23

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Коли Давид постарівся й нажився доволі, то настановив царем над Ізраїлем сина свого Соломона.

Тоді він зібрав усіх ізраїльських князів, священиків і левітів.

Левітів від 30 років і вище було полічено, і було їх 38 000, голова в голову.

З них призначив 24 000 до служби в Господньому храмі, 6 000 за писарів та суддів,

за дверників 4 000, а 4 000 до хвали Господа на приладах для гудьби, зроблених для цього.

Давид розділив їх на черги за синами Леві: Гершоном, Кегатом та Мерарі.

Гершонії: Ладан та Шімеї.

Сини Ладана: перший Єхієл, Зетам та Йоіл - троє.

І троє синів Шімеї: Шеломіт, Хазієл та Гаран. Вони були голови в родинах Ладана.

Сини Шімеї: Яхат, Зіза, Єуш та Верія. Це сини Шімеї, четверо.

Яхат був головним, Зіза - другим; Єуш та Верія мали небагато дітей і тому їхній батьківський дім становив лиш одну чергу.

Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл, четверо.

Сини ж Амрама: Арон та Мойсей. Арон був відлучений, щоб посвячувати пресвяті речі, сам він і сини його, повіки, щоб палити кадило перед Господом, щоб його хвалити й благословляти іменем його повсякчасно.

Мойсей же, чоловік Божий, та його сини були полічені разом з коліном Леві.

Сини Мойсея: Гершом та Еліезер.

Син Гершома, перший - Шевуел.

Син же Еліезера, перший - Рехавія; і не було других синів в Еліезера, а в Рехавії було дуже багато синів.

Син Іцгара, перший - Шеломіт.

Сини Хеврона: перший Єрія, другий Амарія, третій Яхзіел та четвертий Єкамам.

Сини Узієла: перший Міха, а другий Їшія.

Сини Мерарі: Махлі та Муші. Сини Махлі: Єлеазар та Кіш.

Єлеазар помер, і не було в нього синів, а тільки дочки; їх побрали собі сини Кіша, брати їхні.

Сини Муші: Махлі, Едер та Єрімот, троє.

А це сини Леві, за їхніми батьківськими домами, голови родин, за їх переписом, за числом імен, поголовно, що робили діло служби в домі Господньому, від 20 років і вище.

Бо Давид сказав: “Господь, Бог Ізраїля, дав спокій своєму народові й житиме в Єрусалимі ввесь час.

І левітам не треба буде переносити намет та всякий посуд до служби в ньому.”

Це на останній наказ Давида число синів Леві полічено від 20 років і вище.

Вони стояли при синах Арона для служби в домі Господньому, в дворах і в кімнатах, щоб наглядати за чистотою всілякого святого посуду та за роботою при службі в домі Божому,

. за хлібом покладання, за питльованою мукою на офіри, за неквашеним хлібом, за пательнями, за печивом та за всякою мірою обсягу та довжини.

Вони мали також ставати щоранку, щоб славити й хвалити Господа, а так само щовечора;

і щоб приносити всепалення Господеві - щосуботи, що нового місяця й щосвята, за числом та за установою, що їм приписані, повсякчасно перед Господом;

та й мали пильнувати намет зборів і святиню, допомагати синам Арона, своїм братам, при службі в домі Господньому.

Переклад Огієнка

А коли Давид постарів і наситився днями, то він поставив царем над Ізраїлем сина свого Соломона.

І зібрав він усіх Ізраїлевих князів, і священиків та Левитів.

І були перелічені Левити від віку тридцяти років і вище, і було число їх, за їхніми головами, за мужчинами тридцять і вісім тисяч.

Із них для керування над роботою Господнього дому двадцять і чотири тисячі, а урядників та суддів шість тисяч,

і чотири тисячі придверних, і чотири тисячі тих, що славлять Господа на музичних знаряддях, які я зробив на славлення.

І поділив їх Давид на черги за синами Левія, для Ґершона, Кегата та Мерарі.

З Ґершонівців Ладан і Шім'ї.

Ладанові сини: голова Єгіїл, і Зетам, і Йоїл, троє.

Сини Шім'ї: Шеломіт, і Хазаїл, і Гаран, троє, вони голови батьківських домів Ладана.

А сини Шім'ї: Яхат, Зіза, і Єуш, і Берія, оце сини Шім'ї, четверо.

І був Яхат головою, а Зіза другий, а Єуш та Берія не мали багато синів, і стали за один батьківський дім при переліченні.

Кегатові сини: Амрам, Іцгар, Хеврон та Уззіїл, четверо.

Амрамові сини: Аарон та Мойсей. І був відділений Аарон, щоб посвятити його до Святого Святих, його та синів його аж навіки, щоб кадити перед лицем Господа, щоб служити Йому та щоб благословляти Ім'ям Його аж навіки.

А Мойсей Божий чоловік, сини його полічені до Левієвого племени.

Сини Мойсеєві: Ґершом та Еліезер.

Сини Ґершомові: Шевуїл, голова.

А сини Еліезерові були: Рехавія, голова; і не було в Еліезера інших синів, а сини Рехавії сильно помножились.

Сини °цгарові: Шеломіт, голова.

Сини Хевронові: Єрійя голова, Амарія другий, Яхазіїл третій, і Єкам'ам четвертий.

Сини Уззіїлові: Міхал голова, а °шшійя другий.

Сини Мерарієві: Махлі й Муші. Сини Махлі: Елеазар і Кіш.

І помер Елеазар, і не було в нього синів, бо тільки дочки, і їх побрали собі Кішові сини, їхні брати.

Сини Мушієві: Махлі, і Едер, і Єремот, троє.

Оце сини Левієві за домом батьків їх, голови дому батьків за перегляненням їхнім, числом імен за особами їх, що чинили роботу для будови Господнього дому, від віку двадцяти років і вище.

Бо Давид сказав: Господь, Бог Ізраїля, дав мир Своєму народові, і він осівся в Єрусалимі аж навіки.

І також Левитам не треба носити скинії та всіх речей її для служби їй,

бо за останніми наказами Давида вони становлять число Левієвих синів від віку двадцяти літ і вище.

Бо їхнє становище при руці Ааронових синів для служби Господнього дому над подвір'ями, і над кімнатами, і над чистістю усіх святощів та роботи служби Господнього дому,

і при хлібі виставнім, і при пшеничній муці на хлібну жертву та на прісні коржі, і при сковородах, і при праженні, і при всякій мірі ваги та мірі довжини.

І щоб ставати щоранку на подяку та на хвалу Господа, і так і на вечір.

І при всякому спаленні цілопалень для Господа на суботи, на молодики, і на свята в числі за правом на них, завжди перед лицем Господнім.

І чинили вони охорону скинії заповіту, і сторожу святині, і охорону Ааронових синів, своїх братів, при службі Господнього дому.

Переклад Куліша

Коли Давид постарівся й нажився доволї, то настановив царем над Ізраїлем сина свого Соломона.

І зібрав усїх Ізраїлських князїв і сьвященників, і левітів.

І полїчено левітів від трийцяти років й старійших, і було їх лїком, голова в голову, трийцять і вісїм тисяч чоловіка.

З їх приставлено до послуги в домі Господньому двайцять чотири тисячі, а за писарів та суддїв шість тисяч;

Також чотири тисячі придверників, та чотирі тисячі прославляючих Господа на музичних приборах, що їх поробив задля прослави.

І Давид завів для їх чергу по синах Левіїних - Герзонові, Кагатові та Мерарієві.

З Герзонїїв: Лаєдан та Шимей.

Сини Лаєданові: перший Ехиїл, Зетам та Йоїль, троє.

Сини Шимеєві: Шеломит, Хазиїл та Гаран, троє. Вони голови в поколїннях Лаєданових.

Та ще сини Шимеєві: Яхат, Зиза, Еуш та Берія. Це сини Шимеєві, четверо.

Яхат був головним, Зиза другим; Еуш та Берія мали небагато дїтей, і через те були вони полїчені разом із батьковим домом.

Сини Кагатові: Амрам, Ізгар, Хеврон та Озиїл, четверо.

Сини Амрамові: Аарон та Мойсей. Аарон був одлучений до служби в частї пресьвятій (Сьвятая Сьвятих), сам він і сини його, по віки, щоб палити кадило перед лицем Господнїм, щоб його хвалити й благословити іменем його по віки.

А Мойсей, чоловік Божий, та сини його записані в поколїннї Левіїному.

Сини Мойсейові: Герзон та Елиезер.

Сини Герзонові: перший був Шевуїл.

Сини в Елиезера були: перший Рехавія. І не було в Елиезера других синів; а в Рехавії було дуже багато синів.

Сини Ізгарові: перший Шеломит.

Сини Хевронові: перший Ерія, а другий Амарія, третій Яхазиїл а четвертий Екамам.

Сини Озиїлові: перший Миха, а другий Ішшія.

Сини Мерарині: Махлі та Муші. Сини Махлїєві: Елеазар за Кис.

І помер Елеазар, і не було в його синів, а тільки дочки; й побрали їх за себе сини Кисові, їх брати.

Сини Мушієві: Махлі, Едер та Іремот, троє.

Оце сини Левіїні, по домах батьків їх, голови родин, що були полїчені поіменно голова в голову, та що робили дїло служби в домі Господньому, від двайцяти років й висше.

Бо Давид сказав: Господь, Бог Ізрайлїв, дав спокій своєму народові й осадив його в Ерусалимі по віки;

І левітам не треба носити намет та всякий посуд до служби в йому.

Через це по останньому приказу Давидовому полїчено левітів від двайцяти років і висше,

Щоб вони були при синах Аронових до служби в домі Господньому, в дворі й в прилежних будинках, до наглядання за чистотою в цїлій сьвятинї та до всякої роботи службової при домі Божому;

(А сьвященники) до нагляду за хлїбом показним і пшеничною мукою на хлїбні жертви, та коржами, й сковородами, й печивом, і за всякою мірою та вагою.

(А левіти) щоб ставали що-ранку дякувати й славити Господа, а так само що-вечора

При приношеннях Господеві жертов всепалення що суботи, й на новому місяцї, й в празники по їх числу, як про їх написано, - непереривно перед лицем Господнїм,

І щоб стерегли скриню сьвідчення та сьвятиню й синів Аронових, своїх братів, при службах в домі Господньому.

Переклад УБТ Турконяка

І Давид (був) старий і повний днів і поставив царем Соломона свого сина замість себе над Ізраїлем.

І зібрав всіх володарів Ізраїля і священиків і Левітів

і Левіти почислені були від тридцятьлітних і вище, і їхнє число за їхньою головою було тридцять вісім тисяч мужів.

З цих наглядачі над ділами господнього дому - двадцять чотири тисячі, і писарі і судді - шість тисяч,

і чотири тисячі дверників, і чотири тисячі тих, що співали Господеві на орґанах, які він зробив, щоб співати Господеві.

І Давид розділив їх на денну службу синам Левія Ґедсона, Каата, Мерарія,

і Паросома, Едана, і Семея.

Сини Едана: володар Іїл і Зетом і Йоіл, три.

Сини Семея: Саломіт і Іїл і Едан, три. Ці володарі батьківщин Едана.

І синам Семея: Єт і Зіза і Йоас і Верія. Це сини Семея, чотири.

І був Єт володар і Зіза другий і Йоас і Верія не розмножились синами і стали батьківським домом на одну денну службу.

Сини Каата: Амврам, Іссаар, Хеврон, Озіїл, чотири.

Сини Амврама: Аарон і Мойсей. І відлучений був Аарон щоб освячувати святе святих, він і його сини на віки, щоб приносити ладан перед Господом, служити і благословити його іменем на віки.

І Мойсей божий чоловік, його сини причислені до племени Левія.

Сини Мойсея: Ґирсам і Еліезер.

Сини Ґирсама: Сувал володар.

І були сини Еліезера: Раавія володар і не було в Еліезера інших. І сини Раавії розмножились до висот.

Сини Іссаара: Саломот володар.

Сини Хеврона: Ідуд володар, Амадія другий, Озіїл третий, Ікемія четвертий.

Сини Озіїла: Міха володар і Ісія другий.

Сини Мерарія: Моолій і Мусій. Сини Моолія: Елеазар і Кіс.

І помер Елеазар, і не було в нього синів, але лише дочки, і взяли їх сини Кіса їхні брати.

Сини Мусія: Моолій і Едер і Ярімот, три.

Це сини Левія за домами їхніх батьківщин, володарі їхніх батьківщин за їхнім переписом за числом їхніх імен за їхньою головою, що чинять діла служіння в господньому домі від двадцять літних і вище.

Бо Давид сказав: Господь Бог Ізраїля дав спочити свому народові і Він поселився в Єрусалимі на віки.

І Левіти не носили шатра і ввесь його посуд на його служіння,

оскільки в останніх словах Давида є число синів Левія від двадцять літних і вище,

бо поставив їх під руку Аарона, щоб служили в господньому домі, в дворах, і в покоях, і в очищенні всього святого, і в ділах служіння божого дому,

при хлібах предложення, при пшеничній муці для жертви, і при зелені, опрісноках, і при пательнях, і при печеному, і при усякій мірі,

і щоб стояли вранці, щоб хвалити, визнаватись Господеві, і так ввечорі,

і в усіх приносах цілопалень Господеві в суботах і в новомісяцях і в празниках за числом за їхнім судом постійно Господеві.

І щоб зберігали сторожі шатра свідчення і сторожі синів Аарона їхніх братів, щоб служили в господному домі.

Російський синодальний переклад

Давид, состарившись и насытившись жизнью , воцарил над Израилем сына своего Соломона.

И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов,

и исчислены были левиты, от тридцати лет и выше, и было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек.

Из них назначены для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, писцов же и судей шесть тысяч,

и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления.

И разделил их Давид на череды по сынам Левия - Гирсону, Каафу и Мерари.

Из Гирсонян - Лаедан и Шимей.

Сыновья Лаедана: первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое.

Сыновья Шимея: Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых.

Еще сыновья Шимея: Иахаф, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея, четверо.

Иахаф был главным, Зиза вторым; Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца.

Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо.

Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко Святому Святых, он и сыновья его, на веки, чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить Ему и благословлять именем Его на веки.

А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину.

Сыновья Моисея: Гирсон и Елиезер.

Сыновья Гирсона: первый был Шевуил.

Сыновья Елиезера были: первый Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей; у Рехавии же было очень много сыновей.

Сыновья Ицгара: первый Шеломиф.

Сыновья Хеврона: первый Иерия и второй Амария, третий Иахазиил и четвертый Иекамам.

Сыновья Озиила: первый Миха и второй Ишшия.

Сыновья Мерарины: Махли и Муши. Сыновья Махлия: Елеазар и Кис.

И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери; и взяли их за себя сыновья Киса, братья их.

Сыновья Мушия: Махли, Едер и Иремоф - трое.

Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем, от двадцати лет и выше.

Ибо Давид сказал: Господь, Бог Израилев, дал покой народу Своему и водворил его в Иерусалиме на веки,

и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней.

Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше,

чтоб они были при сынах Аароновых, для служения дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божием,

для наблюдения за хлебами предложения и пшеничною мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным, жареным и за всякою мерою и весом,

и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером,

и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячия и в праздники по числу, как предписано о них, - постоянно пред лицем Господа,

и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню.