10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Після Авімелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуа, сина Додо, з коліна Іссахара. Він жив у Шамірі, на горах ефраїмських.

Судив він Ізраїля двадцять три роки, і, коли помер, поховано його в Шамірі.

Після нього виступив Яір, з Гілеаду, і судив Ізраїля двадцять два роки.

Було в нього тридцять синів, що їздили на тридцятьох ослах, і було в них тридцять міст, що й досі звуться “Яірові містечка”, -лежали вони в Гілеад-краю.

Коли ж помер Яір, поховано його в Камоні.

Та сини Ізраїля знову вчинили те, що не довподоби Господеві, й запопалися служити Ваалам і Астартам, богам арамійським, богам сидонським, богам моавським, богам синів Аммона та богам філістимлянським; і покинули Господа, і йому не служили.

Тим і запалав гнів Господній на Ізраїля, й він віддав їх у руки філістимлянам та синам Аммона.

І утискали вони й гнобили тяжко синів Ізраїля вісімнадцять років, усіх синів Ізраїля, по тім боці Йордану, в землі Аморійській, що в Гілеаді.

До того ж іще перейшли сини Аммона Йордан, щоб воювати з Юдою, Веніямином та домом Ефраїма так, що Ізраїлеві стало дуже скрутно.

Тоді сини Ізраїля зняли голос до Господа, кажучи: “Согрішили ми проти тебе, бо покинули нашого Бога й служили Ваалові.”

І відказав Господь синам Ізраїля: “Хіба (не однаково легко спасти з рук) синів Аммона та філістимлян, як із рук єгиптян та аморіїв?

Коли сидонії, амалекитяни й мідіяни вас гнобили, і ви кликали до мене, то я спас вас із рук їхніх.

Та ви покинули мене, щоб служити чужим богам; за те не буду я вас уже більше рятувати.

Ідіть, кличте тих богів, що вибрали собі: нехай вони вас врятують під час вашої скрути.”

Тоді сини Ізраїля промовили до Господа: “Провинились ми; чини з нами все, що хочеш, тільки визволь нас тепер!”

Тоді повикидали чужих богів з-посеред себе й стали служити Господеві, й не стерпів він більше злиднів Ізраїля.

Зібралися сини Аммона та й отаборились у Гілеаді; зібралися й сини Ізраїля та й стали обозом коло Міцпи.

Тоді народ, старші в Гілеаді, сказали один до одного: “Хто розпочне війну з синами Аммона, той і буде головою над мешканцями Гілеаду.”

Переклад Огієнка

І став по Авімелехові на спасіння Ізраїля Тола, син Пуї, сина Додового, муж Іссахарів. І він сидів у Шамірі в Єфремових горах.

І судив він Ізраїля двадцять і три роки, та й помер, і був похований в Шамірі.

І став по ньому Яір ґілеадеянин, і судив Ізраїля двадцять і два роки.

І було в нього тридцять синів, що їздили на тридцяти молодих ослах, а в них тридцять міст, їх кличуть аж до цього дня: Яірові села, що в ґілеадському краї.

І помер Яір, і був похований в Камоні.

А Ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах, і служили Ваалам та Астартам, і богам арамським, і богам сидонським, і богам моавським, і богам аммонських синів, і богам филистимським. І покинули вони Господа, і не служили Йому.

І запалився Господній гнів на Ізраїля, і Він передав їх в руку филистимлян та в руку синів Аммонових.

І вони били й мучили Ізраїлевих синів від того року, і гнобили вісімнадцять років усіх Ізраїлевих синів, що по той бік Йордану в аморейському краї, що в Ґілеаді.

І перейшли Аммонові сини Йордан, щоб воювати також з Юдою й з Веніямином та з Єфремовим домом. І Ізраїлеві було дуже тісно!

І кликали Ізраїлеві сини до Господа, говорячи: Згрішили ми Тобі, бо ми покинули свого Бога, і служили Ваалам.

І сказав Господь до Ізраїлевих синів: Чи ж не спас Я вас від Єгипту, і від амореянина, і від Аммонових синів, і від филистимлян?

А сидоняни, і Амалик, і Маон гнобили вас, і ви кликали до Мене, і Я спас вас від їхньої руки.

А ви полишили Мене, і служили іншим богам, тому більше не спасатиму вас.

Ідіть, і кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску.

І сказали Ізраїлеві сини до Господа: Згрішили ми! Зроби Ти нам усе, як добре в очах Твоїх. Тільки спаси нас цього дня!

І повикидали вони з-поміж себе чужих богів, та й служили Господеві. І знетерпеливилась душа Його через Ізраїлеве страждання.

А Аммонові сини були скликані, та й таборували в Ґілеаді. І були зібрані Ізраїлеві сини, та й таборували в Міцпі.

І сказали той народ та ґілеадські князі, один до одного: Хто той чоловік, що зачне воювати з Аммоновими синами? Він стане головою для всіх ґілеадських мешканців.

Переклад Куліша

Після Абимелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуї, сина Додового, з поколїння Іссахарового. Він жив у Самирі, на горах Ефраїмових.

І судив він Ізраїля двайцять і три годи; потім умер, і поховано його в Самирі.

Після нього виступив Яїр з Галаада й судив Ізраїля двайцять і два лїта.

У сього було трийцять синів, і їздили вони на трийцять ослицях, і було в їх трийцять міст.

І вмер Яїр, і поховано його в Камонї.

Та чинили Ізраїлїї знов те, що не до вподоби Господеві, й служили Баалам та Астартам і богам Арамейським, і богам Сидонським, богам Моабійським, богам Аммонїйським, богам Филистійським, і покинули Господа й не шанували його.

І запалав гнїв Господень на Ізраїля, і віддав їх в руки Филистіям і в руки Аммонїям.

Ті мучили й гнобили Ізрайлитян від того року вісїмнайцять років, усїх синів Ізраїля по тім боцї Йорданї в землї Аморійській, що в Галаадї.

До того ж іще перейшли Аммонїї Йордань, щоб наступити й на Юду, Бенямина й на дом Ефраїмів, так що Ізраїль був у великій нуждї.

І покликнули сини Ізраїля до Господа й промовляли: Провинили ми проти тебе, що покинули нашого Бога та служили Баалові.

І відказав Господь синам Ізрайлевим: Чи не пригнїтали ж вас Египтїї, Аморії, Аммонїї та Филистії,

Та Сидонїї, Гамаликії та Мадиянїї? Тодї звали ви до мене, й я рятував вас із рук їх;

Ви ж покинули мене та служили богам другим; за те я не стану рятувати вас вже далїй:

Ійдїть собі та лучше до тих богів, що вибрали собі; нехай рятують вас в тїснотї.

І промовили тодї сини Ізрайлеві до Господа: Провинили ми; чини з нами все, що схочеш, тільки визволь нас тепер.

І повідкидали від себе чужі боги й почали служити одному Господу, й не стерпів він злиднїв Ізраїля.

Змовились тодї Аммонїї та й отаборились у Галаадї. Зібрались і сини Ізрайлеві та й отаборились під Массифою.

Нарід же й князї Галаадські мовляли один до одного: Хто розпочав би війну з Аммонїями, той буде головою над усїма осадниками Галаадськими.

Переклад УБТ Турконяка

І після Авімелеха встав Тола син Фуї, син брата його батька, муж Іссахара, щоб спасати Ізраїля, і він жив в Самарії в горі Ефраїма.

І судив Ізраїля двадцять і три роки і помер і був похований в Самарії.

І після нього повстав Яір Ґаладит і судив Ізраїля двадцять і два роки.

І було в нього тридцять і два сини, що сиділи на тридцятьох і двох ослах, і у них тридцять і два міста і назвав їх Села Яіра аж до цього дня, які є в Ґалаадській землі.

І помер Яір і був похований в Раммі.

І додали сини Ізраїльські чинити погане перед Господом і послужили Ваалам і Астаротам і богам Сідона і богам Моава і богам синів Аммона і богам чужинців і оставили Господа і не послужили йому.

І розгнівався Господь гнівом на Ізраїля і передав їх в руку чужинців і в руку синів Аммона.

І ослабили і пригнобили ізраїльських синів в тому часі вісімнадцять літ, всіх синів ізраїльських на другому боці Йордана в землі Аморрея в Ґалаадітіді.

І перейшли сини Аммона Йордан воювати і проти Юди і Веніямина і проти дому Ефраїма, і дуже пригнітили синів Ізраїля.

І закричали ізраїльські сини до Господа, кажучи: Згрішили ми проти Тебе, бо ми оставили нашого Бога і послужили Ваалам.

І сказав Господь до ізраїльських синів: Чи не єгиптяни і аморреї і сини Аммона і Моава і чужинці

і Сидонці і Амалик і Мадіям пригнітили вас? І ви закричали до Мене, і Я вас спас з їхньої руки.

І ви оставили Мене і послужили іншим богам. Через це не додам спасати вас.

Ідіть і кричіть до богів, яких ви собі вибрали, і хай вони спасуть вас в часі вашої скорботи.

І сказали ізраїльські сини до Господа: Згрішили ми, зроби Ти нам за всім, що угодне перед Тобою, тільки, Господи, спаси нас в цьому дні.

І викинули чужих богів з посеред себе і послужили Господеві. І Він не мав задоволення в народі і зневірився в гніті Ізраїль.

І прийшли сини Аммона і отаборилися в Ґалааді, і вийшли ізраїльські сини і отаборилися в Массифі.

І сказали старшини народу Ґалааду муж до свого друга: Хто чоловік, який почне воювати з синами Аммона, і буде головою всіх, що живуть в Ґалааді?

Російський синодальний переклад

После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой.

Он был судьею Израиля двадцать три года, и умер, и погребен в Шамире.

После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля двадцать два года.

У него было тридцать сыновей, ездивших на тридцати молодых ослах, и тридцать городов было у них; их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской.

И умер Иаир и погребен в Камоне.

Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили и не служили Ему.

И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки Филистимлян и в руки Аммонитян;

они теснили и мучили сынов Израилевых с того года восемнадцать лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморрейской, которая в Галааде.

Наконец Аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля.

И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам.

И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас Египтяне, и Аморреи, и Аммонитяне, и Филистимляне,

и Сидоняне, и Амаликитяне, и Моавитяне, и когда вы взывали ко Мне, не спасал ли Я вас от рук их?

А вы оставили Меня и стали служить другим богам; за то Я не буду уже спасать вас:

пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время.

И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы; делай с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас ныне.

И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа Его страдания Израилева.

Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде; собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе.

Народ и князья Галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против Аммонитян, тот будет начальником всех жителей Галаадских.