6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Сини Леві: Гершом, Кегат та Мерарі.

Ось імена синів Гершома: Лівні та Шімеї.

Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл.

Сини Мерарі: Махлі та Муші. Ось родини Леві за їхніми батьківськими домами:

у Гершома: Лівні його син, Яхат його син, Зімма його син,

Йоах його син, Іддо його син, Зерах його син, Ятрай його син.

Сини Кегата: Амінадав його син, Корах його син, Ассір його син,

Елкана його син, Евіясаф його син, Ассір його син,

Тахат його син, Урієл його син, Уззія його син, Саул його син.

Сини Елкани: Амасай та Ахімот.

Елкана його син, Цофай його син, Тоах його син,

Еліяв його син, Єрохам його син, Елкана його син, Самуїл його син.

Сини Самуїла: первородний Йоіл, другий Авія.

Сини Мерарі: Махлі, Лівні його син, Шімеї його син, Уззія його син,

Шіма його син, Хаггія його син, Асая його син.

Ось ті, що Давид настановив, щоб управляли співом у Господнім храмі від часу, як ковчег знайшов стале місце.

Вони служили співцями перед житлом намету зборів, поки Соломон не збудував Господнього храму в Єрусалимі. Вони ставали на свою службу за приписаним їм порядком.

Ось ті, що ставали зо своїми синами: з синів Кегата: Геман-співець, син Йоіла, сина Самуїла,

сина Елкани, сина Єрохама, сина Елієла, сина Тоаха,

сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая,

сина Елкани, сина Йоіла, сина Азарії, сина Зефанії,

сина Тахата, сина Ассіра, сина Евіясафа, сина Кораха,

сина Іцгара, сина Кегата, сина Леві, сина Ізраїля.

Брат його Асаф, що стояв праворуч від нього, - Асаф, син Берехії, сина Шіми,

сина Михаїла, сина Масеї, сина Малкії,

сина Етні, сина Зераха, сина Адаї,

сина Етана, сина Зімми, сина Шімеї,

сина Яхата, сина Гершома, сина Леві.

. Сини Мерарі, їхні брати, що стояли ліворуч від нього: Етан, син Куші, сина Авді, сина Маллуха,

сина Хашавії, сина Амасії, сина Хілкії,

сина Амзі, сина Бані, сина Шемера,

сина Махлі, сина Мушші, сина Мерарі, сина Леві.

Брати їхні, левіти, були призначені до всяких послуг при наметі Божого дому.

Арон же та сини його палили на жертовнику всепалення й на кадильному жертовнику, виконуючи всяку службу в святому святих та справляючи покуту за Ізраїля згідно з усім, що наказав Мойсей, слуга Божий.

Ось сини Арона: Єлеазар його син, Пінхас його син, Авішуа його син,

Буккі його син, Уззі його син, Зерахія його син;

Мерайот його син, Амарія його син, Ахітув його син,

Цадок його син, Ахімац його син.

А ось їхні житла за їхніми оселями в їхніх границях: синам Арона, родині кегатіїв, на яких випав перший жереб,

дали Хеврон, у краю Юди, з пасовиськами навколо нього;

а поля цього міста й його села дали Калевові, синові Єфунне.

Синам Арона дали ще охоронні міста Хеврон та Лівну з їхніми пасовиськами, Яттір та Ештемоа з їхніми пасовиськами,

Хілез із його пасовиськами та Девір з його пасовиськами,

Ашан з його пасовиськами та Бет-Шемеш з його пасовиськами.

А від коліна Веніямина: Геву з її пасовиськами, Алемет з його пасовиськами, Анатот з його пасовиськами. Усього було в них 13 міст з їхніми пасовиськами.

Решті синів Кегата дали за жеребом, за їхніми родинами, 10 міст коліна Ефраїма, коліна Дана й половини коліна Манассії.

Синам Гершома, за їхніми родинами, 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі й коліна Манассії в Башані.

Синам Мерарі, за їхніми родинами, за жеребом 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада й коліна Завулона.

Левітам дали сини Ізраїля міста з їхніми пасовиськами.

Вони дали за жеребом від коліна синів Юди, від коліна синів Симеона й від коліна синів Веніямина згадані міста, які назвали своїм ім'ям.

Щодо родин синів Кегата, то їм дано в наділ міста від коліна Ефраїма.

Дали їм охоронне місто Сихем з його пасовиськами на Ефраїм-горі та Гезер з його пасовиськами,

Йокмеам з його пасовиськами та Бет-Хорон з його пасовиськами,

Аялон з його пасовиськами та Гат-Ріммон з його пасовиськами;

і від половини коліна Манассії Таанах з його пасовиськами, Білеам з його пасовиськами - для родин інших синів Кегата.

Синам Гершома, за їхніми родинами, від половини коліна Манассії дали Голан у Башані з його пасовиськами та Аштарот з його пасовиськами;

від коліна Іссахара Кадеш з його пасовиськами, Даврат з його пасовиськами,

Рамот з його пасовиськами й Анем з його пасовиськами;

від коліна Ашера Мішал з його пасовиськами, Авдон з його пасовиськами,

Хукок з його пасовиськами та Рехов з його пасовиськами;

від коліна Нафталі Кадеш у Галилеї з його пасовиськами, Хаммон з його пасовиськами та Кіріятаїм з його пасовиськами.

Для решти синів Мерарі, від коліна Завулона, Ріммон з його пасовиськами та Тавор з його пасовиськами.

А по той бік Йордану, навпроти Єрихону, на схід від Йордану, від коліна Рувима дали: Бецер у пустині з його пасовиськами, Ягцу з його пасовиськами,

Кедомот з його пасовиськами та Мефаат з його пасовиськами;

від коліна Гада Рамот з його пасовиськами, Маханаїм з його пасовиськами,

Хешбон з його пасовиськами та Язер з його пасовиськами.

Переклад Огієнка

Сини Левієві: Ґершом, Кегат та Мерарі.

А оце ймення Ґершомових синів: Лівні та Шім'ї.

А сини Кегатові: Амрам, і °цхар, і Хеврон, і Уззіїл.

Сини Мерарієві: Махлі та Муші. А оце Левієві роди за їхніми батьками:

у Ґершома: Лівні його син, син його Яхат, його син Зімма,

його син Йоах, його син Іддо, його син Зерах, його син Єатрай.

Сини Кегатові: Аммінадав син його, його син Корах, син його Ассір,

син його Елкана, син його Ев'ясаф, син його Ассір,

син його Тахат, син його Уріїл, син його Уззійя та Саул син його.

А сини Елкани: Амасай та Ахімот.

Елкана його син, Цофай син його, і Нахат син його,

Еліяв син його, Єрохам син його, Елкана син його.

А Самуїлові сини: первороджений Йоїл, а другий Авійя.

Сини Мерарієві: Махлі, його син Лівні, його син Шім'ї, його син Узза,

син його Шім'а, син його Хаґґійя, син його Асая.

А оце ті, яких Давид поставив для співання в Господньому домі, від часу миру ковчега.

І вони служили перед скинією, скинією заповіту, піснею, аж поки Соломон не збудував Господнього дому в Єрусалимі. І вони ставали, за уставом своїм, на свою службу.

А оце ті, що стояли, та їхні сини: співак Геман, син Йоїла, сина Самуїла,

сина Елкани, сина Єрохама, сина Еліїла, сина Тоаха,

сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая,

сина Елкани, сина Йоїла, сина Азарії, сина Цефанії,

сина Тахата, сина Ассіра, сина Ев'ясафа, сина Кораха,

сина °цхара, сина Кегата, сина Леві, сина Ізраїля.

А брат його Асаф, що стояв на правиці його: Асаф був сином Берехії, сина Шім'ї,

сина Михаїла, сина Баасеї, сина Малкійї,

сина Етні, сина Зераха, сина Адаї,

сина Етана, сина Зіммі, сина Шім'ї,

сина Йахата, сина Ґершома, сина Леві.

А сини Мерарі, брати їхні на лівиці: Етам, син Кіші, сина Авді, сина Маллуха,

сина Хашав'ї, сина Амації, сина Хілкійї,

сина Амці, сина Бані, сина Шамері

сина Махті, сина Муші, сина Мерарі, сина Леві.

А брати їх Левити дані на всяку роботу скинії Божого дому.

А Аарон та сини його палили на жертівнику цілопалення та на кадильному жертівнику, і були на всяку роботу Святого Святих, та на очищення Ізраїля, згідно зо всім тим, що наказав був Мойсей, раб Божий.

А оце Ааронові сини: Елеазар син його, його син Пінхас, його син Авішуя,

його син Буккі, його син Уззі, його син Зерахія,

його син Мерайот, його син Амарія, його син Ахітув,

його син Садок, його син Ахімаац.

А оце місце їхнього сидіння за їхніми осадами, в їхніх границях, синам Аароновим, з роду Кегатівців, бо для них був такий жеребок.

І дали їм Хеврон в Юдиному краї, та пасовиська його навколо нього.

А міське поле та осади його дали Калеву, синові Ефунне.

А Аароновим синам дали міста сховища: Хеврон, і Лівну та її пасовиська, і Яттір, і Ештемоа та пасовиська його,

і Хілен та пасовиська його, Девір та пасовиська його,

і Ашон та пасовиська його, і Бет-Шемеш та пасовиська його.

А з племени Веніяминового: Ґеву та пасовиська її, і Алемет та пасовиська його, і Анатот та пасовиська його, усіх їхніх міст в їхніх родах тринадцять міст.

А Кегатовим синам, позосталим із роду племени, дано з половини племени, племени Манасіїного, жеребком десять міст.

А Ґершомовим синам, за їхніми родами, з племени Іссахарового, і з племени Асирового, і з племени Нефталимового, і з племени Манасіїного в Башані дано тринадцять міст.

Синам Мерарієвим за родами їх із племени Рувимового, і з племени Ґадового, і з племени Завулонового дано за жеребком дванадцять міст.

І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська.

Вони дали жеребком із племени Юдиних синів, і з племени Симеонових синів, і з племени Веніяминових синів ті міста, що їх вони назвали іменами.

А щодо тих, що з родів Кегатових синів, то міста границь їх були від Єфремового племени.

І дали їм міста сховища: Сихем та пасовиська його, в Єфремових горах, і Ґезер та пасовиська його,

і Йокмеам та пасовиська його, і Бет-Хорон та пасовиська його,

і Айялон та пасовиська його, і Ґат-Ріммон та пасовиська його.

А з половини Манасіїного племени: Анер та пасовиська його, і Біл'ам та пасовиська його, за родами позосталих Кегатових синів.

Ґершомовим синам із роду половини Манасіїного племени: Ґолан у Башані та пасовиська його, і Аштарот та пасовиська його.

А з Іссахарового племени: Кедеш та пасовиська його, і Доврат та пасовиська його,

і Рамот та пасовиська його, і Анем та пасовиська його.

А з Асирового племени: Машал та пасовиська його, і Авдон та пасовиська його,

і Хукок та пасовиська його, і Рехов та пасовиська його.

А з племени Нефталимового: Кедеш у Ґалілі та пасовиська його, і Хаммон та пасовиська його, і Кір'ятаїм та пасовиська його.

А позосталим Мерарієвим синам із Завулонового племени: Ріммон та пасовиська його, Фавор та пасовиська його.

А з другого боку Йордану при Єрихоні, на схід від Йордану, з Рувимового племени: Бецер на пустині та пасовиська його, і Ягца та пасовиська її,

і Кедемот та пасовиська його, і Мефаат та пасовиська його.

А з Ґадового племени: Рамот у Ґілеаді та пасовиська його, і Маханаїм та пасовиська його,

і Хешбон та пасовиська його, і Яазір та пасовиська його.

Переклад Куліша

(6-16)Оце ж Левіїні сини: Гирсон, Кагат та Мерарій.

(6-17 Це ймення Гирсонових синів: Ливнїй та Шимей.

(6-18 Сини Кагатові: Амрам, Ізгар, Хеврон та Узиїл.

(6-19 Сини Мераріїні: Махлі та Муші. Оце нащадки Левіїні по їх родах.

(6-20 У Гирсона: Ливні, його син; Яхав, сього син; Зимма, його син;

(6-21 Йоах, його син; Іддо, його син; Зерах, його син; Еатрай, його син.

(6-22 Сини Кагатові: Аминадаб, його син; Корей, його син; Ассир, його син;

(6-23 Елкана, його син; Евіясаф, його син, Асир, його син;

(6-24 Тахат, його син; Уриїл, його син; Узія, його син; Саул, його син.

(6-25 Сини Елканові: Амасай та Ахимот.

(6-26 Елкана, його син; Зотай, його син, Нахат, його син;

(6-27 Елиаф, його син; Єрохам, його син; Елкана, його син, (Самуїл, його син).

(6-28 Сини Самуїлові: найстарший Йоіл, другий Абія.

(6-29 Сини Мераріїні: Махлі; Ливні, його син; Шимей, його син; Уза, його син;

(6-30 Шима, його син; Хаггія, його син; Асаїя, його син.

(6-31 Оце ті, котрих Давид настановив старшинами над сьпівцями в домі Господньому від часу, як поставив в йому скриню завіту.

(6-32 Вони служили сьпівцями в наметї соборньому, доки Соломон не збудував Господнього дому в Ерусалимі. І вони ставали на свою службу по своєму порядку.

(6-33 Оце ті, що ставали з своїми синами: з синів Кагатових - Еман сьпівець, син Йоїла, сина Самуїлового,

(6-34 Сина Елканового, сина Ерохамового, сина Елиїлиного, сина Тоахового,

(6-35 Сина Зуфового, сина Елканового, сина Махатового, сина Амасаїного,

(6-36 Сина Елканового, сина Йоїлиного, сина Азаріїного, сина Зефанїїного.

(6-37 Сина Тахатового, сина Асирового, сина Авіясафового, сина Кореєвого,

(6-38 Сина Ізгарового, сина Кагатового, сина Левіїного, сина Ізрайлевого,

(6-39 І його брат Асаф, що стояв праворуч в його, - Асаф, син Берехії, сина Шиминого,

(6-40 Сина Михаїлового, сина Ваасеїного, сина Малхіїного,

(6-41 Сина Ефнїїного, сина Зерахового, сина Адаїного,

(6-42 Сина Етанового, сина Зимминого, сина Шимієвого,

(6-43 Сина Яхатового, сина Герсонового, сина Левіїного.

(6-44 А з Мераріїних синів, їх братів, - лїворуч: Етан, син Кишія, сина Авдієвого, сина Маллухового,

(6-45 Сина Хашавіїного, сина Амасіїного, сина Хелкіїного.

(6-46 Сина Амзієвого, сина Ванієвого, сина Шемерового,

(6-47 Сина Махлїєвого, сина Мушієвого, сина Мераріїного, сина Левіїного.

(6-48 А брати їх левіти, настановляні до всяких послуг при домі Божому;

(6-49 Аарон же та сини його палили на жертовникові всепалення, і на жертовникові кадильному, й служили всяку службу в Сьвятому Сьвятих, та задля очищення Ізраїля у всьому, як наказав слуга Божий Мойсей.

(6-50 Оце сини Ааронові: Елеазар, його син; Пинегас, його син; Абіуд, його син;

(6-51 Буккій, його син; Узій, його син; Захарія, його син;

(6-52 Мерайот, його син; Амарія, його син; Ахитув, його син;

(6-53 Садок, його син; Ахимаас, його син.

(6-54 А оце житла їх по їх оселях в гряницях їх: Аароновим синам по родах Кагатових, після того, як випав їм жереб,

(6-55 Дали Геброн, у землї Юдиній, з передмістями його навкруги його;

(6-56 А поля цього міста та села його віддали Калебові Ефонїєнкові.

(6-57 Аароновим дїтям дали ще міста охоронні: Геброн та Либну з їх передмістями; Яттур та Ештемо й його передмістя,

(6-58 І Хилен (Холон) та його передмістя, Дабир і його передмістя,

(6-59 І Аїн та його передмістя, Бетсамис і його передмістя.

(6-60 А від поколїння Беняминового - Геву та її передмістя, й Аллемет (Алмон) та його передмістя, і Анатот та його передмістя: усїх їх міст в їх родинах - трийцять міст.

(6-61 Останнїм із Кагатових синів із родин того поколїння дано жеребом десять міст з надїлу половини Манассіїного поколїння.

(6-62 Герсоновим синам по їх родинах, від Іссахарового поколїння, й від Ассерового поколїння, і від Нефталїєвого поколїння, й від Манассієвого поколїння в Базанї дано трийцять міст.

(6-63 Мераріїним синам по їх родинах, від Рубенового поколїння й від Гадового поколїння, й від Зебулонового поколїння дано жеребом дванайцять міст.

(6-64 Оттак Ізрайлеві сини дали Левітам міста та їх передмістя.

(6-65 Дали вони жеребом від поколїння Юдиних дїтей й від поколїння Симеонових дїтей, й від поколїння Беняминових дїтей ті міста, котрі вони назвали іменням своїм*.

(6-66 А деяким родинам синів Кагатових дано міста від поколїння Ефраїмового.

(6-67 І дали їм міста охоронні: Сихем і передмістя його на Ефраїмових горах, і Гебер та передмістя його,

(6-68 І Йокнеам та передмістя його, й Бет-Орон та передмістя його,

(6-69 І Аялон та передмістя його, й Гат-Риммон та передмістя його;

(6-70 Від половини Манассіїного поколїння - Анер і передмістя його, Білеам і передмістя його. Се родинам останнїх потомків Кагатових.

(6-71 Герсоновим потомкам від половини поколїння Манассіїного дали Голан у Базанї з передмістями його, і Астарот із передмістями його.

(6-72 Від Іссахарового поколїння - Кедес і передмістя його, Даверат і передмістя його,

(6-73 І Рамот та передмістя його, й Анем та передмістя його;

(6-74 Від Ассерового поколїння - Мишал і передмістя його;

(6-75 І Хукок та передмістя його, і Регоб із передмістями його;

(6-76 Від Нефталїєвого поколїння - Кедес у Галилеї з передмістями його, та Хаммон і передмістя його.

(6-77 А для инших Мераріїних потомків - від Зебулонового поколїння - Риммон і передмістя його, Тавор і передмістя його.

(6-78 По той бік Йорданї, насупроти Ерихону, на схід від Йорданї, - від Рубенового поколїння дали Безер у пустинї з передмістями його, й Яазу та передмістя його;

(6-79 І Кадемот та передмістя його, й Мефаат та передмістя його;

(6-80 Від Гадового поколїння - Рамот у Галаадї й передмістя його,

(6-81 І Гесбон та передмістя його, й Язер та передмістя його.

Переклад УБТ Турконяка

Сини Левія: Ґедсон, Каат і Мерарій.

І це імена синів Ґедсона: Ловеній і Семей.

Сини Каата: Амврам і Іссаар, Хеврон і Озіїл.

Сини Мерарія: Моолій і Омусій. І це батьківщини Левія за їхніми батьківщинами.

В Ґедсона, в Ловенія його сина: Єет його син, Земма його син,

Йоах його син, Аддій його син, Зара його син, Єтрій його син.

Сини Каата: Амінадав його син, Корей його син, Асір його син,

Елкана його син, і Авіасаф його син, Асір його син,

Таат його син, Уріїл його син, Озія його син, Саул його син.

І сини Елкани: Амасій і Ахімот.

Елкана його син, Суфій його син і Наат його син,

Еліяв його син, Ідаер його син, Елкана його син.

Сини Самуїла: Первородний Саній і Авія.

Сини Мерарія: Моолій, Лівеній його син, Семей його син, Оза його син,

Сомея його син, Анґія його син, Асея його син.

І це ті, яких Давид поставив над руководством співаків в домі Господа, коли поставив кивот,

і вони служили перед шатром дому свідчення в орґанах, аж доки Соломон не збудував господний дім в Єрусалимі, і стали за своїм судом на своїх службах.

І це ті, що стояли, і їхні сини з синів Каата: Еман півець, син Йоїла, сина Самуїла,

сина Елкани, сина Ідада, сина Еліїла, сина Тія,

сина Суфа, сина Елкани, сина Мета, сина Амасії,

сина Елкани, сина Йоїла, сина Азарії, сина Сафанія,

сина Таата, сина Асіра, сина Авіасафа, сина Корея,

сина Іссаара, сина Каата, сина Левія, сина Ізраїля.

І його брат Асаф, що стояв в нього з права. Асаф син Варахії, сина Самая,

сина Михаїла, сина Маасія, сина Мелхія,

сина Атанія, сина Зарея, сина Адія,

сина Етана, сина Замми, сина Семея,

сина Іха, сина Ґедсона, сина Левія.

І сини Мерари їхнього брата з ліва. Етан син Кісея, сина Авдія, сина Малоха,

сина Асевія, сина Амессія, сина Хелкія,

сина Амасея, сина Ванія, сина Семмира,

сина Моолія, сина Мусія, сина Мерари, сина Левія.

І їхні брати за домами їхніх батьківщин, Левіти дані на всяке діло служіння шатра божого дому.

І Аарон і його сини кадили на жертівнику цілопалень і на жертівнику ладану на всяке діло святого святих і щоб надолужити за Ізраїль в усьому, що заповів Мойсей раб божий.

І це сини Аарона: Елеазар його син, Фінеес його син, Авісуй його син,

Вокей його син, Озій його син, Зарея його син,

Маріїл його син, Амарія його син, Ахітов його син,

Садок його син, Ахімаас його син.

І це їхні поселення в їхніх селах в їхніх околицях. Синам Аарона батьківщини Каата бо їм випав жереб

і дали їм Хеврон в землі Юди і його околиці довкруги нього.

І поля міста і його села дали Халевові синові Єфонії.

І синам Аарона дали міста для втікачів, Хеврон і Ловну і його околиці і Селну і її околиці і Естамо і її околиці

і Єттар і її околиці і Давір і її околиці

і Асу і її околиці і Атту і її околиці і Васамус і його околиці

і з племени Веніямина Ґавея і його околиці і Ґалемет і його околиці і Анхох і його околиці. Всіх їхніх міст - тринадцять міст за їхніми батьківщинами.

І синам Каата, що осталися з батьківщин, з племени з половини племени Манассії жеребом (дали) десять міст.

І синам Ґедсона за їхніми батьківщинами з племени Іссахара, з племени Асира, з племени Нефталія, з племени Манассії в Васані (дали) тринадцять міст.

І синам Мерари за їхніми батьківшинами з племени Рувима, з племени Ґада, з племени Завулона жеребом (дали) дванадцять міст.

І сини Ізраїля дали Левітам міста і їхні околиці.

І дали в насліддя з племени синів Юди і з племени синів Симеона ці міста, які названо їх по імені.

І (деяким) з батьківщин синів Каата і були міста з їхніх границь з племени Ефраїма.

І дали йому міста для втікачів, Сихем і його околиці в горі Ефраїма і Ґазер і його околиці

і Єкмаам і його околиці і Веторон і його околиці

і Еґлам і його околиці і Ґетреммон і його околиці

і з половини племени Манассії Анар і його околиці і Євлаам і його околиці за батьківщинами осталим синам Каата.

Синам Ґедсона з батьківщин половини племени Манассії Ґолан з Васана і його околиці і Асирот і його околиці

і з племени Іссахара Кедес і його околиці і Девері і його околиці і Давор

і його околиці і Анам і його околиці,

і з племени Асира Масал і його околиці і Аваран і його околиці

і Ікак і його околиці і Роов і його околиці,

і з племени Нефталі Кедес в Галилеї і його околиці і Хамот і його околиці і Каріятем і його околиці.

Осталим синам Мерари (дали) з племени Завулона Реммон і його околиці і Таххію і її околиці

і з другого боку Йордану Єрихон на заході Йордану з племени Рувима, Восор в пустині і його околиці і Ясу і її околиці

і Кадимот і його околиці і Мофаат і його околиці

і з племени Ґада Рамот Ґалааду і його околиці і Маанем і його околиці

і Есевон і його околиці і Язир і його околиці.

Російський синодальний переклад

(6-16)Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.

(6-17)Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни и Шимей.

(6-18)Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.

(6-19)Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их.

(6-20)У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын его; Зимма, сын его;

(6-21)Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын его; Иеафрай, сын его.

(6-22)Сыновья Каафа: Аминадав, сын его; Корей, сын его; Асир, сын его;

(6-23)Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир, сын его;

(6-24)Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узия, сын его; Саул, сын его.

(6-25)Сыновья Елканы: Амасай и Ахимоф.

(6-26)Елкана, сын его; Цофай, сын его; Нахаф, сын его;

(6-27)Елиаф, сын его; Иерохам, сын его, Елкана, сын его.

(6-28)Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия.

(6-29)Сыновья Мерари: Махли; Ливни, сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;

(6-30)Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.

(6-31)Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега.

(6-32)Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему.

(6-33)Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сыновей Каафовых - Еман певец, сын Иоиля, сын Самуила,

(6-34)сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха,

(6-35)сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая,

(6-36)сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании,

(6-37)сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,

(6-38)сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля;

(6-39)и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, - Асаф, сын Берехии, сын Шимы,

(6-40)сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,

(6-41)сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии,

(6-42)сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия,

(6-43)сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левия.

(6-44)А из сыновей Мерари, братьев их, - на левой стороне: Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха,

(6-45)сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,

(6-46)сын Амция, сын Вания, сын Шемера,

(6-47)сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия.

(6-48)Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божием;

(6-49)Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во Святом Святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей.

(6-50)Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;

(6-51)Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зерахия, сын его;

(6-52)Мераиоф, сын его; Амария, сын его; Ахитув, сын его;

(6-53)Садок, сын его; Ахимаас, сын его.

(6-54)И вот жилища их по селениям их в пределах их: сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им,

(6-55)дали Хеврон, в земле Иудиной, и предместья его вокруг его;

(6-56)поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонниину.

(6-57)Сыновьям Аарона дали также города убежищ: Хеврон и Ливну с их предместьями, Иаттир и Ештемоа и предместья его,

(6-58)и Хилен и предместья его, Давир и предместья его,

(6-59)и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,

(6-60)а от колена Вениаминова - Геву и предместья ее, и Аллемеф и предместья его, и Анафоф и предместья его: всех городов их в племенах их тринадцать городов.

(6-61)Остальным сыновьям Каафа, из семейств этого колена, дано по жребию десять городов из удела половины колена Манассиина.

(6-62)Сыновьям Гирсона по племенам их, от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от колена Манассиина в Васане, дано тринадцать городов.

(6-63)Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию двенадцать городов.

(6-64)Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их.

(6-65)Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам.

(6-66)Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова.

(6-67)И дали им города убежищ: Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер и предместья его,

(6-68)и Иокмеам и предместья его, и Беф-Орон и предместья его,

(6-69)и Аиалон и предместья его, и Гаф-Риммон и предместья его;

(6-70)от половины колена Манассиина - Анер и предместья его, Билеам и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых.

(6-71)Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.

(6-72)От колена Иссахарова - Кедес и предместья его, Давраф и предместья его,

(6-73)и Рамоф и предместья его, и Анем и предместья его;

(6-74)от колена Асирова - Машал и предместья его, и Авдон и предместья его,

(6-75)и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его;

(6-76)от колена Неффалимова - Кедес в Галилее и предместья его, и Хаммон и предместья его, и Кириафаим и предместья его.

(6-77)А прочим сыновьям Мерариным - от колена Завулонова Риммон и предместья его, Фавор и предместья его.

(6-78)По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне и предместья его, и Иаацу и предместья ее,

(6-79)и Кедемоф и предместья его, и Мефааф и предместья его;

(6-80)от колена Гадова - Рамоф в Галааде и предместья его, и Маханаим и предместья его,

(6-81)и Есевон и предместья его, и Иазер и предместья его.