Мешелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил,

пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай.

Сыновья Овед-Едома: первенец Шемаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил,

шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его.

У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные.

Сыновья Шемаии: Офни, Рефаил, Овед и Елзавад, братья его, люди сильные, Елия, Семахия.

Все они из сыновей Овед-Едома; они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные: их было у Овед-Едома шестьдесят два.

У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, было восемнадцать.

У Хосы, из сыновей Мерариных, сыновья: Шимри главный, - хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным;

второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый Захария; всех сыновей и братьев у Хосы было тринадцать.

Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их, для служения в доме Господнем.

И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота.

И выпал жребий на восток Шелемии; и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север;

Овед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых.

Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи.

К востоку по шести левитов, к северу по четыре, к югу по четыре, а у кладовых по два.

К западу у притвора на дороге по четыре, а у самого притвора по два.

Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных.

Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей.

Сыновья Лаедана, сына Герсонова - от Лаедана, главы семейств от Лаедана Герсонского: Иехиел.

Сыновья Иехиела: Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами дома Господня,

вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила.

Шевуил, сын Гирсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами.

У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф.

Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска.

Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня.

И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его.

Из племени Ицгарова: Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у Израильтян, писцами и судьями.

Из племени Хевронова: Хашавия и братья его, люди мужественные, тысяча семьсот, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской.

У племени Хевронова Иерия был главою Хевронян, в их родах, в поколениях. В сороковой год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском.

И братья его, люди способные, две тысячи семьсот, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассииным, по всем делам Божиим и делам царя.