21

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Було Манассії 20 років, як став царем, і царював він 55 років у Єрусалимі. Мати його звалась Хефціва.

Він чинив те, що Господеві було не довподоби, перейняв гидоти тих народів, що їх Господь прогнав перед синами Ізраїля.

Він відбудував знов узвишшя, що батько його Єзекія зруйнував був, поставив жертовник Ваалові, зробив Ашеру, як робив Ахав, ізраїльський цар, і поклонявся усьому військові небесному, і служив йому.

Спорудив також жертовники й у Господньому храмі, що про нього Господь сказав: “В Єрусалимі покладу моє ім'я.”

Побудував в обох дворах Господнього храму жертовники всьому війську небесному.

І провів сина свого через вогонь, і ворожив та віщував, і позаводив викликачів мертвих та знахурів; багато поганого чинив перед Господом, викликаючи його гнів.

Поставив тесаного боввана Ашери, що його зробив у храмі, що про нього говорив Господь Давидові й його синові Соломонові: “В цьому храмі й у Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки.

Я не допущу більше, щоб нога Ізраїля блукала далеко від землі, яку я дав батькам їхнім, аби тільки вони дбали, щоб чинити, як я повелів їм, за законом, що заповідав їм слуга мій Мойсей.”

Та вони не послухали; а Манассія довів їх до того, що вони чинили гірше, ніж ті народи, що Господь вигубив був перед синами Ізраїля.

Тоді Господь промовив через своїх слуг пророків:

“За те, що Манассія, юдейський цар, чинив такі гидоти, коїв понад усе те, що виробляли аморії, які були перед ним, і ввів у гріх своїми бовванами й Юду,

за те, -так говорить Господь, Бог Ізраїля, -я наведу на Єрусалим і на Юду таке лихо, що у кожного, хто про те почує, дзвенітиме в обох вухах.

Я протягну над Єрусалимом такий самий шнур, як над Самарією; таку саму вагу, як над домом Ахава. Я витру Єрусалим так, як витирають полумисок і, витерши, перевертають.

Я відкину останок мого спадкоємства й видам їх у руки їхніх ворогів; вони стануть здобиччю й лупом усіх своїх ворогів

за те, що чинили зло в моїх очах і гнівили мене, з того часу, як їхні батьки вийшли з Єгипту аж по цей день.”

Манассія пролив також дуже багато безвинної крови, так що сповнив нею Єрусалим від краю до краю, окрім тих гріхів, у які він увів Юду - чинити зло в очах Господніх.

Решта дій Манассії, усе, що він чинив, гріхи, яких він допустився, записані у літописній книзі юдейських царів.

І спочив Манассія із своїми батьками, і поховали його в саду при його палаці, в саду Уззи. Замість нього став царем його син Амон.

Було Амонові 22 роки, як став царем, і 2 роки царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Мешул-лемет, дочка Харуца, з Йотви.

Він чинив те, що Господеві було не довподоби, як чинив батько його Манассія,

і ходив в усьому дорогою, якою ходив його батько, і служив бовванам, яким служив його батько, і поклонявся їм.

Він покинув Господа, Бога своїх предків, і не ходив Господньою дорогою.

Слуги Амона змовились проти нього й убили царя в його палаці.

Люди ж повбивали усіх тих, що були змовились проти царя Амона, й на місце його настановили царем його сина Йосію.

Решта дій Амона, що він чинив, записані у літописній книзі юдейських царів.

І поховали його в його гробі, в саду Уззи. Замість нього став царем його син Йосія.

Переклад Огієнка

Манасія був віку дванадцяти літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі п'ятдесят і п'ять літ. А ім'я його матері Хевці-Ваг.

І робив він зло в Господніх очах, за гидотою тих народів, яких Господь повиганяв з-перед обличчя Ізраїлевих синів.

І він знову побудував пагірки, що їх винищив був його батько Єзекія, і понаставляв жертівників Ваалові, і зробив Астарту, як зробив був Ахав, Ізраїлів цар, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм.

І побудував він жертівники в Господньому домі, про якого сказав був Господь: В Єрусалимі покладу Я Ім'я Своє!

І побудував він жертівники для всіх небесних світил на обох подвір'ях Господнього дому.

І він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити Його.

І поставив він боввана Астарти, якого зробив, у домі, про якого Господь сказав був до Давида та до сина його Соломона: У цьому домі та в Єрусалимі, що його Я вибрав зо всіх Ізраїлевих племен, покладу Я Ім'я Своє навіки!

І більше не мандруватиме Ізраїлева нога з тієї землі, яку Я дав їхнім батькам, якщо тільки вони будуть пильнувати робити все так, як наказав Я їм, та ввесь Закон, що наказав їм Мій раб Мойсей.

Та не послухалися вони. І Манасія звів їх до того, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигубив з-перед обличчя Ізраїлевих синів.

І говорив Господь через Своїх рабів пророків, кажучи:

За те, що Манасія, цар Юдин, зробив ці гидоти, учинив гірше від усього, що робили були амореяни, що були перед ним, і ввів у гріх також Юду божками своїми,

тому так сказав Господь, Бог Ізраїлів: Ось Я наводжу таке зло на Єрусалим та на Юду, що в кожного, хто почує про це, задзвенить в обох вухах!...

І протягну Я на Єрусалим мірку Самарії, та вагу Ахавого дому, і витру Єрусалим, як витирають миску: витер і перевернув її догори дном!

І Я покину останок наділу Мого, і дам їх у руку їхнім ворогам, і вони будуть на грабіж та на здобич для всіх їхніх ворогів,

тому, що вони робили зло в Моїх очах, і все гнівили Мене від дня, коли вийшли їхні батьки з Єгипту, й аж до дня цього...

А також Манасія пролив дуже багато невинної крови, аж наповнив нею Єрусалим від входу до входу, окрім свого гріха, що ввів у гріх Юду, щоб чинити зле в Господніх очах.

А решта діл Манасії, та все, що він зробив, і гріх його, яким він грішив, ото вони написані в Книзі Хроніки Юдиних царів.

І спочив Манасія з батьками своїми, і був похований в садку свого дому, в Уззиному садку, а замість нього зацарював син його Амон.

Амон був віку двадцяти й двох років, коли він зацарював, і царював він в Єрусалимі два роки. А ім'я його матері Мешуллемет, дочка Харуца з Йотви.

І робив він зло в Господніх очах, як робив його батько Манасія.

І ходив він усією тією дорогою, якою ходив його батько, і служив тим бовванам, яким служив батько його, і вклонявся їм.

І покинув він Господа, Бога батьків своїх, і не ходив Господньою дорогою.

І вчинили змову слуги Амона на нього, і вбили царя в його домі.

Та народ Краю перебив усіх змовників на царя Амона. І народ настановив царем Краю замість нього сина його Йосію.

А решта діл Амона, усе, що робив він, ото вони написані в Книзі Хроніки Юдиних царів.

І поховали його в його гробі в Уззиному садку, а замість нього зацарював син його Йосія.

Переклад Куліша

Було Манассієві дванайцять год віку, як він став царем, а пятьдесять і пять год царював він у Ерусалимі. Матїр його звалась Хевзиба.

І чинив він неправедність в очах Господнїх і гидоти тих народів, що їх Господь попроганяв із перед синів Ізрайлевих.

І построїв знов висоти, що батько його Езекія поруйнував був, побудував жертівники Баалові, й позаводив дуброви, як робив Ахаб, царь Ізраїлський, й поклонявся усьому (зоряшньому) військові небесному, й служив йому.

Поробив також жертівники й в храму Господньому, що про його сказав Господь: В Ерусалимі положу імя моє.

І построїв в обох дворах храму Господнього жертівника всьому військові небесному.

І провів сина свого через огонь, і ворожбитував та віщував, і позаводив викликачів мертвих і знахорів; багацько чинив такого перед Господом, чим запалював гнїв його.

І поставив боввана Астарти, що його зробив, у храмі, що про його говорив Господь Давидові й синові його Соломонові: В сьому храмі, й в Ерусалимі, що його вибрав я змїж усїх поколїнь Ізрайлевих, положу я імя моє по вічні часи;

І не допущу більш нозї Ізрайлитянина рушитись із землї, що надїлив отцям їх, аби тільки вони дбали чинити, як я приказав їм, і по закону, що заповідав їм раб мій Мойсей.

Та вони не послухали; а Манассія довів їх до того, що чинили ще гірше нїж ті народи, що їх вигубив Господь зперед лиця синів Ізрайлевих.

І глаголав Господь через рабів своїх, пророків сими словами:

За те, що Манассія, царь Юдейський, чинив такі гидоти, гірші над усе, що чинили Аморії, що перш його були, й самого Юду довів до гріхів своїми ідолами,

За те - так говорить Господь, Бог Ізрайлїв - наведу я таке лихо на Ерусалим і на Юду, що в усякого, хто почує про се, дзвенїти ме в обох ушах.

Я протягну на Ерусалим міряльного шнура, як колись на Самарию, й вагу дому Ахабового, й витру Ерусалим так, як витирають полумисок, та й перевертають, обтерши;

І відкину останок наслїддя мого, й подам їх ворогам їх на поталу, й будуть вони всїм ворогам своїм лупом і здобиччю,

За те, що вони чинили неправедність в очах моїх, і гнївили мене, з того часу, як їх отцї вийшли з Египту, та й по сей день.

До того ще пролив Манассія дуже багацько безвинної крові, так що сповнив нею Ерусалим від краю до краю, опріч тієї провини, що привів Юду до гріха - чинити зло в очах Господнїх.

Проче про Манассію й про все, що він чинив, і про його гріхи, що він укоїв, се прописано в лїтописї царів Юдиних.

І опочив Манассія з батьками своїми, й поховано його при домі його в саду Уззи. А син його Аммон настав царем намість його.

Двайцять і два годи було віку Аммонові, як він став царем, а два роки царював у Ерусалимі. Матїр його звалась Мешуллемета Харузівна, з Ятби.

І чинив він неправедне в очах Господнїх, як чинив отець його Манассія,

І ходив по тій самій дорозї, по якій ходив отець його, й служив ідолам, тим, що служив отець його, й покланявся їм,

І відступив од Господа, Бога отцїв своїх, і не ходив дорогою Господньою.

І змовились слуги його проти його, та й убили царя в його палатї.

Люд же перебив усїх, що змовились були проти царя Аммона, й поставив народ сина його Йосію царем намість його.

Проче про Аммона, що він чинив, прописано в лїтописї царів Юдиних.

І поховали його в гробовищі його в саду Уззи, а син його Йосія став царем намість його.

Переклад УБТ Турконяка

Синові Манассії (було) дванадцять літ коли він зацарював і пятдесять і пять літ царював в Єрусалимі, й імя його матері Опсіва.

І він зробив погане в очах Господа за гидотами народів, яких Господь вигубив з перед лиця синів Ізраїля,

і він повернувся і відбудував високі (місця), які знищив його батько Езекія, і поставив жертівник Ваалові і зробив гай, так як зробив Ахаав цар Ізраїля, і поклонився всій небесній силі і послужив їм,

і збудував жертівник в господньому домі, де сказав: В Єрусалимі покладу моє імя,

і збудував свій жертівник для небесної сили в двох дворах господнього дому

і провів своїх синів через огонь, і ворожив, і чарував, і робив ворожби і чари. Він помножив чинити те, що погане в очах Господа, щоб його розгнівити.

І поклав божків гаїв в домі, про який Господь сказав до Давида і до Соломона його сина: В цьому домі і в Єрусалимі, який Я вибрав з усіх племен Ізраїля, і покладу там моє імя на віки,

і не додам, щоб спотикнулася нога Ізраїля з землі, яку Я дав їхнім батькам, які збережуть все, що Я заповів, згідно з всякою заповіддю, яку їм заповів мій раб Мойсей.

І не послухались, і Манассія звів їх з дороги, щоб чинили погане в господних очах понад народів, які Господь усунув з перед лиця синів Ізраїля.

І сказав Господь рукою своїх рабів пророків, кажучи:

Через те, що вчинив Манассія цар Юди, ці погані гидоти з усіх, які вчинив Аморрей, що (був) раніше, і привів їхніми ідолами до гріха і Юду.

Не так! Так говорить Господь Бог Ізраїля: Ось я наношу зло на Єрусалим і на Юду, так що в кожного, що почує, зашумить в обох його ухах,

і простягну над Єрусалимом міру Самарії і важки дому Ахаава і очищу Єрусалим, так як очищається посуд, що чиститься, і обертається на своє лице,

і віднесу останок мого насліддя і дам їх в руки їхніх ворогів, і будуть на розграблення і на полон всім їхнім,

через те зло, що вчинили, в моїх очах і гнівили мене від дня, в якому Я вивів їхніх батьків з Єгипту, і аж до цього дня.

І Манассія пролив дуже багато крови невинних, аж доки не наповнив Єрусалим від краю до краю, лише своїми гріхами, якими привів Юду до гріха, щоб вчинити погане в очах Господа.

І інші слова Манассії і все, що він вчинив, і його гріх, яким згрішив, чи це не записане в книзі літопису царів Юди?

І заснув Манассія з його батьками і похований був в городі свого дому, в городі Озії, і замість нього зацарював його син Амон.

Амон (був) сином двадцяти двох літ коли він зацарював і два роки царював в Єрусалимі, й імя його матері Месоллам дочка Аруса з Єтеви.

І він зробив погане в господних очах, так як зробив його батько Манассія,

і пішов по кожній дорозі, якою ходив його батько, і послужив ідолам, яким послужив його батько, і поклонився їм

і оставив Господа Бога своїх батьків і не пішов по господній дорозі.

І повернулися проти нього слуги Амона і убили царя в його домі.

І ввесь нарід землі побив тих всіх, що повернулися проти царя Амона, і нарід поставив царем землі замість нього його сина Йосію.

І інші слова Амона, що він вчинив, чи ось це не записане в книзі літопису царів Юди?

І поховали його в його гробі в городі Ози, і замість нього зацарював його син Йосія.

Російський синодальний переклад

Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба.

И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых.

И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему.

И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: "в Иерусалиме положу имя Мое".

И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня,

и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его.

И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: "в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на век;

и не дам впредь выступить ноге Израильтянина из земли, которую Я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что Я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб Мой Моисей ".

Но они не послушались; и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.

И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал:

за то, что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими,

за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того;

и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, - вытрут и опрокинут ее;

и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим,

за то, что они делали неугодное в очах Моих и прогневляли Меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня.

Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех - делать неугодное в очах Господних.

Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей Иудейских.

И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его, вместо него.

Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца, из Ятбы.

И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его;

и ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им,

и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним.

И составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его.

Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Аммона; и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.

Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.

И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него.