22

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тому й постановив Давид: “Тут буде дім Господа Бога, тут жертовник на всепалення Ізраїлеві.”

Звелів Давид зібрати чужинців, що пробували в Ізраїльській землі, і поставив каменярів лупати й тесати каміння на будову Божого дому.

Давид наготував також багато заліза на цвяхи, на стулки до дверей та на скоби, і стільки міді, що й не зважити.

І кедрини безліч, бо сидонці й тирійці достачали Давидові силу кедрини.

Давид думав собі: “Мій син Соломон ще молодий, слабкий хлопчина, а храм, що його треба збудувати Господеві, повинен бути величавий, знаний і славний по всіх краях; оце ж почну я споготовлювати для нього.” І багато наготував Давид перед своєю смертю.

Він покликав Соломона, свого сина, і заповів йому збудувати храм Господеві, Богові Ізраїля.

Сказав Давид Соломонові: “Сину мій! У мене було на думці самому збудувати храм для імени Господа, Бога мого,

але надійшло до мене таке слово Господнє: Ти пролив багато крови й вів великі війни; ти не збудуєш храм моєму імені, бо ти пролив силу крови на землю перед моїм обличчям.

Ось народиться у тебе син; він буде людина тиха; і я дам йому спокій від усіх його ворогів навкруги, тому Соломон буде його ім'я, і я дам Ізраїлеві мир та спокій за його часів.

Він збудує дім моєму імені; він буде мені сином, а я буду йому батьком і зміцню престол його царства над Ізраїлем повіки. -

А тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою і нехай тобі щаститься, щоб ти збудував дім Господеві, Богові твоєму, як він говорив про тебе.

Нехай Господь дасть тобі розвагу й розум, коли настановить тебе над Ізраїлем стерегти закон Господа, Бога твого.

Тоді ти й будеш щасливий, коли пильно виконуватимеш накази й закони, що Господь заповідав Мойсеєві про Ізраїля. Будь сміливий і мужній, не бійся й не тривожся!

Ось я, у своїй бідноті, наготував для Господнього дому 100 000 талантів золота та 1 000 000 талантів срібла, а міді й заліза так багато, що й ваги нема їм. Дерева й каміння я також наготував, а ти додай до них ще більше.

Маєш безліч робітників: каменярів, каменотесів та теслів і всяких здатних до різної роботи.

Золоту, сріблу, міді та залізу нема й ліку; починай, отже, і роби. Нехай Господь буде з тобою!”

Давид повелів ще й усім князям ізраїльським допомагати його синові Соломонові:

“Чи не з вами ж Господь, Бог ваш, що дав вам скрізь спокій? Він бо видав мені в руки мешканців краю, і край підбито Господеві та його народові.

Схиліте ж тепер ваше серце й душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. Візьмітеся й збудуйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчег Господнього союзу та святий посуд Божий у храм, що має бути збудований для імени Господнього.”

Переклад Огієнка

І Давид сказав: Це той дім Господа Бога, і це жертівник на цілопалення для Ізраїля!

І сказав Давид, щоб зібрати приходьків, що були в Ізраїлевому Краї, і поставив каменярів тесати брили каміння, щоб збудувати Божого дома.

І заготовив Давид силу заліза на цвяхи для брамних дверей та на клямри, і таку силу міді, що їй не було ваги,

і кедрового дерева без числа, бо сидоняни та тиряни спровадили Давидові силу кедрового дерева.

І сказав Давид: Мій син Соломон ще юнак та тендітний, приготую ж йому все на цей храм на збудування для Господа, щоб піднести його високо на славу та на велич для всіх країв. Приготую ж я все для нього! І Давид заготовив безліч усього перед своєю смертю.

І він покликав сина свого Соломона, і наказав йому збудувати храм для Господа, Бога Ізраїля.

І сказав Давид до Соломона: Сину мій, я мав на своєму серці вибудувати храм для Ймення Господа, Бога мого.

Та було про мене Господнє слово, кажучи: Безліч крови пролив ти та війни великі провадив. Не збудуєш ти храма для Мого Ймення, бо багато крови пролив ти на землю перед лицем Моїм!

Ось народиться тобі син, він буде муж мирний, і Я дам йому мир від усіх ворогів його навколо, бо Соломон буде ім'я йому, і Я дам на Ізраїля за його днів мир та тишу.

Він збудує храм для Мого Ймення, і він буде Мені за сина, а Я йому за Батька, і Я міцно поставлю трона царства його над Ізраїлем аж навіки!

Тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою, і буде щастити тобі, і збудуєш ти дім для Господа, Бога свого, як говорив Він про тебе.

Тільки нехай дасть тобі Господь розум та розважність, і нехай поставить тебе над Ізраїлем, і ти будеш стерегти Закон Господа, Бога свого.

Тоді буде щастити тобі, якщо будеш додержувати, щоб чинити устави та права, які наказав був Господь Мойсеєві про Ізраїля. Будь сильний та міцний, не бійся й не страхайся!

І ось я в скудоті своїй заготовив для Господнього дому сто тисяч талантів золота та тисячу тисяч талантів срібла, а для міді та для заліза нема ваги, бо безліч того; і дерева, і каміння заготовив я, а ти до них додаси.

А в тебе безліч робітників для праці, теслярів і каменярів та дереворубів, та всяких здібних на всяку роботу.

Золоту, сріблу, і міді та залізу нема числа. Стань і зроби, і нехай Господь буде з тобою!

І наказав Давид усім Ізраїлевим князям, щоб допомагали синові його Соломонові:

Чи Господь, Бог ваш, не з вами? І Він дав вам мир навколо, бо дав у мою руку мешканців цієї землі, і була здобута ця земля перед лицем Господа та перед народом Його.

Тепер прихиліть серце ваше та душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. І встаньте, і збудуйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчега Господнього заповіту та святі Божі речі до храму, збудованого для Господнього Ймення.

Переклад Куліша

І сказав Давид: Оце (місце на) храм Господа Бога, й се жертівник на всепаленнє Ізраїлеві.

І звелїв Давид зібрати захожих людей, що пробували в землї Ізраїлській і поставив каменарів до лупання й тесання каміння на будову дому Божого.

І багато залїза на цьвяхи до дверей брам, і до споювання наготував Давид, і багато мідї, що й не зважити її.

І кедрини безлїч, бо Сидонцї й Тирійцї приставляли Давидові силу кедрової деревини.

І сказав Давид: Мій син Соломон ще молодий, і малосилен, а храм, що його треба збудувати для Господа, повинен бути величавий, на славу й красу всїм краям; оце ж почну я приготовляти для його. І багато наготував Давид перед смертю своєю.

І покликав Соломона, сина свого, й заповів йому, збудувати храм Господу, Богу Ізрайлевому.

І сказав Давид Соломонові: Сину мій! у мене була думка збудувати дом іменню Господа, Бога мого,

Але до мене дійшло слово Господнє, й сказано менї: Ти пролив багато крові й вів великі війни; тобі не належить будувати дому іменню мойму, ти бо пролив багато крові на землю перед лицем моїм.

От від тебе народиться син: він буде людина тиха; я дам йому спокій від усїх ворогів його навкруги; через те буде він зватись Соломон. І дам мир та спокій Ізраїлеві за часів його.

Він збудує дом іменню мойму, й буде він менї сином, а я буду йому отцем, і зміцню престол царства його над Ізраїлем по віки.

А тепер, сину мій, нехай буде Господь при тобі, й нехай щаститься тобі, щоб ти збудував дом Господу Богу твойму, як він говорив про тебе.

Нехай дасть тобі Господь розвагу й розум, щоб міг ти правити Ізраїлем, і стерегти закон Господа, Бога твого.

Тодї ти й будеш щасливий, коли намагати мешся певнити прикази й закони, що Господь заповідав Мойсейові про Ізраїля. Будь сьміливий і мужний, не бійся й не трівожся.

Бач, я при нестатностї моїй наготував про дом Господень сто тисяч талантів золота та тисячу тисяч талантів срібла, а мідї й залїза, що й ваги їм нема, так їх багато; й деревнї й каміння я також наготував, а ти придбай ще більше.

