14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Хірам, тирський цар, вислав послів до Давида, і кедрини, і мулярів та теслів, щоб збудували йому дім.

Давид зрозумів, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем, бо його царська влада піднеслась високо вгору заради його народу Ізраїля.

Давид узяв собі ще більше жінок в Єрусалимі й породив ще більш синів та дочок.

Ось імена тих дітей, що народились у нього в Єрусалимі: Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон,

Ївхар, Елішуа, Еліфелет,

Ногаг, Нефег, Яфія,

Елішама, Веліяда та Еліфелет.

Як же почули філістимляни, що Давида помазано царем над усім Ізраїлем, вирушили вони його шукати. Давид довідався про те й вийшов їм назустріч.

Філістимляни, просунувшись наперед, напали на Рефаїм-долину.

Тоді Давид запитав у Бога, кажучи: “Чи йти мені на філістимлян і чи видаси їх у мої руки?” Господь сказав йому: “Іди, я видам їх тобі в руки.”

Двигнулися вони під Ваал-Перацім, і побив їх там Давид і сказав: “Розбив Господь моїх ворогів моєю рукою, як розбивають води.” Через це й дали назву тому місцю Ваал-Перацім.

Вони покинули там своїх богів, яких, на наказ Давида, спалено на вогні.

І знову напали філістимляни на долину.

Давид знов запитав у Бога, і сказав йому Бог: “Не йди слідом за ними; обійди їх і йди на них із сторони бальзамових дерев;

і як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді виступи на битву, бо Бог вийшов поперед тебе, щоб розбити філістимлянський табір”.

Давид зробив, як повелів йому Бог, і побив філістимлянське військо від Гівеону до Гезеру.

І пронеслось ім'я Давида по всіх краях, і Господь нагнав страх перед ним на всі народи.

Переклад Огієнка

А Хірам, цар тирський, послав до Давида послів, і кедрового дерева, каменярів та теслярів, щоб збудувати йому дім.

І пізнав Давид, що Господь міцно поставив його царем над Ізраїлем, бо царство його було піднесене високо ради народу його, Ізраїля.

І взяв Давид іще жінок в Єрусалимі, і Давид породив іще синів та дочок.

А оце імена народжених йому в Єрусалимі: Шаммуа і Шовав, Натан і Соломон,

і Ївхар, і Елішуя, і Елпелет,

і Ноґах, і Нефеґ, і Яфія,

і Елішама, і Ел'яда, і Еліфелет.

І почули филистимляни, що Давид був помазаний на царя над усім Ізраїлем, і піднялися всі филистимляни, щоб шукати Давида. А Давид почув про це, і вийшов проти них.

А филистимляни прийшли й стали таборами в долині Рефаїм.

І питався Давид у Бога, говорячи: Чи виходити на филистимлян, і чи даси Ти їх в руку мою? І відказав йому Господь: Вийди, і Я дам їх у руку твою.

І зійшли вони до Баал-Пераціму, і Давид побив їх там. І сказав Давид: Розбив Бог ворогів моїх рукою моєю, як прорив води! Тому назвали ім'я того місця: Баал-Перацім!

А вони позоставили там богів своїх, і Давид наказав, і вони були спалені в огні.

А филистимляни ще отаборилися в долині.

А Давид іще питався Бога, і Бог йому сказав: Не підеш за ними, а поверни від них, і прибудеш до них з-навпроти бальзамового ліска.

І станеться, як ти почуєш шелест ніби кроків на верховіттях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов Бог перед тебе, щоб побити филистимський табір.

І зробив Давид так, як наказав йому Бог, і вони побили филистимський табір від Ґів'ону аж до Ґезеру.

І неслося Давидове ім'я по всіх краях, а Господь дав, що всі народи боялись його.

Переклад Куліша

І послав Гирам, царь Тирський, посли до Давида, й кедрової деревини, й мурарів та теслїв, щоб збудували йому дїм.

Як примітив Давид, що Господь утвердив його царем в Ізраїлї, та що високо підвисшив його царство задля народу свого Ізраїля,

Тодї узяв собі Давид ще більше жінок в Ерусалимі, й народилось Давидові ще більш синів та дочок.

І оце імення тих, що народились йому в Ерусалимі: Самус, Собаб, Натан, Соломон;

Ебеар, Елисуа, Елфалет,

Ногах, Нафек, Яфія,

І Елисама, Беелїада, і Елифалет.

І перечули Филистії, що Давида помазали царем над усїм Ізраїлем, і двинули всї Филистії шукати Давида. Давид же, перечувши про це, пійшов проти них.

Як же прийшли Филистії, й розложились по долинї Рефаїмів,

Запитав Давид у Бога, мовляючи: Чи йти менї на Филистіїв і чи віддаси їх в мої руки? І рече до його Господь: Ійди, а я віддам їх у твої руки.

І двинули вони під Баал-Перазим, і побив їх там Давид, і промовив Давид: Порозносив Бог моїх ворогів моєю рукою, як розтїкаються води. Через це й дали назву тому місцеві: Баал-Перазим (Долина розносу.)

І покинули вони там своїх богів, а Давид дав приказ, і попалили їх на огнї.

І знов прийшли Филистії й розтаборились по долинї.

І ще запитав Давид у Бога, й сказав йому Бог: Не йди просто на їх, одхились узбіч од їх і йди на їх від сторони грушевих дерев;

І як почуєш шелест, наче хто йде по вершках дерев, тодї розпочинай битву, бо вийшов Бог поперед тебе, щоб розбити стан Филистійський.

І вчинив Давид, як звелїв йому Бог, і побив Филистійське військо від Габаону до Газеру.

І пронеслось імя Давидове по усїх краях, і Господь зробив його страшним для всїх народів.

Переклад УБТ Турконяка

І післав до Давида Хірам цар Тиру послів і кедрове дерево і робітників, будівничих і теслів, щоб йому збудувати дім.

І пізнав Давид, що Господь його закріпив над Ізраїлем, томущо його царство піднялося до висоти через його нарід Ізраїль.

І Давид взяв ще жінок в Єрусалимі, і народилися Давидові ще сини і дочки.

І це імена тих, що народилися, які народилился йому в Єрусалимі: Самаа, Ісоваам, Натан, Соломон

і Іваар і Елісай і Еліфалет

і Наґей і Нафаґ і Януу

і Елісамай і Валеґдай і Еліфалет.

І почули чужинці, що Давид помазаний був на царя над усім Ізраїлем, і прийшли всі чужинці шукати Давида. І почув Давид і вийшов їм на зустріч.

І чужинці прийшли і зійшлися в долині велетнів.

І запитав Давид в Бога, кажучи: Чи піду проти чужинців і даси їх в мої руки? І сказав йому Господь: Піди, і дам їх в твої руки.

І Давид прийшов до Ваалфаразіна і побив їх там. І сказав Давид: Побив Бог моїх ворогів в моїй руці, так як розливаються води. Через це назвав імя того місця: Розбиття Фаразіна.

І ті оставили там своїх богів, і Давид сказав їх спалити огнем.

І додали ще чужинці і зійшлися ще в долині велетнів.

І запитав ще Давид в Бога, і сказав йому Бог: Не підеш за ними, відвернися від них і станеш перед ними коло груш.

І буде коли ти почуєш голос трясіння вершків груш, тоді вийдеш на бій, бо Бог вийшов перед тобою, щоб побити табір чужинців.

І він зробив так, як йому Бог заповів, і побив табір чужинців від Ґаваона аж до Ґазари.

Й імя Давида було (славним) в усій землі, і Господь дав його страх над кожним народом.

Російський синодальний переклад

И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом.

Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его, ради народа его Израиля,

тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей.

И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Соломон,

Евеар, Елисуа, Елфалет,

Ногах, Нафек, Иафиа,

и Елисама, Веелиада и Елифалеф.

И услышали Филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них.

И Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов.

И вопросил Давид Бога, говоря: идти ли мне против Филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь: иди, и Я предам их в руки твои.

И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид; и сказал Давид: сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому: Ваал-Перацим.

И оставили там Филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем.

И пришли опять Филистимляне и расположились по долине.

И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев;

и когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан Филистимлян.

И сделал Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от Гаваона до Газера.

И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов.