3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось сини Давида, що народились у нього в Хевроні: первородний Амнон від Ахіноами єзреелки; другий - Кілеав від Авігайли, кармелійки;

третій - Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, гешурського царя; четвертий - Адонія, син Хаггіти;

п'ятий - Шефатія від Авітали; шостий - Ітреам від Егли, його жінки.

Шестеро народились у нього в Хевроні; царював він там 7 років і 6 місяців, а 33 роки царював у Єрусалимі.

А оці народились у нього в Єрусалимі: Шімеа, Шовав, Натан і Соломон, четверо від Ветсавії, дочки Аммієла;

Ївхар, Елішуа, Еліфелет,

Ногаг, Нефег, Яфія,

Елішама, Веліяда й Еліфелет - дев'ятеро.

Оце всі Давидові сини, окрім синів від наложниць. Тамар була їхня сестра.

Син Соломона: Ровоам; син цього - Авія, син цього - Аса, син цього - Йосафат,

син цього - Йорам, син цього - Ахазія, син цього - Йоас,

син цього - Амасія, син цього - Азарія, син цього - Йотан,

син цього - Ахаз, син цього - Єзекія, син цього - Манассія,

син цього - Амон, син цього - Йосія.

Сини Йосії: первородний Йоханан, другий Йоаким, третій Седекія, четвертий Шаллум.

Сини Йоакима: Єхонія його син, Седекія - син цього.

Сини Єхонії в'язня: Шелтієл його син,

Малкірам, Педая, Шенацар, Єкамія, Гошама та Недавія.

Сини Педаї: Зоровавел та Шімеї. Сини Зоровавела: Мешуллам та Хананія, і Шеломіт, сестра їхня.

Сини Мешуллама: Хашува, Огел, Берехія, Яхсадія, Юшав-Хесед - п'ятеро.

Сини Хананії: Пелатія та Ісая його син; Рефая його син; Арнан його син; Овдія його син; Шеханія його син.

Син Шеханіі: Шемая. Сини Шемаї: Хаттуш, Їгал, Барія, Неарія, Сафат - шестеро.

Сини Неарії: Еліоенай, Єзекія та Азрікам - троє.

Сини Еліоеная: Годавія, Еліяшів, Пелая, Аккув, Йоханан, Делая та Анані - семеро.

Переклад Огієнка

А оце були Давидові сини, що народилися йому в Хевроні: первороджений Амнон, від їзреелітянки Ахіноам; другий Даниїл, від кармелітянки Авіґаїл;

третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя ґешурського; четвертий Адонійя, син Хаґґіт;

п'ятий Шефатія, від Авітал; шостий °треам, від жінки його Еґли;

шестеро народжено йому в Хевроні. І царював він там сім років і шість місяців, а тридцять і три роки царював в Єрусалимі.

А оці народилися йому в Єрусалимі: Шім'а, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо від Вірсавії, Амміїлової дочки,

і °вхар, і Елішама, і Еліфалет,

і Ноґаг, і Нефеґ, і Яфія,

і Елішама, і Еліяда, і Еліфелет, дев'ятеро.

Усе це Давидові сини, окрім синів наложниць та сестри їх Тамари.

А син Соломонів Рехав'ам, його син Авійя, його син Аса, його син Йосафат,

його син Йорам, його син Ахазія, його син Йоаш,

його син Амація, його син Азарія, його син Йотам,

його син Ахаз, його син Хізкійя, його син Манасія,

його син Амон, його син Йосія.

А сини Йосії: первороджений Йоханан, другий Єгояким, третій Седекія, четвертий Шаллум.

А сини Єгоякимові: Єхонія син його, та син його Седекія.

А сини Єхонії: Ассір, Шеал'тіїл, син його,

і Малкірам, і Педая, і Шен'аццар, Єкам'я, Гошама, і Недав'я.

А сини Педаї: Зоровавель і Шім'ї. А сини Зоровавеля: Мешуллам, і Хананія, і сестра їхня Шеломіт,

і Хашува, і Огел, і Верех'я, і Хасад'я, Юшав-Хесед, п'ятеро.

А сини Хананії: Пелатія та Єшая, сини Рефаї, сини Арнонові, сини Овадії, сини Шеханії.

А сини Шеханії: Шемая. А сини Шемаї: Хаттиш, і °ґ'ал, і Баріах, і Неарія, і Шафат, шестеро.

А сини Неарії: Ел'йоенай, і Хізкійя, і Азрікам, троє.

А сини Ел'йоенаєві: Годав'я, і Ел'яшів, і Пелая, і Аккув, і Йоханан, і Делая, і Анані, семеро.

Переклад Куліша

Сини в Давида, що народились від його в Гебронї, були: найстарший Амнон від Ахиноами Езраеельки; другий - Далуя від Абигеї Кармелїйки;

Третий - Авессалом, син Маахи, дочки Талмая, царя Гессурського; четвертий - Адонїя, син Аггити;

Пятий - Сафатія від Авитали, шестий Етераам від Егли, його жінки,

Шість, що народились від його в Гебронї; а царював він там сїм рік і шість місяцїв, а трийцять три роки царював в Ерусалимі.

А оцї народились від його в Ерусалимі: Самус, Собаб, Натан та Соломон, четверо од Бетсаби, Елїямової дочки;

Ебаар, Елисама, Елифалет,

Ногаг, Нафек, Яфія,

Елисуа та Елїяда й Елифелет - девятеро.

Оце усї Давидові сини, окрім синів од наложениць. Сестра їх Тамара.

Син Соломонів: Робоам; сього син Авія, а сього син Аса, його ж син Йосафат,

Сього син Йорам, його син Охозія, його син Йоас,

Його син Амасія, його син Азарія, його син Йотам,

Його син Ахаз, його син Езекія, його син Манассія,

Його син Амон, його син Йосія.

Сини Йосіїні: найстарший Йоахаз, другий Йоаким, третій Седекія, четвертий Селлум.

Сини Йоакимові: Ехонїя, його син; Седекія, сього син.

Сини Ехоніїні: Асир, Салафіїл, його син;

Малкирам, Федаїя, Сеназар, Езекія, Гошама та Савадія.

І сини Федаїїні: Зоровавель та Шимей. А сини Зоровавелеві: Мешуллам та Хананїя, і Шеломита, їх сестра,

І ще пять: Хашува, Огел, Берехія, Хасадія та Юшав-Хесед.

А сини Хананїїні: Фелатія та Ісаїя; його ж син Рефаїя, його син Арнан, його син Овадія, його син Шеханїя.

Син Шеханїїн: Шемаїя; сини Шемаїїні: Хаттуш, Ігеал, Баріях, Неарія та Шафат - шестеро.

Сини Неаріїні: Елїоєнай, Езекія та Азрикам - троє.

Сини Елїоєнаєві: Годавяг, Елеашив, Фелаїя, Аккув, Йоханан, Делаїя та Анані - семеро.

Переклад УБТ Турконяка

І це були сини Давида, які народилися йому в Хевроні: первородний Амнон від Ахінаами Єзраїлітки, другий Даниїл Авіґеї Кармилітки,

третий Авессалом син Мохи дочки Толмея царя Ґедсура, четвертий Адонія син Анґіти,

пятий Сафатія від Авіталі, шостий Єтраам від Аґли його жінки.

Шість йому народилися в Хевроні, і він там царював сім літ і шість місяців. І тридцять три роки царював в Єрусалимі.

І ці народилися йому в Єрусалимі: Самаа, Совав, Натан і Соломон, чотири від Вирсавії дочки Аміїла,

і Іваар і Елісама і Еліфалет

і Наґей і Нафаґ і Януей

і Елісама і Еліада і Еліфалет, девять.

(Це) всі сини Давида, за вийнятком синів наложниць, і Тимара сестра їхня.

Сини Соломона: Ровоам, його син Авія, його син Аса, його син Йосафат,

його син Йорам, його син Охозія, його син Йоас,

його син Амасія, його син Азарія, син його Йоатан,

його син Ахаз, його син Езекія, його син Манассія,

його син Амон, його син Йосія.

І сини Йосії: первородний Йоанан, другий Йоаким, третий Седекія, четвертий Салум.

І сини Йоакима: його син Єхонія, його син Седекія.

І сини Єхонії: Асир, його син Салатіїл,

Мелхірам і Фадей і Санесар і Єкемія і Осамо і Денетій.

І сини Салатіїла: Зоровавел і Семей. І сини Зоровавела: Мосоллам і Ананія, і Саломіта їхня сестра,

і Асувей і Оол і Варахія і Асадія і Асоваезд, пять.

І сини Ананії: Фаллетія, і його син Ісая, його син Рафая, його син Орна, його син Авдія, його син Сехенія.

І син Сенехії: Самей. І сини Самея: Хаттус і Йоіл і Марі і Ноадія і Сафат, шість.

І сини Ноадія: Елітенан і Езекія і Езрікам, три.

І сини Елітенана: Одуя і Еліасів і Фалая і Акун і Йоанан і Далая і Анані, сім.

Російський синодальний переклад

Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон, от Ахиноамы Изреелитянки; второй - Далуия, от Авигеи Кармилитянки;

третий - Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; четвертый - Адония, сын Аггифы;

пятый - Сафатия, от Авиталы; шестой - Ифреам, от Аглаи, жены его, -

шесть родившихся у него в Хевроне; царствовал же он там семь лет и шесть месяцев; а тридцать три года царствовал в Иерусалиме.

А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии, дочери Аммииловой;

Ивхар, Елишама, Елифелет,

Ногаг, Нефег, Иафиа,

Елишама, Елиада и Елифелет - девятеро.

Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь.

Сын Соломона Ровоам; его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат,

его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас,

его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам,

его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия,

его сын Амон, его сын Иосия.

Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селлум.

Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын его.

Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его;

Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия.

И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломиф, сестра их,

и еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.

И сыновья Ханании: Фелатия и Исаия; его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания.

Сын Шехании: Шемаия; сыновья Шемаии: Хаттуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро.

Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое.

Сыновья Елиоеная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.