4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Сини Юди: Перец, Хецрон, Кармі, Хур та Шовал.

Рая, син Шовала, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лагада. Це родина цуреатіїв.

А ось сини Хура, Етамового батька: Єзреел, Ішма та Їдбаш, а сестра їхня була на ім'я Гацлелпоні;

Пенуел, батько Гедора, та Езер, батько Хуша. Оце сини Хура, первородного Ефрати, батька Бет-Легема.

В Ашхура, батька Текоа, було дві жінки: Хема та Наара.

Наара породила йому: Ахузама, Хефера, Темні та Ахаштарі. Це сини Наари.

Сини ж Хели: Церет, Цохар, Етнан і Коц.

Коц породив Анува, Цовеву, родини Ахархела, сина Гарума.

Ябец був поважаний більше від своїх братів. Мати його дала йому ім'я Ябец, кажучи: “Я породила його в муках.”

Ябец візвав до Бога Ізраїля: “Коли б ти мене благословив та розпросторив мої межі, коли б рука твоя була зо мною й ти оборонив би мене від напасти, щоб я не бідував!” І Бог послав, чого він просив.

Келув, брат Шухи породив Махіра, що був батьком Ештона.

Ештон породив Бет-Рафу, Пасеаха, Техінну, батька Ір-Нахаша. Це були мужі Рехи.

Сини Кеназа: Отнієл та Сарая. Сини ж Отнієла: Хатат і Меонотай.

Меонотай породив Офру, а Сарая породив Йоава, родоначальника долини Ремісників, бо вони були ремісники.

Сини Калева, сина Єфунне: Ір, Ела та Наам. Син Ели був Кеназ.

Сини Єгаллела: Зіф, Зіфа, Тірія та Азарел.

Сини Езри: Єтер, Меред, Ефер та Ялон. Єтер породив Марію, Шаммая, Ішбаха, батька Ештемоа.

Жінка його, юдейка, породила Єреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо, і Єкутієла, батька Заноаха. Це сини Бітії, дочки фараона, яку взяв Меред.

Сини жінки Годії, сестри Нахама, батька Кеїли: Симеон, Гармі та Ештемоа, маахій.

Сини Симеона: Амнон, Рінна, Бен-Ханан та Тілон. Син Їші: Зохет і Бен-Зохет.

Сини Шели, сина Юди: Ер, батько Лехи, Лаади, батько Мареш та родин, що виробляють вісон у Бет-Ашбеа;

Йокім та люди з Козеби, Йоас, Сараф, що панували над Моавом, а потім повернулись у Вифлеєм, але це давні події.

То були ганчарі та мешканці Нетаїму й Гедери. Вони, бувши в царя на ророті, жили там.

Сини Симеона: Немуел, Ямін, Яріб, Зерах та Саул;

Шаллум його син; Мівсам його син; Мішма його син;

Сини ж Мішми: Хамуел його син; Заккур його син; Шімеї його син.

У Шімеї було 16 синів та 6 дочок; а в його братів було небагато синів, і всі їхні родини не були такі численні, як сини Юди.

Вони жили в Версавії, Моладі, Хацар-Шуалі,

. Білзі, Ецемі, Толаді,

Бетуелі, Хормі, Ціклазі,

у Бет-Маркавоті, Хацар-Сусімі, Бет-Біреї та в Шаараїмі. Це були їхні міста, поки царював Давид,

з їхніми селищами: Етам, Аїн, Ріммон, Тохен та Ашан - 5 міст.

Усі їхні селища були навколо цих міст аж до Ваалу. Це були. їхні оселі; в них були свої родовідні сувої-списки.

Мешовав, Ямлех, Йоса, син Амасії,

Йоіл, Єгу, син Йошівії, сина Сераї, сина Азієла,

Еліоенай, Якова, Ішухая, Асая, Адієл, Єсімієл, Беная,

Зіза, син Шіфеї, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.

Ці, так як були наведені за іменами, були князями над своїми родинами, і доми їхніх батьків сильно розрослися.

Вони доходили аж до Герари на схід долини, щоб знайти випаси для своїх черед,

і знайшли там тучні та добрі пасовиська й широку, спокійну та безпечну землю. Колись там жили сини Хама.

Прийшли оці, записані за іменами, за часів Єзекії, юдейського царя, і знищили їхні шатра й меоніїв, що там перебували, і обрекли їх на анатему аж по цей день, і оселились на їхньому місці, бо там були пасовиська для їхніх черед.

Деякі з них, із синів Симеона, подались на Сеїр-гору - 500 чоловік. На чолі в них були: Пелатія, Неарія, Рефая та Узієл, син Їші.

Вони повбивали решту амалекитян, що були врятувались, і осілись там аж по цей день.

Переклад Огієнка

Сини Юдині: Перец, Хецрон, і Кармі, і Хур, і Шовал.

А Реая, син Шовалів, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лахада, оце роди цор'атян.

А оці Аві-Етамові: Їзреел, і Їшма, і Їдбаш, а ім'я їхній сестрі Гаццелелпоні.

А Пенуїл батько Ґедора, а Езер батько Хуші. Оце сини Хура, Єфремового первородженого, батька Віфлеєму.

А в Ашхура, батька Текої, були дві жінки: Хел'а та Наара.

І породила йому Наара Ахуззама, і Хефера, і Темені, і Ахаштарі, оце сини Наарині.

А сини Хел'ині: Церет, і Цохар, і Етнан.

А Коц породив Анува, і Гаццовеву, і роди Ахархела, сина Гарумового.

А Ябец був поважаний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: Я породила його в болісті.

кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: Коли б Ти, благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука Твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене! І Бог послав, чого він просив.

А Келув, брат Шухи, породив Мехіра, він батько Ештона.

А Ештон породив Бет-Рафу, і Пасеаха, і Техінну, батька міста Нахаша. Це люди Рехи.

А сини Кеназа: Отніїл та Серая. А сини Отніїлові: Хатат.

А Меонотай породив Офру, а Серая породив Яава, батька Ремісничої Долини, бо вони були ремісники.

А сини Калева, Єфуннеєвого сина: Іру, Ела та Наам. А Елин син Кеназ.

А сини Єгаллел'їлові: Зіф і Зіфа, Тір'я й Асар'їл.

А сини Езри: Єтер, і Меред, і Ефер, і Ялон. А оце сини Біт'ї, фараонової дочки, що взяв Меред; і вона зачала й породила Мір'яма, і Шаммая, і Їшбаха, батька Ештемої.

А жінка його юдеянка породила Єреда, батька Ґедору, і Хевера, батька Сохо, і Єкутіїла, батька Заноаха.

А сини жінки Годійї, сестри Нахама, батька ґарм'янина Кеїли та маахатянина Ештемоа,

а сини Симеонові: Амнон, і Рінна, Бен-Ханан, і Тілон. А сини Їш'ї: Зохет та Бен-Зохет.

Сини Шели, Юдиного сина: Ер, батько Лехи, і Лада, батько Мареші, і роди дому робітників віссону, з дому Ашбеа.

І Йокін, і люди Козеви, і Йоаш, і Сараф, що володіли Моавом, і Яшуві-Лехем. Та це справи стародавні.

Вони були ганчарі, і замешкували садки та городи; вони жили там у царя для його роботи.

Сини Симеонові: Немуїл, і Ямім, Ярів, Зерах, Саул,

його син Шаллум, його син Мівсам, його син Мішма.

А сини Мішми: Хаммуїл син його, його син Заккур, його син Шім'ї.

А в Шім'ї було шістнадцять синів та шість дочок, а брати його не мали багатьох синів, і не помножили ввесь свій рід так, як сини Юдині.

І осілися вони в Беер-Шеві, і в Моладі, і в Хацар-Шуалі,

і в Білзі, і в Ецемі, і в Толаді,

і в Бетуїлі, і в Хормі, і в Ціклаґу,

і в Бет-Маркавоті, і в Хацар-Сусімі, і в Бет-Бір'і, і в Шаараїмі, оце їхні міста аж до зацарювання Давидового.

А їхні осади: Етам, і Аїн, Ріммон, і Тохен, і Ашан, п'ятеро міст.

А всі їхні осади, що навколо тих міст, аж до Баалу; це місця їх оселення та родоводи їх про них.

А Мешовав, і Ямлех, і Йоша, син Амації,

і Йоїл, і Єгу, син Йошів'ї, сина Сераї, сина Асіїлового,

і Елйоенай, і Якова, і Шохая, і Асая, і Адіїл, і Єсіміїл, і Беная,

і Зіза, син Шіф'і, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.

Це ті, що входять в імена князів у свої роди, а дім своїх батьків сильно розмножили.

І пішли вони до Мево-Ґедору, аж до східнього боку долини, щоб пошукати пасовиська для своїх отар.

І знайшли вони пасовисько сите та добре, а той край був просторий, і тихий та спокійний, бо від Хама походили ті, що сиділи там колись.

І пішли ці, записані іменами за днів Єзекії, царя Юдиного, і розбили їхні намети там, і побили меінітів, що були знайдені там, що їх учинили закляттям аж до цього дня, й осілися замість них, бо там пасовисько для їхньої дрібної худоби.

А з них, з Симеонових синів, пішли на гору Сеїр п'ять сотень чоловіка, а Пелатія, і Неарія, і Рефая, і Уззіїл, сини Їш'ї, були на чолі їх.

І вони побили останок урятованих Амалика, й осілися там аж до цього дня.

Переклад Куліша

Сини Юдині: Фарес, Есрон, Хармій, Хул та Шовал.

Від Реаїї, Шовалового сина, народився Яхат; від Яхата народився Ахум та Лагад: від них поколїння Зорян.

А це сини Етанові: Езреель, Ешма та Ідбаш, та сестра їх, на ймя Газлелпоні,

Пенуел, батько Гедорів, та Езер, батько Хушів. Оце сини в Гура, найстаршого в Ефратї, Бетлеємського батька (князя).

В Ахшура, Текоїного батька, було дві жінки: Хела та Наара.

І породила Наара йому Ахузама, Хефера, Тимні та Ахашоарі: це сини від Наари.

Сини Хелині: Зерет, Зохар та Етнан.

Від Коза народились: Анув та Зовев і поколїння від Ахархела, Гарумового сина.

Явис був значнїйший за своїх братів. Мати дала йому ймення Явиса, кажучи: Я породила його в муках.

І покликався Явис до Бога Ізрайлевого і промовив: Ой коли б ти благословив мене твоїм благословеннєм, роспросторив мої межі, й рука твоя була надо мною, обороняючи мене від напасти, щоб я не бідував! І Бог послав, чого він просив.

А від Хелува, Шухиного брата, народився Махір; він батько Ештонів.

Від Ештона народився Бет-Рафа, Пасеах та Техін, батько міста Нааса (брат Селома Кенезіїного та Ахазового); це осадники Рехі.

Сини Кеназові: Готониїл та Сераїя. Готониїлів син: Хатат.

Від Меонотая народився Офра, а від Серая народився Йоаб, родоначальник Долини ремесників, бо вони були ремесники.

Сини в Халеба, Ефонїїного сина: Ір, Іл та Наам. Син Ілин: Кеназ.

Сини Егаллелелові: Зиф, Зифа, Тирія та Асареел.

Сини Езрині: Етер, Меред, Ефер та Ялон; а від Етера народився Мером, Шаммай та Ішбах, батько Ештемоїн.

А жінка його Юдія народила Ереда, батька Гедорового, і Хевера, Сохового батька, і Екутиїла, Занаохового батька. Це сини Битії, Фараонової дочки, котру взяв Меред.

Сини його жінки Годїї, сестри Нахамової, батька Кеїлового: Гармі та Ештемоа, з Махати.

Сини Симеонові: Амнон, Ринна, Бенханан та Тилон. Сини в Ішія: Зохев та Бензохет.

Сини в Силома, Юдиного сина: Ір, батько (князь) Лехи, та Лаеда, отець Мареші, та родини вироблявших виссон в дому Ашбеах,

Та Йоаким, і осадники Хозеви, та Йоаш і Сараф, що мали державу в Моабі, та Яшувилехем, але це давні подїї.

Вони були гончарі й жили при садках та по огородах; в царя на роботї в його жили вони там.

Сини Симеонові: Немуїл, Ямин, Ярив, Зерах та Саул.

Шаллум, його син; його син Мивсам; його син Мишма.

Сини Мишмині: Хаммуїл, його син; сього син Закур; його син Шимей.

В Шимея було шіснайцять синів та шість дочок; а в його братів було небагато синів, і усе поколїннє їх було не таке велике, як поколїннє Юдиних синів.

Вони жили в Бирсабії, Моладї, Хазаршуалї,

В Билзї, в Еземі, в Толадї,

В Бетуїлї, в Хормі, в Зиклазї,

В Бет-Маркавотї, в Хазарсусимі, в Бет-Біреї та в Шааримі. Оце міста їх до Давидового царювання,

З їх селами: Етам, Аїн, Риммон, Токен та Ашан, - пять міст.

І всї селища їх, що були навкруги коло цїх міст до Баала; оце місця їх проживання та їх родоводи.

Мешовав, Ямлех та Йосія, Амассіїн син,

Йоїл та Егу, син Йошиви, сина Сераії, Асиїлового сина,

Елїоєнай, Якова, Ішохая, Асаїя, Адиїл, Ішимиїл та Банея,

Та Зиза, син Шифія, син Аллона, сина Едаїї, сина Шимрія, сина Шемаїї.

Цї списані по йменнях були князями над своїми родами, а дім їх батьків розпався на багато паростків.

Вони доходили до Герари і до східнього боку долини, щоб знайти випаси для своїх черед;

І знайшли пасовища вроджайні та добрі й землю широку, спокійну та безпечну, бо до їх приходу жило там тільки трохи Хомитян.

І прийшли цї, записані по іменнях, за часів Езекії, царя Юдейського, й повбивали й кочових і осїлих, що там знаходились, і вигубили їх навіки, й оселились на їх місці, бо там були пасовища для їх черед.

А з поміж їх, із синів Симеонових, пішло 'д горі Сеїр пятьсот чоловіка, а Фелатія, Неарія, Рефаїя, та Узіїл, Ішіїні сини, були на чолї в їх;

І повбивали оцїлївший там останок Амаликіїв, та й живуть там до сього часу.

Переклад УБТ Турконяка

І сини Юди: Фарес, Арсон і Хармі і Ор, Сувал

і Рая його син. І Сувал породив Єта, і Єт породив Ахімія і Лаада. Це роди Саратія.

І це сини Етама: Єзраїл і Раґма і Явас, й імя їхньої сестри Есилеввон.

І Фануїл батько Ґедора, і Азир батько Осана. Це сини Ора первородного Ефрата батька Вефлаєма.

І в Саура батька Текоя були дві жінки, Аода і Тоада.

І Аода породила йому Охазама і Іфада і Темана і Астирана. Ці всі - сини Аода.

І сини Тоада: Сарет і Саар і Етнан.

І Кос породив Енова і Савива. І роди брата Рихава сина Яріма.

Й Іґавис був найславніший з своїх братів. І матір назвала його імя Іґавис, кажучи: Породила я, як та, що боліє.

І Іґавис прикликав Бога Ізраїля, кажучи: Якщо, благословлячи, поблагословиш мене і помножиш мої границі і твоя рука буде зі мною, і зробиш пізнання, щоб не упокорити мене. І навів Бог все, що просив.

І Халев батько Асхи породив Махіра, це батько Ассатона.

І Ассатон породив Ватрефана і Фессия і Тану батька міста Нааса брата Еселона Кенезія. Це мужі Рифи.

І сини Кенеза: Ґотоніїла і Сараю. І сини Ґотоніїла: Атат.

І Манатій породив Ґофера. І Сарая породив Йоава батька Аґеаддаїра, бо були майстрами.

І сини Халева сина Єфоннії: Іра, Ала і Ноом. І сини Али: Кенез.

І його син Ґезеїл, Амиахі і Зафа і Заіра і Есераїл.

І сини Езрія: Єтер, Морад і Афер і Ялон. І породив Єтер Марона і Семея і Марета батька Естемона.

І його жінка [вона Адія] породила Яреда батька Ґедора і Авера батька Сохона і Єктіїла батька Зана. І це сини Ґелії дочки Фараона, яку взяв Морид.

І сини жінки Юдейки сестри Нахема. І Далія батько Кеїли, і Семейон батько Йомана. І сини Наїма батька Кеїла: Аґармі і Естемої Махаті.

І сини Семіона: Амнон і Рана, син Анана і Тілон. І сини Ісея: Зоат і сини Зоата.

Сини Силома сина Юди: Ір батько Лиха і Лаада батько Мариса і роди домів ефрата Авака з дому Есова

і Йоакім і мужі Хозива і Йоас і Сараф, які замешкали в Моаві. І перезвав їх аведирін (і) атукіїн.

Це гончарі, що живуть в Натаїмі і Ґадирі, з царем скріпилися вони в його царстві і там замешкали.

Сини Симеона: Намуїл і Ямін, Ярів, Заре, Саул.

його син Салем, його син Мавасам, його син Масма,

його син Амуїл, його син Савуд, його син Закхур, його син Семей.

І синів в Семея шістнадцять і три дочки. І в їхніх братів не було багато синів. І всі їхні батьківщини не розмножилися так, як сини Юди.

І вони замешкали в Вирсавії і Сама і Молада і Есирсуал

і у Валаа і Воасом і Тулад

і Ватуїл і Ерма і Секлаґ

і Ветмархавот і половина Сосіма і дім Варумсеоріма. Це їхні міста аж до царя Давида.

І їхні села: Етам і Інреммон і Токкан і Есан, пять міст.

І всі їхні двори довкруги цих міст аж до Ваала. Це їхнє поселення і їхній список.

І Мосовав і Ємолох і Йосія син Амасії

і Йоіл [і цей син Ісавії], син Сарая, син Асіїла

і Еліоинай і Якава і Ясуя і Асая і Едіїл і Ісмаїл і Ваная

і Зуза син Сефея, сина Аллона, сина Єдія, сина Самарія, сина Самея.

Це ті, що мали імена володарів в їхніх родах, і в домах їхніх батьківщин дуже розмножилися.

І вони пішли аж до приходу до Ґерари, аж до сходу Ґай, щоб шукати пасовиська для їхньої скотини.

І знайшли багаті і добрі пасовиська, і перед ними (була) широка земля і мир і спокій, бо передше сини Хама там (були) мешканцями,

і прийшли ці, що записані по імені, в днях Езекія царя Юди і побили їхні доми і Мінеїв, яких там знайшли, і прокляли їх аж до цього дня і поселилися замість них, бо там пасовиська їхній скотині.

І (дехто) з них, з синів Симеона, пішли до гори Сиїр, пятдесять мужів, і Фалеттія і Ноадія і Рафая і Озіїл сини Єсія їхні володарі.

І побили осталих, що лишилися з Амалика, і поселилися там аж до цього дня.

Російський синодальний переклад

Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал.

Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян.

И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,

Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема.

У Ахшура, отца Фекои, были две жены: Хела и Наара.

И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари; это сыновья Наары.

Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан.

Коц родил: Анува и Цовева и племена Ахархела, сына Гарумова.

Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью.

И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог ниспослал ему, чего он просил.

Хелув же, брат Шухи, родил Махира; он есть отец Ештона.

Ештон родил Беф-Рафу, Пасеаха и Техинну, отца города Нааса; это жители Рехи.

Сыновья Кеназа: Гофониил и Сераия. Сын Гофониила: Хафаф.

Меонофай родил Офру, а Сераия родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники.

Сыновья Халева, сына Иефонниина: Ир, Ила и Наам. Сын Илы: Кеназ.

Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фирия и Асареел.

Сыновья Езры: Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Иефер же родил Мерома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешфемои.

И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред.

Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Кеилы: Гарми и Ешфемоа - Маахатянин.

Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф.

Сыновья Силома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, из дома Ашбеи,

и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем; но это события древние.

Они были горшечники, и жили при садах и в огородах; у царя для работ его жили они там.

Сыновья Симеона: Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул.

Шаллум сын его; его сын Мивсам; его сын Мишма.

Сыновья Мишмы: Хаммуил, сын его; его сын Закур; его сын Шимей.

У Шимея было шестнадцать сыновей и шесть дочерей; у братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды.

Они жили в Вирсавии, Моладе, Хацаршуале,

в Билге, в Ецеме, в Фоладе,

в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,

в Беф-Маркавофе, в Хацарсусиме, в Беф-Биреи и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова,

с селами их: Етам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан, - пять городов.

И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала; вот места жительства их и родословия их.

Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амассии,

Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асиилова,

Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея,

и Зиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шемаии.

Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли.

Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих;

и нашли пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного Хамитян.

И пришли сии, по именам записанные, во дни Езекии, царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их.

Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек: Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их;

и побили уцелевший там остаток Амаликитян, и живут там до сего дня.