15

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

На вісімнадцятім році царювання Єровоама, сина Навата, почав царювати над юдеями Авія.

Він царював 3 роки в Єрусалимі. Матір його звалась Мааха, дочка Авесалома.

Він ходив у всіх гріхах батька свого, які той чинив перед ним, і серце його не було віддане Господеві, Богові його, як серце предка його Давида.

Та тільки заради Давида, Господь, Бог його, дав йому світич в Єрусалимі, зберігши його синів після нього й пощадивши Єрусалим;

Давид бо чинив правду в очах Господніх і, поки віку його, не відступав ні від чого, що велів йому Господь, (окрім поступку з хеттитом Урією).

(Поки віку його була війна між Ровоамом і Єровоамом).

Решта ж дій Авії та все, що він чинив, записано у літописній книзі царів юдейських. Була ж війна між Авією та Єровоамом.

І спочив Авія зо своїми батьками й поховано його у Давидгороді. Замість нього царював син його Аса.

На двадцятім році царювання Єровоама почав царювати Аса, цар юдейський.

Він царював 41 рік у Єрусалимі. Бабуня його звалась Мааха, дочка Авесалома.

Аса чинив те, що Господеві було довподоби, як предок його Давид.

Він вигнав розпусників з краю і викинув усіх бовванів, що поробили його предки.

Навіть бабуню свою Мааху позбавив достоїнства Великої Пані за те, що вона зробила подобу Ашери. Аса порубав її подобу і спалив у Кедрон-долині.

Але узвишшя не було знесено, хоч серце Аси й було віддане Господеві, поки віку його.

Він вніс у Господній храм присвяти свого батька і свої власні: срібло, золото й посуд.

Була ж війна між Асою і Ваасою, царем ізраїльським, поки віку їхнього.

Вааса, цар ізраїльський, двигнувся проти Юдеї й укріпив Раму, щоб ніхто не виходив і не входив до Аси, царя юдейського.

Взяв Аса все срібло й золото, що ще було зосталось у скарбниці Господнього храму та й скарбниці царського палацу, та й віддав його в руки своїм слугам, і послав їх цар Аса до Бен-Гадада, сина Тавріммона, сина Хезіона, царя арамійського, що жив у Дамаску, і повелів йому сказати:

«Нехай буде союз між мною і тобою, як між моїм батьком та твоїм батьком! Ось я посилаю тобі гостинця сріблом і золотом. Зламай союз, що у тебе з Ваасою, царем ізраїльським, щоб він відступив від мене.»

Послухався Бен-Гадад царя Аси і послав своїх військових отаманів проти ізраїльських міст, і завоював Ійон, Дан, Авел-Бет-Мааху, увесь Кінерот, усю Нафталі-землю.

Якже почув про це Вааса, перестав укріпляти Раму й повернувся у Тірцу.

Тоді цар Аса скликав усіх юдеїв, не виключаючи нікого, і ті забрали з Рами каміння й дерево, що Вааса вживав для будови. Ними цар Аса укріпив Геву, що у Веніямині, й Міцпу.

Вся решта дій Аси, всі його подвиги та все, що він вчинив, і міста, що збудував, записані в літописній книзі царів юдейських. На старість він хворував на ноги.

І спочив Аса зо своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його предка. Замість нього царював його син Йосафат.

Надав, син Єровоама, став царем над Ізраїлем на другому році царювання Аси, царя юдейського, і царював 2 роки над Ізраїлем.

Він чинив таке, що Господеві не довподоби, і ходив дорогою батька свого і в його гріхах, якими той увів у гріх Ізраїля.

Та Вааса, син Ахії, з дому Іссахара, вчинив проти нього змову і вбив його у Гіббетоні, філістимлянському місті, коли Надав і весь Ізраїль облягали Гіббетон.

Вааса вбив його на третій рік царювання Аси, царя юдейського, і став царем на його місці.

Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єровоама, не зоставив ні душі з роду Єровоама, до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію з Шіло,

за гріхи, яких Єровоам допустився й якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення, до якого довів Господа, Бога Ізраїля.

Решта дій Надава і все, що чинив, записане у літописній книзі царів ізраїльських.

Була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським, поки віку їхнього.

На третьому році Аси, царя юдейського, став Вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем, у Тірці, і царював 24 роки.

Він чинив таке, що Господеві не довподоби, і ходив дорогою Єровоама і в його гріхах, якими той ввів у гріх Ізраїля.

Переклад Огієнка

А вісімнадцятого року царя Єровоама, Неватового сина, над Юдою зацарював Авійям.

Три роки царював він в Єрусалимі. А ім'я його матері Мааха, Авесаломова дочка.

І він ходив в усіх гріхах свого батька, які той робив перед ним, і серце його не було все з Господом, Богом своїм, як серце його батька Давида.

Бо Господь, Бог його, ради Давида дав йому світильника в Єрусалимі, щоб поставити сина його по ньому та укріпити Єрусалим.

Бо Давид робив добре в Господніх очах, і не відступав від усього що Він наказав був йому, по всі дні життя свого, окрім справи хіттянина Урії.

А війна між Рехав'амом та між Єровоамом точилася по всі дні життя його.

А решта Авійямових діл та все, що він зробив, ось вони написані в Книзі Хроніки Юдиних царів. І війна точилася між Авійямом та між Єровоамом.

І спочив Авійям зо своїми батьками, і поховали його в Давидовому Місті, а замість нього зацарював син його Аса.

А року двадцятого Єровоама, Ізраїлевого царя, зацарював Аса, цар Юдин.

І він царював в Єрусалимі сорок і один рік. А ім'я його матері Мааха, Авесаломова дочка.

І робив Аса добре в Господніх очах, як батько його Давид.

І вигнав він блудодіїв із краю, і повикидав усіх божків, яких поробили були їхні батьки.

І навіть матір свою Мааху, і її він позбавив права бути царицею, бо вона зробила була ідола для Астарти. І Аса порубав ідола її, та й спалив у долині Кедрон.

А пагірки не минулися; тільки Асине серце було все з Господом по всі його дні.

І вніс він до Господнього дому присвячені речі свого батька та присвячені речі свої, срібло, і золото, і посуд.

А війна точилася між Асою та між Башою по всі їхні дні.

І пішов Баша, цар Ізраїлів, на Юду, і будував Раму, щоб не дати нікому від Аси, царя Юдиного, виходити та входити.

І взяв Аса все срібло та золото, позостале в скарбницях храму Господнього та дому царевого, та й дав його до руки своїх слуг. І послав їх цар Аса до Бен-Гадада, сина Тавримонна, сина Хезйонового, сирійського царя, що сидів у Дамаску, говорячи:

Є умова між мною та між тобою, між батьком моїм та між батьком твоїм. Ось послав я тобі дара, срібла та золота, іди, зламай умову свою з Башею, царем Ізраїлевим, і нехай він відійде від мене.

І послухався Бен-Гаддад царя Аси, і послав провідників свойого війська на Ізраїлеві міста, та й побив Іййона, і Дана, і Авела, Бат-Мааху, і всього Кінерота та всю землю Нефталимову.

І сталося, як Баша це почув, то перестав будувати Раму, й осівся в Тірці.

А цар Аса закликав до послуху всього Юду, нікого не виключаючи, і вони повиносили каміння Рами та її дерево, що з них будував був Баша. І цар Аса збудував з того Веніяминову Ґеву.

А решта діл Аси та вся лицарськість його, і все, що він зробив був, і міста, які побудував, ось вони написані в Книзі Хроніки Юдиних царів; тільки на час старости своєї він заслаб був на свої ноги.

І спочив Аса з батьками своїми, і був похований з батьками своїми в Місті Давида, свого батька. А замість нього зацарював його син Йосафат.

А над Ізраїлем зацарював Надав, Єровоамів син, у другому році Аси, царя Юдиного, та й царював над Ізраїлем два роки.

І робив він зле в Господніх очах , і ходив дорогою батька свого та в гріху його, що вводив теж у гріх Ізраїля.

І змовився на нього Баша, син Ахійї, з Іссахарового дому, та й побив його Баша в Ґіббетоні филистимському. А Надав та ввесь Ізраїль облягали Ґіббетон.

І вбив його Баша в третьому році Аси, царя Юдиного, та й зацарював замість нього.

І сталося, як зацарював він, то побив увесь Єровоамів дім, не позоставив Єровоамові жодної душі, аж поки не вигубив його, за словом Господа, що говорив через Свого раба шілонянина Ахійю,

за гріх Єровоама, що грішив сам і що вводив у гріх Ізраїля, через свій гнів, яким гнівив Господа, Бога Ізраїлевого.

А решта діл Надава та все, що він був зробив, ось вони написані в Книзі Хроніки Ізраїлевих царів.

А війна точилася між Асою та між Башею, Ізраїлевим царем, по всі дні їх.

Третього року Аси, царя Юдиного, зацарював Баша, син Ахійїн, над усім Ізраїлем у Тірці, на двадцять і чотири роки.

І робив він зло в Господніх очах, і ходив дорогою Єровоама та в гріху його, що вводив у гріх Ізраїля.

Переклад Куліша

У вісїмнайцятому роцї царювання Еробоамового Набатенкового почав царювати над Юдеями Абія.

А царював він у Ерусалимі три годи; матїр же його звалась Мааха Абессаломівна.

Він ходив у всїх гріхах батька свого, які той витворяв перед ним, і серце його не було віддане Господеві, Богові його, як серце предка його, Давидове.

Та тільки задля Давида й зробив його Господь, Бог його, сьвіточем у Ерусалимі, поставивши по йому сина його та утвердивши Ерусалим;

Давид бо чинив те, що було Господеві до вподоби, й нїчого не занедбовував, що він заповідав йому, поки й віку його, опріч поступку з Гетїєм Урією.

(Була ж війна між Робоамом і Еробоамом, поки й віку їх.)

Про инші дїла Абії, й про те, що він витворяв, се прописано в лїтописній книзї царів Юдиних. Була ж війна між Абією й Еробоамом.

І прилучивсь Абія до батьків своїх, і поховано його у Давидовому городї; а син його Аса став царем намість його.

У двайцятому годї царювання Еробоамового над Ізраїлем почав царювати Аса над Юдеями.

Він же царював у Ерусалимі сорок і один рік, а матїр його звалась Ана Абессаломівна.

І чинив Аса те, що було Господеві до вподоби, як предок його Давид.

Він повиганяв розпустників із землї й повідкидав усї ідоли, що поробили предки його.

Навіть матїр свою Ану відставив від шани царської, за те що вона зробила ідол Астарти; й порубав Аса її боввана та й спалив його коло Кедрон-потока.

Лиш високостї не знївечено. Та серце Асине було віддане Господеві поки й віку його.

І внїс він в храм Господень срібло, золото й посуд, що присьвятив отець його, й свої власні присьвяти.

Та була війна між Асою й Баасою, царем Ізраїлським, поки й віку їх.

І двинув Бааса, царь Ізраїлський, проти Юдеї та й утвердив Раму, щоб нїхто не виходив нї входив до Аси, царя Юдейського.

І взяв Аса все срібло й золото, що було ще в скарбівнї в храму Господньому й скарби в царській палатї, та й оддав їх у руки слугам своїм, і послав їх царь Аса до Бенадада, сина Табримонового, сина Гезієвого, царя Сирийського, що жив у Дамаску, й повелїв сказати йому:

Нехай стане вмова між мною й тобою, як була між моїм отцем і твоїм отцем. Ось я посилаю тобі гостинця сріблом і золотом. Зорви злуку з Баасою, царем Ізрайлевим, щоб він одступивсь од мене.

І послухав Бенадад Аси та й послав військове отаманнє своє проти городів Ізраїлських, і звоював Анн і Дан і Абел-Бет-Мааху й увесь Киннерот, - всю землю Нефталїєву.

Як довідався про се Бааса, перестав утверджувати Раму, та й вернувсь у Тирзу.

Царь же Аса зібрав усю Юдею, нїкого не виймаючи, і повиносили вони з Рами каміннє й дерево, що Бааса вживав до утверджування, й повелїв царь Аса укріпити тим Гиву Беняминову та Масфу.

Инше про Асу й всї його хоробрі дїї, й про все, що він учинив, і про городи, що повтверджував, те прописано в лїтописній книзї царів Юдиних. Та в старощах своїх кволивсь він на ноги.

І спочив Аса з отцями своїми, й поховали його коло батьків його в предківському Давидовому городї.

Набат же Еробоаменко став царем над Ізраїлем у другому роцї царювання Асиного, царя Юдиного, а царював два роки над Ізраїлем.

І чинив таке, що Господеві не до вподоби, й ходив по дорозї батька свого й в гріхах його, що той псував ними Ізраїля.

Та Бааса Ахієнко з дому Іссахарового, підняв против його змову, й вбив його Бааса в Геббетонї Филистійському, коли Набат і всї Ізрайлитяне облягали Геббетон.

От і вбив його Бааса в третий рік царювання Асиного, царя Юдиного, та й зробився царем намість його.

Скоро ж він зробився царем, зараз вибив увесь дом Еробоамів, не зоставив нї душі з його насїння, аж покіль усе повигублював, по слову Господньому, що Господь висказав через слугу свого Ахію з Силому,

Задля гріхів Еробоамових, що він самий чинив і ними доводив до гріха Ізраїля, та за зневагу, якою прогнївив Господа, Бога Ізрайлевого.

Що до инших дїй Набатових і про все, що він творив, прописано в лїтописній книзї царів Ізраїлських.

Була ж війна між Асою й Баасою, царем Ізрайлевим, поки віку їх.

У третьому роцї Аси, царя Юдиного, став Бааса Ахієнко царем над усїм Ізраїлем і царював у Тирсї двайцять і чотири годи.

І чинив таке, що Господеві не до вподоби, й ходив по дорозї Еробоамовій й в гріхах його, якими той вводив у гріх Ізраїля.

Переклад УБТ Турконяка

Й у вісімнадцятім році царювання Єровоама сина Навата над Юдою царює Авія син Ровоама,

і царював шість літ, і імя його матері Мааха дочка Авессалома.

І ходив у гріхах свого батька, які він вчинив перед ним, і його серце не було досконале з його Господом Богом так як серце Давида його батька.

Бо через Давида дав йому Господь останок, щоб поставити після нього його дітей і поставити Єрусалим,

оскільки Давид вчинив правильне перед Господом, не відхилився від усього, що Він йому заповів, всі дні свого життя.

І інші слова Авії і все, що він вчинив, чи ось це не записане в книзі літопису царів Юди? І була війна між Авією і між Єровоамом

і заснув Авія з своїми батьками в двадцять четвертому році Єровоама і похоронено його з його батьками в місті Давида, і замість нього царює його син Аса.

В двадцять четвертому році Єровоама царя Ізраїля царює Аса над Юдою

і царював в Єрусалимі сорок і один років, й імя його матері Ана дочка Авессалома.

І Аса зробив добре перед Господом, так як Давид його батько.

І усунув з землі гидоти і усунув всі звичаї, які завели його батьки.

І відставив свою матір Ану, щоб не володіла, оскільки зробила засідання в своїм гаї, і Аса вирубав її садки і спалив огнем в потоці Кедроні,

а високі (місця) не винищив. Тільки серце Аси було досконале з Господом всі його дні.

І він вніс стовпи його батька і вніс його стовпи до господнього дому, сріблі і золоті і посуд.

І була війна між Асою і між Ваасою царем Ізраїля всі дні.

І прийшов Вааса цар Ізраїля проти Юди і збудував Раму, щоб не було того, хто входить і виходить в Аси царя Юди.

І Аса взяв те срібло і золото, що знайшлося в скарбницях дому царя, і дав їх до рук своїх слуг, і цар Аса післав їх до сина Адера, сина Тавереммана, сина Азіна, царя Сирії, що жив в Дамаску, кажучи:

Поклади завіт між мною і між тобою і між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі післав в дар срібло і золото, ходи знищ завіт твій з Ваасою царем Ізраїля, і він відійде від мене.

І вислухав син Адера царя Асу і післав воєвод своїх сил проти міст Ізраїля і побив Аїн і Дана і Авелмаа і ввесь Хезрат аж до всієї землі Нефталі.

І сталося як почув Вааса, і полишив будувати Раму і повернувся до Терси.

І цар Аса заповів всьому Юді в Енакімі, і приносять каміння Рами і її дерево, яким будував Вааса, і ними цар Аса забудував кожну гору Веніямина і варту.

І інші слова Аси і вся його сила, яку вчинив, ось чи це не є записане в книзі літопису царів Юди? Лише в часі своєї старості він заболів на свої ноги.

І заснув Аса і його поховано з його батьками в місті Давида, і замість нього царює його син Йосафат.

І Надав син Єровоама царює над Ізраїлем в другому році Аси царя Юди і царював над Ізраїлем два роки.

І він зробив погане перед Господом і пішов дорогою свого батька і за його гріхами, якими привів Ізраїль до гріха.

І зробив облогу на нього Вааса син Ахії, що над домом Велаана, і побив його в Ґаватоні чужинців, і Надав і ввесь Ізраїль окружив Ґаватон.

І забив його Вааса в третому році Аси сина Авії царя Юди, і він зацарював.

І сталося, як зацарював, і побив дім Єровоама і не осталося з Єровоама нікого, що дише, доки не вигубив його за господним словом, яке сказав рукою свого раба Ахії Силоніта,

через гріхи Єровоама, який привів Ізраїль до гріха, і через його прогнівання, яким прогнівив Господа Бога Ізраїля.

І інші слова Надава і все, що він вчинив, ось чи це не є записане в книзі літопису царів Ізраїля?

І в третому році Аси царя Юди царює над Ізраїлем Вааса син Ахії в Терсі двадцять чотири роки.

І він вчинив погане перед Господом і пішов дорогою Єровоама сина Навата і за його гріхами, якими привів Ізраїль до гріха.

Російський синодальний переклад

В восемнадцатый год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями.

Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мааха, дочь Авессалома.

Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его.

Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим,

потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что Он заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею Хеттеянином.

И война была между Ровоамом и Иеровоамом во все дни жизни их.

Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей Иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом.

И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него.

В двадцатый год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями

и сорок один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ана, дочь Авессалома.

Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его.

Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его,

и даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты; и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона.

Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы было предано Господу во все дни его.

И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им: серебро и золото и сосуды.

И война была между Асою и Ваасою, царем Израильским, во все дни их.

И вышел Вааса, царь Израильский, против Иудеи и начал строить Раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю Иудейскому.

И взял Аса все серебро и золото, остававшееся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хезионова, царю Сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал:

союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим; вот, я посылаю тебе в дар серебро и золото; расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтобы он отошел от меня.

И послушался Венадад царя Асы, и послал военачальников своих против городов Израильских, и поразил Аин и Дан и Авел-Беф-Мааху и весь Киннероф, по всей земле Неффалима.

Услышав о сем, Вааса перестал строить Раму и возвратился в Фирцу.

Царь же Аса созвал всех Иудеев, никого не исключая, и вынесли они из Рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения. И выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу.

Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей Иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами.

И почил Аса с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него.

Нават же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем два года.

И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех.

И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Нават и все Израильтяне осаждали Гавафон:

и умертвил его Вааса в третий год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него.

Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его, по слову Господа, которое Он изрек чрез раба Своего Ахию Силомлянина,

за грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева.

Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей Израильских.

И война была между Асою и Ваасою, царем Израильским, во все дни их.

В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми Израильтянами в Фирце и царствовал двадцать четыре года.

И делал неугодное пред очами Господними и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля.