24

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

За його часів Навуходоносор, вавилонський цар, двигнувся проти нього, і Йоаким служив йому 3 роки, та потім знову збунтувався проти нього.

Тоді Господь наслав на нього ватаги халдеїв, араміїв, моавитян і аммоніїв; наслав їх на Юду щоб знищити його, за словом, що Господь сказав був через слуг своїх пророків.

Це сталось над Юдою за Господнім велінням, щоб відкинути його від свого обличчя за гріхи Манассії та за все, що він коїв,

а й за невинну кров, що він пролив, сповнивши Єрусалим безвинною кров'ю. Господь не хотів простити.

Решта дій Йоакима й все, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів.

І спочив Йоаким із своїми батьками. Замість нього став царем його син Йоахин.

Єгипетський цар не виходив більш із свого краю, бо вавилонський цар забрав усе, що належало єгипетському цареві, від Єгипетського потоку до Ефрат-ріки.

Було Йоахинові 18 років, як став царем, і царював він 3 місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Елнатана, з Єрусалиму, звалась Нехушта.

Він чинив те, що Господеві було не довподоби, цілком, як чинив його батько.

Того часу слуги Навуходоносора, вавилонського царя, двигнулися на Єрусалим, і місто опинилось в облозі.

Навуходоносор, вавилонський цар, теж рушив проти міста, тим часом, як слуги його облягали.

Тоді Йоахин, юдейський цар, вийшов до вавилонського царя, сам він і мати його, і слуги його, і князі його, і скопці його, і вавилонський цар узяв їх, на восьмому році свого царювання.

Забрав він усі скарби Господнього храму, і скарби царського палацу, розбив увесь золотий посуд, що зробив був Соломон, ізраїльський цар, для Господньої святині, - як прорік був Господь.

Він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх заможних - 10 000, усіх майстрів і слюсарів. Зостались лише прості, вбогі селяни.

Він відвів Йоахина в Вавилон, цареву матір та царевих жінок і його скопців і значних землі також забрав з Єрусалиму в Вавилон у полон.

Забрав також вавилонський цар усіх видатних - 7000, майстрів і слюсарів - 1000, усіх здатних до війни, і відвів їх у Вавилон у неволю

Замість Йоахина вавилонський цар зробив царем Маттанію, його дядька, і перемінив його ім'я на Седекію.

Було Седекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії, з Лівни, звалась Хамутала.

Він чинив те, що Господеві було не довподоби, цілком, як чинив Йоаким.

А сталося це через гнів Господній проти Єрусалиму та Юди, так що Господь відкинув їх від свого обличчя. І Седекія збунтувався проти вавилонського царя.

Переклад Огієнка

За його днів прийшов Навуходоносор, цар вавилонський, а Єгояким був йому три роки невільником, та потому збунтувався на нього.

А Господь послав на нього орди халдеїв, і орди сирійські, і орди моавські, та орди синів Аммона. І він послав їх на Юду, щоб вигубити їх за словом Господа, що Він говорив через рабів Своїх пророків.

Тільки на наказ Господа сталося це на Юду, щоб відкинути його від лиця Його за гріхи Манасії, за все, що він робив,

а також за неповинну кров, яку він пролив, і наповнив Єрусалим неповинною кров'ю; і не хотів Господь простити.

А решта Єгоякимових діл, та все, що він робив, ото вони описані в Книзі Хроніки Юдиних царів.

І спочив Єгояким зо своїми батьками, а замість нього зацарював син його Єгояхін.

І більше вже не виходив єгипетський цар зо свого краю, бо вавилонський цар забрав усе від Єгипетського потоку аж до річки Ефрату, усе, що належало єгипетському цареві.

Єгояхін був віку вісімнадцяти літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці. А ім'я його матері Нехушта, дочка Елнатана, з Єрусалиму.

І робив він зло в Господніх очах, усе так, як робив його батько.

Того часу прийшли до Єрусалиму раби Навуходоносора, царя вавилонського, і місто попало в облогу.

І прийшов Навуходоносор, вавилонський цар, на місто, а його раби облягали його.

І вийшов Єгояхін, цар Юдин, до вавилонського царя, він та мати його, і слуги його, і князі його, і євнухи його, і вавилонський цар узяв його восьмого року свого царювання.

І позабирав він звідти всі скарби Господнього дому та скарби дому царевого, і повідрубував всі золоті речі, які поробив був Соломон, цар Ізраїлів, у Господньому храмі, як говорив Господь.

І повиводив він увесь Єрусалим, і всіх князів, і всіх лицарів військових, десять тисяч пішло до неволі, і всіх теслів та ковалів. Не позоставив нікого, окрім нужденного народу Краю...

І він вивів до Вавилону Єгояхіна та цареву матір, і царських жінок, і його євнухів, і видатних у Краї, усіх випровадив у неволю з Єрусалиму до Вавилону.

І всіх військових, сім тисяч, і теслів та ковалів тисячу, усіх лицарів, що займалися війною, вивів їх вавилонський цар у неволю до Вавилону.

А царем настановив вавилонський цар Маттанію, дядька Єгояхіна, замість нього, і перемінив ім'я його на Седекію.

Седекія був віку двадцяти й одного року, коли він зацарював, і він царював в Єрусалимі одинадцять років. А ім'я його матері Хамуталь, дочка Єремії з Лівни.

І робив він зло в Господніх очах, усе так, як робив був Єгояким.

Бо за Господній гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, і Він відкинув їх від Свого лиця. І Седекія збунтувався проти вавилонського царя.

Переклад Куліша

За його часу напав Навуходонозор, царь Вавилонський, й Йоаким був його підневоленим три годи, та потім відпав од нього.

І насилав Господь на нього ватаги Халдеїв і ватаги Сирийцїв, і орди Моабіїв та орди Аммонїїв, - напускав їх на Юду, щоб витратити його, по слову Господньому, що виповідав через слуги свої пророки.

По приказу Господньому склалось воно над Юдою, щоб відкинути його од лиця свого задля гріхів Манассіїних, за все, що він коїв;

Та за кров безвинних, що проливав, так що сповнив Ерусалим безвинною кровю, - сього не схотїв Господь простити.

Инше про Йоакима й про все, що він чинив, прописане в лїтописї царів Юдиних.

І спочив Йоаким із батьками своїми, а його син Ехонїя став царем намість його.

Царь же Египецький не рушав більш із землї своєї, бо царь Вавилонський забрав усе від Египецького потока та й до Евфрат-ріки, що було царя Египецького.

Вісїмнайцять год віку було Ехонїї, як він настав царем, а три місяцї царював він у Ерусалимі. Матїр його звали Нехушта Елиатанівна, з Ерусалиму.

І чинив він таке, що Господеві не до вподоби, притьма як чинив отець його.

Того часу підступили слуги Навуходонозорові, царя Вавилонського, під Ерусалим, і город опинився в облязї.

І прийшов Навуходонозор, царь Вавилонський, під город, як слуги його облягали його.

І вийшов Ехонїя, царь Юдейський, до царя Вавилонського, він і мати його й слуги його, князї його й скопцї його, - й узяв його царь Вавилонський, на восьмому роцї свого царювання;

І повивозив усї скарби з храму Господнього й скарби з царської палати; та й порозбивав увесь посуд золотий, що поробив Соломон, царь Ізраїлський, у храму Господньому, по слову Господньому;

І вивів увесь Ерусалим у полон, усїх князїв, і все хоробре військо - десять тисяч, до того всї теслї й слюсарі: нїкого не зосталось опріч убогих людей землї.

І одвів він Ехонїю в Вавилон, і матїр цареву й жінок царевих і скопцїв його, й знатнїх землї позаймав у полонь з Ерусалиму в Вавилон.

До того й усїх спосібних до зброї сїм тисяч, і ремісників тисячу, - всїх мужів сильних і хоробрих позаймав царь Вавилонський в неволю у Вавилон.

І зробив царь Вавилонський дядька його Матанїю намість його царем, та й перемінив імя його на Седекію.

Двайцять і один рік віку було Седекії, як зроблено його царем, а одинайцять год царював він у Ерусалимі. Матїр його звалась Хамуталь Ереміївна, з Либни.

І чинив він неправедність в очах Господнїх, притьмя як чинив Йоаким.

Гнїв Господень був над Ерусалимом та над Юдою такий, що він відкинув їх від обличчя свого. І одпав Седекія од царя Вавилонського.

Переклад УБТ Турконяка

В його днях прийшов Навуходоносор, вавилонський цар, і Йоаким був його підданим три роки. І відвернувся і відступив від нього.

І він післав йому легко озброєних Халдеїв і легко озброєних Сирійців і легко озброєних з Моава і легко озброєних синів Аммона і післав їх до землі Юди, щоб перемогти за словом Господа, яке сказав рукою своїх рабів пророків.

Лише на дусі Господа було проти Юди, щоб його відкинути від свого лиця через гріхи Манассії, за все, що він зробив.

І пролив невину кров і наповнив Єрусалим невинною кровю. І Господь не забажав змилосердитись.

І інші слова Йоакима і все, що він зробив, чи ось це не записане в книзі літопису царів Юди?

І заснув Йоаким з своїми батьками, і замість нього зацарював його син Йоаким.

І цар Єгипту не додав більше вийти з своєї землі, бо цар Вавилону забрав все, що було царя Єгипту, від потока Єгипту аж до ріки Евфрату.

Йоаким (був) вісімнадцять літним сином коли він зацарював, і три місяці царював в Єрусалимі, й імя його матері Неста дочка Елланатана з Єрусалиму.

І він зробив погане в очах Господа за всім, що зробив його батько.

В тому часі прийшов Навуходоносор цар Вавилону до Єрусалиму, і попало місто в облогу.

І ввійшов Навуходоносор цар Вавилону до міста, і його слуги облягли його.

І вийшов Йоаким цар Юди проти царя Вавилону, він і його слуги і його матір і його володарі і його евнухи, і взяв його цар Вавилону в осьмому році його царювання.

І звідти виніс всі скарби господнього дому і скарби царського дому і порізав ввесь золотий посуд, який зробив Соломон цар Ізраїля в господньому храмі, за словом Господа.

І він відселив Єрусалим і всіх володарів і сильних кріпостю, (взявши) в полон десять тисяч полонених, і кожного тесляра і художника, і не осталися хіба (одні) бідні землі.

І він відселив Йоакима до Вавилону, і матір царя, і жінок царя, і його евнухів. І відвів сильних землі, як переселенців, з Єрусалиму до Вавилону,

і всіх мужів сили - сім тисяч, і теслярів і тисячу митців, всіх сильних військових, і цар вавилонський повів їх в переселення до Вавилону.

І цар Вавилону поставив царем замість нього Маттанія його сина і надав йому імя Седекія.

Седекія (був) двадцять один літним сином коли він зацарював і одинадцять літ царював в Єрусалимі, й імя його матері Амітала, дочка Єремії.

І він зробив погане перед Господом згідно з усім, що зробив Йоаким.

Бо господний гнів був на Єрусалимі і на Юді, аж доки не відкинув їх з перед свого лиця. І Седекія відступив від царя Вавилону.

Російський синодальний переклад

Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на три года, но потом отложился от него.

И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчища Сириян, и полчища Моавитян, и полчища Аммонитян, - посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое Он изрек чрез рабов Своих пророков.

По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица Его за грехи Манассии, за все, что он сделал;

и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел простить.

Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.

И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него.

Царь Египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока Египетского до реки Евфрата, что принадлежало царю Египетскому.

Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме; имя матери его Нехушта, дочь Елнафана, из Иерусалима.

И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его.

В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде.

И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его.

И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, - и взял его царь Вавилонский в восьмой год своего царствования.

И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома; и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем;

и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, - десять тысяч было переселенных, - и всех плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа земли.

И переселил он Иехонию в Вавилон; и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон.

И все войско числом семь тысяч, и художников и строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон.

И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Седекию.

Двадцати одного года был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны.

И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким.

Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что Он отверг их от лица Своего. И отложился Седекия от царя Вавилонского.