У тебе безлїч робітників: камянотесів, різбярів та теслїв, і всяких спосібних до всякої роботи.

Із золота, срібла й мідї та залїза, що їм і лїку нема; починай і роби; Господь буде з тобою.

І заповів Давид ще й усїм князям Ізрайлевим допомагати його синові Соломонові:

Чи ж не з вами Господь, Бог наш, що дав вам спокій з усїх боків; він бо віддав менї в руки осадників землї, й впокорив краї Господеві й народові його.

Склонїте ж серце ваше й душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. Станьте й збудуйте сьвятиню Господеві Богу, щоб перенести скриню завіту Господнього та сьвящений посуд Божий в дом, що має збудуватись іменню Господньому.

Переклад УБТ Турконяка

І Давид сказав: Це дім Господа Бога, і це жертівник на цілопалення Ізраїлеві.

І сказав Давид зібрати всіх прозелітів в землі Ізраїля і поставив каменярами, щоб сікли шліфоване каміння, щоб збудувати дім Богові.

І Давид приготовив багато заліза на цвяхи для дверей і брам і одвірків і багато міді, не було (міри) вазі.

І він (приготовив) кедрове дерево, не було числа, бо Сидонці і Тирці принесли Давидові багато кедрового дерева.

І сказав Давид: Мій син Соломон мала дитина, і дім, що треба збудувати Господеві на велику прославу, на імя і на славу по всій землі. І приготовлю йому. І Давид приготовив багато перед своєю смертю.

І закликав свого сина Соломона і заповів йому збудувати дім Господеві Богові Ізраїля.

І сказав Давид Соломонові: Дитино, мені зійшло на душу збудувати дім імені Господа Бога.

І було господне слово до мене, що сказало: Ти пролив багато крови і ти провадив великі війни. Ти не збудуєш дому моєму імені, бо ти пролив багато крови на землю переді Мною.

Ось тобі народиться син, цей буде чоловік спокою, і дам йому спокій від всіх ворогів довкруги, бо Соломон йому імя, і мир і спокій дам над Ізраїлем в його днях.

Цей збудує дім моєму імені, і цей буде мені за сина і Я йому за батька, і підніму престіл твого царства в Ізраїлі на віки.

І тепер, мій сину, хай буде Господь з тобою, і хай провадить, і ти збудуєш дім Господеві Богові твому, так як сказав про тебе.

Але лиш хай Господь дасть тобі мудрість і пізнання і скріпить тебе над Ізраїлем і, щоб ти зберігав і чинив закон твого Господа Бога.

Тоді попровадить (тебе), якщо подбаєш чинити приписи і суди, які заповів Господь Мойсеєві для Ізраїля. Будь мужним і кріпися, не бійся, ані не жахайся.

І ось я за моєю вбогістю приготовив на господний дім сто тисяч талантів золота і мілйон талантів срібла і міді і заліза, якому немає ваги, бо є багато. І приготовив я дерево і каміння, і до цього додаси.

І з тобою багато тих, що роблять діла, художники і будівельники в камені і будівельники в дереві і кожний мудрий в усякому ділі,

в золоті, в сріблі, в міді і в залізі, (якому) немає числа. Встань і чини, і Господь з тобою.

І заповів Давид всім володарям Ізраїля помагати його синові Соломонові.

Чи не Господь з вами? І дав вам спочинок довкруги, бо дав (вам) в руки жителів землі. І земля підкорена перед Господом і перед його народом.

Тепер наставте ваші серця і ваші душі, щоб шукали вашого Господа Бога, і встаньте і збудуйте святе Господеві Богові вашому, щоб внести кивот господнього завіту і святий божий посуд до дому, який будується для імені Господа.

Російський синодальний переклад

И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля.

И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия.

И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу,

и кедровых дерев без счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев.

И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много.

И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву.

И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего,

но было ко мне слово Господне, и сказано: "ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим.

Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его.

Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек ".

И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе.

Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем; и соблюди закон Господа Бога твоего.

Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай.

И вот, я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество; и дерева и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому.

У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело;

золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и делай; Господь будет с тобою.

И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его:

не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его.

Итак расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню.