15

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Одного разу Самуїл сказав до Саула: «Мене Господь послав був помазати тебе царем над його народом Ізраїлем; тож слухай і тепер Господнього голосу:

так каже Господь Сил: Я зваживсь покарати те, що Амалек зробив Ізраїлеві, ставши йому на дорозі, як він ішов із Єгипту.

Іди ж і удар на Амалека, видай на загладу цілковиту його й усе, що в нього, не щади нічого, вигублюй чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець, верблюдів і ослів.»

Скликав Саул народ і перелічив його в Теламі: двісті тисяч піхоти і десять тисяч мужів Юди.

Двигнувся Саул під місто Амалека й зробив засідку в долині.

Саул сказав кеніям: «Ідіть, відділіться й вийдіть з-поміж амалекитян, щоб я не вигубив вас разом із ними, бо ви були прихильні до всіх синів Ізраїля, як вони йшли з Єгипту.» І відділилися кенії від амалекитян.

Саул побив амалекитян від Хавіли аж ген до Шуру, що на межі з Єгиптом,

і взяв живим амалекитянського царя Агага, народ же ввесь вигубив цілковито, вистинавши мечем їх.

Однак Саул з народом помилували Агага, і щонайкраще з овець, волів, годованої худоби й ягнят, і все, що було вартісне, - не хотіли видати на загладу. Тільки що було маловартне й безцінне, те вони винищили.

І надійшло до Самуїла таке слово Господнє:

«Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся й моїх велінь не сповнив.» Гірко це було Самуїлові й він усю ніч благав Господа.

Коли ж Самуїл устав рано-вранці і пішов назустріч Саулові, його сповістили, кажучи: «Саул пішов у Кармель і, спорудивши собі там подібний пам'ятник та повернувшися звідти, двигнувся далі й прибув у Гілгал.»

І пішов Самуїл до Саула. Саул сказав до нього: «Благослови тебе Господь! Я виконав приказ Господній.»

А Самуїл спитав: «А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить, та мукання товару, що я чую?»

Саул відповів: «їх пригнали від амалекитян, бо народ ощадив найкращих овець І худобу, щоб принести в жертву Господеві, Богові твоєму, а що зосталось, ми вигубили як прокляте.»

Тоді Самуїл до Саула: «Годі! Дай мені об'явити тобі, що Господь відкрив мені цієї ночі.» Саул сказав: «Говори!»

Самуїл же: «Чи ж не правда, що хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти головою над колінами Ізраїля, й Господь домазав тебе царем над Ізраїлем?

Господь послав тебе в похід і повелів: Іди, винищи тих грішників, отих амалекитян, і воюй проти них, аж поки їх цілком не знишиш!

Чому ж ти не послухав Господнього голосу й кинувся на здобич, і зробив зло в очах Господніх?»

Саул відповів Самуїлові: «Я послухав Господнього голосу і двигнувся у похід, в який Господь мене був вислав, і привів амалекитянського царя Агага та винищив амалекитян.

Народ же взяв із здобичі овець і худоби, що було найкраще, а що мало бути знищене як прокляте, щоб принести його в жертву Господеві, Богові твоєму, в Гілгалі.»

Самуїл промовив: «Хіба ж Господеві так довподоби всепалення й жертви, як послух Господньому слову? Послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого жиру.

Бунт - це гріх чарівництва, сваволя - це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, він тебе відкинув від царства.»

Тоді Саул сказав до Самуїла: «Згрішив я, переступивши Господній наказ і твої слова, але я був злякався народу й уволив його волю.

Тепер же прости, прошу, гріх мій і повернися зо мною: я поклонюсь Господеві.»

Самуїл відповів Саулові: «Я не повернуся з тобою, бо ти відкинув Господнє слово, й Господь тебе відкинув, щоб ти не був царем над Ізраїлем.»

І коли Самуїл обернувся, щоб іти, Саул ухопив полу його одежі, вона ж відірвалась.

Самуїл сказав до нього: «Господь відірвав сьогодні від тебе царювання над Ізраїлем і дав його другому, кращому від тебе.

Та все ж таки Слава Ізраїля неправди не говорить і не змінюється, бо він не чоловік, щоб змінюватись.»

І відповів той: «Я згрішив, та ти вшануй мене, благаю, перед старшими мого народу й перед Ізраїлем і повернися зо мною, щоб я поклонивсь Господеві, Богові твоєму.»

І Самуїл повернувсь разом зо Саулом, і Саул поклонився Господеві.

Потім Самуїл сказав: «Приведіть до мене Агага, амалекитянського царя.» Увесь радий, Агаг підійшов до нього й каже: «Вона таки минула, ота гіркота смерти!»

А Самуїл сказав: «Як твій меч позбавляв жінок дітей, так, між жінками, твоя мати буде позбавлена дитини.» І розтяв Агага на шматки перед Господом у Гілгалі.

Звідти подався Самуїл у Раму, а Саул пішов до свого дому в Гівеа Саула.

Самуїл не бачився вже більше з Саулом аж по день своєї смерти. Він уболівав над Саулом, бо Господь жалкував, що зробив його царем над Ізраїлем.

Переклад Огієнка

І сказав Самуїл до Саула: Господь послав був мене помазати тебе на царя над народом Його, над Ізраїлем. А тепер послухайся голосу Господніх слів.

Так сказав Господь Саваот: Я згадаю, що зробив був Амалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоду на дорозі, коли він виходив із Єгипту.

Тепер іди, і поб'єш Амалика, і вчиниш закляттям усе, що його, і не змилосердишся над ним. І позабиваєш усе, від чоловіка аж до жінки, від дитини й аж до немовляти, від вола й аж до штуки дрібної худобини, від верблюда й аж до осла.

І Саул оповістив народ, і перелічив їх у Телаїмі, і двісті тисяч піхоти та десять тисяч мужа Юди.

І прийшов Саул аж до Амаликового міста, та й засів у долині.

І сказав Саул кенеянам: Ідіть, відокремтесь, вийдіть з-поміж Амаликитянина, щоб я не долучив вас до них, бо ви зробили були милість усім ізраїльтянам, коли вони виходили з Єгипту. І відокремився Кенеянин з-поміж Амалика.

А Саул побив Амалика від Хавіли аж до місця, де йдеш до Шуру, що навпроти Єгипту.

І зловив він Аґаґа, амаликського царя, живого, а ввесь народ зробив закляттям, та й побив вістрям меча.

Та змилосердився Саул і народ над Аґаґом, і над найліпшим з його худоби дрібної й з худоби його великої та з товару вгодованого, і над вівцями, та над усім добром, і не хотіли зробити їх закляттям. А все маловарте й худе його зробили закляттям.

І було Господнє слово до Самуїла й казало:

Жалкую, що Я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від Мене, а слів Моїх не виконав. І запалився гнів Самуїлів, і він кликав до Господа цілу ніч.

А рано вранці Самуїл устав, і пішов назустріч Саулові. І Самуїлові донесли, говорячи: Саул прийшов до Кармелу, і ось ставить собі пам'ятника, а потому повернувся й пішов, і зійшов до Ґілґалу.

І прийшов Самуїл до Саула, а Саул сказав йому: Благословенний ти в Господа! Я виконав слово Господнє.

А Самуїл сказав: А що це за мекання цієї отари в ушах моїх, та рик великої худоби, що я чую?

І сказав Саул: Від Амаликитянина привели їх, бо народ змилосердився над найліпшим із худоби дрібної та з худоби великої, щоб зарізати в жертву для Господа, Бога твого, а позостале вчинили закляттям.

А Самуїл сказав до Саула: Покинь, а я розповім тобі, що Господь говорив мені цієї ночі. А той сказав йому: Говори.

І сказав Самуїл: Хоч ти малий був в очах своїх, чи ж ти не голова Ізраїлевих племен? Чи ж не помазав тебе Господь на царя над Ізраїлем?

І послав тебе Господь дорогою, і сказав: Іди, і вчиниш закляттям нечестивих амаликитян, і будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх.

І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич, і зробив оце зло в Господніх очах?

І сказав Саул до Самуїла: Та я послухався Господнього голосу, і пішов дорогою, якою послав був мене Господь, і привів я Аґаґа, царя амаликського, а Амалика зробив закляттям.

А народ узяв зо здобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб приносити в жертву Господеві, Богові твоєму, в Ґілґалі.

І сказав Самуїл: Чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послух Господньому голосу? Таж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою!

Бо непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство як провина та служба бовванам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб не був ти царем.

І сказав Саул до Самуїла: Прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу, та послухався його голосу.

А тепер прости ж мій гріх, і вернися зо мною, і я поклонюсь Господеві.

Та Самуїл сказав до Саула: Не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем.

І повернувся Самуїл, щоб піти, а Саул схопив полу плаща його, та й відірвав.

І сказав до нього Самуїл: Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство, та й передав його твоєму ближньому, ліпшому від тебе!

І також Ізраїлева Слава не скаже неправди та не буде каятися, бо Він не людина, щоб каятись.

А Саул сказав: Прогрішився я! Але вшануй й мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем, і вернися зо мною, а я поклонюся Господеві, Богові твоєму.

І вернувся Самуїл за Саулом, і Саул поклонився Господеві.

І сказав Самуїл: Підведіть до мене Аґаґа, царя амаликського. І пішов до нього Аґаґ весело. І сказав Аґаґ: Справді, відступилася гіркота смерти!

А Самуїл сказав: Як твій меч позбавляв жінок дітей, так позбавиться дітей твоя мати між жінками. І посік Самуїл Аґаґа перед Господнім лицем у Ґілґалі.

І пішов Самуїл до Рами, а Саул зійшов до дому свого, до Саулової Ґів'ї.

І більше не бачив Самуїл Саула аж до дня його смерти, та Самуїл сумував за Саулом. А Господь жалкував, що настановив був Саула царем над Ізраїлем.

Переклад Куліша

І сказав Самуїл Саулові: Господь поручив менї помазати тебе царем над його народом Ізраїлем; так вислухай тепер повелїннє Господнє.

Так глаголе Господь Сил небесних: Надумавсь я помститись за те, що коїв Амалик, ставши на дорозї Ізрайлеві, як він ійшов із Египту.

Оце ж іди та й побий Амалика і розпростори проклін на все що в його, і не ощаджуй його, а вигублюй чоловіків і жінок, хлопят і немовлят, корову й вівцю, верблюда й осла.

І покликав Саул свій люд, і перелїчив його в Телаїмі двістї тисяч піших і сто тисяч з поколїння Юдиного.

І двинув Саул під головний город Амалика, і заляг залягом у долинї при потоцї.

Кинїям же сказав Саул: Ійдїте, віддїлїтесь і вийдїть зпоміж Амалика, щоб я вас не погубив із ними, бо ви показали себе прихильними до Ізрайлитян, як ійшли вони з Египту.

І побив Саул Амалика від Хавили та й до Сира, що навпроти Египту;

І Агага, царя Амаликового, зайняв живцем у полонь, усїх же військових людей постинав у крівавому бою.

Однакже помилував Саул і його люде Агага і найкращі його вівцї й корови та ягнята, та й инше все дорожче, і не хотїли того вигубити; тільки що було маловажне й пусте, те вони винищили.

І прийшло Господнє слово до Самуїла, таке:

Жаль менї, що зробив Саула царем, бо він одвернувсь від мене і моїх повелїнь не сповнив. Гірко се було Самуїлові і благав він цїлу ніч Господа.

Назавтра ж рано вранцї пійшов Самуїл зустріч Саулові. І сповіщено Самуїла, що Саул ходив у Кармиль і там построїв собі ворота побідні, а звідти вернувсь і двинув далїй в Галгал.

Як же зустрівся Самуїл із Саулом, каже йому Саул: Благослови тебе Господь! Спевнив я повелїннє Господнє.

І сказав Самуїл: А що се за блеяннє овець в ушу мойму та рик коров, що я чую?

І відказав Саул: Женуть їх від Амаликіїв додому, бо люд ощадив лучші вівцї й корови, щоб їх в жертву принести Господеві, Богу твойму; на все ж инше розпростерли ми проклін.

І рече Самуїл Саулові: Підожди, дай менї обявити тобі, про що Господь розмовляв сю ніч зо мною. І відказав Саул: Кажи.

Чи не правда ж, що хоч ти й сам собі здався малим, однакже тепер ти голова в поколїннях Ізрайлевих? Бо Господь помазав тебе царем нам Ізраїлем.

І послав тебе Господь і повелїв тобі: Йди й розпростри проклін на ледачого Амалика, і бий на них, аж покіль їх вигубиш.

Чом же ти не послухав повелїння Господнього, а кинувся на луп і вчинив те, що не до вподоби Господеві?

І відказав Саул Самуїлові: Я послухав повелїння Господнього: у поход, що в його вислав мене Господь, я пійшов, і Амаликийського царя Агага привів, і Амалика вигубив,

Тільки люд взяв вівцї й корови із нашого лупу, що найкрасше з проклятого, щоб у Галгалї принести в жертву Господеві, твойму Богові.

І промовив Самуїл: Чи Господеві такі радощі з усепалень і з колених жертов, як із покори Господньому повелїнню? Нї, покора лучша за жертви, й послух дорожчий від баранячого товщу;

Бо непослух, се такий гріх, як і чарівництво, а своя воля, се таке як ідолопоклонність; за те, що ти відкинув слово Господнє, відкинув і він тебе, щоб не був ти царем.

І каже Саул Самуїлові: Провинив я, переступивши Господнє повелїннє і твій розпорядок; тільки ж я бояв ся люду, тим і вволив його волю.

Тепер же здійми з мене гріх мій і вернись ізо мною: я поклонюсь Господеві.

І відказав Самуїл Саулові: Не вернусь із тобою, бо зневажив єси повелїннє Господнє, тим і Господь відкинув тебе, щоб не був ти царем над Ізраїлем.

Як же обернувся Самуїл ійти, той ухопив полу одежі його, та й одідрав її.

І рече йому Самуїл: нинї відірвав від тебе Господь царюваннє над Ізраїлем і віддав його ближньому твому, лучшому за тебе;

І не скаже неправди, і не буде каятись Побідник в Ізраїлї, бо він не чоловік, щоб каятись.

І сказав Саул: Провинив я, однакже хоч покажи менї шану в очах громадських мужів мого люду і перед Ізраїлем тим, що вернешся зо мною, щоб я поклонився перед Господом, Богом твоїм.

І вернувся Самуїл і йшов за Саулом, і впав Саул ниць перед Господом.

Тодї Самуїл повелїв: Приведї- те перед мене Амаликийського царя Агага. Дрожучи підійшов Агаг до його й промовив: Чей минула гіркість смертї?

Самуїл же рече: Як твій меч одіймав дїтей у жінок, так нехай і в твоєї матері між другими жінками відойметься син. І розтяв Самуїл Агага на шматки перед Господом у Галгалї.

Тодї подався Самуїл у Раму, а Саул вернувсь додому в Гиву Саулову.

І не видався вже Самуїл з Саулом аж по день своєї смертї, та все ж оплакував Самуїл Саула, тому що Господь каявся, що зробив його царем над Ізраїлем.

Переклад УБТ Турконяка

І сказав Самуїл до Саула: Післав мене Господь помазати тебе на царя над Ізраїлем. І тепер слухай господний голос.

Так сказав Господь Саваот: Тепер пімщу те, що вчинив Амалик Ізраїлеві, як зустрів його в дорозі, коли він ішов з Єгипту.

І тепер іди і побєш Амалика і Єрім і все, що його, і не оставиш з нього (нічого) і вигубиш його і прокленеш його і все, що його, і не збережеш з нього і вигубиш від чоловіка і до жінки і від дитини аж до немовлята і від телята аж до вівці і від верблюда аж до осла.

І скликав Саул нарід і почислив їх в Ґалґалах, чотириста тисяч війська і тридцять тисяч війська Юди.

І пішов Саул аж до міст Амалика і зробив засідку при потоці.

І сказав Саул до Кінея: Піди і відступи з посеред Амаликитів, щоб я не причислив тебе до нього, і ти вчинив милосердя з ізраїльськими синами, коли вони приходили з Єгипта. І усунувся Кіней з посеред Амалика.

І Саул побив Амалика від Евілата аж до Сура з перед лиця Єгипта.

І живим взяв Аґаґа царя Амалика і ввесь нарід Єріма забив лезом меча.

І оставив Саул і ввесь нарід Аґаґа живим і добірне отар і стад і їжі і виноградників і всього добра і не хотів їх знищити. І всяку невартісну і недобірну річ знищили.

І було господнє слово до Самуїла, кажучи:

Я розкаявся, що зробив царем Саула, бо він відвернувся від Mене і не зберіг моїх слів. І засмутився Самуїл і кричав до Господа цілу ніч.

І вранці встав Самуїл і пішов на зустріч Ізраїлю. І сповіщено Самуїлові, кажучи: Саул приходить до Кармила і підняв собі руку і повернув колісницю. І прийшов до Саула до Ґалґали, і ось він приносив Господеві цілопалення, найкраще з здобичі, яку приніс від Амалика.

І прийшов Самуїл до Саула, і сказав йому Саул: Благословенний ти Господеві, я виконав все, що Господь сказав.

І сказав Самуїл: І що це за голос цієї отари в моїх ухах і голос волів, які я чую.

І сказав Саул: Я це привів від Амалика, те, що оставив нарід, найсильніше з отари і волів, щоб принести в жертву твому Господеві Богові, і решту я вигубив.

І сказав Самуїл до Саула: Остав і сповіщу тобі, що Господь сказав до мене вночі. І сказав йому: Говори.

І сказав Самуїл до Саула: Чи не є ти перед ним малий, володар скиптру племени Ізраїля, і Господь помазав тебе на царя над Ізраїлем.

І Господь післав тебе в дорогу і сказав тобі: Піди і вигуби тих, що грішать проти Mене, Амалика, і воюватимеш з ними, аж доки не викінчиш їх.

І чому ти не послухався господнього голосу, але кинувся захопити здобич і вчинив погане перед Господом?

І сказав Саул до Самуїла: Томущо я послухався голосу народу, і я пішов по дорозі, якою мене післав Господь, і я привів Аґаґа царя Амалика і я вигубив Амалика.

І нарід взяв здобич отари і стада, найкраще з вигубленого, щоб принести в жертву перед нашим Господом Богом в Ґалґалах.

І сказав Самуїл: Чи так Господеві милі цілопалення і жертви, як слухатися голосу Господа. Ось краще від жертви слухатися, і послух понад жир баранів.

Бо гріхом є чаклунство, ідоли наносять біль і тягар. Томущо ти погордив Господним словом, і тобою погордить Господь, щоб ти не був царем над Ізраїлем.

І сказав Саул до Самуїла: Я згрішив бо переступив господнє слово і твоє слово, бо я злякався народу і послухався їхнього голосу.

І тепер забери ж мій гріх і повернися зі мною, і поклонюся твому Господеві Богові.

І сказав Самуїл до Саула: Не повернуся з тобою, бо ти погордив Господним словом, і тобою погордить Господь, щоб ти не був царем над Ізраїлем.

І Самуїл відвернув своє лице, щоб відійти. І Саул схопив рубець його подвійної одежі і роздер її.

І сказав до нього Самуїл: Сьогодні Господь вирвав царство Ізраїля з твоєї руки і дасть його твому ближньому, кращому від тебе,

й Ізраїль буде розірваним на два, і (Господь) не повернеться, ані не передумає, бо Він не є як людина, щоб передумати.

І сказав Саул: Я згрішив, але прослав мене перед старшинами Ізраїля і перед моїм народом і повернися зі мною, і поклонюся твому Господеві Богові.

І повернувся Самуїл за Саулом, і поклонився Господеві.

І сказав Самуїл: Приведіть мені Аґаґа царя Амалика. І прийшов до нього Аґаґ тремтячи, і сказав Аґаґ: Чи так гірка смерть.

І сказав Самуїл до Аґаґа: Так як бездітними жінок вчинив твій меч, так бездітною буде між жінками твоя матір. І зарізав Самуїл Аґаґа перед Господом в Ґалґалі.

І пішов Самуїл до Арматема, і Саул пішов до свого дому до Ґаваа.

І не додав Самуїл більше бачити Саула аж до дня своєї смерти, бо Самуїл оплакував Саула. І розкаявся Господь, що поставив Саула царем над Ізраїлем.

Російський синодальний переклад

И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом Его, над Израилем; теперь послушай гласа Господа.

Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта;

теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла.

И собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме двести тысяч Израильтян пеших и десять тысяч из колена Иудина.

И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине.

И сказал Саул Кинеянам: пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем Израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились Кинеяне из среды Амалика.

И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом;

и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом.

Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили.

И было слово Господа к Самуилу такое:

жалею, что поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь.

И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал.

Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа; я исполнил слово Господа.

И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?

И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему; прочее же мы истребили.

И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори.

И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем?

И послал тебя Господь в путь, сказав: "иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их".

Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?

И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил;

народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале.

И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов;

ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем.

И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса их;

теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу.

И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем.

И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее.

Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя;

и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему.

И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему.

И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу.

Потом сказал Самуил: приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. И подошел к нему Агаг дрожащий, и сказал Агаг: конечно горечь смерти миновалась?

Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале.

И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову.

И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей; но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.