21

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І приступили голови родин левітів у Шіло, в Ханаан-землі, до Єлеазара священика, до Ісуса Навина й до голів родів у колінах синів Ізраїля,

і промовили до них у Шіло, в Ханаан-землі: “Господь заповідав через Мойсея дати нам міста на прожиток, з їхніми околицями для нашої худоби.”

І сини Ізраїля дали зо своїх наділів левітам, за Господнім велінням, оці міста з їхніми околицями.

Випав жереб для родин Кегатіїв, і дісталося за жеребом синам священика Арона, левітам, тридцять міст від коліна Юди, Симеона, Веніямина.

Інші ж сини Кегата, за їхніми родинами, одержали за жеребом десять міст від коліна Ефраїма, коліна Дана й півколіна Манассії.

Потомки Гершона одержали за жеребом, за їхніми родинами, тринадцять міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі й від півколіна Манассії в Башані.

Потомки Мерарі, за їхніми родинами, одержали дванадцять міст від коліна Рувима, коліна Гада й коліна Завулона.

Сини Ізраїля передали за жеребом левітам оці міста з їхніми околицями, як заповідав Господь через Мойсея.

Дали ж вони від коліна синів Юди й від коліна синів Симеона ось які тут поіменно названі міста.

Синам Арона, з родин Кегатіїв, з потомків Леві, -на них бо випав перший жереб, -

дали: Кіріят-Арбу, батька Анака, або Хеврон, в горах юдейських, з його околицями;

поля ж, міста і його села дали на власність Калевові, синові Єфунне.

А потомкам Арона священика дали охоронне для вбивців місто Хеврон з його околицями й Лівну з його околицями.

Яттір з його околицями й Ештемоа з його околицями,

Холон з його околицями й Девір з його околицями,

Аїн з його околицями, Ютту з його околицями та Бет-Шемеш з його околицями: дев'ять міст від тих двох колін.

А від коліна Веніямина: Гівеон з його околицями, Геву з його околицями,

Анатот з його околицями й Алмон з його околицями: чотири міста.

Всього одержали потомки Арона священика тринадцять міст з їхніми околицями.

А щодо родин потомків Кегата, левітів, тобто решти синів Кегата, то їм дісталися за жеребом міста коліна Ефраїма;

й дали їм захисне для вбивців місто Шехем з його околицями в Ефраїм-горах і Гезер з його околицями,

Ківцаїм з його околицями й Бет-Хорон з його околицями: чотири міста.

А від коліна Дана: Елтеке з його околицями й Гіббетон з його околицями,

Аялон з його околицями й Гат-Ріммон з його околицями: чотири міста.

А від півколіна Манассії: Таанах з його околицями й Ївлеам з його околицями: два міста.

Всього десять міст з їхніми околицями для решти родин потомків Кегата.

Далі одержали потомки Гершона з родин левітів від коліна Манассії: захисне місто для вбивців Голан у Башані разом з його околицями й Аштарот з його околицями: два міста.

А від коліна Іссахара: Кішіон з його околицями, Даврат з його околицями,

Ярмут з його околицями та Ен-Ганнім з його околицями: чотири міста.

А від коліна Ашера: Мішал з його околицями, Авдон з його околицями,

Хелкат з його околицями та Рехов з його околицями: чотири міста.

А від коліна Нафталі: захисне для вбивців місто Кадеш у Галилеї з його околицями, Хаммот-Дор з його околицями та Картан з його околицями: три міста.

Усього одержали гершонії, за їхніми родинами, тринадцять міст з їхніми околицями.

Родини ж решти потомків Мерарі, левітів, одержали від коліна Завулона: Йокнеам з його околицями, Карту з його околицями,

Дімну з його околицями та Нагалал з його околицями: чотири міста.

А від коліна Рувима: Бецер з його околицями, Ягцу з його околицями,

Кедемот з його околицями та Мефаат з його околицями: чотири міста.

