8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Як Самуїл постарівся, настановив своїх синів суддями над Ізраїлем.

Найстарший його син звався Йоіл, а другий - Авія; ці суддювали в Версавії.

Та не ходили його сини його слідами: їх тягло до наживи, вони брали дарунки й кривили правдою.

От і зійшлись усі старші Ізраїля, прийшли в Раму до Самуїла

і промовили до нього: «Ти вже старий; сини ж твої не ходять твоїми слідами. Настанови, отже, царя над нами, щоб правив нами, як воно діється в усіх народів.»

Не вподобалося Самуїлові, що вони сказали так: дай нам, мовляв, царя щоб нами правив! Тим то він помоливсь до Господа,

але Господь сказав до Самуїла: «Слухай голос народу в усьому, що вони тобі скажуть: то не тебе вони відкинули: ні, вони мене відкинули, щоб я не царював над ними.

Так само, як завжди поводилися зо мною з того часу, як я їх вивів був із Єгипту, й досі, - покидали мене й служили богам іншим, - отак вони поводяться й з тобою.

Та, проте, ти слухай їхній голос; тільки ж попередь їх добре та поясни їм право царя, що царюватиме над ними.»

Самуїл переказав усі слова Господні народові, що домагався царя у нього.

Він сказав: «Ось яке буде право царя, що царюватиме над вами: синів ваших він візьме і приділить їх собі до колісниць та коней, і вони будуть бігати перед його колісницею.

Він настановить собі начальників над тисячами і начальників над півсотнями; звелить їм орати свої ниви та жати хліб свій, і виробляти собі військову зброю та знаряддя до своїх колісниць.

Та й дочок ваших він собі візьме за благовонниць, куховарок і пекарок.

Поля ваші та виноградники й сади оливні - найкращі - він забере й роздасть своїм слугам,

З вашого посіву та винограднику він буде вимагати десятину й роздаватиме її своїм скопцям та слугам.

Слуг ваших і слугинь, і щонайкращий скот ваш і ослів ваших він забере й поставить їх для себе до роботи,

Дрібну скотину вашу він одесяткує, й самі ви станете його рабами!

І коли будете нарікати на вашого царя, що ви ж собі вибрали, Господь тоді вас слухати не буде.»

Народ же не хотів слухати Самуїла й мовив: «Ні, хай буде цар над нами!

І щоб ми були також як усі народи, і цар наш судив нас, щоб виступав перед нами й провадив наші війни.»

Самуїл вислухав усі слова народу й переказав їх Господеві.

Господь же сказав до Самуїла: «Вволь їхню волю, постав царя над ними.» І Самуїл звелів мужам ізраїльським: «Ідіте кожен у своє місто.»

Переклад Огієнка

І сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх за суддів для Ізраїля.

І було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авійя, судді в Беер-Шеві.

А сини його не йшли його дорогою, і вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали Закона.

І зібралися всі Ізраїлеві старші, і прийшли до Самуїла до Рами,

та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів.

І була та річ зла в Самуїлових очах, як вони сказали: Настанови нам царя, щоб судив нас. І молився Самуїл до Господа.

І сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але Мною погордували, щоб Я не царював над ними.

Як усі ті діла, що вони чинили від дня, коли Я вивів їх з Єгипту, і аж до цього дня, і як вони кидали Мене й служили іншим богам, так вони чинять і тобі.

А тепер послухай їхнього голосу, тільки конче остережеш їх, і розповіси їм право того царя, що буде царювати над ними.

І переказав Самуїл всі Господні слова до народу, що жадав від нього царя,

і сказав: Оце буде право царя, що царюватиме над вами: він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої та серед їздців своїх, і вони будуть бігати перед колесницею його;

і щоб поставити собі тисячників та п'ятдесятників, і щоб орати орку його, і щоб жати жниво його, і щоб робити зброю військову його та колесничні приладдя його.

А дочок ваших забере за мироварниць, і за кухарок, і за пекарок.

І він позабирає поля ваші, і виноградники ваші, та кращі ваші оливки, і пороздає своїм слугам.

А з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину, і даватиме своїм евнухам та своїм слугам.

І він забере рабів ваших, і ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків, і ваших ослів, і буде вживати їх на роботу свою.

Він братиме десятину з вашої отари, а ви станете йому за рабів.

І ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали, та не відповість вам Господь того дня!

Та народ відмовився слухати Самуїлового голосу, та й сказав: Ні, нехай тільки цар буде над нами!

І будемо ми, як усі люди, і буде нас судити наш цар. І він ходитиме перед нами, і провадитиме наші війни.

І вислухав Самуїл усі слова народу, і переказав їх голосно Господеві.

А Господь сказав до Самуїла: Послухайся їхнього голосу, і постав їм царя! І сказав Самуїл до Ізраїлевих людей: Ідіть кожен до міста свого!

Переклад Куліша

Як зробився Самуїл старим, понастановляв сини свої суддями над Ізраїлем.

Перворідень його звався Йоил, другий же син Абія. Сї суддювали в Берсабії.

Та сини його не ходили путьми його: шукали вони користї своєї, давали підкуплювати себе й судили криво.

І посходились докупи всї громадські мужі в Ізраїлї, і прийшли до Самуїла в Раму,

Та й промовили до його: Ти вже старенький, сини же не ходять путьми твоїми, то ж постав царя над нами, щоб нами правив, як се дїється в инших народів.

Самуїл же не вподобав сього, як вони промовляли: Дай нам царя, щоб нам правив. І молився Самуїл Господеві;

Господь же повелїв Самуїлові: Слухай вимагання людського в усьому, чого бажають; бо не тебе вони відопхнули, нї! мене викинули, щоб я не царював над ними;

Так само, як поводились вони з того часу, як вивів я їх із Египту, та й досї, покидали мене, і служили богам иншим, так поводяться вони й проти тебе

Оце ж слухай їх голосу; та тільки остережи їх і поясни їм права того царя, що буде над ними царювати.

І переказав Самуїл все, що глаголав Господь, людові, що допевнявсь од його царя,

Та й говорив: Ось які будуть права в того царя, що царювати ме над вами: сини ваші забирати ме він і приставляти до возів та до коней своїх, і будуть вони бігати поперед колесницями його;

І щоб отаманували над півсотнями та тисячами, й орали поля його, та жали хлїб його, та щоб виробляли йому воєнну зброю і знаряддя до возів його;

Дочки ж ваші забирати ме, щоб йому робили мастило, та варили та пекли;

З вашого поля, виноградника й оливного саду що лучше брати ме та своїм урядникам роздавати ме.

З вашого посїву й винограду вимагати ме десятину та й роздавати ме своїм різанцям та слугам своїм;

Ваші раби й рабинї як і лучших молодцїв ваших, та осли ваші брати ме і на свою роботу буде обертати;

З дрібного скота вашого буде десятину вимагати, а самі ви будете його крепаками.

Як же ви колись нарекати мете на вашого царя, що вибрали собі, тодї Господь не буде слухати вас.

Нарід же не схотїв Самуїлової ради послухати, і каже: Нї бо таки, нехай буде царь над нами,

Щоб ми були рівня иншим народам, і нехай царь наш судить нас, і гетьманує над нами, і воює в наших війнах.

І вислухав Самуїл усе, що люд промовляв, та й понїс перед Господа.

Господь же повелїв Самуїлові: Послухай вимагання їх і постав над ними царя. І відказав Самуїл мужам Ізрайлевим: Ідїть по домівках своїх.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося, як Самуїл постарівся, і поставив своїх синів суддями Ізраїлеві.

І це імена його синів: первородний Йоіл, і другому імя Авія, судді в Версавії.

І його сини не пішли його дорогою і схилилися до хабаря і приймали дари і відступили від праведності.

І мужі ізраїльські збираються і приходять до Самуїла до Арматема

і сказали йому: Ось ти постарівся, і твої сини не ходять твоєю дорогою. І постав тепер над нами царя, щоб нас судив так, як і інші народи.

І слово було поганим в очах Самуїла, як сказали: Дай нам царя, щоб нас судив. І помолився Самуїл до Господа.

І сказав Господь до Самуїла: Послухайся голосу народу, так як тобі говорять, бо не тебе зневажили, але Мене зневажили, щоб Я не царював над ними.

За всіма ділами, які вчинили Мені від того дня, коли Я їх вивів з Єгипту, аж до цього дня, і оставили Мене і служили іншим богам, так і тобі ці чинять.

І тепер послухай їхній голос. Тільки свідчачи засвідчи їм і звістиш їм правила царя, який царюватиме над ними.

І Самуїл сказав всі господні слова до народу, що просять у нього царя,

і сказав: Це буде правило царя, який царюватиме над вами: Ваших синів візьме і поставить їх в своє військо і на свої коні і бігтимуть перед його колісницями;

і поставить їх собі тисячниками і сотниками і женцями своїх жнив і збирачами свого винограду, і щоб чинили його воєнне знаряддя і знаряддя його колісниць.

І візьме ваших дочок за виготовниць перфумів і за кухарок і за пекарок

і ваші поля і ваші виноградники і ваші добрі оливкові сади візьме і дасть своїм рабам.

І на ваше насіння і на ваші виноградники наложить десятину і дасть своїм скопцям і своїм рабам.

І ваші раби і ваші рабині і ваші добрі стада і ваші осли забере і візьме десятину на свої діла

і на ваші стада наложить десятину, і ви будете йому рабами.

І в тому дні закричите з перед лиця вашого царя, якого ви собі вибрали, і Господь не вислухає вас в тих днях, бо ви собі вибрали царя.

І нарід не бажав послухатись Самуїла і сказали йому: Ні, але хай над нами буде цар,

і будемо і ми так як всі народи, і наш цар судитиме нас і вийде перед нами і воюватиме нашу війну.

І Самуїл послухав всі слова народу і говорив їх до господних ух.

І сказав Господь до Самуїла: Послухайся їхнього голосу і постав їм царя. І сказав Самуїл до ізраїльських мужів: Хай кожний піде до свого міста.

Російський синодальний переклад

Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем.

Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были судьями в Вирсавии.

Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно.

И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму,

и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.

И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.

И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними;

как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою;

итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними.

И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,

и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его;

и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его;

и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы;

и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим;

и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим;

и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела;

от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами;

и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда.

Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами,

и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши.

И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа.

И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил Израильтянам: пойдите каждый в свой город.