5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді всі коліна Ізраїля прий-шли до Давида в Хевроні і кажуть: “Дивись, ми твої кості й твоє тіло.

Вже й раніш, ще як царював Саул над нами, ти був тим, хто водив Ізраїля в поле і назад приводив, до того ж і Господь сказав до тебе: Ти будеш пасти мій народ Ізраїля, ти будеш князем над Ізраїлем.”

Як прийшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, цар Давид заключив із ними союз у Хевроні перед лицем Господнім, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем.

Тридцять років було Давидові, як він став царем, і царював він сорок років.

У Хевроні царював над Юдою 7 років і 6 місяців, а в Єрусалимі царював 33 роки над усім Ізраїлем і над Юдою.

І двигнувся цар із своїми людьми на Єрусалим проти євусіїв, що жили в тій країні. Вони сказали Давидові: ти сюди, мовляв, не ввійдеш, бо сліпі й криві не впустять тебе, а це означало: Давид сюди не ввійде.

Але Давид приступом узяв твердиню Сіон, тобто - Давид-город.

Того дня Давид сказав: “Хто вдарить на євусіїв, пролізе через водопровід і досягне тих сліпих і кривих, що ненавидять душу Давида, дістане нагороду.” З того й пішло: “Сліпий і кривий не ввійдуть до хати.”

Давид осівсь у твердині й назвав її Давидгород. Потім він розбудував мур навколо, почавши від Мілло до середини.

Давид дедалі більш ставав могутній, і Господь, Бог Сил, був із ним.

Хірам, цар тирський, прислав був послів до Давида з кедровим деревом, а до того ж теслів і каменорубів, й вони збудували Давидові палац.

І спізнав Давид, що Господь укріпив його царем над Ізраїлем і підняв угору його царство задля народу свого Ізраїля.

Прибувши ж із Хеврону, набрав собі Давид іще наложниць і жінок з Єрусалиму, і народилися в нього ще сини й дочки.

Ось імена тих, що народились у нього в Єрусалимі: Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон,

Івхар, Елішуа, Нефег, Яфія,

Елішама, Веліяда та Еліфелет.

Як же довідалися філістимляни, що Давида помазано царем над Ізраїлем, рушили філістимляни, щоб шукати Давида. Та Давид зачув про це й зійшов у твердиню.

Прибули філістимляни й розта-борились по Рефаїм-Долині.

Тоді Давид спитав Господа: “Чи виступати мені проти філістимлян? Чи видаси їх мені в руки?” Господь відповів Давидові: “Іди, бо я видам філістимлян тобі в руки.”

І двигнувся Давид під Ваал-Перацім, розбив їх там і мовив: “Господь зробив пролом у моїх ворогах передо мною, немов той пролом, що роблять води.” Тому й прозвано те місце Ваал-Перацім.

Вони залишили там своїх бовванів, а Давид і його люди їх забрали.

Знову прибули філістимляни й розтаборились у Рефаїм-Долині.

І як Давид спитав Господа, він відповів: “Не наступай на них, але обійди їх з тилів і підійди до них від бальсамових дерев.

І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальсамових дерев, тоді спішися, бо то Господь рушає перед тобою, щоб розгромити філістимлянське військо.”

Давид зробив так, як повелів йому Господь, і розбив філістимлян від Гівеа аж до входу Гезер.

Переклад Огієнка

І посходилися всі Ізраїлеві племена до Давида в Хеврон та й сказали йому: Оце ми кість твоя та тіло твоє ми!

І давніш, коли Саул був царем над нами, ти водив Ізраїля на війну і приводив назад. І Господь тобі сказав: Ти будеш пасти народа Мого, Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем.

І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида царем над Ізраїлем.

Давид був віку тридцяти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він.

У Хевроні царював він над Юдою сім літ і шість місяців, а в Єрусалимі царював тридцять і три роки над усім Ізраїлем та Юдою.

І пішов цар та люди його до Єрусалиму на Євусеянина, мешканця того Краю. А той сказав Давидові, говорячи: Ти не ввійдеш сюди, хіба повиганяєш сліпих та кривих! А це значить: Давид ніколи не ввійде сюди!

Та Давид здобув твердиню Сіон, він став Давидовим Містом.

І сказав Давид того дня: Кожен, хто заб'є євусеянина, нехай скине до каналу, а з ним і кривих та сліпих, зненавиджених для Давидової душі. Тому говорять: Сліпий та кривий не ввійде до дому!

І осівся Давид у твердині, і назвав ім'я їй: Давидове Місто. І будував Давид навколо від Мілло й усередині.

І Давид ставав усе більшим, а Господь, Бог Саваот, був із ним.

І послав Хірам, цар тирський, послів до Давида, та кедрового дерева, і теслів, і каменярів для стін, і вони збудували дім для Давида.

І пересвідчився Давид, що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що Він підніс царство його ради народу Свого Ізраїля.

А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону, і народилися Давидові ще сини та дочки.

А оце імена народжених йому в Єрусалимі: Шаммуа, і Шовав, і Натан, і Соломон,

і °вхар, і Елішуа, і Нафеґ, і Яфіа,

і Елішама, і Еліяда, і Еліфалет.

І почули филистимляни, що Давида помазали царем над Ізраїлем, і вийшли всі филистимляни, щоб шукати Давида. І Давид почув про це, і зійшов до твердині.

А филистимляни прийшли та розташувалися в долині Рефаїм.

А Давид запитався Господа, говорячи: Чи виходити мені проти филистимлян? Чи даси їх у мою руку? І Господь відказав до Давида: Виходь, бо справді дам филистимлян у руку твою!

І прийшов Давид до Баал-Пераціму. І побив їх там Давид та й сказав: Господь розірвав ворогів моїх передо мною, як розривають води. Тому він назвав ім'я тому місцю: Баал-Перацім.

І вони полишили там своїх божків, а їх забрав Давид та люди його.

А филистимляни знову прийшли та розташувалися в долині Рефаїм.

І запитався Давид Господа, а Він сказав: Не виходь, оточи їх з-позаду, і прийди до них від бальзамового ліска.

І станеться, коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити филистимський табір.

І Давид зробив так, як наказав йому Господь, і він побив филистимлян від Ґеви аж туди, кудою йти до Ґезера.

Переклад Куліша

І поприходили всї поколїння Ізрайлеві до Давида в Геброн і промовили: Ось ми тїло твоє й костї твої;

Уже давно, як ще царював Саул, ти був тим, що водив Ізраїля в поле й приводив додому; до того ж і Господь глаголав до тебе: Ти пасти меш мій нарід Ізраїля і князювати меш над Ізраїлем.

І поприходили всї голови Ізрайлеві до царя в Геброн, і вчинив царь Давид у Гебронї перед лицем Господнїм умову з ними, і помазали вони Давида царем над Ізраїлем.

Трийцять год віку було Давидові, як він почав царювати, а царював він сорок лїт.

У Гебронї царював над Юдою сїм год і шість місяцїв, а в Ерусалимі царював трийцять і три годи над усїм Ізраїлем і Юдою.

І двинув царь із людьми своїми під Ерусалим проти Евузіїв, що жили в тій сторонї. Та вони сказали Давидові: Не ввійдеш ти сюди, нї; слїпі й криві проженуть тебе, а се значило: не вламлеться сюди Давид!

Давид же зайняв приступом замок Сион, - се Давидове місто.

І рече того дня Давид: Хто побивати ме Евузіїв, що ненавидять душу Давидову, нехай вбиває списом і слїпих та кульгавих. З сього й пійшла приповідка: "Слїпий і кривий не ввійде в палату."

І осївся Давид на замку та й назвав його городом Давидовим. І утвердив його Давид навкруги, почавши від долини Милло, і з середини.

І вбивавсь Давид у потугу все більш та більш, і Господь, Бог Саваот*, був з ним.

І прислав Гирам, царь Тирський, посли до Давида, з кедриною, а до того й теслїв і мулярів, і вони збудували Давидові палати.

І зрозумів Давид, що Господь потвердив його царем над Ізраїлем, та що він царство його підняв у гору задля народу свого Ізраїля.

І взяв Давид собі ще більш наложниць і жен, як переселивсь із Геброну, й народилось йому ще більше синів і дочок.

Ось імена тих, що народились йому в Ерусалимі: Самус, Собаб, Натан і Соломон;

Ебсар, Елисуа, Нафек, Яфія,

Елисама, Еліада й Елифалет.

Як довідалися ж Филистії про помазаннє Давида царем над Ізраїлем, двинули всї Филистії, щоб одолїти Давида. Та сповіщено про се Давида, й він перейшов у твердиню.

Як прийшли ж Филистії й розложились по Рефаїм-долинї,

Поспитав Давид Господа: Чи виступати менї проти Филистіїв? Чи подаси їх менї на поталу? І відказав Давидові Господь: Ійди, я бо подам Филистіїв у руки тобі.

І двинув Давид під Баал-Перазим, а побивши їх там, сказав: Господь порозносив моїх ворогів передо мною, як розтїкаєся вода! Тим і прозвано те місце Баал-Перазим (Долина розносу).

І полишали вони там свої боги, а Давид і люде його позбирали їх (і попалили).

І знов прийшли Филистії та й розсипались по Рефаїм-поділлю.

Як же поспитав Давид Господа, чи виходити йому проти Филистіїв і чи віддасть їх йому в руки, відказав він: Не йди назустріч їм, а зайди їх ззаду, й нападеш їх від сторони грушевих дерев.

