1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Адам, Сет, Енос,

Кинан, Магалалієл, Яред,

Енох, Матусаїл, Ламех,

Ной, Сим, Хам та Яфет.

Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас.

Сини Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма.

Сини Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім.

Сини Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан.

Сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини Раеми: Шева та Дадан.

Куш породив ще й Німрода; він був перший могутнім на землі.

Міцраїм породив лудіїв, анаміїв, легевіїв, нафтухіїв,

патрусіїв, каслухіїв і кафтеріїв, від яких постали філістії (філістимляни).

Ханаан породив Сидона, свого первенця, і Хета,

і євусіїв, аморіїв, гіргашіїв,

хіввіїв, аркіїв, сініїв,

арвадіїв, цемаріїв і хаматіїв.

Сини Сима: Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд та Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер та Маш.

Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера.

У Евера народились двоє синів: один на ім'я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан.

Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Ераха,

Гадорама, Узала, Діклу,

Овала, Авімаела, Шеву,

Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці - сини Йоктана.

Сим, Арпахшад, Шелах,

Евер, Пелег, Реу,

Серуг, Нахор, Терах,

Аврам, він же й Авраам.

Сини Авраама: Ісаак та Ізмаїл.

. Ось їхні потомки: Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Адбеел, Мівсам,

Мішма, Дума, Масса, Хадад, Тема,

Єтур, Нафіш і Кедма. Це сини Ізмаїла.

Сини Кетури, наложниці Авраама: вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Сини Йокшана: Шева і Дедан.

Сини Мідіяна: Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці - сини Кетури.

Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль.

Сини Ісава: Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах.

Сини Еліфаза: Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалек.

Сини Реуела: Нахат, Зерах, Шамма та Мізза.

Сини Сеїра: Лотан, Шовал, Цівон, Ана, Дішон, Ецер та Дішан.

Сини Лотана: Хорі, Геман; а сестра в Лотана: Тімна.

Сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона: Айя та Ана.

Сини Ани: Дішон. Сини Дішона: Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан.

Сини Ецера: Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана: Уц та Аран.

Ось царі, що царювали в краю Едом, ще перед тим, як царював якийнебудь цар над синами Ізраїля: Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава.

А як помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з Боцри.

І помер Йовав, і замість нього став царем Хушам із Теман-краю.

Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив мідіян на Моав-рівнині; назва його міста була Авіт.

Помер Гадад, на місце його став царем Самла з Масреки.

Помер Самла, і замість нього став царем Саул із Реховоту, що над Рікою.

Помер Саул, а замість нього став царем Ваал-Ханан, син Ахбора.

Помер Ваал-Ханан, і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, а жінка його була на ім'я Мегедавель, дочка Матреда, дочка Мезагава.

Як же Гадад помер, то в Едомі постали родоначальники: родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет,

родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон,

родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар,

родоначальник Магдієл, родоначальник Ірам. Такі були родоначальники едомські.

Переклад Огієнка

Адам, Сиф, Енош,

Кенан, Магалел'їл, Яред,

Енох, Метушелах, Ламех,

Ной, Сим, Хам та Яфет.

Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас.

А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма.

А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни.

Сини Хамові: Куш і Міцраїм, Пут і Ханаан.

А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан.

А Куш породив Німрода, він зачав бути велетом на землі.

А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян,

і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филистимляни, і кафторян.

А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,

і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,

і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,

і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.

Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.

А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.

А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан.

А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,

і Гадорама, і Узала, і Діклу,

і Евала, і Авімаїла, і Шеву,

і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові.

Сим, Арпахшад, Шелах,

Пелеґ, Реу,

Серуґ, Нахор, Терах,

Аврам, він же Авраам.

Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл.

Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,

Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,

Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові.

А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і °шбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.

А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури.

А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль.

Ісавові сини: Еліфаз,Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.

Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.

Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.

А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.

А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.

Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.

А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і °тран, і Керан.

Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.

А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава.

І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.

І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина.

І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт.

І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.

І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.

І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.

І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової.

І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,

провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,

провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,

провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.

Переклад Куліша

Адам, Сет, Енос,

Кенан, Магалалель, Яред,

Генох, Метусала, Ламех,

Ной (Нояг), Сем, Хам та Яфет.

Сини Яфетові: Гомер, Магог, Мадай, Яван (Елися), Тувал, Месех та Тирас.

Сини Гомерові: Аскеназ, Рифат, і Тогарма.

Сини Яванові: Елиса, Тарсис, Киттим і Доданим.

Сини Хамові: Куш, Мизраїм, Фут і Канаан.

Сини Кушові: Себа, Гавила, Сабта, Раама та Сабтеха. Сини Раамові: Шева й Дедан.

Від Куша народився ще й Нимрод; цей почав бути велетнем на землї.

Від Мизраїма народились: Лудима (Лудій), Анамій, Легавій, Нафтухим,

Патрусїй, Каслугій, од которого настали Филистимцї, та Кафторій.

Від Канаана народився Сидон, найстарший в його, Хет,

Евузій, Аморій, Гергазій,

Гевій, Аркей, Синей,

Арвадїй, Земарій та Гаматїй.

Сини Семові: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд та Арам. (Сини Арамові): Уз, Хул, Гетер та Мешех (Маса).

Від Арфаксада (народився Каїнан, а від Каїнана) народився Села, а від Сели народився Ебер.

Від Ебера народились два сини: один на імення Фалек, через те, що за його часів була роздїлена земля, його брат на імення Йокман.

Від Йокмана народились Алмодад, Шалеф, Газармавет, Ерах,

Гадорам, Узал, Дикла,

Обаль, Абимавель, Шева,

Офир, Гавил та Йовав. Усї цї сини Йокманові.

(А сини Семові): Арфаксад, Каїнан, Села,

Ебер, Пелег, Регов,

Серуг, Нахор, Тара,

Аврам, се Авраам.

Сини Авраамові: Ізаак та Ізмаїл.

Оце й їх родовід: Найстарший син Ізмаїлів Набайот, по йому Кедар, Адбеєль, Мивсам,

Мисма, Дума, Масса, Хадад, Тема,

Етур, Нафис, і Кедма. Це сини Ізмаїлові.

Сини Хеттури, Авраамової наліжницї: вона породила Зимрана, Йоксана, Медана, Мадіяна, Ишбака та Шуаха. Сини Йоксанові: Себа та Дедан. (Сини Деданові: Рагуїл, Навдеїл, Ассурим, Летусим, Леюмим (Астусіїм, Асомин).

Сини Мадіянові: Ефа, Ефер, Ганох, Абида та Ельдага. Усе це сини Хеттурині.

А від Авраама народився Ізаак. Сини Ізаакові: Езав та Ізраїль.

Сини Езавові: Елифас, Регуїл, Егус, Еглом та Кораг.

Сини Елифасові: Теман, Омар, Зефо, Гаєтам, Канас; (Тимна ж Елифасова наложниця, породила йому) Амалеха.

Сини Рагуїлові: Нахат, Зерах, Шамма та Миза.

Сини Сеїрові: Лотан, Собаль, Зибеон, Ана, Дисон, Езер та Дисан.

Сини Лотанові: Горій та Гемам; а сестра в Лотана: Тимна.

Сини Собамові: Алван, Манагат, Ебаль, Сефо та Онам. Сини Зибеонові: Ая та Ана.

Дїти Анині: Дисон та (Оголибама, Анина дочка). Сини Дисонові: Гемдан, Ешдан, Ітран та Керан.

Сини Езерові: Белган, Саван та Акан. Сини Дисанові: Уз та Аран.

Оце царі, що царювали в краю Едомі, ще переднїйше нїж зацарював царь над синами Ізраїля: Бела, Бейорів син, а назвище його міста-Динхаба;

І помер Бела, і зацарював по йому Йобаб, син Серахів із Бозри.

І помер Йобаб, і зацарював по йому Гусам, з краю Теман.

І помер Гусам, і став по йому царем Гадад, син Бедадів, котрий розбив Мадіянїїв на полі Моаб; назва міста його: Авит.

І помер Гадад, і зацарював по йому Самла з Масреки.

І помер Самла, і зацарював по йому Саул з Рехобота, що над річкою.

І помер Саул, і став царем по йому Бааль-Ганан, син Ахборів.

І помер Бааль-Ганан, і зацарював по йому Гадар; назвище його міста Пау; жінка ж його на ймя Мегетабееля, дочка Матредова, дочка Мезагабова.

І помер Гадар. І були старшини в Едома: старшина Тимна, старшина Алва, старшина Етет.

Старшина Оголибама: старшина Ела, старшина Пинон,

Старшина Кенас, старшина Темон, старшина Мебзар,

Старшина Магдієль, старшина Ірам; оце старшини Ідумейські.

Переклад УБТ Турконяка

Адам, Сит, Енос,

Каїнан, Малелеїл, Яред,

Енох, Матусала, Ламех,

Ное. Сини Ноя: Сим, Хам, Яфет.

Сини Яфета: Ґамер, Маґоґ, Мадай, Йован, Еліса, Товел, Мосох і Тірас.

І сини Ґамера: Асханаз і Ріфат і Торґама.

І сини Йована: Еліса і Тарсіс, Кітійці і Родійці.

І сини Хама: Хус і Месраїм, Фуд і Ханаан.

І сини Хуса: Сава і Евілат і Савата і Реґма і Севеката. І сини Реґми: Сава і Удадан.

І Хус породив Неврода. Цей почав бути велетнем мисливцем на землі.

Сини Сима: Елам і Ассур і Арфаксад,

Сала,

Евер, Фалек, Раґав,

Сирух, Нахор, Тара,

Авраам.

Сини ж Авраама: Ісаак й Ізмаїл.

Це ж роди первородного Ізмаїла: Навеот і Кидар, Навдеїл, Мавсан,

Масма, Ідума, Масси, Ходдад, Теман,

Єттур, Нафес і Кедма. Це сини Ізмаїла.

І сини Хеттури, наложниці Авраама: І породила йому Земврана, Єксана, Мадана, Мадіяма, Совака, Соя. І сини Єксана: Сава і Дедан.

І сини Мадіяма: Ґефа і Офер і Енох і Авіда і Елдаа. Всі ці - сини Хеттури.

І Авраам породив Ісаака. І сини Ісаака: Ісав і Яків.

Сини Ісава: Еліфас і Раґуїл і Єул і Єґлом і Коре.

Сини Еліфаса: Теман і Омар, Софар і Ґоотам і Кенез і від Тамни - Амалик.

І сини Раґуїла: Нахет, Заре, Соме і Мозе.

Сини Сиїра: Лотан, Совал, Севеґон, Ана, Дисон, Осар, Десон.

І сини Лотана: Хоррі і Еман і Елат і Намна.

Сини Совала: Ґолам, Манахат, Ґевил, Сов і Онам. Сини ж Севегона: Ая і Ана.

Сини Ани: Десон. Сини ж Дисона: Емерон і Есеван і Єтран і Харран.

І сини Осара: Валаан і Зукан і Йокан. Сини Десона: Ос і Арран.

І це їхні царі: Валак син Веора, й імя його міста Деннава.

І помер Валак, і зацарював замість нього Йовав, син Зари з Восорри.

І помер Йовав, і зацарював замість нього Асом з землі Теманів.

І помер Асом, і зацарював замість нього Адад син Варада, що побив Мадіяма на рівнині Моава, й імя його міста Ґеттем.

І помер Адад, і зацарював замість нього Самаа з Масекки.

І помер Самаа, і зацарював замість нього Саул з Роовота, що при ріці.

І помер Саул, і зацарював замість нього Валаеннон син Аховора.

І помер Валаеннон син Аховора, і зацарював замість нього Адад син Варада, й імя його міста Фоґор.

І помер Адад. І володарі Едома були: Володар Тамна, володар Ґола, володар Єтет,

володар Елівамас, володар Ілас, володар Фінон,

володар Кезез, володар Теман, володар Мавсар,

володар Меґедіїл, володар Ірам. Це володарі Едома.

Російський синодальний переклад

Адам, Сиф, Енос,

Каинан, Малелеил, Иаред,

Енох, Мафусал, Ламех,

Ной, Сим, Хам и Иафет.

Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.

Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.

Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.

Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.

Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.

Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,

Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.

Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,

Иевусея, Аморрея, Гергесея,

Евея, Аркея, Синея,

Арвадея, Цемарея и Хамафея.

Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех.

Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера.

У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.

Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,

Гадорама, Узала, Диклу,

Евала, Авимаила, Шеву,

Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.

Сим, Арфаксад, Сала,

Евер, Фалек, Рагав,

Серух, Нахор, Фарра,

Аврам, он же Авраам.

Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.

Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам,

Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,

Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.

Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан.

Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.

И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.

Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.

Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Тимна, Амалика.

Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.

Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.

Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.

Дети Аны: Дишон. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.

Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.

Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его - Дингава;

и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.

И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.

И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.

И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.

И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.

И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.

И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.

И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,

старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,

старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,

старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.