11

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді ізраїльтяни зібрались усім гуртом у Давида в Хевроні й промовили: “Ось ми, твоя кість і твоє тіло.

І вчора й позавчора, коли Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле й приводив додому, і Господь, Бог твій, сказав тобі: Ти будеш пасти народ мій Ізраїля, ти будеш князем над моїм народом Ізраїлем.”

Всі старші Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і Давид уклав з ними союз перед Господом у Хевроні, й вони помазали Давида царем над Ізраїлем, за Господнім словом, переказаним через Самуїла.

І двигнувся Давид і ввесь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були євусії мешканцями того краю.

Мешканці Євусу сказали Давидові: “Не ввійдеш ти сюди!” Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давидгород.

Давид сказав: “Хто першим розіб'є євусіїв, той буде головою й князем.” І видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою.

Давид жив у тій твердині, тим і назвали її Давидгородом.

Він збудував місто навколо від Мілло до огорожі, а Йоав відновив решту міста.

Давид убивався все більше й більше в силу, і Господь сил був з ним.

Ось старшини вояків, що були в Давида, які разом з Ізраїлем вельми допомагали йому в його царстві, щоб настановити його царем, за Господнім словом, над Ізраїлем.

Ось імена вояків-витязів, що були в Давида: Їшбаал Гахмоній, голова над тридцятьма; він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть за одним разом.

За ним Єлеазар син Додо, Ахохія, один з трьох вояків.

Він був з Давидом у Пас-Даммімі, куди філістимляни зібрались були на війну. Там була частка поля, засіяна ячменем. Як же народ утікав від філістимлян,

той став посеред поля, захистив його й розбив філістимлян. Так дав Господь велику перемогу.

Одного разу троє з головних тридцятьох вояків зійшли наниз до Давида на скелю коло Адуллам-печери, коли філістимлянський табір розташувався був у Рефаїм-долині.

Давид тоді перебував у твердині, а філістимлянська залога стояла на той час у Вифлеємі.

Давидові схотілось дуже пити й він сказав: “Хто дав би мені напитись води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт?”

Тоді ці троє прорвались через філістимлянський табір і черпнули води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт; взяли вони її й принесли Давидові. Але Давид не схотів її пити; він вилив її в жертву на честь Господа

і сказав: “Борони мене, Боже, щоб я це зробив! Чи стану ж пити кров цих сміливців, що важили своїм життям? Ціною бо свого життя вони принесли її.” І не схотів її пити. От що зробили оті три вояки!

Авішай, брат Йоава, був головою над тридцятьма. Він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть. Він був славним між: трьома.

З цих 30 його подвійно поважано, і був він їхнім ватажком, але тим трьом не був рівня.

Далі Беная, син Єгояди, син сміливого чоловіка, великого ділами, з Кавцелу. Він побив двох синів Арієла з Моаву; це він одного дня, як випав сніг, зійшов у яму й убив лева.

Він же убив єгиптянина, чоловіка п'ять ліктів на зріст; в єгиптянина був у руці спис, мов навій ткацький, а той зійшов до нього з палицею і, вирвавши списа з руки єгиптянина, вбив його таки його списом.

Отаке вчинив Беная, син Єгояди; він був славний між 30 вояками-витязями.

Його поважано більше, ніж 30-ох, але тим трьом він не був рівня. Давид поставив його на чолі своєї особистої охорони.

Хоробрі вояки: Азаел брат Йоава, Елханан син Додо з Вифлеєму,

Шаммот з Хароду, Хелец із Бет-Пелету,

Іра син Ікеша з Текса, Авієзер з Анатоту,

. Сібхай з Хуші, Цалмон з Ахоху,

Маграй з Нетофи, Хелед син Боани з Нетофи,

Ітай син Рівая з Гівеа Веніямина, Беная з Піратону,

Хурай з Нахле-Гаашу, Авієл з Арави,

Азмавет з Бахуріму, Еліяхба з Шаалвону,

Яшен з Гуні, Йонатан син Шаге з Гарару,

Ахіям син Сахара з Гарару, Еліфал син Ура,

Хефер з Мехери, Ахія з Пелону,

Хецро з Кармелю, Наарай син Азбая,

Йоіл брат Натана, Мівхар син Гагрі,

Целек з Аммону, Нахрай з Берету, зброєноша Йоава сина Церуї;

Іра з Їтра, Гарев з Їтра.

Урія хеттит, Завад син Ахалая,

Адіна син Шізи рувимлянина, голови рувимлян, а з ними тридцять;

Ханан син Маахи, Йосафат з Матану,

Уззія з Аштароту, Шама та Єїел сини Хатама з Ароеру,

Єдіаел син Шімрі та Йоха його брат із Тіцу,

Елієл з Махвіму, Єрівай і Йошая сини Елнаама та Їтми з Моаву,

Елієл, Овид, Ясієл з Мецовії.

Переклад Огієнка

І зібрався ввесь Ізраїль до Давида в Хеврон, говорячи: Оце ми кість твоя та тіло твоє!

І давніш, коли Саул був царем, ти водив та приводив Ізраїля на війну. І сказав Господь, Бог твій, тобі: Ти будеш пасти народа Мого, Ізраїля, і ти будеш князем над народом Моїм, Ізраїлем.

І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида царем над Ізраїлем, за Господнім словом через Самуїла.

І пішов Давид та ввесь Ізраїль до Єрусалиму, він Євус, і там були євусеяни, мешканці того краю.

І сказали мешканці Євусу до Давида: Ти не ввійдеш сюди! Та здобув Давид твердиню Сіон, він Місто Давида.

І сказав Давид: Кожен, хто найперше поб'є євусеянина, той стане за голову та за зверхника. І ввійшов найперше Йоав, син Церуїн, і став за голову.

І осівся Давид у твердині, тому назвав ім'я їй: Давидове Місто.

І він збудував місто навколо, від Мілло й аж навколо, а Йоав відновив решту міста.

І Давид ставав усе більшим, а Господь Саваот був із ним.

А оце голови Давидових лицарів, що хоробро трудилися з ним у його царстві, з усім Ізраїлем, щоб настановити його царем, за Господнім словом, над Ізраїлем.

А оце число Давидових лицарів: Яшов'ам, син Гахмоні, голова тридцяти, він махнув своїм списом і побив за один раз три сотні!

А за ним Елеазар, син Додо, ахох'янин, він один із трьох лицарів.

Він був із Давидом у Пас-Дамімі, а филистимляни зібралися там на бій. І була там ділянка поля, повна ячменю, а народ утікав перед филистимлянами.

Та вони стали посеред ділянки, і врятували її та й побили филистимлян. І Господь подав велику перемогу!

І зійшли троє з тих тридцяти на переді на скелю до Давида, до печери Адуллам. А филистимський табір таборував у долині Рефаїм.

Давид же був тоді в твердині, а филистимська залога була тоді в Віфлеємі.

І спрагнув Давид та й сказав: Хто напоїть мене водою з віфлеємської криниці, що в брамі?

І продерлися ці троє до филистимського табору, і зачерпнули води з віфлеємської криниці, що в брамі. І вони винесли й принесли до Давида, та Давид не схотів її пити, і вилив її для Господа,

та й сказав: Борони мене, Боже мій, чинити таке! Чи я буду пити кров цих мужів, що ходили, наражаючи життя своє? Бо життям своїм вони принесли її! І не хотів він пити її. Оце зробили троє цих лицарів.

А Авшай, Йоавів брат, він голова тих трьох. І він махнув своїм списом і побив три сотні! І він мав найславніше ім'я серед трьох.

З тих трьох серед двох він був найшановніший, і став їм за провідника. А до тих трьох не досяг.

Беная, син Єгоядин, син хороброго мужа, великий у ділах, з Кавцеїлу, він побив двох синів Аріїла моавського. І він зійшов і забив лева в середині ями сніжного дня.

І він побив одного єгиптянина, мужа поставного, на п'ять ліктів, а в руці єгиптянина був спис, як ткацький вал. І зійшов він до нього з києм, і вирвав списа з руки того єгиптянина, та й його забив його списом.

Оце зробив Беная, син Єгоядин, і його ім'я було серед тих трьох хоробрих.

З тих тридцяти він був найповажніший, а до тих трьох не досяг. І Давид призначив його до своєї прибічної сторожі.

А хоробрі мужі були ці: Асаїл, Йоавів брат, Елханан, син Додо, із Віфлеєму,

гарор'янин Шаммот, пелонянин Хелес,

Іра, син Іккешів, текоянин, антотянин Авіезер,

хушатянин Сіббехай, ахох'янин Ілай,

нетофатянин Магарай, Хелед, син Баанин, нетофатянин,

Ітай, син Ріваїв, з Ґів'ї Веніяминової, пір'атонянин Беная,

Хурай з Нахале-Ґаашу, арв'янин Авіїл,

бахарум'янин Азмавет, шаалвонянин Ел'яхба,

сини ґізонянина Гашема, Йонатан, син Шаґе, гарар'янин,

Ахійям, син Сахарів, гарар'янин, Еліфал, син Урів,

мехар'янин Хефер, пелонянин Ахійя,

кармелянин Хіцро, Наарай, син Езлаїв,

Йоїл, брат Натанів, Мівхар, син Ґаґрі,

аммонітянин Целек, беротянин Нахрай, зброєноша Йоава, Церуїного сина,

їтрянин Іра, їтрянин Ґарев,

хіттеянин Урійя, Завад, син Ахлая,

Адіна, син Шізин, Рувимівець, голова Рувимівців і над тридцятьма,

Ханан, син Маахин, і мітнянин Йосафат,

аштерянин Уззійя, Шама, і Еуїл, сини ароерянина Хотама,

Єдіаїл, син Шімрі, і Йоха, його брат, тіцянин,

махав'янин Еліїл, і Єрівай, і Йошав'я, сини Ел'наамові, і моавітянин Їтма,

Етіїл, і Овед, і Яасіїл із Цови.

Переклад Куліша

І зібрались усї Ізрайлитяне до Давида в Гебронї й промовили: Оце ми кість твоя й тїло твоє;

І вчора й позавчора, коли ще Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле й приводив до дому, й Господь Бог сказав тобі: Ти будеш пасти народ мій Ізраїля, й будеш князем над народом моїм Ізраїлем.

І прийшли всї старшини Ізрайлеві до царя в Геброн, і постановив з ними Давид умову в Гебронї перед лицем Господнїм, і помазали вони Давида царем над Ізраїлем, по Господньому слову (переказаному) через Самуїла.

І пійшов Давид і ввесь Ізраїль у Ерусалим, се б то в Евус, бо там були Евусії осадниками тої сторони.

І сказали осадники Евуса Давидові: Не доступиш ти сюди! Але Давид узяв таки твердиню Сион: - се місто Давидове.

І сказав Давид: Хто поперед усїх розібє Евусіїв, той буде головою й гетьманом. І ввійшов поперед усїх Йоаб, син Саруїн, і став головою.

Давид жив у тій твердинї, тим то й назвали її Давидовим містом.

І забудував він місто навкруги, починаючи від долини Милло, й всї примежні місця, а Йоаб поновив остальне місто.

І вбивавсь Давид в силу все більше та більше, й Господь Саваот був із ним.

Оце головні силачі в Давида, що сильно встоювали за ним в його царстві, вкупі з усїм Ізраїлем, щоб поставити його царем, по слову Господньому, над Ізраїлем;

І отсе лїк лицарів, що були в Давида: Езваал, Ахаманин син, головний між трийцятьма; він підняв свій спис на триста чоловіка й повбивав їх в одну мить.

По йому Елеазар, син Дода Ахового, з трьох лицарів;

Він був із Давидом в Фасдамимі, куди Филистії зібрались були на війну. Там частка поля була засїяна ячменем, а народ втїкав від Филистіїв;

Але вони стали серед поля, стерегти його й розбили Филистіїв. І дав Господь велику побіду.

Троє цїх силачів із трийцятьох передових прийшли на скелю 'д Давидові до печери Одоламської, як Филистійський табір розложився був в долинї Рафаїмів.

Давид був тодї в утвердженому місцї, а Филистійська залога стояла в Бетлеємі.

І схотїлось Давидові дуже пити, й каже він: Хто дав би менї пити води з Бетлеємської криницї, що коло воріт?

Тодї цї троє прорвались кріз Филистійський стан і черпнули води з Бетлеємської криницї, що коло воріт, і взяли й принесли Давидові. Але Давид не схотїв її пити й вилив її в жертву на славу Господеві;

І сказав: Борони мене, Боже, щоб я це зробив! Чи стану ж я пити кров цїх сьмільчаків, що важили життєм своїм. Бо з небезпечністю власного життя вони це принесли. Та й не схотїв її пити. От що вчинили отті три невміраки!

І Абесса, брат Йоабів, був найвизначнїйший між трьома. Він убив своїм списом триста чоловіка, й був славним між тими трьома.

Між сими трьома був він знатнїйший і був їх отаманом; але тим трьом не був рівня.

Банея, син Йодая, чоловіка сьміливого, великий дїлами, з Казеїла: він побив двох синів Ариїла, з Моабу; раз, як упав снїг, убив він лева, зійшовши в яму;

Він же вбив Египтїя, чоловіка на пять локот ростом; в Египтїя був у руцї спис, як навій ткацький, а він приступив до його з палицею, й, вирвавши спис з руки в Египтїя, вбив його таки його списом.

От що чинив Банея Йодаєнко; й був він славний між тими трьома невміраками.

Між трийцятьма був він у почестї, але тим трьом не був рівня; його поставив Давид найблизшим виконувателем своїх приказів.

А значнїйші зміж воїнів: Асаїл, брат Йоабів, Елханан Доденко з Бетлеєму;

Самма з Хороду; Херец із Палту;

Іра Ікешенко з Текої; Ебіезер із Анатоа;

Сивхай з Хушату; Ілай із Ахоху;

Магарай з Нетофу; Хелед Бааненко з Нетофу;

Іттай Рибаєнко з Гиви Беняминової; Банея з Пирату:

Хурай з Нагале-Гаашу; Абієл з Арби;

Азмавет із Бархуму; Еліахба з Саалбону;

Сини Гашема з Гизонита: Йонатан, син Шаге, Гарарій;

Ахіям Сараренко з Гарару: Елифал, Урин син;

Хефер з Махери; Ахія з Пелону;

Гезро, Кармелїй; Наарай-Езбієнко;

Йоїл, Натанів брат; Мивхар, син Гагріїв;

Зелек Аммонїй; Нахарай з Бероту, зброєноша Йоабів Саруєнків;

Іра з Ітрі; Гареб із Ітрі;

Урія Гетїй; Завад, син Алхаїв;

Адина, син Шизин, Рубенїй, голова в Рубенїїв; і під ним було трийцять;

Канаан, син Маахин, Йосафат Митнинїй;

Уззія з Астероту; Шама та Еієл, сини Хотама з Ароеру;

Едіаєл, Шимріїв син, та Йоха, його брат, із Тизії;

Елїєл з Махавима, і Ерибай та Йошабія, сини Елнаамові, та Ітма Моабій;

Елїєл, Обед та Ясієл з Мозабії.

Переклад УБТ Турконяка

І ввесь Ізраїль прийшов до Давида в Хеврон, кажучи: Ось ми твої кості і твоє тіло.

І вчора і третього (дня), як Саул був царем, ти був той, що виводив і вводив Ізраїль, і тобі сказав твій Господь Бог: Ти пастимеш мій нарід Ізраїль, і ти будеш проводирем над Ізраїлем.

І прийшли всі старшини Ізраїля до царя до Хеврона, і цар Давид заповів їм завіт в Хевроні перед Господом, і помазали Давида на царя над Ізраїлем за словом Господа, рукою Самуїла.

І пішов цар і мужі Ізраїля до Єрусалиму [це Євус,] і там Євусеї замешкували землю.

Сказали ж мешканці Євуса Давидові: Не ввійдеш сюди. І він захопив околиці Сіона [це місто Давида].

І сказав Давид: Кожний, хто першим побє Євусея і буде володарем і воєводою. І пішов проти нього першим Йоав син Саруї і став володарем

і сів Давид в околиці. Через це назвав його Містом Давида.

І збудував місто довкруги. І воював і взяв місто.

І Давид пішов ідучи і прославляючись, і Господь Вседержитель (був) з ним.

І це володарі сильних, які були в Давида, які зросли в силі з ним в його царстві з усім Ізраїлем, щоб поставити його царем над Ізраїлем за господним словом.

І це число сильних Давида: Єсеваал син Ахаманія перший з тридцятьох, цей витягав свій меч раз на триста побитих в одному часі.

І з ним Елеазар син Додая Ахохій, цей був між трьома сильними.

Цей був з Давидом в Фасодоміні, і чужинці зібралися там на війну, і часть поля була повна ячменя, і нарід втік з перед лиця чужинців.

І він став посеред часті і спас її і побив чужинців, і Господь вчинив велике спасіння.

І три з тридцятьох володарів пішли до каменя до Давида до печері Одоллама, і табір чужинців був поставлений в долині велетнів.

І Давид тоді (був) в твердині, і відділ чужинців тоді (був) у Вифлеємі.

І забажав Давид і сказав: Хто напоїть мене води з вифлеємської криниці, що в брамі?

І (ці) три прорвалися через табір чужинців і набрали води з криниці, що в Вифлеємі, яка була при брамі, і взяли і прийшли до Давида, і Давид не забажав її пити і вилив її Господеві

і сказав: Змилуйся наді мною Боже, щоб не вчинити цього слова. Чи питиму кров цих мужів в їхніх душах? Бо в своїх душах принесли її. І не забажав її пити. Це вчинили три сильні.

І Авесса брат Йоава, цей був володарем трьох, цей витягав свій меч проти трьохсот побитих в однім часі, і цей був між трьома славними,

з трьох прославлений над двома, і був їм за вождя і аж до (перших) трьох не дійшов.

І Ванея син Йодая син сильного мужа, багато його діл для Кавасаїла; цей побив двох аріїлів Моава, і цей прийшов і побив лева в криниці в дні снігу.

І цей побив чоловіка єгиптянина, вродливого на пять ліктів чоловіка, і в руці спис єгиптянина наче ткацький валок, і прийшов до нього Ванея з палицею і забрав списа з руки і його забив його списом.

Це зробив Ванея син Йодая, і його імя між трьома сильними.

Цей прославлений над тридцятьма і до трьох не дійшов. І Давид його поставив над своєю батьківщиною.

І сильні сил: Асаїл брат Йоава, Елеанан син Дода з Вифлеєму,

Саммот Адій, Хеллис Фелоній,

Орей син Еккиса Текойця, Авіезер Анатотієць,

Совохей Асотієць, Ілій Ахоій,

Моорей Нетеофатій, Холод син Ноози Нетофатій,

Етій син Рівея з гори Веніямина, Ваней Фаратоній,

Урій з Нахаліґаасу, Авіїл Ґараветтій,

Азмот Веермій, Еліява Салавоній,

Венней, Осом Ґеннуній, Йонатан син Соли Арарій,

Ахім син Сахара Арарій, Елфал син Ура,

Офар Мохоратій, Ахія Фелоній,

Ісерей Хармалій, Наарей син Азовея,

Йоіл брат Натана, Меваар син Аґарія,

Селик Аммоній, Нахор Вертій, що носив зброю Йоава сина Саруя,

Іра Єтирій, Ґарив Єтирій,

Урія Хеттій, Завет син Ахлія,

Адіна син Сези, Рувима володар і в нього тридцять,

Анан син Моохи і Йосафат Ветаній,

Озія Астаротій, Самма і Іїл сини Хотана Арарія,

Єдіїл син Самерія і Йоазай Єасій його брат,

Еліїл Міій і Ярівій і Йосія його син, Елнаам і Єтема Моавіт,

Аліїл і Овид і Єсіїл Місавій.

Російський синодальний переклад

И собрались все Израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот, мы кость твоя и плоть твоя;

и вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: "ты будешь пасти народ Мой, Израиля и ты будешь вождем народа Моего Израиля ".

И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицем Господним; и они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню, чрез Самуила.

И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были Иевусеи, жители той земли.

И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион; это город Давидов.

И сказал Давид: кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою.

Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым.

И он обстроил город кругом, начиная от Милло, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города.

И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним.

Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвизались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его, по слову Господню, над Израилем,

и вот число храбрых, которые были у Давида: Иесваал, сын Ахамани, главный из тридцати. Он поднял копье свое на триста человек и поразил их в один раз.

По нем Елеазар, сын Додо Ахохиянина, из трех храбрых:

он был с Давидом в Фасдамиме, куда Филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от Филистимлян;

но они стали среди поля, сберегли его и поразили Филистимлян. И даровал Господь спасение великое!

Трое сих главных из тридцати вождей взошли на скалу к Давиду, в пещеру Одоллам, когда стан Филистимлян был расположен в долине Рефаимов.

Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско Филистимлян было тогда в Вифлееме.

И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?

Тогда эти трое пробились сквозь стан Филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа,

и сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои! Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду. И не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых.

И Авесса, брат Иоава, был главным из трех: он убил копьем своим триста человек, и был в славе у тех троих.

Из трех он был знатнейшим и был начальником; но с теми тремя не равнялся.

Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила: он поразил двух Ариилов Моавитских; он же сошел и убил льва во рве, в снежное время;

он же убил Египтянина, человека ростом в пять локтей: в руке Египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки Египтянина, убил его его же копьем:

вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех троих храбрых;

он был знатнее тридцати, но с тремя не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний.

А главные из воинов: Асаил, брат Иоава; Елханан, сын Додо, из Вифлеема;

Шамма Гародитянин; Херец Пелонитянин;

Ира, сын Икеша, Фекоитянин; Евиезер Анафофянин;

Сивхай Хушатянин; Илай Ахохиянин;

Магарай Нетофафянин; Хелед, сын Вааны, Нетофафянин;

Иттай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой; Ванея Пирафонянин;

Хурай из Нагале-Гааша; Авиел из Аравы;

Азмавеф Бахарумиянин; Елияхба Шаалбонянин.

Сыновья Гашема Гизонитянина: Ионафан, сын Шаге, Гараритянин;

Ахиам, сын Сахара, Гараритянин; Елифал, сын Уры;

Хефер из Махеры; Ахиа Пелонитянин;

Хецрой Кармилитянин; Наарай, сын Езбая;

Иоиль, брат Нафана; Мивхар, сын Гагрия;

Целек Аммонитянин; Нахарай Берофянин, оруженосец Иоава, сына Саруи;

Ира Ифриянин; Гареб Ифриянин;

Урия Хеттеянин; Завад, сын Ахлая;

Адина, сын Шизы, Рувимлянин, глава Рувимлян, и у него было тридцать;

Ханан, сын Маахи; Иосафат Мифниянин;

Уззия Аштерофянин; Шама и Иеиел, сыновья Хофама Ароерянина;

Иедиаел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, Фициянин;

Елиел из Махавима, и Иеривай и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма Моавитянин;

Елиел, Овед и Иасиел из Мецоваи.