4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Отож став цар Соломон царем над усім Ізраїлем.

А ось які були в нього старші урядовці: Азарія, син Цадока, священик;

Еліхореф та Ахія, сини Шіші, писарі; Йосафат, син Ахілуда, окличник;

Беная, син Єгояди, був над військом; Цадок і Евіятар були священиками;

Азарія, син Натана, був над начальниками округ, а Завуд, син Натана, був священиком і приятелем царським;

Ахішар був над палацом, а Адонірам, син Авди, над громадськими роботами.

Було в Соломона дванадцять начальників округ над усім Ізраїлем. Вони постачали цареві та його палацові харчі. Кожен мав постачати протягом одного місяця щороку.

Ось імена їхні: син Хура на Ефраїм-горах;

син Декера в Макаці, в Шаалвімі, в Бет-Шемеші, в Елоні, аж до Бет-Ханану;

син Хаседа в Аруботі, - він мав під собою Сохо та ввесь край Хефер;

син Авінадава мав увесь Нафат Дор, - Тафат, Соломонова дочка, була його жінкою;

Баана, син Ахілуда, мав під собою Таанах, Мегідо і ввесь Бет-Шеан, що коло Цартану під Ізраїлем, від Бет-Шеану до Авел-Мехоли, що коло Цартану;

син Гевера, в Рамоті гілеадському мав під собою оселі Яіра, сина Манасії, що в Гілеаді, й Аргов-край, що в Башані, 60 великих міст із мурами та мідяними засувами;

Ахінадав, син Іддо, у Маханаїмі;

Ахімац у Нафталі, - він теж узяв за себе Соломонову дочку Босмат;

Баана, син Хушая, в Ашері й в Алоті;

Йосафат, син Паруаха, в Іссахарі;

Семей, син Ели, у Веніямині;

Гевер, син Урі, в Гілеад-околиці, в Сихон-землі, в аморійського царя, й Ога, башанського царя. Один начальник був у краї Юдейськім.

Юда та Ізраїль були численні, як пісок у морі; і їли вони й пили та веселились.

Переклад Огієнка

І був цар Соломон царем над усім Ізраїлем.

А оце його провідники: Азарія, Садоків син, священик.

Еліхореф та Ахійя, сини Шіші, писарі. Йосафат, син Ахілудів, канцлер.

А Беная, Єгоядин син, над військом, а Садок та Евіятар священики.

А Азарія, Натанів син, над намісниками, а Завуд, син Натанів священик, товариш царів.

А Ахішар над домом, а Адонірам, Авдин син над даниною.

А в Соломона було дванадцять намісників над усім Ізраїлем, і вони годували царя та дім його, місяць на рік був на одного на годування.

А оце їхні імена: Бен-Гур в Єфремових горах,

Бен-Декер у Макаці, і в Шаалевімі, і в Бет-Шемеші, і в Елоні Бет-Ганану.

Бен-Гесед в Арубботі, йому належали: Сохо та ввесь край Хеферу.

Бен-Авінадав уся околиця Дору; Тафат, Соломонова дочка, була йому за жінку.

Баана, Ахілудів син Таанах і Меґіддо та ввесь Бет-Шеан, що при Цартані, нижче °зреелу, від Бет-Шеану аж до Авел-Мехола, аж до того боку Йокмеаму.

Бен-Ґевер у ґілеадському Рамоті, йому належали: оселі Яїра, сина Манасії, що в Ґілеаді, йому околиця Арґову, що в Башані, шістдесят міст великих, із муром та з мідяним засувом.

Ахінадав, син Іддо в Маханаїмі.

Ахімаац в Нефталимі; також він узяв Босмат, Соломонову дочку, за жінку.

Баана, Хушаїв син, в Асирі та в Бе-Алоті.

Йосафат, Паруахів син, в Іссахарі.

Шім'ї, Елин син, у Веніямині.

Ґевер, син Уріїв, у ґілеадському краї, у краї Сигона, царя аморейського, та Оґа, царя башанського. А один намісник, що в усьому Краї.

Юда та Ізраїль були численні, як пісок, що над морем, щодо многоти. Вони їли й пили та тішилися!

Переклад Куліша

Оце ж Соломон був царем над усїм Ізраїлем.

А ось, які були в його старші урядники: Азарія, син Садока сьвященника;

Елихореф та Ахія, сини Сиви, були писарями. Йосафат Ахилуденко був дїєписцем;

Банея Йодаєнко повелївав над військом; Садок та Абіятар були сьвященниками;

Азарія Натаненко наглядав над війтами, а Завут, син Натана, був сьвященником і приятелем царським;

Ахисар наглядав над палатою, а Адонирам над подушним.

І було в Соломона дванайцять війтів над усїм Ізраїлем. Вони обмисляли царя й його двір живностю. Що місяця в роцї мусїв один з них вистачати обмисел дворовий.

І се їх імення: Бенгур на Ефраїм-горах;

Бендекер - в Маказї й в Шаалбимі й в Бетсамисї й в Елонї й в Бетхананї;

Хезеденко в Аруботї; йому вказано Сохо та все займище Хеферське;

Абинадабенко: увесь НаФат-Дор; він мав Тафату, дочку Соломонову, за жінку.

Баана Ахилуденко мав під собою: Таанах і Мегіддо й увесь Бет-Сан, що коло Сартана під Езреелем, від Бет-Сану до Абел-Мехола аж за Йокмеам;

Геберенко в Рамотї Галаадському; а мав він під собою оселї Яірові Манассієнкові, що в Галаадї, і країну Аргоб у Базанї, шістьдесять великих городів з мурами й мідяними засовами;

Ахинадаб Гидденко був в Маханаїмі;

Ахимаас в Нафталїї; й він узяв за себе дочку Соломонову, Басемату;

Баана Хушаєнко, ув Ассері й Баалотї;

Йосафат Паруахенко - в Іссахарі;

Шимей, син Ели, в Беняминї;

Гебер Урієнко - в Галаад-землї, в землї Сигона, царя Аморійського, й Оговій, царя Базанського. Він був приставлений над усїм в тій землї.

Юда й Ізраїль многолїчні як пісок у морі, їли, пили й веселились.

Переклад УБТ Турконяка

І цар Соломон царював над Ізраїлем.

І це володарі, що були в нього: Азарій син Садока

і Еліареф і Ахія син Сави писар і Йосафат син Ахіліда літописець

і Садух і Авіятар священики

і Орнія син Натана над наглядачами і Завут син Натана друг царя

і Ахіїл економ і Еліяв син Сафа над родом і Адонірам син Ефри над податком.

І в Соломона дванадцять наглядачів над усім Ізраїлем, щоб держати порядок в царя і в його домі; (один) місяць в році припадало на одного держати порядок.

І це їхні імена: Венор в околиці Ефраїма, один.

Син Рихава в Махемасі і Виталаміні і Ветсамусі і Елоні аж до Ветанана, один.

Син Есота в Вирвитнемі, Лусаминсі, Рисфарі.

Хінанадав і Анафаті, муж Тавлит, дочка Соломона була йому за жінку, один.

Вакха син Ахіліда в Танаасі і Мекедо і ввесь дім Сана, що коло Сесатана під Есраєм і з Весафуда Евелмаола аж до Маевера Лукама, один.

Син Ґавера в Рематі Ґалаада, цьому часть Ереґави, що в Васані, шістдесять великих міст з мурами і мідяними засувами, один.

Ахінадав син Ахела в Маанаїні, один.

Ахімаас в Нефталі, і він взяв Васеммат дочку Соломона за жінку, один.

Ваана син Хусія в Маалаті, один.

 

Самаа син Іли в Веніяміні.

Ґавер син Адая в землі Ґада, земля Сіона царя Есевона і Оґ цар Васана. І Насіф один в землі Юди.

Йосафат син Фуасуд в Іссахарі.

Російський синодальний переклад

И был царь Соломон царем над всем Израилем.

И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока священника;

Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, писцы; Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель;

Ванея, сын Иодая, военачальник; Садок и Авиафар - священники;

Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завуф, сын Нафана священника - друг царя;

Ахисар - начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, - над податями.

И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его; каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году.

Вот имена их: Бен-Хур - на горе Ефремовой;

Бен-Декер - в Макаце и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Беф-Ханане;

Бен-Хесед - в Арюбофе; ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер;

Бен-Авинадав - над всем Нафаф-Дором; Тафафь, дочь Соломона, была его женою;

Ваана, сын Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо и во всем Беф-Сане, что близ Цартана ниже Иезрееля, от Беф-Сана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам;

Бен-Гевер - в Рамофе Галаадском; у него были селения Иаира, сына Манассиина, что в Галааде; у него также область Аргов, что в Васане, шестьдесят больших городов со стенами и медными затворами;

Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме;

Ахимаас - в земле Неффалимовой; он взял себе в жену Васемафу, дочь Соломона;

Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Баалофе;

Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой;

Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой;

Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле.

Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились.