24

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Зібрав тоді Ісус усі коліна Ізраїля в Сихемі й покликав старших Ізраїля, голів його, суддів його й начальників його, і стали вони перед Богом.

Ісус сказав до всього народу: “Так сказав Господь, Бог Ізраїля: Ваші батьки, Терах, батько Авраама й Нахора, давно колись жили по тім боці ріки й служили богам іншим.

Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки, водив його по всій землі Ханаанській, розмножив його потомків і дав йому Ісаака.

Ісаакові ж я дарував Якова та Ісава, і дав Ісавові на власність Сеїр-гору. Яків же й сини його пішли в Єгипет.

Тоді послав я Мойсея та Арона й покарав Єгипет чудесами, що творив посеред нього. Потім я вивів вас.

Я вивів, отже, батьків ваших з Єгипту. І як ви прийшли до моря, кинулись єгиптяни з колісницями й вершниками навздогін за вашими батьками до Червоного моря.

І ті закликали голосно до Господа, і він поставив між вами і єгиптянами гу сту мряку, і навів на них море, й воно їх затопило. Ви бачили на власні очі, що я вчинив у Єгипті. Потім ви довгий час жили в пустині.

А згодом увів я вас у землю аморіїв, що сиділи по тім боці Йордану, й воювали вони з вами, та я віддав їх вам у руки, й ви заволоділи їхньою землею, і я вигубив їх перед вами.

Потім устав Балак, син Ціпора, цар моавський, і запопався воювати з Ізраїлем; послав він також по Валаама, сина Беора, щоб вас проклясти.

Та я не хотів слухати Валаама, тому він ще й поблагословив вас, і таким робом я визволив вас з його рук.

Коли ж ви перейшли через Йордан і дійшли до Єрихону, то єрихонці заходилися воювати з вами, а також і аморії, перізії, ханааняни, хеттити, гіргашії, хіввії та євусії, але я віддав їх вам у руки.

Я послав поперед вас шершнів, і вони прогнали з-перед вас їх, отих двох царів аморійських, не меч твій і не лук твій.

Дав я вам землю, над якою ви не трудились, і міста, яких ви не будували, а одначе ви в них осілись і їсте плоди виноградників та оливних гаїв, яких ви не садили.

Тож бійтесь Господа й служіть йому щиро та вірно й усуньте геть богів, яким ваші батьки служили по тім боці ріки та в Єгипті, і служіть Господеві.

Коли ж вам не любо служити Господеві, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити: чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам аморіїв, у землі яких ви живете; я ж і мій дім служитимемо Господеві.”

І відповів народ: “Ні! Не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити богам іншим.

Бо Господь - Бог наш; він вивів нас і батьків наших з Єгипетської землі, з дому неволі, і створив перед нашими очима ці великі чудеса й оберігав нас усюди в дорозі, що нею ми ходили, й між усіма народами, що через них ми проходили.

Господь прогнав перед нами всі народи й аморіїв, що жили в цій землі. Тож і ми служитимемо Господеві, бо він - Бог наш.”

Ісус сказав до народу: “Не можете ви служити Господеві (і чужим богам), бо він - святий Бог, Бог ревнивий; не простить вам ваших переступів і гріхів ваших.

Як покинете Господа й служитимете богам чужоземним, він відвернеться від вас, і після того, як був до вас добрий, наведе на вас лихо й вигубить вас.”

Народ же відказав Ісусові: “Ні! Ми таки Господеві будемо служити!”

Тоді Ісус сказав до народу: “Ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господеві.” Вони ж сказали: “Так, ми свідки.”

“Тому викиньте геть богів чужоземних, що між вами і прихиліть ваше серце до Господа, Бога Ізраїля.”

І мовив народ до Ісуса: “Ми будемо служити Господу, Богу нашому, й голосу його слухатися.”

І уклав Ісус того дня союз із народом і дав йому в Сихемі закон та право.

І написав він ці слова в книзі закону Божого, і взяв великий камінь та й поставив його під дубом, що був при святині Господній.

І Ісус промовив до всього народу: “Оцей камінь буде свідком проти нас, бо він чув усі слова, що Господь до нас говорив; тож нехай буде свідком проти вас, щоб ви не зрікались Господа, Бога вашого.”

Після того відпустив Ісус народ, кожного в свій наділ.

По цих подіях помер Ісус Навин, слуга Господній, маючи віку сто десять років.

І поховали його в землі його спадкоємства, в Тімнат-Сераху на Ефраїм-горі, на північ від гори Гааш.

Служив Ізраїль Господеві за ввесь час Ісуса та за ввесь час старших, що пережили Ісуса й що знали всі діла Господні, які він зробив для Ізраїля.

Кості ж Йосифа, що сини Ізраїля принесли з Єгипту, поховано в Сихемі, на тій частині поля, що Яків купив у синів Хамора, батька Сихема, за сто срібняків. І воно стало власністю потомків Йосифа.

Помер і Єлеазар, син Арона, й поховано його в Гівеа Пінхаса, його сина, що був йому даний на Ефраїм-горі.

 

-

Переклад Огієнка

І зібрав Ісус усі Ізраїлеві племена до Сихему, і покликав Ізраїлевих старших, і голів його, і суддів його, і урядників його, і поставали вони перед Божим лицем.

І сказав Ісус до всього народу: Так сказав Господь, Бог Ізраїлів: По тім боці Річки сиділи були ваші батьки від віків: Терах, батько Авраамів та батько Нахорів, і служили іншим богам.

І взяв Я вашого батька Авраама з того боку Річки, і водив його по всьому ханаанському Краї, і розмножив насіння його, і дав йому Ісака.

І дав Я Ісакові Якова та Ісава, і дав Ісавові гору Сеїр, щоб її посів, а Яків та сини його зійшли до Єгипту.

І послав Я Мойсея та Аарона, та й ударив Єгипет, як зробив Я серед нього, а потому Я вивів вас.

І вивів Я ваших батьків із Єгипту, і ввійшли ви до моря, а Єгипет гнався за вашими батьками колесницями та верхівцями до Червоного моря.

І кликали вони до Господа, і Він поклав темряву між вами та між Єгиптянином, і навів на нього море, і воно покрило його, і ваші очі бачили те, що зробив Я в Єгипті. І сиділи ви в пустині багато днів.

І ввів я вас до краю амореян, що сидять по тім боці Йордану, і вони воювали з вами, а Я дав їх у вашу руку. І ви посіли їхній край, і Я вигубив їх перед вами.

І встав був Балак, син Ціппорів, цар моавський, і воював з Ізраїлем. І він послав і покликав Валаама, Беорового сина, щоб проклясти вас.

Та не хотів Я слухати Валаама, і він, благословляючи, поблагословив вас, і Я врятував вас від його руки.

І перейшли ви Йордан, і прийшли до Єрихону. І воювали з вами господарі Єрихону: періззеянин, і ханаанеянин, і хіттеянин, і ґірґашеянин, і хіввеянин, і євусеянин, а Я дав їх у вашу руку.

І послав Я перед вами шершня, і він вигнав їх перед вами, двох царів аморейських, не мечем твоїм і не луком твоїм.

І дав Я вам Край, що над ним ти не трудився, і міста, що їх ви не будували, і ви осілися в них; виноградники та оливки, яких ви не садили, ви їли.

А тепер бійтеся Господа й служіть Йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці Річки та в Єгипті, та й служіть Господеві.

А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці Річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві.

І відповів народ та й сказав: Борони, нас Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам!

Бо Господь, Бог наш, Він Той, що вивів нас та наших батьків з єгипетського краю, з дому рабства, і що зробив на наших очах ті великі знамена, і стеріг нас на всій дорозі, що нею ми ходили, і по всіх народах, що ми перейшли серед них.

І повиганяв Господь усі народи та амореянина, мешканця цього Краю, перед нами. І ми будемо служити Господеві, бо Він Бог наш.

І сказав Ісус до народу: Ви не здолієте служити Господеві, бо Він Бог святий, Бог заздрісний Він. Не простить Він вашу провину та ваших гріхів.

Коли ви покинете Господа, і будете служити чужим богам, то Він вернеться, і зробить вам зло, і вигубить вас по тому, як робив був добро вам.

І сказав народ до Ісуса: Ні, таки Господеві будемо служити!

І сказав Ісус до народу: Ви свідки на себе, що ви вибрали Господа служити Йому. І сказали вони: Свідки!

А тепер покиньте чужих богів, що серед вас, і прихиліть своє серце до Господа, Бога Ізраїлевого.

І сказав народ до Ісуса: Господеві, Богові нашому, ми будемо служити, а голосу Його будемо слухатися!

І склав Ісус заповіта з народом того дня, і дав йому постанови та закони в Сихемі.

І написав Ісус ті слова в книзі Божого Закону, і взяв великого каменя, та й поставив його там під тим дубом, що в Господній святині.

І сказав Ісус до всього народу: Ось оцей камінь буде на нас на свідчення, бо він чув усі Господні слова, що Він говорив з нами. І він буде на вас за свідка, щоб ви не виреклися вашого Бога.

І відпустив Ісус народ, кожного до спадку його.

І сталося по тих випадках, і вмер Ісус, син Навинів, раб Господній, віку ста й десяти літ.

І поховали його в границі спадку його, у Тімнат-Серахові, що в Єфремових горах, на північ від гори Ґааш.

І служив Ізраїль Господеві по всі дні Ісуса та по всі дні старших, що продовжили дні свої по Ісусі, і що знали всякий чин Господній, що зробив Він Ізраїлеві.

А Йосипові кості, які Ізраїлеві сини винесли були з Єгипту, поховали в Сихемі, на ділянці поля, що купив був Яків від синів Гамора, Сихемового батька, за сто кеситів.

І Елеазар, син Ааронів, умер, і поховали його на верхів'ї Пінхаса, його сина, яке було йому дане на Єфремовій горі.

 

-

Переклад Куліша

Скупив тодї Йозуа всї поколїння Ізрайлеві в Сихемі, і поскликав старшину Ізрайлеву, і князїв його, і суддїв його й начальників його, і станули вони перед Богом.

Рече тодї Йозуа до всього народу: Тако глаголе Господь, Бог Ізрайлїв: У давні давна жили ваші предки по тім боцї Евфрату, Тара, батько Авраамів і Нахорів, і служили иншим богам.

Але я вивів вашого предка Авраама із тогобочньої країни, та й проводив його по всїй Канаан землї і дав йому без лїку потомків, і дарував йому Ізаака.

Ізаакові ж дарував я Якова та Езава, і надїлив Езавові Сеїр-гори, щоб він узяв їх в державу, Яков же й сини його спустились у Египет.

Тодї послав я Мойсея та Арона та й покарав Египет чудесами, що вдїяв у ньому. Потім вивів я вас,

Та й повів батьків ваших із Египту, та й дійшли ви до моря. Египтяне ж уганяли за вашими батьками до Червоного моря з боєвими колесницями й комонником.

І покликнули вони до Господа про рятунок, і дав він так, що між вами і Египтянами постала густа темрява; тодї попустив він морю ринуту, так що вкрило їх. І вбачали ви своїми очима, що я допустив на Египтян; потім пробували ви немалий час у пустинї.

А звідтіля двинув я вас у землю Аморіїв, що седїли осадами по тім боцї Йорданї, і воювали вони з вами, та я подав їх вам на поталу, і ви осягли землю їх у державу і я вигубив їх перед вами.

Потім устав Балак Зіпоренко, царь Моабійський, і бив на Ізраїля. І послав він кликати Білеама Беоренка, щоб вас прокляв.

Однакже я не схотїв слухати Білеама; він же ще й надто благословив вас, і сим робом визволив я вас з рук його.

Потім перейшли ви за Йордань і дойшли до Ерихону, і били на вас осадники Ерихонські, Аморії, Ферезії, Канаанїї, Гетії, Гергазії, Гевії та Евузії, і подав я вам їх на поталу.

І послав я шершнї поперед вас, і прогнали вони їх перед вами, двох царів Аморійських. Не мечем твоїм і не луком твоїм се сталось.

І надїлив я землею вас, в якій ти не трудився, і городами, що їх ви не будували, а одначе ви осїлись у них; виноградниками й оливними садами, що не насаджували ви, а пожиткуєтесь ними.

Оце ж бійтеся Господа і служіть йому щиро та вірно, та відпихайте геть боги, що їм ваші предки по тім боцї ріки й у Египтї служили, а служіте Господеві.

Коли ж не любо вам служити Господеві, так вибирайте тепер, кому хочете служити: чи богам, що їм служили предки ваші, що жили по тім боцї ріки, чи богам Аморіїв, що в землї їх ви тепер живете; я ж і мій дом служити мем Господеві!

Відказав тодї люд й казав: Нї! не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити иншим богам!

Нї! Господь нашим Богом; се він був, що вивів нас і батьків наших із Египту, де ми були невольники, привів сюди і перед нашими очима чинив сї великі чудеса, і всюди нас оберегав у дорозї, що нею ми ходили, й між усїма народами, що через них ми проходили.

І попроганяв Господь поперед нами всї народи, й Аморіїв, осадників бувших у сїй землї. Тож і ми служити мемо Господеві, бо він Бог наш!

І рече Йозуа до люду: Не зможете ви служити Господеві, бо він сьвятий Бог; ревнивий Бог він; не стерпить вам переступи ваші й гріхи ваші!

Як покинете Господа і служити мете чужоземнїм богам, він одвернеться від вас і попустить допуст на вас і погибель, після того як перше посилав вам благодать.

І відказав люд Йозуйові: Нї, волимо служити Господеві!

Рече тодї Йозуа до люду: Ви сьвідки за себе самих, що вибрали службу Господеві? І мовляли вони: Так, ми сьвідками!

Повідкидайте ж геть богів чужоземнїх, які є між вами, і прихилїте ваші серця до Господа, Бога Ізрайлевого!

І мовляли люде Йозуйові: Волимо Господеві, Богу нашому, служити і гласу його слухати!

І постановив Йозуа того дня завіт з народом, і дав їм там у Сихемі закон і право.

І написав Йозуа сї слова в книзї закону Божого, і взяв камення великого та й поставив там під дубом, що був при храминї Господнїй.

І промовив Йозуа до всього люду: Дивітесь, сей камінь сьвідкувати ме проти нас, бо він чув усї слова, що глаголав до нас Господь; тим і мусить бути сьвідком проти вас, щоб не зрадили ви Бога вашого.

Після сього відпустив Йозуа нарід, кожного в його державу.

По сих бувальщинах умер Йозуа, син Навина, Господень раб, ста і десяти год віку,

І поховано його в займищі наслїдньої держави його в Тамнат-Сараа на Ефраїмовій горі, на північ від Гаас гори.

І служив Ізраїль Господеві докіль жив на сьвітї Йозуа та старшина, що попереживала Ісуса, і знала всї дїї, що вдїяв Господь про Ізраїля.

Костї ж Йосифові, що Ізрайлитяне принесли з Египту, поховано в Сихемі на полі, що купив Яков у синів Геммора, батька Сихемового, за сто срібняків і надїлив синам Йосифовим в державу.

Умер же й Елеазар Ароненко, і поховано його на горі Фінееса, сина його, що надїлено йому на Ефраїм горах.

 

-

Переклад УБТ Турконяка

І зібрав Ісус всі ізраїльські племена до Сило і скликав їхніх старшин і їхніх писарів і їхніх суддів і поставив їх перед Богом.

І сказав Ісус до всього народу: Так говорить Господь Бог Ізраїля: Ваші батьки Тара батько Авраама і батько Нахора, жили спочатку на другому боці ріки, і послужили іншим богам.

І Я взяв вашого батька Авраама з поза ріки і Я провадив його по всій землі і Я розмножив його насіння і Я дав йому Ісаака

і Ісаакові Якова і Ісава. І Я дав Ісавові гору Сиір, щоб унаслідити її, і Яків і його сини зійшли до Єгипту і стали там великим і сильним і численним народом.

І єгиптяни вчинили їм зло, і Господь побив Єгипет в тому, що вчинив їм, і після цього вивів вас

з Єгипту, і ви ввійшли до Червоного моря. І гналися єгиптяни за вашими батьками на колісницях і на конях в Червоне море,

і ми закричали до Господа, і Він дав хмару і туман між нами і між єгиптянами і навів на них море, і покрило їх, і ваші очі побачили, що Господь вчинив в єгипетскій землі. І ви були в пустині багато днів.

І Він ввів нас до землі Амореїв, що мешкали на другому боці Йордану, і ви стали до бою з ними, і передав їх Господь в наші руки, і ви унаслідили їхню землю і вигубили їх з перед вашого лиця.

І встав Валак син Сепфора цар моавський і став до бою з Ізраїлем і, піславши, покликав Валаама прокляти вас.

І не забажав Господь Бог твій вигубити тебе, і благословенням поблагословив вас, і спас вас з їхніх рук і видав їх.

І ви перейшли Йордан і прийшли до Єрихону. І воювали з вами мешканці Єрихону, Ферезей і Хананей і Хеттей і Аморрей і Ґерґесей і Евей і Євусей і Господь передав їх у ваші руки.

І наслав перед вами шершенів і викинув їх з перед вашого лиця, дванадцять аморрейських царів, не твоїм мечем, ані не твоїм луком.

І дав вам землю, на якій ви на ній не трудилися, і міста, які ви не збудували, і ви поселилися в них. І ви їли з виноградників і оливок, яких ви не насадили.

І тепер бійтеся Господа і служіть йому в справедливості і в правді і усуньте чужих богів, яким послужили ваші батьки на другому боці ріки і в Єгипті, і служіть Господеві.

Якщо ж не вгодно вам служити Господеві, сьогодні виберіть собі самим, кому послужите, чи богам ваших батьків, що на другому боці ріки, чи богам аморреїв, між якими ви живете на їхній землі. Я ж і мій дім служитимемо Господеві, бо Він святий.

І відповівши, нарід сказав: Хай не буде, щоб ми покинули Господа, щоб служити іншим богам.

Господь Бог наш, Він є Богом. Він вивів нас і наших батьків з Єгипту і оберіг нас в усій дорозі, якою ми нею пішли, і в усіх народах, через яких ми пройшли.

І Господь вигнав всі народи і аморрея, що замешкував землю, з перед нашого лиця. Але і ми послужимо Господеві. Бо Він є нашим Богом.

І сказав Ісус до народу: Не зможете служити Господеві, бо Він є Богом святим, і Він ревнивий не відпустить вам ваших прогріхів і проступків.

Коли ж оставите Господа і послужите іншим богам, і Він, прийшовши, зло вам вчинить і вигубить вас, томущо зробив вам добро.

І сказав нарід до Ісуса: Ні, але послужимо Господеві.

І сказав Ісус до народу: Ви свідки проти себе, бо ви вибрали Господа, щоб йому служити.

І тепер усуньте чужих богів, що в вас, і випростуйте серце ваше до Господа Бога Ізраїля.

І сказав нарід до Ісуса: Господеві послужимо і твого голосу слухатимемось.

І заповів Ісус завіт народові в тому дні і дав йому закон і суд в Сило перед шатром Бога ізраїльського.

І записав ці слова до книги, божий закон. І взяв великий камінь і поставив його Ісус під теревинтом перед Господом.

І сказав Ісус до народу: Ось цей камінь буде вам свідком, бо він почув все сказане йому Господом, що лиш сказав сьогодні до нас. І він буде у вас свідком до останніх днів, коли збрешете Господеві Богові мому.

І відпустив Ісус нарід, і пішли кожний до свого місця.

І послужив Ізраїль Господеві всі дні Ісуса і всі дні старшин, які перебули час з Ісусом і які побачили всі господні діла, які Він вчинив Ізраїлеві.

І сталося, що після цього помер Ісус син Навина, господний раб, сто десять літним.

І поховали його в границях його насліддя в Тамнатасахарі в горі Ефраїма на півночі гори Ґааса. Поклали там з ним до гробівця, в якому його там поховали, камяні ножі, якими він обрізав ізраїльських синів в Ґалґалах, коли їх вивів з Єгипту, так як заповів їм Господь, і там є аж до сьогоднішнього дня.

Й ізраїльські сини винесли з Єгипту кості Йосифа і закопали в Сікімах в часті поля, яке Яків придбав від Аморреїв, що жили в Сікімах, за сто ягниць і дав його Йосифові в насліддя.

І сталося, що після цього помер і Елеазар син Аарона архиєрей і був похований в Ґавааті Фінееса свого сина, який дав йому в горі Ефраїма.

В тому дні, ізраїльські сини, взявши кивот Бога, носили поміж себе, і Фінеес був священиком замість Елеазара свого батька, доки не помер і був похований у свому Ґавааті.

А ізраїльські сини пішли кожний до свого місця і до свого міста. Й ізраїльські сини почитали Астарту і Астароту і богів народів, що довкруги них. І передав їх Господь в руки Еґлома моавського царя, і він панував над ними вісімнадцять літ.

Російський синодальний переклад

И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога.

И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: "за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам.

Но Я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака.

Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал Я гору Сеир в наследие; Иаков же и сыны его перешли в Египет

И послал Я Моисея и Аарона и поразил Египет язвами, которые делал Я среди его, и потом вывел вас.

Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Чермному морю. Тогда Египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Чермного моря;

но они возопили к Господу, и Он положил тьму между вами и Египтянами и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что Я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне.

И привел Я вас к земле Аморреев, живших за Иорданом; они сразились с вами, но Я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и Я истребил их пред вами.

Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Веорова, чтоб он проклял вас;

но Я не хотел послушать Валаама, - и он благословил вас, и Я избавил вас из рук его.

Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали воевать с вами жители Иерихона, Аморреи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи, но Я предал их в руки ваши.

Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей Аморрейских; не мечом твоим и не луком твоим сделано это.

И дал Я вам землю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды".

Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу.

Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу.

И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам!

Ибо Господь - Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли Египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, чрез которые мы проходили.

Господь прогнал от нас все народы и Аморреев, живших в сей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он - Бог наш.

Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших.

Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам.

И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить.

Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа - служить Ему? Они отвечали: свидетели.

Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву.

Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить и гласа Его будем слушать.

И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановления и закон в Сихеме.

И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня.

И сказал Иисус всему народу: вот, камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые Он говорил с нами; он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим.

И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел.

После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет.

И похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сараи, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша.

И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю.

И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет и которое досталось в удел сынам Иосифовым.

После сего умер и Елеазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финееса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.

В тот день сыны Израилевы, взяв ковчег Божий, носили с собою, и Финеес был священником вместо Елеазара, отца своего, доколе не умер и не был погребен в городе своем Гаваофе.

И сыны Израилевы пошли каждый в свое место и в свой город. (24-36)И стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу и богам окрестных народов; и предал их Господь в руки Еглона, царя Моавитского, и он владел ими восемнадцать лет.