2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось сини Ізраїля: Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон,

Дан, Йосиф, Веніямин, Нафталі, Гад та Ашер.

Сини Юди: Ер, Онан та Шела; троє народились у нього від дочки Шуа, ханаанянки. Ер, первородний Юди, був не довподоби Господеві, й він його вбив.

Тамара, його невістка породила йому Переца й Зераха. Всього в Юди було 5 синів.

Сини Переца: Хецрон та Хамул.

Сини Зераха: Замрі, Етан, Геман, Калкол та Дара - всього п'ятеро.

Син Замрі: Кармі. Сини Кармі: Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, порушивщи анатему.

Сином Етана був Азарія.

Сини, що народились у Хецрона: Єрахмаел, Рам та Келувай.

Рам породив Амінадава; Амінадав породив Нахшона, князя синів Юди.

Нахшон породив Салму; Салма породив Вооза.

Вооз породив Овида; Овид породив Єссея.

Єссей породив Еліява, свого первородного, другого - Авінадава, третього - Шіму,

четвертого - Натанаїла, п'ятого - Раддая,

шостого - Оцема й сьомого - Давида.

Сестри їхні: Церуя та Авігайла. Сини Церуї: Авішай, Йоав та Азаел, троє.

Авігайла породила Амасу; а батько Амаси був Єтер, ізмаїльтянин.

Калев, син Хецрона, мав дітей від Азуви, своєї жінки, дочки Єріота. Ось її сини: Єшер, Шовав та Ардон.

І померла Азува, й Калев взяв собі за жінку Ефрат, що породила йому Хура.

Хур породив Урі, а Урі породив Бецалела.

Потім Хецрон увійшов до дочки Махіра, батька Гілеада. Він узяв її за себе, мавши шістдесят років, і вона породила йому Сегува.

Сегув породив Яіра, в якого були 23 міста у Гілеад-краю.

Гешур і Арам забрали в них Яірові містечка, Кенат і залежні від нього міста - 60 міст. Усі ці були сини Махіра, батька Гілеада.

Після смерти Хецрона Калев увійшов до Ефрати, жінки батька, і вона породила йому Ашхура, батька Текоа.

Сини Єрахмаела, Хецронового первістка, були: первородний Рам, Буна, Орен, Оцем та Ахія.

Була в Єрахмаела й друга жінка, на ім'я Атара; вона була мати Онама.

Сини Рама, Єрахмаелевого первістка, були: Маац, Ямін та Екер.

Сини ж Онама були: Шаммай та Яда, а сини Шаммая - Надав та Авішур.

. Жінка Авішура була на ім'я Авігайла. Вона породила йому Ахбана та Моліда.

Сини Надава: Селед та Аппаїм. Селед помер бездітним.

Син Аппаїма: Їші; син Їші: Шешан; син Шешана: Ахлай.

Сини Яди, брата Шаммая: Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним.

Сини Йонатана: Пелет та Заза. Це сини Єрахмаела.

В Шешана ж не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана раб єгиптянин на ім'я Ярха.

Шешан дав свою дочку Ярсі своєму рабові за жінку, і вона породила йому Еттая.

Еттай породив Натана, а Натан породив Завада.

Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Овида.

Овид породив Єгу, а Єгу породив Азарію.

Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Елеасу.

Елеаса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.

Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.

Сини Калева, брата Єрахмаела: Меша, перворідний його; він був батьком Зіфа. Сини Мареші: Хеврон.

Сини Хеврона: Корах, Таппуах, Рекем та Шема.

Шема породив Рахама, батька Йоркоама, а Рекем породив Шаммая.

Син Шаммаї: Маон; Маон був батьком Бет-Цура.

Ефа, наложниця Калева, породила Харана, Моцу та Газеза. Харан породив Газеза.

Сини Ягдая: Регем Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф.

Наложниця Калева Мааха породила Шевера та Тірхану.

Шааф, батько Мадманни, породив Шеву, батька Махбени й батька Гівеї. А дочка Калева - Ахса.

Ось такі були діти Калева. Сини Хура, первородного Ефрати: Шовал, батько Кіріят-Єаріма,

Салма, батько Бет-Легему, Хареф, батько Бет-Гадеру.

У Шовала, батька Кіріят-Єаріму, були ще сини: Гарое, Хаці, Менухот.

Родини Кіріят-Єаріму були: їтрії, путії, шуматії та мішраї. Від цих постали цараї та ештаолії.

Сини Салми: Бет-Легем і нетофії, Атрот-Бет-Йоав, хації, манахії і цорії.

Родини писарів, що жили в Ябеці: тіраї, шімаї і сухаї. Це кінії, що постали від Хаммата, родоначальника дому Рехава.

Переклад Огієнка

Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, і Юда, Іссахар, і Завулон,

Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Ґад і Асир.

Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, троє народилися йому від ханаанеянки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і Він забив його.

А Тамар, невістка його, породила йому Переца та Зеваха, усіх Юдиних синів п'ятеро.

Сини Перецові: Хецрон та Хамул.

А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро.

А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті.

А сини Етанові: Азарія.

А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай.

А Рам породив Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних.

А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза,

а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея.

А Єссей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього,

Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого,

Оцема шостого, Давида сьомого.

А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, усіх троє.

А Авіґаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер.

А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.

І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура.

А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла.

А потому прийшов Хецрон до дочки Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, а він був віку шостидесяти років, і вона породила йому Сеґува.

А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському краї.

Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдесят міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька.

А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої.

А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя.

І була в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама.

А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, і Ямін, і Екер.

А сини Онамові були: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур.

А ім'я Авішуровій жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда.

А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей.

А сини Аппаїмові: °ш'ї. А сини °ш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай.

А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей.

А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, оце були сини Єрахмеїлові.

А в Шешана не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха.

І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая.

А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада,

А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.

А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію,

а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу.

А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.

А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.

А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька.

А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама.

А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая.

А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру.

А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.

А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф.

Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тірхату.

І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова Ахса.

Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кір'ят-Єаріму,

Салма, батько Віфлеєма, Гареф, батько Бе-Ґадеру.

У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот.

А роди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цор'атяни та єштауляни.

Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни.

А роди писарів, мешканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, вони кіняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.

Переклад Куліша

Оце сини Ізраїлеві: Рубен, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Зебулон,

Дан, Йосиф, Бенямин, Нефталїй, Гад, та Ассер.

Сини Юдині: Гер, Онан та Села, - троє народилось у його від дочки Шуєвої, Канаанїйки. І був Гер найстарший Юдин син, ледачий в очах Господа, й він убив його.

І Тамара, невістка його, породила йому Фареса (Перезу) та Зару (Сера). Усїх синів в Юди було пятеро.

Сини Перезові: Есрон та Гамул.

Сини Зарині: Зімрі, Етан, Еман, Галкол та Дара; усїх їх пятеро.

Син Харміїн: Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, нарушивши закляттє.

Син Етанів: Азарія.

Сини Есронові, що народились від його: Ерахмеїл, Адам (Рам) та Гелувай.

Від Арама ж народився Аминадаб; від Аминадаба народився Нахзон, князї синів Юдиних;

Від Нахзона народився Салмон, від Салмона народився Бооз;

Від Бооза народився Обид, від Обида народився Ессей;

Від Ессея народився його найстарший син Еліав, другий - Аминадаб, третій - Самм,

Четвертий - Натанаїл, пятий - Раддая,

Шестий - Озем, сьомий Давид.

Сестри їх. Саруя та Абигея. Сини Саруїні: Абесса, Йоаб та Асаїл, троє.

Абигея народила Амессу; а батько Амессин - Етер, Ізмяїлїй.

Халеб, Есромів син, мав дїтей від Азуви, своєї жінки, й від Еріоти, і це його сини: Есер, Собаб та Ардан.

І померла Азува; й взяв собі Халеб (за жінку) Ефрату, й вона породила йому Гура.

Від Гура народився Урія, від Урії народився Веселіїл.

Потім Есрон ввійшов до дочки Махира, Галаадового батька, і взяв її, маючи шістьдесять років, і вона породила йому Сегуба.

Від Сегуба народивсь Яір, а було в його двайцять троє міст в Галаадському краю.

Але Гессурії та Сирийцї забрали в їх селитьби Яірові, Кенат і залежні від його міста, - шістьдесять міст. Усї цї міста синів Махира, Галаадового батька.

Після смертї Есрона в Халеб-Ефратї Есромова жінка Авія породила йому Ашхура, Текоїного батька.

Сини Ерахмеїла, найстаршого Есронового сина, були: перворідень Рам, по йому Вуна, Орен, Озем та Ахія.

Була в Ерахмеїла й друга жінка, на ймя Афара; вона Онамова мати.

Сини Рама, найстаршого Ерахмеїлового сина, були: Мааз, Ямин та Екер.

В Онама ж були сини: Шаммай та Яда. Шаммаєві ж сини: Надаб та Авишур.

Жінка Авишурова на ймення Авихаїла, й вона породила йому Ахбана та Молида.

Сини Надабові: Селед та Афаїм. І помер Селед бездїтним.

Син Афаїмів Ішій. Син Ішіїн: Шешан. Син Шешанів: Ахлай.

Сини в Яди, Шаммаєвого брата: Етер та Йонатан. Етер помер бездїтним.

Сини Йонатанові: Пелет і Заза. Це сини Ерахмеїлові.

В Шешана не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана невольник, Египтянин, на ймя Ярха;

Шешан дав свою дочку Ярсї (свойму невольникові) за жінку, а вона породила йому Аттая.

Від Аттая народився Натан, від Натана народився Завад;

Від Завада народився Ефлал, від Ефлала народився Овид;

Від Овида народився Еуй, від Еуя народився Азарія;

Від Азарії народився Хелез, від Хелеза народився Елеас;

Від Елеаса народився Сисмай, від Сисмая народився Саллум;

Від Саллума народився Екамія, від Екамії народився Елишам.

Сини в Халеба, Ерахмеїлового брата: Меша, найстарший в його, - він батько Зифин, - і сини Мареші, Хевронового батька.

Хевронові сини: Корей і Таппуах, та Рекем та Шема;

Від Шема народився Рахам, Йоркеамів батько, а від Рекема народився Шаммай;

Син в Шаммая Маон, а Маон се батько Бет-Зура.

А Ефа, Халебова наложниця, породила Харана, Мозу та Газеза. А від Харана народився Газез.

Сини Егдаєві: Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф.

Наложниця Халебова Мааха породила Шевера та Тирхану;

Вона ж породила й Шаафа, Мадманниного батька; Шеву, батька Махбениного і батька Гивеїного. А дочка Халебова - Ахса.

Оце сини Халебові: син Гур, перворідень Ефрати; Шовал, батько (князь) Киріят-Ярима;

Салма, батько (князь) Бетлеєму, Хареф, батько Бетгадера.

У Шовала, батька Киріят-Яриму, були сини: Гарое, Хази, Галменюхот.

Поколїння Киріят-Яриму: Ітріяни, Футїяни, Шуматани, та Мидраітяни. Від цїх повстали Зоряни та Ештаоляни.

Сини в Салми: Бетлеємляни та Нетофатяни, вінець Йоабового дому, та половина Менухотян - Зоряни,

Та поколїння Соферійцїв, що жили в Ябезї, Тирейцї, Шимейцї, Сухайцї: це Кинеяни, що повстали від Хамата, Бетрехавового батька.

Переклад УБТ Турконяка

Це імена синів Ізраїля: Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон,

Дан, Йосиф Веніямин, Нефталі, Ґад, Асир.

Сини Юди: Ір, Авнан, Силон, три. Народилися вони йому від дочки Саваса ханаанитянки. І був Ір, первородний Юди, поганий перед Господом, і Він його забив.

І його невістка Тамара породила йому Фареса і Зару. Всіх синів Юди - пять.

Сини Фареса: Арсон і Ємуїл.

І сини Зари: Замврі і Етан і Еман і Халхал і Дара, всіх - пять.

І сини Хармія: Ахар, який був в дорозі Ізраїлю, який непослухав на прокляття.

І сини Етана: Азарія.

І сини Есерона, які йому народилися: Ірамеїл і Рам і Халев і Арам.

І Арам породив Амінадава, і Амінадав породив Наасона володаря дому Юди,

і Наассон породив Салмона, і Салмон породив Вооза,

і Вооз породив Овида, і Овид породив Єссея,

і Єссей породив первородного свого Еліява, другий Амінадав, третий Самаа,

четвертий Натанаїл, пятий Раддей,

шостий Асом, сьомий Давид.

І їхня сестра Саруя і Авіґея. І сини Саруї: Авесса і Йоав і Асаїл, три.

І Авіґея породила Амессу. І батько Амесси Йотор Ізмаїліт.

І Халев син Есерона породив жінку Ґазуву і Єріоту. І це її сини: Йоасар і Совав і Орна

і померла Ґазува, і взяв собі Халев Ефрату, і породила йому Ора.

І Ор породив Урія, і Урій породив Веселеїла.

І після цього ввійшов Есерон до дочки Махіра батька Ґалаада, і цей взяв її, і він був шістдесять літний, і породила йому Сеґува.

І Сеґув породив Яіра. І були в нього двадцять три міста в Ґалааді.

І взяв Ґедсур і Арам села Яїра від них, Канат і села його, шістдесять міст. Всі ці сини Махіра батька Ґалаада.

І після того як помер Есерон прийшов Халев до Ефрати. І жінка Есерона Авія, і породила йому Асхода батька Текоя.

І сини Єремеїла первородного Есерона були: Раам первородний і Ваана і Аран і Асом його брат.

І в Єремеїла була інша жінка, й її імя Атара. Це матір Озома.

І сини Рама первородного Єремеїла були: Маас і Ямін і Акор.

І сини Озома були: Самей і Ядай. І сини Самея: Надав і Авісур.

І імя жінки Авісура Авіхела, І породила йому Ахавара і Моліда.

Сини Надава: Салад і Аффем. І Салад помер не маючи дітей.

І сини Аффема: Ісеміїл. І сини Ісеміїла: Сосан. І сини Сосана: Ахлей.

І сини Ядая: Ахісамей, Єтер, Йонатан. І Єтер помер не маючи дітей.

І сини Йонатана: Фалет і Озаза. Ці були сини Єремеїла.

І в Сосана не було синів, але лиш дочки. І в Сосана слуга єгиптянин і його імя Йохил,

і дав Сосан свою дочку за жінку Йохилові свому слузі, і породила йому Єттія.

І Еттій породив Натана, і Натан породив Заведа,

І Завед породив Афалила, і Афалил породив Овида,

і Овид породив Іуя, і Іуй породив Азарію,

і Азарія породив Хеллиса, і Хеллис породив Елеаса,

і Елеас породив Сосомея, і Сосомей породив Салума,

і Салум породив Єхемія, і Єхемія продив Елісама.

І сини Халева брата Єремеїла: Маріса його первородний, це батько Зіфа. І сини Маріси батько Хеврона.

І сини Хеврона: Корей і Тапус і Реком і Семаа.

І Семаа породив Раема батька Єркаана, і Єркаан породив Самея.

І син його Маон, і Маон батько Ветсура.

І Ґефа наложниця Халева породила Аррана і Моса і Ґезуе. І Арран породив Ґезуя.

І сини Ядея: Раґем і Йоатам і Ґесром і Фалет і Ґефа і Саґаф.

І наложниця Халева Моха породила Савера і Тархну.

І породив Сафаґа батька Мармини і Сауа батька Махавина і батька Ґеваї. І дочка Халева Асхи.

Це були сини Халева. Сини Ора первородного Ефрати: Совал батько Каріятіаріма,

Саломон батько Вефлеєма, Арім батько Ветґедора.

І сини Совала батька Каріятіаріма були: Араа, Есій, Амманіт,

Емосфей, місто Яір, Еталім і Міфітім і Ісаматім і Імасараїм. З цих вийшли Саратеї і Естаолеї.

Сини Саломона: Вифлаєм, Нетофатій, Атарот дому Йоава і половина Манатія, Ісарей,

батьківщини писарів, що мешкають в Явесі, Тарґатіїм, Саматіїм, Сокатіїм. Це Кінеї, що прийшли з Месими батька дому Рихава.

Російський синодальний переклад

Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,

Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир.

Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, - трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его.

И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро.

Сыновья Фареса: Есром и Хамул.

Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; всех их пятеро.

Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие.

Сын Ефана: Азария.

Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.

Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных;

Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;

Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;

Иессей родил первенца своего Елиава, второго - Аминадава, третьего - Самму,

четвертого - Нафанаила, пятого - Раддая,

шестого - Оцема, седьмого - Давида.

Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.

Авигея родила Амессу; отец же Амессы - Иефер, Измаильтянин.

Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон.

И умерла Азува; и взял себе Халев Ефрафу, и она родила ему Хура.

Хур родил Урия, Урий родил Веселиила.

После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему Сегува.

Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской.

Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, Кенаф и зависящие от него города, - шестьдесят городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова.

По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои.

Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия.

Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она мать Онама.

Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, Иамин и Екер.

Сыновья Онама были: Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур.

Имя жене Авишуровой Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида.

Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед бездетным.

Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ахлай.

Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным.

Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Иерахмеила.

У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, Египтянин, имя его Иарха;

Шешан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену: и она родила ему Аттая.

Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада;

Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида;

Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию;

Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу;

Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума;

Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму.

Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, - он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца Хеврона.

Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема.

Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил Шаммая.

Сын Шаммая Маон, а Маон - отец Беф-Цура.

И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза.

Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.

Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану;

она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева - Ахса.

Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шовал, отец Кириаф-Иарима;

Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.

У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Гарое, Хаци, Галменюхот.

Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне.

Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотян - Цоряне,

и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.