А від коліна Гада: захисне для вбивців місто Рамот у Гілеаді з його околицями, Махнаїм з його околицями,

Хешбон з його околицями та Язер з його околицями: всього чотири міста.

Всього міст, що одержали за жеребом потомки Мерарі. тобто решта родин левітів, за їхніми родинами, було дванадцять.

Всіх левітських міст серед посілостей синів Ізраїля було сорок вісім з їхніми околицями.

Кожне з тих міст мало довколишні пасовиська, так було з усіма тими містами.

Так дав Господь Ізраїлеві всю землю, про яку клявсь був, що дасть батькам їх, і вони її зайняли й у ній осілись.

І дарував їм Господь навкруги спокій, як поклявсь був батькам їхнім. Ніхто з їхніх ворогів проти них не встоявся. Усіх їхніх ворогів Господь віддав їм у руки.

З усіх добрих обітниць, що Господь дав був домові Ізраїля, ні одна не була марною: все здійснилось.

Переклад Огієнка

І підійшли голови домів батьків Левієвих до священика Елеазара й до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батьків племен Ізраїлевих синів,

та й говорили до них у Шіло в ханаанському Краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби.

І дали Ізраїлеві сини Левитам зо свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська.

І вийшов жеребок для родів кегатеянина. І були синам священика Аарона з Левитів від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Веніяминового тринадцять міст.

А Кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового й з племени Данового та з половини племени Манасіїного жеребком дісталося десять міст.

А для Ґершонових синів від родів Іссахарового племени, і від Асирового племени, і від Нефталимового племени, і від половини Манасіїного племени в Башані жеребком дісталося тринадцять міст.

Мерарієвим синам за їхніми родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Ґадового, і від племени Завулонового дванадцять міст.

І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея, жеребком.

І дали вони з племени синів Юдиних та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нижче названі йменням своїм.

І було для Ааронових синів із родів кегатеянина, з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше.

І дали їм місто Кір'ят, батька велетнів Арби, воно Хеврон, на Юдиних горах, та його пасовиська навколо нього.

А мійське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфуннеєвому, на власність його.

А синам священика Аарона дали місто сховища вбійника: Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська,

і Яттір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська,

і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська,

і Аїн та його пасовиська, і Ютту та її пасовиська, Бет-Шемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен.

А від Веніяминового племени: Ґів'он та його пасовиська, Ґеву та її пасовиська,

Анатоль та його пасовиська, і Алмон та його пасовиська, міст четверо.

Усіх міст Ааронових синів, священиків, тринадцять міст та їхні пасовиська.

А родам Кегатових синів, Левитам, що позостали від Кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремового племени.

І дали їм місто сховища вбійника: Сихем та його пасовиська, на Єфремовій горі, і Ґезер та його пасовиська.

І Ківцаїм та його пасовиська, і Бет-Хорон та його пасовиська, міст четверо.

А від Данового племени: Елтеке та його пасовиська, Ґіббетон та його пасовиська,

Айялон та його пасовиська, Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст четверо.

А від половини Манасіїного племени: Таанах та його пасовиська, і Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст двоє.

Усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих Кегатових синів.

А для Ґершонових синів з Левієвих родів від половини Манасіїного племени місто сховища вбійника: Ґолан у Башані та його пасовиська, і Беештера та її пасовиська, міст двоє.

А від Іссахарового племени: Кіш'йон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська,

Ярмут та його пасовиська, Ен-Ґаннім та його пасовиська, міст четверо.

А від Асирового племени: Міш'ал та його пасовиська, Ардон та його пасовиська,

Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, міст четверо.

А від Нефталимового племени місто сховища вбійника: Кедеш у Ґаліл та його пасовиська, і Хаммот-Дор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, міст троє.

Усіх міст Ґершонових за їхніми родами тринадцять міст та їхні пасовиська.

А для родів Мерарієвих синів, Левитів, позосталих від племени Завулонового: Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська.

Дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська, міст четверо.

А від Рувимового племени: Бецар та його пасовиська, і Ягца та її пасовиська,

Кедемот та його пасовиська, і Мефаат та його пасовиська, міст четверо.

А від Ґадового племени місто сховища вбійника: Рамот у Ґілеаді та його пасовиська, і Маханаїм та його пасовиська,

Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усіх міст четверо.

Усіх міст для Мерарієвих синів за їхніми родами, що позосталися з Левієвих родів, було за їхнім жеребком дванадцять міст.

Усіх Левієвих міст серед власности Ізраїлевих синів сорок і вісім міст та їхні пасовиська.

Будуть ті міста такі: кожне місто з пасовиськом його навколо нього, так для всіх тих міст.

І дав Господь Ізраїлеві ввесь той Край, що присягнув був дати його їхнім батькам, і вони посіли його та й осілися в ньому.

І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто зо всіх їхніх ворогів на встояв перед ними, усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку.

Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, усе збулося.

Переклад Куліша

Тодї приступили голови поколїнь Левіїних до Елеазара сьвященника та до Ісуса Навина й до голов у поколїннях Ізрайлевих,

І промовляли до них у Силомі, у Канаан землї оттак:

Господь заповідав через Мойсея поступитись нам містами на прожиток і пасовищами про нашу скотину, що тягнуть до них. І передали сини Ізрайлеві по обіцянцї Господнїй левитам із паїв своїх ось які городи вкупі з пасовищами, що до них належали:

Вийшов жереб про родини Каатові, і допалось по жеребу синам Арона сьвященника, левитам, від поколїння Юдиного і від поколїння Симеонового, і від поколїння Беняминового по жеребу тринайцять міст;

Инші ж потомки Каатові одержали від родин поколїння Ефраїмового і від поколїння Данового і від полуколїна Манассієвого по жеребу десять городів.

Потомки Герсона одержали від родин у поколїннї Іссахаровому, і від поколїння Ассерового, і від поколїння Нафталїєвого та від півколїна Манассієвого в Базанї по жеребу тринайцять городів;

(Деякі) родини потомків Мерариних одержали від поколїння Рубенового і від поколїння Гадового, і від поколїння Зебулонового дванайцять городів.

І передали сини Ізрайлеві левитам сї міста вкупі з передмістями, як заповідав Господь через Мойсея, по жеребу.

Поступилися ж вони від поколїння Юдиного і від поколїння Симеонового ось якими названими городами:

Синам Арона з родини Каатової, із потомків Левії, - на їх бо спершу випав жереб - дано

Киріят-Арбу, батька Енакового, або Геброн, на Юдиних горах, вкупі з пасовищами, що тягли до їх навкруги.

А поле сего міста й села його передали вони Калебові Ефуніенкові, яко наслїдню державу, що йому припала.

І так потомкам Арона, сьвященника, передали вони охоронний город для убийця: Геброн вкупі з пасовищами, що до його тягли, і Либну вкупі з передмістями її,

Яттир вкупі з пасовищами його, Ештемо вкупі з пасовищами його,

Холон вкупі з пасовищами його, Дабир вкупі з пасовищами його,

Анн укупі з пасовищами його, Ютту вкупі з пасовищами її, та Бет-Семеш укупі з передмістями, що тягли до його - девять городів від обох названих поколїнь.

А від поколїння Беняминового: Габаон укупі з пасовищами його, Геву укупі з пасовищами її,

Анатот укупі з передмістями його та Алмон укупі з пасовищами його, - разом чотири міста.

Оце ж одержали потомки Арона, сьвященника, всього тринайцять городів укупі з пасовищами їх.

А що до родин приписаних до левитів, потомків Каатових, прочих потомків Каатових, то їм допались по жеребу їх міста від поколїння Ефраїмового;

Дали їм охоронне місто про убийця, Сихем укупі з пасовищами його, на Ефраїмових горах, і Гезер укупі з передмістями його,

Кивзаїм укупі з пасовищами його, та Бет-Орон укупі з передмістями його: чотири міста;

А від поколїння Данового: Елтеке укупі з пасовищами його, Гивветон укупі з пасовищами його,

Аялон укупі з пасовищами його, та Гат-Риммон укупі з пасовищами його - чотири міста;

А від поколїння Манассієвого: Таанах з пасовищами його, та Гат-Риммон укупі з передмістями його: два міста.

А всього одержали родини останнїх потомків Каата десять городів укупі з пасовищами їх.

Далїй одержали між родинами Левіїв потомки Герсонові від половини поколїння Манассієвого: охоронне місто про убийця Голан у Базанї вкупі з пасовищами його, та Беес-Теру вкупі з пасовищами її - два міста.

А від поколїння Іссахарового: Кисіон укупі з пасовищами його, Даверат з пасовищами його,

Ярмут з пасовищами його, та Ен-Ганним з пасовищами його - чотири міста.

А від поколїння Ассерового: Мишал укупі з пасовищами його, та Абдон і передмістя його,

Хелкат укупі з пасовищами його, та Регоб укупі з пасовищами його - чотири городи.

А від поколїння Нафталїєвого: охоронний город про убийця: Кедес у Галилеї вкупі з пасовищами його; Гаммот-Дор укупі з пасовищами його, та Картан укупі з пасовищами його - три городи.

Оце ж одержали разом родини Герсонові усього тринайцять городів укупі з пасовищами, що тягли до їх.

Родини ж потомків Мерарієвих, ще останнїх левитів, осягли від поколїння Зебулонового: Йокнеам укупі з пасовищами його, Карту з пасовищами її,

Димну з пасовищами її, та Нагалал вкупі з пасовищами його - чотири городи.

А від поколїння Рубенового: охоронний город про убийця: Безер, у степу, з пасовищами його, Яаца з пасовищами його,

Кадемот з пасовищами його, та Мефаат укупі з пасовищами його - чотири городи.

А від поколїння Гадового: охоронний город про убийця: Рамот у Галаадї вкупі з пасовищами його, Маганаїм з пасовищами його,

Гесбон укупі з пасовищами його, та Язер укупі з пасовищами його: всього чотири городи.

Сим робом деякі родини потомків Мерарієвих, що були ще останком від поколїння Левії, осягли яко частину, що випала їм по жеребу, всього дванайцять городів.

Всїх міст левитських, що випали їм по жеребу серед наслїдньої держави Ізраїлської, сорок і вісїм укупі з пасовищами, що тягли до їх.

У кожному названому городї були навкруги пасовища, що до його тягли; так було по всїх названих містах.

І надїлив Господь Ізраїлеві всю землю, що клявшись обітував її батькам їх, і осягли вони її в державу та й осїлись там.

І дарував їм Господь супокій навкруги, так само, як він клявся батькам їх. Нїхто з усїх їх ворогів не встояв проти них; Господь усїх їх ворогів подав їм на поталу.

З усїх обітниць, що давав Господь Ізрайлевому домові, нї одна не була марною; усе справдилось.

Переклад УБТ Турконяка

І прийшли старшини родів синів Левія до Елеазара священика і до Ісуса сина Навина і до старшин племен з племен родів Ізраїля

і промовили до них в Сило в Ханаанській землі, кажучи: Господь заповів рукою Мойсея дати нам міста для проживання і околиці нашому скотові.

І дали ізраїльські сини Левітам в наслідді за господним зарядженням міста і їхні околиці.

І випав жереб родові Каата, і випало для синів Аарона священиків Левітів від племени Юди і від племени Симеона і від племени Веніямина жеребом тринадцять міст.

І для синів Каата, що осталися, з племени Ефраїма і з племени Дана і з половини племени Манассії жеребом десять міст.

І синам Ґедсона з племени Іссахара і з племени Асира і з племени Нефталіма і з половини племени Манассії в Васані тринадцять міст.

І синам Мерарія за їхніми родами з племени Рувима і з племени Ґада і з племени Завулона жеребом дванадцять міст.

І дали ізраїльські сини Левітам міста і їхні околиці, так як заповів Господь Мойсеєві, жеребом,

і дали племя синів Юди і племя синів Симеона і з племени синів Веніямина міста, і назвали

синам Аарона з роду Каата синів Левія, бо цим випав жереб.

І дав їм Каріятарвок місто - матір Енака [це є Хеврон] в горі Юди. А околиці довкола нього

і поля міста і його села дав Ісус синам Халева сина Єфоннії в насліддя

і синам Аарона місто схоронок для того, хто вбє, Хеврон і те, що з ним відлучене і Лемну і те, що з ним вілучене

і Елом і до нього відділене і Темну і йому відділене

і Ґеллу і йому відділене і Давір і йому відділене

і Асу і йому відділене і Тану і йому відділене і Ветсамус і йому відділене, від цих двох племен девять міст.

І від племени Веніямина Ґаваон і йому відділене і Ґатет і йому відділене

і Анатот і йому відділене і Гамалу і йому відділене, чотири міста.

Всі міста синів Аарона священиків тринадцять.

І родові синів Каата Левітам, що осталися з синів Каата, і місто їхніх границь було з племени Ефраїма,

і дали їм місто схоронок для вбивці Сихем і йому відділене і Ґазару і те, що його і йому відділене

і Кавсаїм і йому відділене і верхній Веторон і йому відділене, чотири міста,

і з племени Дана Елкотем і йому відділене і Ґетедан і йому відділене

і Елон і йому відділене і Ґетереммон і йому відділене, чотири міста.

І з половини племени Манассії Танах і йому відділене і Євату і йому відділене, два міста.

Всіх міст десять і їм відділене для родів синів Каата, що осталися.

І синам Ґедсона Левітам з половини племени Манассії міста відлучені для вбивців, Ґавлон в Васанітіді і йому відлучене і Восору і йому відлучене, два міста

і з племени Іссахара Кісон і йому відлучене і Девву і йому відлучене

і Реммат і йому відлучене і Джерело Письма і йому відлучене, чотири міста.

І з племени Асира Васеллан і йому відлучене і Даввон і йому відлучене

і Хелкат і йому відлучене і Равва і йому відлучене, чотири міста.

І з племени Нефталі місто відлучене для вбивці Кадес в Галилеї і йому відлучене і Еммат і йому відлучене і Теммон і йому відлучене, три міста.

Всі міста Ґедсона за їхніми родами тринадцять міст.

І родові синів Мерарі Левітам, що осталися, з племени синів Завулона Маану і його околиці і Кадис і його околиці

і Демну і його околиці і Селлу і його околиці, чотири міста.

І на другому боці Йордана, що напроти Єрихону, з племени Рувима місто схоронок для вбивці Восор в пустині, Місора і його околиці, і Язир і його околиці,

і Декмон і його околиці, і Мафу і його околиці, чотири міста.

І з племени Ґада місто схоронок для вбивці Рамот в Ґалааді і його околиці і Камін і його околиці

і Есевон і його околиці і Язир і його околиці, всіх міст чотири.

Всіх міст для синів Мерарі за їхніми родами, що осталися з племени Левія. І границі міст були дванадцять.

Всіх міст Левітів посеред насліддя ізраїльських синів сорок вісім міст і їхні околиці довкруги цих міст,

місто і околиця довкруги кожного міста їхнім містам. І закінчив Ісус ділити землю в їхніх границях. І дали ізраїльські сини часть Ісусові за господним приписом. Дали йому місто, яке просив: дали йому Тамнасарах в горі Ефраїма. І збудував Ісус місто і поселився в ньому. І взяв Ісус камяні ножі, якими обрізав ізраїльських синів, що були в дорозі в пустині, і поклав їх в Тамнасараху.

І дав Господь Ізраїлеві всю землю, яку поклявся дати їхнім батькам, і унаслідили її і поселилися в ній,

і дав їм Господь спочинок довкруги, так як поклявся їхнім батькам. Не повстав ніхто проти них з усіх їхніх ворогів. Всіх їхніх ворогів передав Господь в їхні руки.

Не згинуло жодне з усіх добрих слів, які Господь сказав ізраїльським синам. Все збулося.

Російський синодальний переклад

Начальники поколений левитских пришли к Елеазару священнику и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых,

и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: Господь повелел чрез Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего.

И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих, по повелению Господню, сии города с предместьями их.

Вышел жребий племенам Каафовым; и досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам, от колена Иудина, и от колена Симеонова, и от колена Вениаминова, тринадцать городов;

а прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова, и от колена Данова, и от половины колена Манассиина, по жребию, досталось десять городов;

сынам Гирсоновым - от племен колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от половины колена Манассиина в Васане, по жребию, досталось тринадцать городов;

сынам Мерариным, по их племенам, от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова - двенадцать городов.

И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь чрез Моисея, по жребию.

От колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, дали города, которые здесь названы по имени:

сынам Аарона, из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый,

дали Кириаф -Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и предместья его вокруг его;

а поле сего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефонниину.

Итак сынам Аарона священника дали город убежища для убийцы - Хеврон и предместья его, Ливну и предместья ее,

Иаттир и предместья его, Ештемо и предместья его,

Холон и предместья его, Давир и предместья его,

Аин и предместья его, Ютту и предместья ее, Беф-Шемеш и предместья его: девять городов от двух колен сих;

а от колена Вениаминова: Гаваон и предместья его, Геву и предместья ее,

Анафоф и предместья его, Алмон и предместья его: четыре города.

Всех городов сынам Аароновым, священникам, досталось тринадцать городов с предместьями их.

И племенам сынов Каафовых, левитов, прочим из сынов Каафовых, по жребию их, достались города от колена Ефремова;

дали им город убежища для убийцы - Сихем и предместья его, на горе Ефремовой, Гезер и предместья его,

Кивцаим и предместья его, Беф-Орон и предместья его: четыре города;

от колена Данова: Елфеке и предместья его, Гиввефон и предместья его,

Аиалон и предместья его, Гаф-Риммон и предместья его: четыре города;

от половины колена Манассиина: Фаанах и предместья его, Гаф-Риммон и предместья его: два города.

Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось десять.

А сынам Гирсоновым, из племен левитских дали: от половины колена Манассиина город убежища для убийцы - Голан в Васане и предместья его, и Беештеру и предместья ее: два города;

от колена Иссахарова: Кишион и предместья его, Давраф и предместья его,

Иармуф и предместья его, Ен-Ганним и предместья его: четыре города;

от колена Асирова: Мишал и предместья его, Авдон и предместья его,

Хелкаф и предместья его, Рехов и предместья его: четыре города;

от колена Неффалимова город убежища для убийцы - Кедес в Галилее и предместья его, Хамоф-Дор и предместья его, Карфан и предместья его: три города.

Всех городов сынам Гирсоновым, по племенам их, досталось тринадцать городов с предместьями их.

Племенам сынов Мерариных, остальным левитам, дали: от колена Завулонова Иокнеам и предместья его, Карфу и предместья ее,

Димну и предместья ее, Нагалал и предместья его: четыре города;

от колена Рувимова Бецер и предместья его, Иааца и предместья ее,

Кедемоф и предместья его, Мефааф и предместья его: четыре города;

от колена Гадова: города убежища для убийцы - Рамоф в Галааде и предместья его, Маханаим и предместья его,

Есевон и предместья его, Иазер и предместья его: всех городов четыре.

Всех городов сынам Мерариным по племенам их, остальным племенам левитским, по жребию досталось двенадцать городов.

Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было сорок восемь городов с предместьями их.

При городах сих были при каждом городе предместья вокруг него: так было при всех городах сих.

Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней.

И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них; всех врагов их предал Господь в руки их.

Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.