25

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Давид та військові начальники відлучили синів Асафа, Гемана та Єдутуна, що, як пророки, грали на цитрах, гарфах та цимбалах. А це спис людей, приділених до діла у своїй службі:

з синів Асафа: Заккур, Йосиф, Нетанія та Азарела, сини Асафа, під проводом Асафа, що, як і пророки, грав на царський наказ.

Від Єдутуна, сини Єдутуна: Годолія, Іцрі, Ісая, Хашавія та Маттатія, шестеро під проводом свого батька Єдутуна, що, як і пророки, грав на цитрі на славу й хвалу Господеві.

Від Гемана, сини Гемана: Буккія, Маттанія, Узіел, Шевуел, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті, Ромамті, Езер, Йошвекаша, Маллоті, Готір та Махзіот.

Усі ці сини Гемана, царського видющого в ділах Божих, щоб звеличувати його могутність. Бог дав Гема-нові 14 синів і 3 дочки.

Усі вони під проводом свого батька співали в Господньому домі з цимбалами, гарфами та цитрами при службі в Божому домі; під проводом царя були Асаф, Єдутун та Геман.

Було їх разом з їхніми братами, вивченими співаками перед Господом, разом усіх мистців - 288.

Вони також кинули жереб для служби; молодий нарівні з дорослим, учитель нарівні з учнем.

Перший жереб упав на сина Асафа, Йосифа; другий на Годолію, на нього самого, на його братів та його синів, 12 - усього.

Третій на Заккура з його синами та його братами, 12 - усього.

Четвертий на Іцрі з його синами та його братами, 12 -усього.

П'ятий на Нетанію з його синами та його братами, 12 - усього.

Шостий на Буккію з його синами та його братами, 12 - усього.

Сьомий на Єзарелу з його синами та його братами, 12 - усього.

Восьмий на Ісаю з його синами та його братами, 12 - усього.

Дев'ятий на Маттанію з його синами та його братами, 12 - усього.

Десятий на Шімеї з його синами та його братами, 12 - усього.

Одинадцятий на Азарела з його синами та його братами, 12 - усього.

Дванадцятий на Хашавію з його синами та його братами, 12 - усього.

Тринадцятий на Шуваела з його синами та його братами, 12 - усього.

Чотирнадцятий на Маттатію з його синами та його братами, 12 - усього.

П'ятнадцятий на Єремота з його синами та його братами, 12 - усього.

Шістнадцятий на Хананію з його синами та його братами, 12 - усього.

Сімнадцятий на Йошвекашу з його синами та його братами, 12 - усього.

Вісімнадцятий на Ханані з його синами та його братами, 12 - усього.

Дев'ятнадцятий на Маллоті з його синами та його братами, 12 - усього.

Двадцятий на Еліяту з його синами та його братами, 12 - усього.

Двадцять перший на Готіра з його синами та його братами. 12 - усього.

. Двадцять другий на Гіддалті з його синами та його братами, 12 - усього.

Двадцять третій на Махзіота з його синами та його братами, 12 - усього.

Двадцять четвертий на Ромамті Езена з його синами та його братами, усього 12.

Переклад Огієнка

І відділив Давид та зверхники війська на службу синів Асафа, і Гемана, і Єдутуна, що провіщували на цитрах, і на арфах, і на цимбалах. А число їх, людей праці до служби, було таке:

від Асафових синів: Заккур, і Йосип, і Нетанія, і Асар'їла, Асафові сини, при Асафі, що пророкував при царі.

Від Єдутуна, Єдутунові сини: Ґедалія, і Цері, і Ісая, Хашавія, і Маттітія, шестеро при своєму батькові Єдутуні, що пророкував на цитрі на дяку та на хвалу Господеві.

Від Гемана, Геманові сини: Буккійя, Маттанія, Уззіїл, Шевуїл, і Єрімот, Хананія, Ханані, Еліата, Ґіддалті, і Ромамті, Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готір, Махазіот.

Усі ці сини Гемана, царського прозорливця в Божих словах, щоб підвищувати силу. І дав Бог Геманові чотирнадцять синів та три дочки.

Усі вони були при своєму батькові, на співі Господнього дому, на цимбалах, на арфах та цитрах для служби в Божому домі; при царі Асаф, Єдутун та Геман.

І було їхнє число з їхніми братами, вивченими співу для Господа, усіх розуміючих, двісті й вісімдесят і вісім.

І кинули вони жеребки, черга відповідно черзі, як малий, так і великий, учитель з учнем.

І вийшов перший жеребок від Асафа для Йосипа, другий Ґедалія, він і брати його та сини його, дванадцять.

Третій Заккур, сини його та брати його, дванадцять.

Четвертий для °црі, сини його та брати його, дванадцять.

П'ятий Нетанія, сини його та брати його, дванадцять.

Шостий Буккійя, сини його та брати його, дванадцять.

Сьомий Єсар'їла, сини його та брати його, дванадцять.

Восьмий Ісая, сини його та брати його, дванадцять.

Дев'ятий Маттанія, сини його та брати його, дванадцять.

Десятий Шім'ї, сини його та брати його, дванадцять.

Одинадцятий Азаріїл, сини його та брати його, дванадцять.

Дванадцятий для Хашав'ї, сини його та брати його, дванадцять.

Тринадцятий для Шуваїла, сини його та брати його, дванадцять.

Чотирнадцятий для Маттітії, сини його та брати його, дванадцять.

П'ятнадцятий для Єремота, сини його та брати його, дванадцять.

Шістнадцятий для Хананії, сини його брати його, дванадцять.

Сімнадцятий для Йошбекаші, сини його та брати його, дванадцять.

Вісімнадцятий для Ханані, сини його та брати його, дванадцять.

Дев'ятнадцятий для Маллоті, сини його та брати його, дванадцять.

Двадцятий для Елійяти, сини його та брати його, дванадцять.

Двадцять і перший для Готіра, сини його та брати його, дванадцять.

Двадцять і другий для Ґіддалті, сини його та брати його, дванадцять.

Двадцять і третій для Махазіота, сини його та брати його, дванадцять.

Двадцять і четвертий для Ромамті-Езера, сини його та брати його, дванадцять.

Переклад Куліша

І віддїлив Давид та військові начальники синів Асафових, Еманових та Ідитунових на службу, щоб вони сповіщали (хвалу Божу) на цитрах, псалтирях та кимвалах, - по числу свойму у своїй службі;

Із синів Асафових: Заккур, Йосиф, Нетанїя та Ашарела, сини Асафові під рукою в Асафа, що грав по царському наказу.

Від Ідитуна сини Ідитунові: Гедалїя, Зері, Ісаїя, Семей, Хашавія та Маттатія, - шестеро під рукою свого батька Ідитуна, що грав на цитрі на славу й хвалу Господеві.

Від Емана, сини Еманові: Буккія, Маттанїя, Озиїл, Шевуїл, і Еримот, Хананїя, Ханані, Елията, Гіддалті, Ромамті-Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готир та Махазіот.

Усї це сини Емана, віщуна царського в словах Божих, щоб звеличувати силу його. І дав Бог Еманові чотирнайцять синів і три дочки.

Усї вони під проводом свого батька сьпівали в домі Господньому, з кимвалами, псалтирями та цитрами в службі в домі Божому по наказу царя, або Асафа, Ідитуна та Емана.

І було їх разом із їх братами, вивченими сьпіваками перед Господом, тямущими в сьому, - двістї вісїмдесять і вісїм.

І тягли вони жереб про службову чергу, менчий врівнї з більшим, вчителї врівнї з учениками.

І випав перший жереб Асафові, для Йосифа; другий Гедалїї з його братами та його синами; їх було дванайцять,

Третій - Заккурові з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Четвертий - Ізрієві з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Пятий Нетанїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Шестий Буккії з його синами та його братами; їх - дванайцять,

Семий Есарелї з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Осьмий Ісаїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Девятий Маттанїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Десятий Шимеєві з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Одинайцятий Азариїлові з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Дванайцятий Хашавії з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Тринайцятий Шуваїлові з його синами та з його братами; їх - дванайцять;

Чотирнайцятий Маттатії з його синами та з його братами; їх - дванайцять;

Пятнайцятий Еримофові з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Шіснайцятий Хананїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Сїмнайцятий Йошбекаші з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Вісїмнайцятий Хананї з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Девятнайцятий Маллотїєві з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Двайцятий Елиятї з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Двайцять перший Готирові з його синами та з його братами; їх - дванайцять;

Двайцять другий Гиддалтїєві з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Двайцять третій Махазіотові з його синами та його братами; їх - дванайцять;

Двайцять четвертий Ромамтї-Езерові з його синами та його братами; їх - дванайцять.

Переклад УБТ Турконяка

І на діла поставив цар Давид і володарі сили синів Асафа і Емана і Ідітона, що говорили гуслями і псалтирями і цимвалами. І їхнє число було за їхньою головою, що працював в їхніх ділах.

Сини Асафа: Закхур і Йосиф і Натанія і Ераїл, сини Асафа близько пророка Асафа, близько царя.

В Ідітона сини Ідітона: Ґодолія і Сурій і Ісая і Семей і Асавія і Маттатія, шість, з їхнім батьком Ідітоном грали в гуслі визнавання і похвалу Господеві.

В Емана сини Емана: Вукія і Мантанія і Азараїл і Суваїл і Єрімот і Ананія і Ананій і Іліята і Ґодоллатій і Ромемтіод і Єсвакаса і Маллитій і Отирій і Меазот.

Всі ці сини Емана царського музиканта в божих словах, щоб піднести ріг, і Бог дав Еманові чотирнадцять синів і три дочки.

Всі ці співали з їхнім батьком в господнім домі на цимбалах і на псалтирях і на гуслях близько царя і Асафа і Ідітона і Емана.

І їхнє число було з їхніми братами, що навчені співати Господеві, кожний вмілий, двісті вісімдесять і вісім.

І вкинули і вони жереб на щоденну службу за малим і за великим, досконалим і навченим.

І вийшов перший жереб його синів і його братів Асафові, Йосифові, Ґодолії. Другий Інія, його сини і його брати, дванадцять.

Третий Закхур, його сини і його брати, дванадцять.

Четвертий Есдрій, його сини і його брати, дванадцять.

Пятий Натанія, його сини і його брати, дванадцять.

Осьмий Вукія, його сини і його брати, дванадцять.

Сьомий Ісеріїл, його сини і його брати, дванадцять.

Осьмий Йосія, його сини і його брати, дванадцять.

Девятий Мантанія, його сини і його брати, дванадцять.

Десятий Семей, його сини і його брати, дванадцять.

Одинадцятий Азарія, його сини і його брати, дванадцять.

Дванадцятий Асавія, його сини і його брати, дванадцять.

Тринадцятий Суваїл, його сини і його брати, дванадцять.

Чотирнадцятий Маттатія, його сини і його брати, дванадцять.

Пятнадцятий Єрімот, його сини і його брати, дванадцять.

Шістнадцятий Ананія, його сини і його брати, дванадцять.

Сімнадцятий Єсвакаса, його сини і його брати, дванадцять.

Вісімнадцятий Ананій, його сини і його брати, дванадцять.

Девятнадцятий Меллитій, його сини і його брати, дванадцять.

Двадцятий Еліята, його сини і його брати, дванадцять.

Двадцять перший Ітір, його сини і його брати, дванадцять.

Двадцять другий Ґодоллатій, його сини і його брати, дванадцять.

Двадцять третий Меазот, його сини і його брати, дванадцять.

Двадцять четвертий Ромемтіод, його сини і його брати, дванадцять.

Російський синодальний переклад

И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего:

из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Нефания и Ашарела сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя.

От Идифуна сыновья Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа.

От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф.

Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей.

Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана.

И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, двести восемьдесят восемь.

И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками.

И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа; второй Гедалии с братьями его и сыновьями его; их было двенадцать;

третий Заккуру с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

пятый Нефании с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

шестой Буккии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

седьмой Иесареле с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

восьмой Исаии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

девятый Матфании с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

десятый Шимею с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

одиннадцатый Азариилу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

двенадцатый Хашавии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

тринадцатый Шуваилу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

четырнадцатый Маттафии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

пятнадцатый Иеримофу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

шестнадцатый Ханании с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

семнадцатый Иошбекаше с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

восемнадцатый Ханани с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

девятнадцатый Маллофию с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

двадцатый Елиафе с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

двадцать первый Гофиру с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

двадцать второй Гиддалтию с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

двадцать третий Махазиофу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

двадцать четвертый Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать.