9

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Усі ізраїльтяни були записані в родовідні списки, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Вони були переселені у Вавилон за свою невірність.

Першими мешканцями, що повернулися знову в свої посілості по всіх містах, були ізраїльтяни, священики, левіти та нетінеї.

В Єрусалимі жили деякі з синів Юди, деякі з синів Веніямина та деякі з синів Ефраїма й Манассії.

Із синів Юди: Утай син Амігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, сина Переца, сина Юди.

з шілоніїв: Асая первісток і його сини.

Із синів Зераха: Єуел та його брати - 690 (усіх).

Із синів Веніямина: Саллу син Мешуллама, сина Годавії, сина Гасенуа;

Ївная син Єрохама, Ела син Уззі, сина Міхрі Мешуллам син Шефатії, сина Реуела, сина Ївнії,

і брати їхні за своїми родами - 956. Усі ці мужі були головами батьківських родин за домами своїх батьків.

Із священиків: Єдая, Йоарів, Яхін,

Азарія син Хілкії, сина Мешуллама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, старшого в Божому домі;

Адая син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії; Масай син Адієла, сина Яхзери, сина Мешуллама, сина Мешіллеміта, сина Іммера,

і їхні брати, голови батьківських домів - 1760, мужі пильні в ділі служби при Божому домі.

З левітів: Шемая син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, з синів Мерарі;

Бакбакар, Хереш, Галал і Маттанія син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа;

Овдія син Шемаї, сина Галала, сина Єдутуна; Берехія син Аси, сина Елкани, що жив у селах нетофійських.

Воротарі: Шаллум, Аккув, Талмон та Ахіман. Брат їхній Шаллум був старший.

І досі вони при царських воротах, що на схід сонця. Вони були воротарями при таборі синів Леві.

Шаллум син Коре, сина Евіясафа, сина Кораха, та його брати з дому його батька, корахії, відбували службу сторожів при вході до намету, а батьки їхні були вартовими при вході до Господнього табору.

Пінхас, син Єлеазара, був колись старшим над ними. Нехай Господь буде з ним!

Захарія, син Мешелемії, був воротарем при вході в намет зборів.

Усіх їх вибраних воротарями при вході, було 212. Вони були записані в родовідні списки в своїх селах, їх настановив на їхніх посадах Давид та Самуїл Видющий.

Вони та їхні потомки були при дверях Господнього дому й дому-намету на сторожі.

По чотирьох боках були воротарі: на схід, на захід, на північ і на південь.

Брати їхні, що жили по селах, мали приходити до них час-від-часу на сім день,

бо ці 4 головні воротарі були постійно на посаді. Вони були левіти; вони були над кімнатами й над скарбами Божого дому.

Вони ночували навколо Божого дому, бо на їхньому обов'язкові лежав догляд, і вони мали щоранку відмикати двері.

Надто деяким з них був доручений службовий посуд, так що вони мали його лічити, коли клали назад і коли його виймали.

. Інші ж з них були призначені до приладдя, до всього святого приладдя, до питльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів.

Деякі зо священицьких синів робили миро з пахощів.

Маттатії, що був з левітів, первісткові Шаллума корахія, було повірене те, що готувалось на пательнях.

Деяким з їхніх братів, синів Кегата, був доручений хліб появлення, що його мали готувати щосуботи.

А тепер співці, голови левітських батьківських домів; вони перебували в кімнатах, коли були вільні від служби, бо вони вдень і вночі мали пильнувати своє діло.

Це голови левітських батьківських домів, старші за своїми родами. Вони жили в Єрусалимі.

У Гівеоні жили: батько Гівеона Єїел, що його жінка мала ім'я Мааха,

його ж первородний син Авдон, потім Цур, Кіш, Ваал, Нер, Надав,

Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот.

Міклот породив Шімеама. Вони жили теж у Єрусалимі вкупі зо своїми братами.

Нер породив Кіша, Кіш породив Саула, Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава й Ішбаала.

Син Йонатана: Мерібаал; Мерібаал породив Міху.

Сини Міхи: Пітон, Мелех, Тареа й Ахаз.

Ахаз породив Йоядду, Йоядда породив Алемета, Азмавета й Зімрі; Зімрі породив Моцу.

Моца зродив Біну; Рефая його син, Елеаса його син, Ацел його син.

В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні: Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Це сини Ацела.

Переклад Огієнка

А ввесь Ізраїль був переписаний, й ось вони були записані в книзі Ізраїлевих царів. А Юда був переселений до Вавилону за своє спроневірення.

А перші мешканці, що сиділи в своїй посілості, по своїх містах, були: Ізраїль, священики, Левити та слуги храму.

А в Єрусалимі сиділи з Юдиних синів, і з Веніяминових синів, і з синів Єфремових та Манасіїних:

Утай, син Аммігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, з синів Переца, Юдиного сина.

А з шілонян: первороджений Асая та сини його.

А з синів Зерахових: Єуїл, та брати їх, шість сотень і дев'ятдесят.

А з синів Веніяминових: Саллу, син Мешуллама, сина Годавії, сина Сенуї,

і °внея, син Єрохамів; і Ела, син Уззі, сина Міхрі, і Мешуллам, син Шефатії, сина Реуїла, сина °внійї,

і брати їхні за їхніми нащадками, дев'ять сотень і п'ятдесят і шість. Усі ці мужі голови батьків, дому батьків своїх.

А із священиків: Єдая, і Єгоярів, і Яхін.

А Азарія, син Хілкійї, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітава, управитель Божого дому;

і Адая, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкійї; і Масай, син Адіїла, сина Яхзери, сина Мешуллама, сина Мешіллеміта, сина Іммера;

і брати їх, голови дому своїх батьків тисяча й сім сотень і шістдесят, дуже добрі мужі на працю в ділі Божого дому.

А з Левитів: Шемая, син Хассува, сина Азрікама, сина Хашав'ї, з синів Мерарі;

і Бакбаккар, Хереш, і Балал, і Маттанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа;

і Авадія, син Шемаї, сина Ґалала, сина Єдутуна; і Берехія, син Аси, сина Елкани, що сидів в осадах нетоф'ян.

А придверні: Шаллум, і Аккув, і Талмон, і Ахіман, і брати їхні; Шаллум був голова.

І аж дотепер вони в царській брамі на схід, вони придверні таборів Левієвих синів.

А Шаллум, син Коре, сина Ев'ясафа, сина Кораха, і брати його з дому його батька, корахівці, на праці служби, стерегли пороги скинії, а їхні батьки були над Господнім табором, стерегли вхід.

І Пінхас, син Елеазарів, був над ними колись зверхником, і Господь був із ним.

Захарій, син Мешелемії, був придверний при вході скинії заповіту.

Усіх їх, вибраних на придверних при порогах, було двісті й дванадцять. Вони переписані по своїх осадах. °х поставив Давид та прозорливець Самуїл за їх вірність.

І вони та їхні сини були при брамах Господнього дому, дому скинії, за вартами.

На чотири боки були придверні: на схід, на захід, на північ, на південь.

А брати їхні були по селах, мусіли приходити на сім день, від часу до часу, щоб бути з ними на службі,

бо в службі були чотири перші придверні, вони Левити; вони ж доглядали помешкань та скарбів Божого дому.

І вони всю ніч перебували навколо Божого дому, бо на них був обов'язок варти, і вона щоранку відмикали двері.

І з них були дехто коло службового посуду, бо за числом його приносили, і за числом його виносили.

І з них дехто були призначені до посуду та до всяких святих речей: і над пшеничною мукою, і над вином, і над оливою, і над ладаном, і над пахощами.

А з священичих синів були ті, що мішали запашне на кадило.

А Маттітія з Левитів, він первороджений корахівця Шаллума, був у службі над справою сковорід.

А з синів кегатівців, з їхніх братів, були над хлібом показним, щоб приготовляти щосуботи.

А оце співаки, голови батьківських домів Левитів, по кімнатах, були вільні від іншої праці, бо вдень та вночі були вони при своїй роботі.

Оце голови батьківських домів Левитів за їхніми нащадками, голови, що сиділи в Єрусалимі.

А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону Єіїл, а ім'я його жінці Мааха,

і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Нер, і Надав,

і Ґедор, і Ахйо, і Захарій, і Міклот.

А Міклот породив Шім'ама. І вони теж сиділи в Єрусалимі при братах своїх, зо своїми братами.

А Нер породив Кіша, а Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шую, і Авінадава, і Ешбаала.

А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху.

А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тахрея.

А Ахаз породив Яру, а Яра породив Алмета, і Азмавета, і Зімрі. А Зімрі породив Моцу.

А Моца породив Бін'ю, його син Рефая, його син Ел'аса, його син Ацел.

А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, оце сини Ацелові.

Переклад Куліша

Так були перелїчені по своїх родах усї Ізрайлитяне, й оце вони записані в книги царів Ізраїлських. А Юдеї за свої проступки переведені в Вавилон.

Ті, що перші жили на своїх державах, по містах Ізраїлських, були Ізрайлитяни, сьвященники, левіти та нетинеї.

В Ерусалимі жили декотрі з потомків Юдиних, та деякі з потомків Беняминових, та з потомків Ефраїмових та Манассіїних:

Утай, син Амміудів, сина Омріїного, сина Імрієвого, сина Ванїєвого, - з синів Перезових, Юдиного сина;

З синів Шилона - Асаїя, перворідень і сини його;

З синів Зари - Еуїл та їх брати, шістсот девятьдесять;

Із синів Беняминових - Саллу, син Мешулламів, сина Годавіїного, сина Гассенуїного;

Та Івнїя, син Ерохамів, та Ела, син Уззія, Михрієвого сина, та Мешуллам, син Шефатіїв, сина Рагуїлового, сина Івнїїного,

І брати їх по родах їх: девятьсот пятьдесять шість, - усї сї були головами над родами в своїх поколїннях.

А з сьвященників: Едаїя, Йоарив, Яхин,

І Азарія, син Хелкіїн, сина Мешулламового, сина Садокового, сина Мерайотового, сина Ахитувового, передовий сьвященник в домі Божому;

І Адаїя, син Ерохамів, сина Пашхурового, сина Малхіїного; та Маасай, син Адієла, сина Яхзерового, сина Мешулламового, сина Мешиллемитового, сина Іммерового;

І брати їх, голови над родами своїми: тисяча сїмсот шістьдесять, - люде пильні в дїлї служення в домі Божому.

А з левітів: Шемая, син Хашува, сина Азрикамового, сина Хашавіїного, - синів Мераріїних;

І Вакбакар, Хереш, Галал і Маттанїя, син Міхін, сина Зихрієвого, сина Асафового;

І Обадія, син Шемаїїн, сина Галалового, сина Ідитунового; й Берехія, син Асин, Елканиного сина, що жив у селах Нетофатських.

А воротарі: Шаллум, Аккуб, Талмон та Ахиман та брати їх; Шаллум був головний.

І досї цї воротарі при воротях царських, що на схід сонця, держать (за чергою) сторожу з синів Левіїних.

Шаллум, син Корея, сина Евіясафового, сина Кореєвого, й брати його з його роду, Кореї, в дїлї своєї служби були сторожами при порогах сьвятинї, а батьки їх стерегли ввіходу в стан Господнїй.

Пинеес Елеазаренко був вперід старшим над ними, і Господь був з ним.

Захарія Мешелемієнко був воротарем при дверях храму соборнього.

Усїх їх вибраних воротарями при порогах, було двістї дванайцять. Вони були записані в спис по своїх оселях. Їх настановив Давид та Самуїл-пророк задля їх вірностї.

І вони й їх сини були на сторожі при брамах дому Господнього по пермінах своїх.

По чотирьох боках були воротарі: на схід, на захід, на північ і на південь.

А брати їх жили в своїх оселях, приходячи до них від часу до часу на сїм день.

Цї чотири начальні левіти мали собі повірених всїх воротарів; вони були пристановлені до житлів і до скарбівниць дому Божого.

Вони й ночі проводили навкруги дому Божого, бо до їх належало сторогуваннє, й вони мали що-ранку одмикати двері.

Декотрі зпоміж їх були пристановляні до службового посуду, так що з перелїчкою приймали його, й з перелїчкою видавали його.

Декотрим зпоміж їх були поручені инші прибори й усе, що на сьвяту потріб: лїпше борошно, та вино, та олива, й ладан і пахощі.

А деякі зпоміж синів сьвященницьких робили миро з запашнього коріння.

Матафії з левітів, - він перворідень Селлума Кореєнка, - було повірене те, що смажилось на сковородах.

Декотрим з їх братів, із Кегатових синів, було поручено приладжуваннє хлїбів показних, щоб приготовляти їх на кожну суботу.

А сьпівцї, головні в левітських поколїннях, були в кімнатах храму, й свобідні від (иншої) служби, бо вони в день і в ночі мали свого дїла пильнувати.

Це голови поколїнь левітських, в своїх родах головні. Вони жили в Ерусалимі:

В Габаонї жили: батько Габаонїїв, Еїл, - його жінка на ймя Мааха,

І син його перворідень Авдон, за ним Зур, Кис, Ваал, Нер, Надав,

Гедор, Ахіо, Захарія та Миклот.

Від Миклота народивсь Шимеам. І вони жили побіч братів своїх в Ерусалимі, вкупі з братами своїми.

Від Нера народивсь Кис; від Киса народивсь Саул; від Саула народивсь Йонатан, Мелхисуй, Абинадаб та Ешбаал.

Син в Йонатана Мериббаал; від Мериббаала народивсь Миха.

Сини Михині: Питон, Мелех, Тарей (та Ахаз).

Від Ахаза народивсь Яера; від Яери народились Алемет, Азмавет і Замбрій; від Замбрія народивсь Моза.

Від Мози народивсь Бинея; Рефаїя, його син; Елеаса, його син; Азел, його син.

У Азела шість синів, оце вони на імення: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Обадія та Ханан. Це сини Азелові.

Переклад УБТ Турконяка

І ввесь Ізраїль, їхній перелік, і ці записані в книзі царів Ізраїля і Юди з тими, що переселені були до Вавилону за їхні беззаконня.

І ті, що жили передше в своїх насліддях в містах: Ізраїль, священики, Левіти і приписані.

І в Єрусалимі поселилися (деякі) з синів Юди і з синів Веніямина і з синів Ефраїма і Манассії.

Ґотій син Амміюда, сина Амрія, сина синів Фареса, сина Юди.

І з тих Силонія: Асая його первородний і його сини.

З синів Зари: Іїл і їхні брати, шістьсот і девятдесять.

І з синів Веніямина: Сало син Мосоллама, сина Одонія, сина Саная,

і Іваная син Іраама, і це сини Озія, сина Махіра. І Массалим син Сафатія, сина Раґуїла, сина Ваная,

і їхні брати за їхніми родами, девятьсот пятдесять шість, всі мужі володарі батьківщин за домами їхніх батьківщин.

І з священиків: Йодай і Йоарім і Яхін

і Азарія син Хелкії, сина Мосоллама, сина Садока, сина Мареота, сина Ахітова, володаря божого дому,

і Адая син Іраама, сина Пасхора, сина Малхія, і Маасея син Адіїла, сина Єдія, сина Мосоллама, сина Маселмота, сина Еммира,

і їхні брати володарі домів батьківщин тисяча сімсот шістдесять, кріпкі силою на виконання служіння божого дому.

І з Левітів: Самея син Асова, сина Есрікама, сина Асавія, з синів Мерари

і Ваквакар і Арис і Ґалал і Мантанія син Міхи, сина Зехрія, сина Асафа,

і Авдія син Самія, сина Ґалала, сина Ідітона, і Варахія син Осси, сина Ілкани, що жив в селах Нетофатія.

Дверники: Салом і Акув і Талман і Еман і їхні брати; Салом володар,

і аж до тепер в брамі царя на сході. Це брами таборів синів Левія.

І Салом син Кори, сина Авіясафа, сина Кори, і його брати за домом його батька, Коріти, над ділами служіння, що сторожать сторожі шатра, і їхні батьки над господним табором, стережучи вхід.

І Фінеес син Елеазара був вождем над ними впереді, і ці з ним.

Захарія син Масаламія дверник дверей шатра свідчення.

Всі, що вибрані як дверники для дверей двісті дванадцять. Ці (були) в їхніх дворах, (це) їхній перелік. Цих поставив Давид і Самуїл видючий по їхній вірі.

І ці і їхні сини над дверми в господньому домі, в домі шатра, щоб сторожити.

Двері були за чотирма вітрами, на схід, море (захід), північ, південь.

І їхні брати в їхніх дворах, щоб входити що сім днів від часу до часу з цими,

бо довірені були (двері) чотирьом сильним дверникам. Левіти були над кімнатами і над скарбами божого дому,

і довкруги божого дому, бо покладено на них сторожу, і ці (були) над ключами, щоб рано вранці відкрити двері святині.

І (дехто) з них над посудом служіння, бо за числом вносять їх і за числом виносять їх.

І (дехто) з них наставники над посудом і над всім святим посудом і над пшеничною мукою, вином, олією, ладаном і пахощами.

І (деякі) з синів священиків виготовляли миро і пахощі.

І Маттатію з Левітів [цей первородний Салома Коріта] довірено діла жертви, пательню великого священика.

І Ванея Каатит з їхніх братів (був) над хлібами приносу з суботи до суботи, щоб виготовити.

І це володарі співаки батьківщин Левітів, наставлені на кожний день, бо день і ніч в ділах над ними.

Це володарі батьківщин левітів, володарі за їхніми родами. Ці жили в Єрусалимі.

І в Ґаваоні жив батько Ґаваона Іїл, й імя його жінки Мооха.

І його первородний син Авадон і Сір і Кіс і Ваал і Нир і Надав

і Ґедур і брат і Захарія і Макеллот.

І Макеллот породив Самая. І ці жили посеред їхніх братів в Єрусалимі з їхніми братами.

І Нир породив Кіса, і Кіс породив Саула, і Саул породив Йонатана і Мелхісуя і Амінадава і Ісваала.

І син Йонатана Маріваал, і Маріваал породив Міху.

І сини Міхи: Фетон і Малах і Тарах.

І Ахаз породив Яда, і Яда породив Ґалемета і Ґазмота і Замврія, і Замврій породив Маса,

і Маса породив Ваана, його син Рафая, Елеаса його син, Есил його син.

І в Есила шість синів, і це їхні імена: Ездрікам його первородний, Ізмаїл і Сарія і Авдія і Анан. Це сини Есила.

Російський синодальний переклад

Так были перечислены по родам своим все Израильтяне, и вот они записаны в книге царей Израильских. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон.

Первые жители, которые жили во владениях своих, по городам Израильским, были Израильтяне, священники, левиты и нефинеи.

В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассииных:

Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, - из сыновей Фареса, сына Иудина;

из сыновей Шилона - Асаия первенец и сыновья его;

из сыновей Зары - Иеуил и братья их, - шестьсот девяносто;

из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Годавии, сын Гассенуи;

и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Уззия, сына Михриева, и Мешуллам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии,

и братья их, по родам их: девятьсот пятьдесят шесть, - все сии мужи были главы родов в поколениях своих.

А из священников: Иедаия, Иоиарив, Иахин,

и Азария, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием;

и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии; и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешуллама, сын Мешиллемифа, сын Иммера;

и братья их, главы родов своих: тысяча семьсот шестьдесят, - люди отличные в деле служения в доме Божием.

А из левитов: Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, - из сыновей Мерариных;

и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа;

и Овадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофафских.

А привратники: Шаллум, Аккуб, Талмон и Ахиман, и братья их; Шаллум был главным.

И доныне сии привратники у ворот царских, к востоку, содержат стражу сынов Левииных.

Шаллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень.

Финеес, сын Елеазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним.

Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей скинии собрания.

Всех их, выбранных в привратники к порогам, было двести двенадцать. Они внесены в список по селениям своим. Их поставил Давид и Самуил-прозорливец за верность их.

И они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня, при доме скинии.

На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной.

Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней.

Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности; они же были приставлены к жилищам и к сокровищам дома Божия.

Вокруг дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери.

Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали.

Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония.

А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных.

Маттафии из левитов, - он первенец Селлума Кореянина, - вверено было приготовляемое на сковородах.

Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу.

Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим.

Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.

В Гаваоне жили: отец Гаваонитян Иеил, - имя жены его Мааха,

и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав,

Гедор, Ахио, Захария и Миклоф.

Миклоф родил Шимеама. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими.

Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.

Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.

Сыновья Михи: Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз.

Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;

Моца родил Бинею: Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.

У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела.