18

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Після цього Давид побив філістимлян і поневолив їх; він узяв з рук філістимлян Гат і залежні від нього міста.

Побив також і моавитян, і моавитяни стали Давидовими рабами, платили йому данину.

Потім побив Давид Гададезера, цовського царя, в напрямі до Хамату, аме, як він був у дорозі, щоб утвердити свою владу при ріці Ефраті.

Давид забрав у нього 1 000 колісниць, 7 000 кінноти й 20 000 піхоти; він перерізав жили усім коням, що при колісницях, залишивши з них тільки сто.

Дамаські арамії прийшли були на допомогу Гададезерові, цовському цареві, але Давид побив 22 000 чоловік.

Давид поставив у дамаському Арамі правителів, і арамії стали Давидовими рабами, платили йому данину. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він, було, не обернеться.

Давид забрав золоті щити, що були в слуг Гададезера і приніс їх в Єрусалим.

А з Тівхати та Куна, міст Гададезера, взяв Давид силу міді. З неї зробив Соломон мідне море, стовпи й мідний посуд.

І почув Той, цар Хамату, що Давид побив військо Гададезера, цовського царя,

і послав Гадорама, свого сина, до царя Давида, щоб привітати його й поздоровити з тим, що він, воювавши з Гададезером, побив його, - бо Тоу постійно воювався з Гададезером, - і послав посуд золотий, срібний та мідний.

І його також цар Давид посвятив Господеві вкупі зо сріблом та золотом, що забрав був у всіх народів: в едоміїв, моавитян, аммоніїв, філістимлян та амалекитян.

Авішай, син Церуї, побив 18 000 едоміїв у Соляній долині,

і поставив у Едомі правителів, так що всі едомії стали Давидовими рабами. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він, було, не обернеться.

Царював Давид над Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові.

Йоав, син Церуї, був над військом; Йосафат же, син Ахілуда, був окличником;

Цадок, син Ахітува, і Авімелех, син Евіятара, були священиками; Шіша був писарем;

Беная, син Єгояди, був над керетіями та пелетіями; Давидові ж сини були першими при цареві.

Переклад Огієнка

І сталося по тому, і побив Давид филистимлян та поконав їх; і взяв він Ґат та належні йому міста з руки филистимлян.

І побив він Моава, і стали моавітяни Давидовими рабами, що приносили дари.

І побив Давид Гадад'езера, царя цовського, в Хаматі, коли той ішов, щоб поставити владу свою на річці Ефраті.

І здобув Давид від нього тисячі колесниць і сім тисяч верхівців та двадцять тисяч пішого люду. І попідрізував Давид жили коням усіх колесниць, і позоставив із них тільки сотню для колесниць.

І прийшов Арам із Дамаску на поміч Гадад'езерові, цареві цовському, та Давид вибив серед сиріян двадцять і дві тисячі чоловіка.

І поставив Давид у Сирії Дамаській залогу, і сиріяни стали для Давида рабами, що приносили дари. А Господь допомагав Давидові скрізь, де він ходив.

І позабирав Давид золоті щити, що були на Гадад'езерових рабах, і позносив їх до Єрусалиму.

А з Тівхату та з Куну, Гадад'езерових міст, позабирав Давид дуже багато міді, з неї поробив Соломон мідяне море й стовпи, та мідяні речі.

І прочув Тоу, цар хамотський, що Давид побив усе військо Гадад'езера, царя цовського.

І послав він сина свого Гадорама до царя Давида, щоб привітати його, та щоб поблагословити його за те, що воював із Гадад'езером та й побив його, бо Гадад'езер провадив війну з Тоу, а з ним послав всякі речі золоті, і срібні, і мідяні.

І Давид присвятив їх Господеві разом із тим сріблом та золотом, що повиносив від усіх народів з Едому, і з Моаву, і від Аммонових синів та від Амалика.

А Авшай, син Церуїн, побив Едома в Соляній долині, вісімнадцять тисяч.

І поставив він в Едомі залогу, і став увесь Едом Давидовими рабами. А Господь допомагав Давидові скрізь, де він ходив.

І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив суд та справедливість усьому своєму народові.

А Йоав, син Церуїн, був над військом, а Йосафат, син Ахілудів, канцлер.

А Садок, син Ахітувів, та Авімелех, син Ев'ятарів, були священики, а Шавша писар.

А Беная, син Єгоядин, був над керетянином та над пелетянином, а Давидові сини перші при царевій руці.

Переклад Куліша

Після сього побив Давид Филистіїв і підневолив їх, і взяв Гет та залежні від його міста з рук Филистіїв.

До того побив Моабіїв, і стали Моабії невольниками Давидовими, платячи йому данину.

Дальше побив Давид Адраазера, царя Собського, в Ематї, як він саме був у дорозї, утвердити свою власть при ріцї Евфратї.

І забрав в його Давид тисячу возів, сїм тисяч кінноти й двайцять тисяч піхоти, і поламав Давид усї вози, зіставивши з їх тільки сто.

Дамаські Сирийцї прийшли були на поміч Адраазерові, цареві Собському, але Давид побив двайцять дві тисячі Сирийцїв.

І поставив Давид в Дамаській Сириї військо оборонне, і стали Сирийцї Давидовими підданими, платячи йому дань. І допомагав Господь Давидові скрізь, куди він було нї обернеться.

І забрав Давид золоті щити, що були в слуг Адраазерових, і принїс їх в Ерусалим.

А з Тивхати, та з Куна, міст Адраазерових, взяв Давид дуже багато мідї. З неї поробив Соломон мідяне море й стовпи й мідяний посуд.

І почув Той, царь Емату, що Давид побив усе військо Адраазера, Собського царя,

І послав Йорама, сина свого, до царя Давида, поздоровити його й подякувати за те, що він воював з Адраазером і побив його, - бо Той воювався з Адраазером - і (принїс з собою) посуд золотий, срібний та мідяний;

І присьвятив се царь Давид Господеві вкупі з сріблом та золотом, що забрав у всїх народів: в Ідумеїв, Моабіїв, Аммонїїв, Филистіїв та в Амаликіїв.

Абесса ж Саруєнко побив Ідуміїв в Соляній долинї - вісїмнайцять тисяч;

І поставив в Ідумеї військо оборонне й стали всї Ідумії Давидовими підданими. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він повертався.

І царював Давид над усїм Ізраїлем, і чинив суд і справедливість всему народові свойму.

Йоаб Саруєнко гетьманував над військом, Йосафат же Ахилуденко списував дїї;

А Садок, Ахитубів син, та Ахимелех, син Абіятарів, були сьвященниками, а Суса писарем;

А Банея Йодаєнко був над хелетеями та фелетеями, Давидові ж сини - першими дворянами.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося після цього і Давид побив чужинців і прогнав їх і взяв Ґет і його села з руки чужинців.

І побив Моава, і Моав був рабом Давида, що приносив дари.

І Давид побив Адраазара царя Суви Імата коли він ішов накласти свою руку на ріку Евфрат.

І захопив в них Давид тисячу колісниць і сім тисяч коней і двадцять тисяч піших мужів. І Давид розбив всі колісниці і осталося з них сто колісниць.

І прийшов Сир з Дамаску, щоб помогти Адраазарові цареві Суви, і Давид побив з Сира двадцять дві тисячі мужів.

І Давид поставив загін в Сирії, що коло Дамаску, і були Давидові рабами, що несли дари, і Господь спас Давида в усьому, куди йшов.

І Давид взяв золоті нашийники, які були на рабах Адраазара, і приніс їх до Єрусалиму.

І Давид взяв дуже багато міді з метавехи і з вибраних міст Адраазара. З неї Соломон зробив мідяне море і стовпи і мідяний посуд.

І почув Тоа, цар Імата, що Давид побив всю силу Адраазара царя Суви,

і післав Ідурама свого сина до царя Давида, просити в нього те, що для миру, і щоб поблагословити його за те, що воював з Адраазаром і побив його, бо Тоа був чоловіком ворогом Адраазара, і (вислав) ввесь сріблий і золотий посуд.

І Давид освятив це Господеві зі сріблом і золотом, яке взяв з усіх народів, з Ідумеї і Моава і з синів Аммона і з чужинців і з Амалика.

І Авесса син Саруя побив Ідумею в долині солі, вісімнадцять тисяч,

і поставив в долині загін. І були всі Ідумеї рабами Давида. І Господь спас Давида в усьому, куди ходив.

І Давид царював над усім Ізраїлем і чинив суд і справедливість всьому свому народові.

І Йоав син Саруя (був) над військом і Йосафат син Ахілуда літописцем

і Садок син Ахітова і Ахімелех син Авіятара священиками і Суса писарем

і Ванея син Йодая над хереттіями і фелеттіями і сини Давида першими заступниками царя.

Російський синодальний переклад

После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки Филистимлян.

Он поразил также Моавитян, - и сделались Моавитяне рабами Давида, принося ему дань.

И поразил Давид Адраазара, царя Сувского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрате.

И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать тысяч пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только сто.

Сирияне Дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Сувскому, но Давид поразил двадцать две тысячи Сириян.

И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались Сирияне рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил.

И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим.

А из Тивхавы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды.

И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Сувского.

И послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, - и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные.

И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов: от Идумеян, Моавитян, Аммонитян, Филистимлян и от Амаликитян.

И Авесса, сын Саруи, поразил Идумеян на долине Соляной восемнадцать тысяч;

и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все Идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил.

И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему.

Иоав, сын Саруи, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, дееписателем,

Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса писцом,

Ванея, сын Иодая, над Хелефеями и Фелефеями, а сыновья Давидовы - первыми при царе.