8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Після цього Давид побив філістимлян і підневолив їх. Давид забрав з рук філістимлян столицю Гат.

Побив також і моавитян і, велівши їм лягти на землю, міряв їх мотузом: міряв по два мотузи на те, щоб убити, а один мотуз, щоб зоставити живими. Так моавитяни стали слугами Давида й платили йому данину.

Потім Давид побив Гададезера, сина Рехова, царя Цови, саме як він був двигнувся, щоб відновити своє панування над Рікою.

Давид забрав у нього 1700 колісниць і 20 000 чоловік піхоти, і Давид порозтинав жили всім коням при колісницях, лишивши тільки на сотню колісниць.

Коли ж прийшли дамаські арамії на підмогу Гададезерові, цареві Цови, Давид побив араміїв, 22 000 чоловіка.

Потім Давид настановив залогу в арамійськім Дамаску, й арамії стали слугами Давида й платили йому данину. Господь давав перемогу Давидові всюди, куди він виступав.

Давид забрав золоті щити, що були на слугах Гададезера, й приніс їх у Єрусалим.

З Табаху та Беротаю, міст Гададезера. Давид узяв велику силу міді.

Коли довідавсь Тоу, цар Хамату, що Давид побив усе військо Гададезера,

послав свого сина Гадорама до царя Давида привітати його й поздоровити, що воював із Гададезером і побив його, бо Тоу був противником Гададезера. Він приніс із собою золотий, срібний і мідний посуд.

Теж і це присвятив цар Давид Господеві разом зо сріблом і золотом, що присвятив був, коли забрав від усіх підбитих народів,

від Едома, від Моава, від синів Аммона, від філістимлян, від Амалека й зо здобичі в Гададезера, сина Рехова, царя Цови.

Так Давид здобув собі славу. В своєму повороті він побив у Соляній Долині вісімнадцять тисяч едомлян.

Він настановив залогу по всьому Едомі, й едомляни стали слугами Давида. І давав Господь Давидові перемогу всюди, куди той виступав.

І царював Давид над усім Ізраїлем і чинив суд і справедливість своєму народові.

Йоав, син Церуї, правив військом, Йосафат, син Ахілуда, був літописцем.

Цадок, син Ахітува, та Евіятар, син Ахімелеха, були священики, Шіша був писарем,

а Беная, син Єгояди, був начальником над керетіями й пелетіями; сини ж Давида були священики.

Переклад Огієнка

І сталося по тому, і побив Давид филистимлян, і поконав їх. І взяв Давид керму влади з руки филистимлян.

І побив він Моава, і переміряв їх шнуром, поклав їх на землю, і відміряв два шнури на побиття, а повен шнур на позоставлення при житті. І стали моавитяни Давидовими рабами, які приносили йому данину.

І побив Давид Ґадад'езера, сина Рехова, царя Цови, коли той ішов був відновити владу свою при річці Ефраті.

І здобув Давид від нього тисячу й сім сотень їздців та двадцять тисяч чоловіка пішого. А коням усіх тих колесниць Давид попідрізував жили, і позоставив із того сто колесниць.

І прийшов Арам дамаський, щоб допомогти Гадад'езерові, цареві Цови, та Давид побив в Арамі двадцять і дві тисячі чоловіка.

І настановив Давид залоги в дамаському Арамі, і став Арам для Давида за рабів, що приносили данину йому, а Господь допомагав Давидові в усьому, де він ходив.

І забрав Давид золоті щити, що були в рабів Ґадад'езера, і приніс їх до Єрусалиму.

А з Бетаху та з Беротаю, міст Гадад'езерових, цар Давид узяв дуже багато міді.

А коли почув Тоі, цар Хамоту, що Давид побив усе військо Гадад'езера,

то Тоі послав свого сина Йорама до царя Давида, щоб повітати його, та щоб поблагословити його за те, що він завжди воював з Гадад'езером та побив його, бо Тоі воював проти Гадад'езера. А в руці його були речі золоті, і речі срібні, і речі мідяні.

Також їх присвятив цар Давид Господеві разом зо сріблом та золотом, що він присвятив був із забраного в усіх народів, яких він здобув:

з Араму, і з Моаву, і з синів Аммона, і з филистимлян, і з Амалика, і зо здобичі Гадад'езера, сина Рехова, царя Цови.

І здобув Давид собі ім'я, коли він вернувся з побиття вісімнадцяти тисяч Араму в Беґе-Мелах.

І він поставив залоги в Едомі, в усьому Едомі поставив залоги. І став увесь Едом за рабів для Давида. І допомагав Господь Давидові в усьому, де він ходив.

І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого.

А Йоав, син Церуї, був над військом, а Йосафат, син Ахілудів, був канцлером.

А Садок, син Ахітува, та Ахімелех, син Евіятара, були священики, Серая був писарем.

А Беная, син Єгояди, був над Керетянином та над Пелетянином. А Давидові сини були начальниками царського двору.

Переклад Куліша

Після сього побив Давид Филистіїв і підневолив їх, і взяв Давид у Филистіїв із рук віжки данини (Гет).

До того побив Моабіїв та й міряв їх лежачих на землї мотузкою; а відмірив дві мотузки на страченнє, а одну мотузку на полишеннє в живих. От і зробились Моабії підневоленими данниками Давидовими.

Далїй побив Давид царя Собського, Адаразера Рехобенка, як він саме був у дорозї до Евфрата, щоб там відновити своє панованнє;

І взяв Давид у нього тисячу й сїмсот комонника й двайцять тисяч чоловіка піхоти; й повелїв Давид покульгавити всї конї від возів, зоставивши тільки сотню для сотнї возів.

А коли прийшли Сирийцї Дамаські на підмогу цареві Собському Адаразерові, побив Давид Сирийцїв, двайцять і дві тисячі чоловіка.

Тодї поставив Давид військо оборонне в Дамаській Сириї, й зробились Сирийцї підневоленими Давидові й платили дань йому. І хоронив Господь Давида всюди, куди він було нї обернеться.

І забрав Давид золоті щити, що носили дворяне Адаразерові, та й принїс їх у Ерусалим;

До того взяв царь Давид з Адаразерових міст Бети й Бероти велике множество мідї.

Як дознався ж Той, царь Емату, що Давид побив усе військо Адаразерове,

То послав Той сина свого Йорама до царя Давида, привітати його й подякувати йому за те, що він воював з Адаразером і його побив. Адаразер бо воював перше з Тоєм. І принїс йому Йорам золотий, срібний та мідяний посуд.

І се присьвятив Давид Господеві вкупі з сріблом і золотом, що поприсьвячував із забраного у всїх народів підневолених:

У Сирийцїв, Моабіїв, в Аммонїїв, Филистіїв, ув Амаликіїв, і з того, що він позабірав у Адаразера Рехобенка, царя Собського.

І причинив собі Давид слави, вертаючи з побою вісїмнайцяти тисячей Сирийцїв в Долинї соляних Жуп.

Та й осадив він Ідумею військом, і всї Ідумеї стали підневоленими Давидові. І хоронив Господь Давида усюди, де він було нї обернеться.

І царював Давид над усїм Ізраїлем і чинив суд і правду всьому свойму народові.

А гетьманував над усїм військом Йоаб Саруєнко, Йосафат же Ахилуденко списував його дїї;

А Садок Ахитубенко та Ахимелех, син Абіатара, були сьвященники, Серая ж (царським) писарем,

А Банея Йодаєнко був начальником (хоробрих прибічників) Хелетеїв і Фелетеїв, а Давидові сини були першими дворянами.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося після цього і Давид побив чужинців і повернув їх у біг. І взяв Давид вилучене з руки чужинців.

І Давид побив Моава і розміряв їх рядами, поклавши їх на землю, і були два ряди на смерть, і два ряди оставив при житті, і рабом Давида став Моав, що приносив дань.

І побив Давид Адраазара сина Раава царя Сува, як він ішов накласти свою руку на ріку Евфрат.

І забрав Давид тисячу їніх колісниць і сім тисяч коней і двадцять тисяч піших мужів, і Давид знищив всі колісниці і осталося з них сто колісниць.

І приходить Сирія Дамаскова помогти Адраазарові цареві Суви, і Давид побив зі Сирії двадцять дві тисячі мужів.

І Давид поклав намісника в Сирії, що в Дамаску, і Сирієць став Давидові за рабів, що дають данину. І Господь спас Давида в усьому, куди ходив.

І Давид взяв золоті прикраси, які були на слугах Адраазара царя Суви, і приніс їх до Єрусалиму. І взяв їх Сусакім цар Єгипту коли він прийшов до Єрусалиму в днях Ровоама сина Соломона.

І з Масвака з вибраних міст Адраазара цар Давид взяв дуже багато міді. З неї Саломон зробив мідяне море і стовпи і вмивальниці і ввесь посуд.

І Тоу цар Імата почув, що Давид побив всю силу Адраазара,

і Тоу післав Єддура свого сина до царя Давида, щоб попросити в нього те, що для миру, і поблагословити його, томущо він побив Адраазара і його розбив, бо він був ворогом Адраазара, і в його руках був сріблий посуд і золотий посуд і мідяний посуд.

І це цар Давид посвятив Господеві разом зі сріблом і з золотом, яке освятив з усіх міст, які здобув,

з Ідумеї і з землі Моава і від синів Аммона і від чужинців і від Амалика і зі здобичі Адраазара сина Раава царя Суви.

І Давид зробив (собі) імя, і коли повертався, він побив Ідумею в Ґемелемі - вісімнадцять тисяч.

І він поставив в Ідумеї намісника, в усій Ідумеї, і всі ідумейці були рабами царя. І Господь спас Давида в усьому, куди ходив.

І зацарював Давид над Ізралем, і Давид чинив суд і справедливість над усім своїм народом.

І Йоав син Саруя (був) над військом, і Йосафат син Ахія над писарями,

і Саддук син Ахітова і Ахімелех син Авіятара священиками, і Аса писарем,

і Ванея син Йодая радником, і хелетті і фелетті. І сини Давида були начальниками палат.

Російський синодальний переклад

После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег-Гаамма из рук Филистимлян.

И поразил Моавитян и смерил их веревкою, положив их на землю; и отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались Моавитяне у Давида рабами, платящими дань.

И поразил Давид Адраазара, сына Реховова, царя Сувского, когда тот шел, чтоб восстановить свое владычество при реке Евфрате ;

и взял Давид у него тысячу семьсот всадников и двадцать тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для ста колесниц.

И пришли Сирийцы Дамасские на помощь к Адраазару, царю Сувскому; но Давид поразил двадцать две тысячи человек Сирийцев.

И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали Сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил.

И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим.

А в Бефе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди.

И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазарово,

и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его; ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные.

Их также посвятил царь Давид Господу, вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов:

у Сирийцев, и Моавитян, и Аммонитян, и Филистимлян, и Амаликитян, и из отнятого у Адраазара, сына Реховова, царя Сувского.

И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения восемнадцати тысяч Сирийцев в долине Соленой.

И поставил он охранные войска в Идумее; во всей Идумее поставил охранные войска, и все Идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил.

И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим.

Иоав же, сын Саруи, был начальником войска; и Иосафат, сын Ахилуда, - дееписателем;

Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, - священниками, Сераия - писцом;

и Ванея, сын Иодая - начальником над Хелефеями и Фелефеями, и сыновья Давида - первыми при дворе.