І як почуєш такий шелест, наче хто йде по вершках дерев, тодї нападай, бо то Господь вирушив поперед тебе, щоб побити військо Филистійське.

І вчинив Давид, як повелїв йому Господь, та й побивав Филистіїв від Габаа аж до Газеру.

Переклад УБТ Турконяка

І приходять всі ізраїльські племена до Давида до Хеврона і сказали йому: Ось ми твої кості і твоє тіло.

І вчора і третого (дня), як Саул був царем над нами, ти був тим, що вводив і виводив Ізраїля, і Господь сказав до тебе: Ти пастимеш мій нарід Ізраїля, і ти будеш проводирем над Ізраїлем.

І приходять всі ізраїльські старшини до царя до Хеврона, і заповів їм цар Давид завіт в Хевроні перед Господом, і помазують Давида на царя над усім Ізраїлем.

Давид (був) тридцятилітним сином коли він зацарював, і царював сорок літ;

над Юдою в Хевроні царював сім літ і шість місяців, і царював в Єрусалимі тридцять три роки над усім Ізраїлем і Юдою.

І пішов Давид і його мужі до Єрусалиму до Євусея, що жив на землі. І сказано Давидові: Не входи сюди, бо повстали сліпі і криві кажучи, що: Сюди не ввійде Давид.

І захопив Давид околицю Сіона - [це місто Давида].

І сказав Давид того дня: Кожний, що убиває Євусея хай вдарить кінджалом і сліпих і кривих і тих, що ненавидять душу Давида. Через це кажуть: Сліпі і криві не ввійдуть до господнього дому.

І сів Давид в твердині, і названо її містом Давида. І він збудував місто довкруги від замку і свій дім.

І поступав Давид, ідучи і прославляючись, і Господь вседержитель (був) з ним.

І Хірам цар Тира післав послів до Давида і кедрові дерева і будівничих, столярів і каменярів, будівничих і збудували дім Давидові.

І пізнав Давид, що Господь приготовив його на царя над Ізраїлем, і що його царство прославилося через його нарід Ізраїль.

І взяв Давид ще жінок і наложниць з Єрусалиму після того, як прийшов він з Хеврона, і були в Давида ще сини і дочки.

І це імена тих, що йому народилися в Єрусалимі. Саммус і Совав і Натан і Соломон

і Евеар і Елісус і Нафек і Єфієс

і Елісама і Елідай і Еліфалат, Самай, Єссіват, Натан, Ґаламаан, Єваар, Теісус, Елфалат, Наґед, Нафек, Яната, Леасамус, Ваалімат, Еліфалат.

І чужинці почули, що помазано Давида царем над Ізраїлем, і прийшли всі чужинці шукати Давида. І почув Давид і зійшов до твердині.

І чужинці приходять і зійшлися в долині тітанів.

І запитав Давид у Господа, кажучи: Чи піду проти чужинців і чи видаш їх в мої руки? І сказав Господь до Давида: Іди, бо, видаючи, видам чужинців в твої руки.

І прийшов Давид з горішних проривів і там вирубав чужинців, і сказав Давид: Господь вирубав моїх ворогів чужинців переді мною так як перетинається воду. Через це названо імя того місця: З горішних проривів.

І вони оставляють там своїх богів, і взяли їх Давид і мужі, що з ним.

І знову прийти чужинці і зійшлися в долині тітанів.

І запитав Давид у Господа, і сказав Господь: Не підеш їм на зустріч, відвернися від них і почекай їх коло місця плачу.

І буде коли ти почуєш голос притишеного звуку лісу місця плачу, тоді підеш проти них, бо тоді вийде Господь перед тобою, щоб бити в бою чужинців.

І вчинив Давид так як йому заповів Господь, і він побив чужинців від Ґаваона аж до землі Ґазири.

Російський синодальний переклад

И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот, мы - кости твои и плоть твоя;

еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал Господь тебе: "ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля ".

И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида в царя над Израилем.

Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился; царствовал сорок лет.

В Хевроне царствовал над Иудою семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою.

И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны; но они говорили Давиду: "ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые ", - это значило: "не войдет сюда Давид ".

Но Давид взял крепость Сион: это - город Давидов.

И сказал Давид в тот день: всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень.

И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри.

И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним.

И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду.

И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа Своего Израиля.

И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона.

И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Совав, и Нафан, и Соломон,

и Евеар, и Елисуа, и Нафек, и Иафиа,

и Елисама, и Елидае, и Елифалеф.

Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость.

А Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим.

И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне против Филистимлян? предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду: иди, ибо Я предам Филистимлян в руки твои.

И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид: Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим.

И оставили там Филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их.

И пришли опять Филистимляне и расположились в долине Рефаим.

И вопросил Давид Господа, И Он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи;

и когда услышишь шум как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско Филистимское.

И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил Филистимлян от Гаваи до Газера.