15

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І набудував собі домів у Давид-городі, потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет.

Давид сказав: “Ніхто не повинен носити Божий кивот, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити Господній кивот і служити йому довіку.”

Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього.

Синів Арона зібрав Давид та левітів;

із синів Кегата - Урієла начальника та його братів - 120;

із синів Мерарі -Асаю начальника та його братів -220;

із синів Гершома - Йоіла начальника та його братів - 130;

із синів Еліцафана - Шемаю начальника та його братів - 200;

з синів Хеврона - Елієла начальника та його братів - 80;

із синів Узієла -Амінадава начальника та його синів - 112.

Давид покликав також священиків Цадока та Евіятара й левітів Урієла, Асаю, Йоіла, Шемаю, Елієла та Амінадава

й сказав їм: “Ви голови в батьківських родинах левітів; очистьтеся з вашими братами й перенесіть кивот Господа, Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього,

бо власне тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми його не шанували як слід.”

Тоді священики й левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля,

і сини левітів несли Божий кивот на плечах на носилах, як повелів Мойсей, за словом Господнім.

Давид звелів левітським начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з гарфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів.

Тоді левіти настановили: Гемана, сина Йоіла, а з його братів - Асафа, сина Берехії; з синів Мерарі, братів їхніх - Етана, сина Кушаї.

А з ними братів їхніх другорядних: Захарію, Іззієла, Шемірамота, Єхієла, Інні, Еліява, Бенаю, Масею, Маттатію, Еліфлея та Мікнею, Оведедома та Єїела - воротарів.

Співці Геман, Асаф та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати.

Захарія, Іззієл, Шемірамот, Єхієл, Інні, Еліяв, Масея, Беная грали на гарфах, що з високими щаблями звуку;

Маттатія, Еліфлей, Мікнея, Оведедом, Єїел та Азазія - восьмим щаблем, щоб керувати.

Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний.

Берехія та Елкана були одвірними при кивоті.

Шеванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная, Еліезер, священики - сурмили перед Божим кивотом. Оведедом та Єхія були одвірними при кивоті.

Отак Давид і ізраїльські старші та тисячники пішли переносити кивот Господнього союзу з дому Оведедома, радіючи,

І як Бог допоміг левітам, що переносили кивот Господнього завіту, принесли вони в жертву 7 бичків і 7 баранів.

Давид був одягнений у вісоновий плащ, так само й усі левіти, що несли кивот, і співаки й Хананія, голова над тими, що переносили. На Давиді ж був ще льняний ефод.

Увесь Ізраїль переносив кивот Господнього союзу під веселі вигуки при звуках рогу, сурм та цимбалів, граючи гучно на гарфах та на цитрах.

Коли кивот Господнього завіту входив в Давидгород, Міхаль, Саулова дочка, дивилась у вікно і, побачивши, як цар Давид скаче та танцює, зневажила його в своєму серці.

Переклад Огієнка

І поробив він собі доми в Давидовому Місті, і приготовив місце на Божого ковчега, і розтягнув для нього скинію.

Тоді Давид сказав, щоб ніхто не носив Божого ковчега, окрім Левитів, бо їх вибрав Господь носити ковчега Господа та служити Йому аж навіки.

І Давид зібрав усього Ізраїля до Єрусалиму, щоб винести Господнього ковчега на його місце, яке приготовив йому він.

І зібрав Давид Ааронових синів та Левитів.

Від Кегатових синів: зверхник Уріїл, а братів його сотня й двадцять.

Від синів Мерарі: зверхник Асая, а братів його двісті й двадцять.

Від Ґершомових синів: зверхник Йоїл, а братів його сотня й тридцять.

Від Еліцафанових синів: зверхник Шемая, а братів його двісті.

Від Хевронових синів: зверхник Еліїл, а братів його вісімдесят.

Від Уззіїлових синів: зверхник Аммінадав, а братів його сотня й дванадцять.

І покликав Давид священиків Садока та Евіятара, та Левитів: Уріїла, Асаю, і Йоїла, Шемаю і Еліїла, і Аммінадава

та й сказав до них: Ви голови родів Левитів. Освятіться ви та ваші брати, і перенесете ковчега Господа, Бога Ізраїлевого, до місця, яке приготовив я йому.

Бо через те, що спочатку не ви це робили, то вдарив нас Господь, Бог наш, бо ми не шукали Його так, як належало.

І освятилися священики та Левити, щоб перенести ковчега Господа, Бога Ізраїлевого.

І понесли сини Левитів Божого ковчега, як наказав був Мойсей за Господнім словом, на плечах своїх, на держаках, на собі.

І сказав Давид зверхникам Левитів, щоб поставили своїх братів співаків на приладдях пісні, на цитрах, арфах, та тих, що грають на цимбалах, щоб піднести голос на радість.

І поставили Левити Гемана, Йоїлового сина, а з братів його Асафа, сина Берехії, а з синів Мерарі, їхніх братів Етана, сина Кушаї.

А з ними їхніх братів других: Захарія, і Яазіїла, і Шемірамота, і Єхіїла, і Унні, Еліава, і Бенаю, і Маасею, і Маттітію, і Еліфлея, і Мікнею, і Овед-Едома, і Єіїла, придверних.

А співаків: Гемана, Асафа та Етана грати на мідяних цимбалах.

А Захарія, і Азіїла, і Шемірамота, і Єхіїла, і Унні, і Еліава, і Маасею, і Бенаю на цитрах, на аламот.

А Маттітію, і Еліфелегу, і Мікнею, і Овед-Едома, і Єїла, і Азазію на арфах, на октаві, щоб починати гру.

А Кенанію, зверхника Левитів, над ношенням; він навчав носити, бо вмів того.

А Берехія та Елкана придверні при ковчезі.

А Шеванія, І Йосафат, і Натанаїл, і Амасай, і Захарій, і Беная, і Еліезер, священики, сурмили в сурми перед Божим ковчегом, а Овед-Едом та Єхійя придверні для ковчега.

І пішов Давид і Ізраїлеві старші та тисячники, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з Овед-Едомового дому з радістю.

І сталося, коли Бог допомагав Левитам, що несли ковчега Господнього заповіту, то вони принесли в жертву сім биків та сім баранів.

А Давид був зодягнений в одежу з вісону, як і всі Левити, що несли ковчега, і співаки, і Кенанія, зверхник ношення і співаків, а на Давиді був ще й льняний ефод.

І ввесь Ізраїль ніс ковчега Господнього заповіту з радісним криком, і зо звуком рога, і з сурмами, і з цимбалами, граючи на цитрах та на арфах.

І сталося, коли ковчег Господнього заповіту прийшов аж до Давидового Міста, то Мелхола, Саулова дочка, виглядала через вікно. І побачила вона царя Давида, що танцював та грав, і зневажила його в своєму серці.

Переклад Куліша

І побудував він собі доми в містї Давидовому, й приладив місце для скринї Божої, й построїв для неї намет.

Тодї сказав Давид: Нїхто не повинен носити Божої скринї, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити ковчег Божий й йому служити до віку.

І зібрав Давид усїх Ізрайлитян у Ерусалим, щоб внести ковчег Господнїй на його місце, що його приладив для його.

І скликав Давид Ааронових синів та левітів:

Із синів Кагатових, Уриїла, начальника, та його братів, - сто двайцять чоловіка;

З синів Мераріїних, Асаїю, начальника, та його братів, - двістї двайцять чоловіка;

З синів Герсонових, Йоїля, начальника, та його братів, - сто трийцять чоловіка;

З синів Елисафанових, Шемаю, начальника, та його братів, - двістї;

З синів Хевронових, Елїела, начальника, та його братів, - вісїмдесять;

З синів Уззиїлових, Аминадаба, начальника, та братів його, - сто двайцять.

І покликав Давид сьвященників: Садока та Абіятара, й левітів: Уриїла, Асаїю, Йоїля, Шемаїю, Елїєла та Аминадаба,

І сказав їм: Ви голови в родах левітських, осьвятїте себе з братами вашими, й перенесете скриню Господа, Бога Ізрайлевого, на місце, що я приладив для його.

Бо передше, як вас не було, то Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми не шукали його, як слїд.

І осьвятились сьвященники й левіти задля того, щоб нести скриню Господа, Бога Ізрайлевого,

І несли сини Левіїні ковчег Божий на плечах на жертках, як звелїв Мойсей по слову Господньому.

І звелїв Давид левітським начальникам приставити своїх братів, грачів на приборах музичних, на псалтирях та цитрах та кимвалах, щоб роздавався голос радощів.

І поставили (такими) левітами Емана, сина Йоїлевого, зпоміж братів його: Асафа, Берехіїного сина; а з синів Мараріїних, братів їх: Етана, Кушаіїного сина;

А з ними братів їх другорядних: Захарію, Бена, Яазиїла, Шемирамота, Ехиїла, Уннїя, Елїава, Банею, Маасея, Маттатію, Елифлеуя, Микнея й Обед-Едома та Еїєла, воротарів.

Еман, Асаф та Етан грали голосно на мідяних кимвалах,

А Захарія, Азиїл, Шемирамот, Ехиїл, Уннїй, Елїав, Массея та Банея - на псалтирях, тонким голосом.

А Маттатія, Елифелуй, Микней, Обед-Едом, Еїєл та Азазія - на цитрах, щоб зачинати.

А Хенанїя, старшина над левітами, був вчительом сьпіву, бо він був тямущий в тому.

Берехія та Елкана були дверниками коло ковчега.

Шеванїя, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Банея та Елїєзер, сьвященники, трубили в труби перед Божою скринею. Обед-Едом та Ехія були дверниками коло скринї.

Отак Давид та Ізраїлські старшини та тисячники пійшли переносити скриню завіту Господнього з дому Обед-Едомового з радощами.

І як Бог допоміг левітам, що несли скриню завіту Господнього, тодї зарізали на жертву сїм назимків і сїм баранів.

Давид був одягнутий в висонову одежу, так само й усї левіти, що несли скриню, й сьпівцї, й Хананїя, старшина над музиками й сьпівцями. На Давидї ж був ще лняний ефод.

Так нїс увесь Ізраїль скриню завіту Господнього з викликуваннєм при гуку рога й труб та кимвалів, граючи на псалтирях і цитрах.

Коли скриня Господнього зявіту входила в місто Давидове, Мелхола, Саулова дочка, дивилась у вікно, а побачивши, що царь Давид скаче й грає, зганила його в свойму серцї.

Переклад УБТ Турконяка

І він зробив собі доми в місті Давида, і приготовив місце божому кивотові і зробив йому шатро.

Тоді сказав Давид: Не можна (нікому) взяти божий кивот але хіба Левітам, бо їх Господь вибрав, щоб носили господний кивот і служили йому на віки.

І Давид зібрав всього Ізраїля до Єрусалиму, щоб принести господний кивот на місце, яке приготовив йому.

І Давид зібрав синів Аарона і Левітів.

З синів Каата: Уріїл володар і його брати, сто двадцять.

З синів Мерари: Асая володар і його брати, двісті пятдесять.

З синів Ґирсама: Йоіл володар і його брати, сто пятдесять.

З синів Елісафана: Самея володар і його брати, двісті.

З синів Хеврона: Еліїл володар і його брати, вісімдесять.

З синів Озіїла: Амінадав володар і його брати, сто дванадцять.

І покликав Давид священиків Садока і Авіатара і Левітів, Уріїла, Асея, Йоіла, Самея, Еліїла, Амінадава,

і сказав їм: Ви володарі батьківщин Левітів, очистіться ви і ваші брати і принесете кивот Бога Ізраїля куди приготовив я йому.

Томущо передше ви не були, наш Бог побив (декого) в нас, томущо не пошукали ми за судом.

І очистилися священики і Левіти, щоб внести кивот Бога Ізраїля.

І сини Левітів взяли божий кивот, як заповів Мойсей божим словом за писанням, коли на себе брали.

І сказав Давид володарям Левітів: Поставте ваших братів співаків в органних піснях, псалтирях і гуслях і цимбалах, щоб грати до висот голосом радості.

І Левіти поставили Емана сина Йоіла. З його братів Асаф син Варахія, і з синів Мерари його братів Етан син Кісея.

І з ними другі їхні брати, Захарій і Озіїл і Семірамот і Іїл і Оній і Еліав і Ванея і Маасая і Маттатія і Еліфалія і Макенія і Авдедом і Іїл і Озія, дверники.

І співці: Еман, Асаф і Етан з мідяними цимбалами, щоб чинити (музику) щоб чути.

Захарія і Озіїл, Семірамот, Іїл, Оній, Еліав, Масея, Ванея в псалтирях на алемот.

І Маттатія і Еліфалія і Макенія і Авдедом і Іїл і Озія з гарфами амасеніт, щоб підсилити.

І Хоненія володар Левітів, володар співів, бо розумний був.

І Варахія і Ілкана дверники кивоту.

І Совнія і Йосафат і Натанаїл і Амасей і Захарія і Ваней і Еліезер священики, що трубіли трубами перед божим кивотом. І Авдедом і Ія дверники божого кивоту.

І Давид і священики Ізраїля і тисячники пішли принести кивот господнього завіту з дому Авдедома з радістю.

І сталося коли скріпив Бог Левітів, що несли кивот господнього завіту і принесли в жертву сім телят і сім баранів.

І Давид (був) зодягнений в одіж з добротного полотна і всі Левіти, що несли кивот господнього завіту і співаки і Хоненій володар пісень, співаків, і на Давиді одіж з добротного полотна.

І ввесь Ізраїль провадив кивот господнього завіту з криком і голосом софера і граючи на трубах і на цимбалах, гарфах і на гуслах.

І прибув кивот господнього завіта і прийшов аж до міста Давида, і Мелхол дочка Саула схилилася крізь віконце і побачила царя Давида, що танцював і грав, і зневажила його в своїй душі.

Російський синодальний переклад

И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию.

Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки.

И собрал Давид всех Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил.

И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов:

из сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его - сто двадцать человек;

из сыновей Мерариных, Асаию начальника и братьев его - двести двадцать человек;

из сыновей Гирсоновых, Иоиля начальника и братьев его - сто тридцать человек;

из сыновей Елисафановых, Шемаию начальника и братьев его - двести;

из сыновей Хевроновых, Елиела начальника и братьев его - восемьдесят;

из сыновей Уззииловых, Аминадава начальника и братьев его - сто двенадцать.

И призвал Давид священников: Садока и Авиафара, и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиела и Аминадава,

и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него;

ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно.

И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева.

И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах.

И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования.

И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его, Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушаии;

и с ними братьев их второстепенных: Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Унния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Елифлеуя, Микнея и Овед-Едома и Иеиела, привратников.

Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах,

а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея - на псалтирях, тонким голосом.

Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия - на цитрах, чтобы делать начало.

А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.

Верехия и Елкана были придверниками у ковчега.

Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Едом и Иехия были придверниками у ковчега.

Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед-Едомова с веселием.

И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов.

Давид был одет в виссонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод.

Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах.

Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.