19

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Другий жереб випав Симеонові, тобто колінові синів Симеона за їхніми родами. Їхній наділ був серед спадщини синів Юди.

В наділі їх були: Версавія, Шева, Молада,

Хацар-Шуал, Бала, Ецем,

Елтолад, Бетул, Хорма,

Ціклаг, Бет-Маркавот, Хацар-Суса,

Бет-Леваот, Шарухен: тринадцять міст із їхніми селами.

Аїн, Ріммон, Етер, Ашан: чотири міста з їхніми селами,

і всі села навкруги цих міст аж до Ваалат-Беру до Рамат-Негеву. Це було спадкоємство синів Симеона за їхніми родинами.

Від наділу синів Юди взято наділ синів Симеона, бо наділ синів Юди був для них занадто великий, тому й одержали сини Симеона спадщину серед їхньої спадщини.

Третій жереб вийшов для синів Завулона, за їх родами. Границя їх уділу доходила до Саріду.

Далі здіймалась їхня границя на захід, до Марали, торкалась Дебешету й потоку, що проти Йокнеаму.

Потім повертала від Саріду на схід сонця до границі з Кіслот-Табором, виходила на Даврат і здіймалась на Яфію;

звідтіль проходила на схід у напрямку Гат-Хеферу до Ет-Каціну, виходила на Ріммон-Метоар до Неа.

Тоді загинала коло нього на північ на Ханнатон і кінчалась у Іфтах-Ел-долині.

Каттат, Нагалал, Шімрон, Їдала та Бет-Легем: дванадцять міст з їхніми селами.

Це було спадкоємство синів Завулона за їхніми родами, ці міста з їхніми селами.

Четвертий жереб вийшов для Іссахара, синів Іссахара за їхніми родами.

До їхнього наділу належали: Єзреел, Кесулот, Шунем,

Хафараїм, Шіон, Анахрат,

Рабіт, Кішіон, Авец,

Ремет, Ен-Ганнім, Ен-Хадда і Бет-Пацец.

Границя торкалась Тавору, Шахціми, Бет-Шемешу й кінчалась при Йордані: шістнадцять міст з їхніми селами.

Це спадщина коліна синів Іссахара за їхніми родами, міста з їхніми селами.

П'ятий жереб випав для коліна синів Ашера за їхніми родами.

До їхнього наділу належали: Хелкат, Халі, Бетен, Ахшаф,

Аламмелех, Амад, Мішал, границя їхня доходила до Кармелю на заході й до Шіхор-Лівнату.

Далі повертала на схід сонця до Бет-Дагону, торкалася Завулона й Іфтах-Ел-долини на півночі; йшла до Бет-Емеку і на Неієл і виходила до Кавулу, з лівого боку,

на Еврон, Рехов, Хаммон і Кану аж до Великого Сидону.

Тоді повертала до Рами й аж до укріпленого міста Тиру; звідтіль загинала на Хосу й кінчалась над морем, від Хелеву до Ахзіву, -

Умма, Афек і Рехов: двадцять два міста з їхніми селами.

Таке було спадкоємство коліна синів Ашера за їхніми родами, оці міста з їхніми селами.

Для синів Нафталі випав шостий жереб, за різними родами синів Нафталі.

Границя їхня йшла від Хелефа, від Елон-Бецаананніму, Адамі-Некеву та Явнеелу до Лаккума й кінчилась при Йордані;

повертала на захід до Азнот-Тавору, а звідси виходила на Хукок і стикалась на півдні з Завулоном, на заході з Ашером і з Юдою коло Йордану на схід сонця.

Укріплені міста були: Ціддім, Цер, Хаммат, Раккат, Кіннерет,

Адама, Рама, Хацор,

Кадеш, Едреї, Ен-Хацор,

Ірон, Мігдал-Ел, Хорем Бет-Анат, Бет-Шемеш: дев'ятнадцять міст з їхніми селами.

Таке було спадкоємство коліна синів Нафталі за їхніми родами, міста з їхніми селами.

Для коліна синів Дана випав жереб сьомий, за їхніми родами.

Границя їх наділу була: Цора, Ештаол, Ір-Шемеш,

Шаалабін, Аялон, Ітла,

Елон, Тімна, Екрон,

Елтеке, Гіббетон, Ваалат,

Єгуд, Бне-Берак, Гат-Ріммон,

Ме-Яркон, Раккон з округою, що проти Яфо.

Але наділ синів Дана був занадто тісний для них. Тому й рушили сини Дана війною на Лешем, здобули його, побили лезом меча й, зайнявши його, осілись у ньому й назвали Лешем-Дан, за іменем предка свого Дана.

Таке спадкоємство коліна синів Дана за їхніми родами: ці міста з їхніми селами.

Як же скінчили сини Ізраїля поділ землі на наділи, то дали серед себе частину у спадщину Ісусові Навинові.

Вони йому дали за Господнім велінням місто, яке він побажав, тобто Тімнат-Серах на Ефраїм-горах. Відбудував він його й осівсь у ньому.

Це ті наділи, що їх поділили жеребом священик Єлеазар, Ісус Навин та голови родин колін Ізраїля, в Шіло, перед Господом, при вході в шатро зборів. Так закінчили вони поділ краю.

Переклад Огієнка

А другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми родами. І був їхній спадок серед спадку Юдиних синів.

І був їм у спадку: Беер-Шева, і Молада,

і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем,

і Елтолад, і Бетул, і Хорма,

і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса,

і Бет-Леваот, і Шарухен, тринадцять міст та їхні оселі.

Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі.

А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами.

З наділу Юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини в середині їхнього спадку.

А третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду.

І підіймається їхня границя до Яму та Мар'али, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму,

і вертається з Саріду на схід, до сходу сонця, на границю Кіслот-Фавору, і виходить до Доврату, і підіймається до Яфія.

А звідти переходить на схід, на схід до Ґат-Хеферу, Ет-Каціну, до Ріммон-Гамметоару, до Неї.

І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Ґе-°фтах-Елі.

І Каттат, і Нагалал, і Шімрон, і °д'ала, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі.

Це спадок Завулонових синів за їхніми родами, оці міста та їхні оселі.

Четвертий жеребок вийшов Іссахарові, Іссахаровим синам за їхніми родами.

І була їхня границя: їзреел, і Кесуллот, і Шунем,

і Хафараїм, і Шіон, і Анахарат,

і Раббіт, і Кішйон, Евес,

і Ремет, і Ен-Ґаннім, і Ен-Хадда, і Бет-Паццец.

І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми, і Бет-Шемету, і їхня границя закінчується при Йордані, шістнадцять міст та їхні оселі.

Оце спадок племени Іссахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі.

А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами.

І була їхня границя: Хелкат, і Халі, і Бетен, і Ахшат,

і Алламмелех, і Ам'ад, і Міш'ал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату,

і вертається на схід сонця до Бет-Даґону, і дотикається Завулона та Ґе-°фтах-Елу, на північ Бет-Гаемеку та Ніелу, і виходить до Кавулу зліва.

І Еврон, і Рехов, і Хаммон, і Кана аж до Сидону Великого.

І вертається та границя до Рами та аж до міста Мівцар-Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву,

і Умма, і Афек, і Рехов, двадцять і двоє міст та їхні оселі.

Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок, для синів Нефталимових за їхніми родами.

І була їхня границя: від Хелефу, від Елону при Цаананнімі, і Адамі Ганнекев, і Явнеїл аж до Лаккуму, і кінчалася вона при Йордані.

І повертається та границя на захід до Ашнот-Фавору, і виходить звідти до Хуккоку та дотикається Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йордані на схід сонця.

А міста твердинні: Ціддім, Цер, і Хаммат, Раккат і Кіннерет,

і Адама, і Рама, І Хацор,

і Кедеш, і Едреї, і Ен-Хасор,

і °р'он, і Міґдал-Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет-Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі.

Оце спадок племени синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі.

А племені Данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок.

І була границя їхнього насліддя: Цор'а, і Ештаол, і Ір-Шемеш,

і Шаалаббін, і Айялон, і °тла,

і Елон, і Тімната, і Екрон,

і Елтеке, і Ґіббетон, і Баалат,

і Єгуд, і Бене-Берак, і Ґат-Ріммон,

і Ме-Яркон, і Раккон із границею навпроти Яфи.

І вийшла границя Данових синів від них. А Данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я: Дан, як ім'я їхнього батька Дана.

Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

І скінчили вони посідати Край згідно з його границями. І дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе.

На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав: Тімнат-Серах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому.

Оце той спадок, що священик Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком у Шіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити Край.

Переклад Куліша

Жереб другий вийшов Симеонові, про (деякі) родини в поколїннї синів Симеонових; а часть їх містилася серед наслїдньої держави Юдиних синів.

В удїлї їх були: Вирсавія, Саба і Молада,

Газар-Шуал, Вала й Азем,

Елтолад, Бетул і Хорма,

Зиклаг, Бет-Маркабот і Газар-Суса,

Бет-Лебаот і Сарухен - тринайцять міст з їх селами,

Анн, Риммон, Етер та Ашан - чотири міста з їх селами,

І всї села навкруги названих городів аж до Баалат-Беера або Рами полуденньої. Се часть (деяких) родин у поколїннї Симеоновому.

Від участку синів Юдиних взято удїл синів Симеонових; земляний бо надїл синів Юдиних був надто великий про них, тож й одержали Симеонїї наслїдню державу в серединї їх паю.

Третий жереб вийшов про (деякі) родини Зебулона, і займище наслїдньої держави їх доходило до Сарида;

Гряниця ж їх тягнеться вгору до моря і до Марела, торкається до Даббесета, і впирається в річку, що перед Йокнеамом;

На схід сонця же повертає від Сарида на займище Кислот-Таборське, відсї йде на Даверат та тягнеться на Яфію;

Звідтіля проходить на схід сонця повернувшись на Гет-Хефер, на Ітту-Казин і йде далїй на Риммон, Мітоар і Нею;

Тодї повертає від півночі на Ханнатон, а кінчається в Іфтах-Ел долинї;

Дальше Каттаф, Нагалал, Симрон, Ідеала та Бетлеєм - дванайцять міст з їх селами.

Се наслїдня держава (деяких) родин Зебулона, се міста з їх селами.

Четвертий жереб, вийшов Іссахарові про (деякі) родини Іссахара;

А границями їх були: Езреель, Кесуллот і Сунем,

Хафараім, Шіон й Анахарат,

Раввит, Кишіон й Авез,

Ремот, Ен-Ганним, Ен-Хадда, та Бет-Пазез;

І торкається гряниця до Табора, та до Сагазима, та до Бет-Самиса, а кінчалась гряниця їх на Йорданї - шіснайцять міст із їх селами.

Се наслїдня держава (деяких) родин Іссахарових, се городи й села їх.

Пятий жереб вийшов про (деякі) родини в поколїннї Ассера;

А границї їх були Хелкат, Халі, Бетен і Ахсаф,

Аламелех, Амад і Мишал, а впирається границя в Кармел з західнього боку і в Сихор-Ливнат;

Тодї повертає назад на схід сонця на Бет-Дагон, торкається до Зебулона та до Іфтах-Ел долини на півночі, та до Бет-Емек і Неіел, і йде на Кабул з лївого боку;

Дальше Геброн, Рехов, Хаммон та Кана, до великого Сидону;

Тодї повертає гряниця назад до Рами та до утвердженого Тирус-города, і повертає гряниця на Хос, а кінець їй над морем у Ахсиві містечку;

А до того Умма, Афек та Рехоб: двайцять і два городи з їх селами.

Се наслїдня держава (деяких) родин у поколїннї Ассер, се міста з їх селами.

Про Нафталїя жереб шестий, про (деякі) родини синів Нафталїєвих;

Гряниця їх ійшла від Хелефа, від дуброви, що при Заннанимі, до Адами-Некеба й Ябнеїла та аж до Лаккума, та кінчилась на Йорданї;

Звідсї гряниця повертає на захід сонця на Аснот-Табор, а звідти йде на Гуккок, і стикається на полуднї з Забулоном, а з Ассиром стикається від заходу, до Юди же й Йорданї від сходу сонця.

А утверджені міста були: Зиддим, Зер, Гаммат, Раккат і Хинерет,

Адама, Рама й Асор,

Кедес, Едрея і Ен-Газор,

Іреон, Мигдал-Ел, Горем, Бет-Аннат і Бетсамис - девятнайцять городів з їх селами.

Се була наслїдня держава (деяких) родин у поколїннї синів Нафталїєвих, се міста з їх селами.

Про (деякі) родини в поколїннї синів Данових вийшов жереб семий;

А границею наслїдньої держави їх були: Зора, Естайол, та Ір-Семеш,

Шаалаввин, Аіалон, Іла,

Елон, Тимната й Екрон,

Елтеке, Гиббетон і Баалат,

Ігуд, Бене-Барак і Гат-Риммон,

Ме-Яркон і Раккон вкупі з займищем проти Йоппії. І вийшов пай синів Данових надто малий для них.

Тодї Данії вийшли на війну проти Ласем, звоювали його та й підневолили в крівавому бою, і взяли його в свою державу та й осїлись у ньому і проложили йому прізвище Ласем-Дан в імя предка свого Дана.

Се наслїдня держава (деяких) родин у поколїннї Дана, се городи з їх селами.

Як же скінчили вони подїл землї по гряницям її, тодї надїлили сини Ізраїля наслїдню державу Йозуйові Нуненкові серед себе.

По обітницї Господнїй надїлили вони йому місто, яке собі бажав, се б то Тамнат-Сараа на Ефраїмових горах. І укріпив він місто і осївсь у йому.

Се та наслїдня дїлениця, що подїлили по жеребам Елеазар сьвященник та Йозуа Нуненко та голови в поколїннях Ізрайлевих у Силомі перед Господом при входї в громадський намет. І сим робом закінчили вони подїл (обітованої) землї.

Переклад УБТ Турконяка

І вийшов другий жереб Симеонові, і їхнє насліддя було між насліддям синів Юди.

І їхнє насліддя було: Вирсавія і Савея і Молада

і Асерсуал і Ватул і Вола і Асом

і Елтулад і Ерма

і Секела і Ветаммархавот і Асерсусім

і Ветлават, тринадцять міст і їхні поля і їхні села.

Аїн і Реммон і Етер і Асан, чотири міста і їхні села,

що довкруги цих міст аж до Ваалетвиррамота, коли йти до Ямета на південь. Це насліддя племени синів Симеона за їхніми родами.

Від насліддя Юди насліддя племени синів Симеона, бо часть синів Юди була більша від їхньої. І унаслідили сини Симеона посеред їхнього насліддя.

І третий жереб випав на Завулона за їхніми родами. І границі їхнього насліддя будуть аж до Саріда.

Їхні границі: Море і Марала і дійде до Давастея до долини, яка є напроти лиця Єкнама,

і повернеться від Саріда напроти зі сходу Самси до границь Хасалота і Тавора і перейде до Даврата і піднесеться до Яфаґея

і звідти перейде напроти на схід до Ґетти до міста Касіма і перейде до Реммона Амматарім Аннуя

і перейде до границь на північ до Еннатота, і їх вихід (кінець) буде у Ґайєфтаїлі

і Каттаті і Наалолі і Семроні і Ядилі і Вефлеемі.

Це насліддя племени синів Завулона за їхніми родами, це міста і їхні села.

І четвертий жереб випав Іссахарові.

І їхні границі були Єзраїл і Ахаселот і Сунам

і Афераїм і Сіян і Ренат і Анарет

і Раввот і Кесіон і Аеме

і Рамат і Інґаннім і Інадда і Ветфасис,

і прийде границя до Тавота і до Сасіми при морі і Ветсмаса, і вихід (кінець) їхніх границь буде Йордан.

Це насліддя племени синів Іссахара за їхніми родами, міста і їхні хутори.

І пятий жереб випав Асирові за їхніми родами.

І їхні границі були: Хелкат і Оолі і Ватне і Ахсаф

і Амад і Масал і дійде до Кармила до моря і Сіора і Лаваната

і повернеться зі сходу сонця до Витдаґона і дійде до Завулона і в Ґаї Єфтаїл на півночі, і вийдуть границі до Сафтавитаемека і підуть по границях Аніїла і перейде до Хавола з ліва

і Ахрана і Роова і Амона і Кани аж до великого Сидона,

І границі повернуться до Рами і до сильного міста Тирійців, і повернуться границі до Оси, і його вихід (кінець) буде море і від помірів Ахзіфа

і Амми і Афека і Раова, двадцять два міста.

Це насліддя племени синів Асира за їхніми родами, їхні міста і їхні села.

І Нефталімові випав шостий жереб.

І їхні границі були: Меелеф і Маилон і Весенанім і Арме і Накев і Явнил аж до Лаки, і його виходи (кінець) були Йордан.

І повернуться границі до моря Азанота Тавора і перейде звідти до Ікока і піде до Завулона з півдня і Асира, дійде до моря (заходу), і Йордан зі сходу сонця.

І міста Тирійців обведені муром: Тирос і Амат і Реккат і Хенерет

і Адамі і Рама і Асор

і Кедес і Едраї і джерело Асор

і Яріон і Маґдаліїл, Орам і Ветанат і Тасмус, девятнадцять міст.

Це насліддя племени синів Нефталіма.

І Данові випав сьомий жереб.

І їхні границі були: Сараа і Естаол і місто Самес

і Салавін і Яалон і Єтла

і Елон і Тамна і Аккарон

і Елтеко і Ґаватон і Ваалон

і Ют і Ваниварак і Ґетреммон,

і від границь Єраконського моря близько до Йоппії.

Це насліддя племени синів Дана за їхніми родами, їхні міста і їхні села.І не вигнали сини Дана Аморрея, що гнітив їх в горах. І не дали їм Аморреї зійти до долини і вимогли в них часті їхньої границі.

І пішли сини Юди і воювали проти Лахіса і взяли його і побили його лезом меча і поселилися в ньому і назвали його імя Ласендак.І Аморрей остався жити в Еломі і в Саламіні. І затяжіла рука Ефраїма на них, і стали їм носіями данини

і пішли унаслідити землю за своїми границями. І дали ізраїльські сини жереб Ісусові синові Навина за божим приказом між собою,

і дали йому місто, яке просив, Тамнасарах, яке є в горі Ефраїма. І збудував місто і замешкав в ньому.

Це поділи, які дав в насліддя Елеазар священик і Ісус син Навина і старшини родів в ізраїльських племенах за жеребами в Сило перед Господом при дверях шатра свідчення. І пішли розділити землю.

Російський синодальний переклад

Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их; и был удел их среди удела сынов Иудиных.

В уделе их были: Вирсавия или Шева, Молада,

Хацар-Шуал, Вала и Ацем,

Елтолад, Вефул и Хорма,

Циклаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса,

Беф-Леваоф и Шарухен: тринадцать городов с их селами.

Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре города с селами их,

и все села, которые находились вокруг городов сих даже до Ваалаф-Беера, или южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых, по племенам их.

От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела.

Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида;

предел их восходит к морю и Марале и примыкает к Дабешефу и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом;

от Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислоф-Фавора; отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафие;

отсюда проходит к востоку в Геф-Хефер, в Итту-Кацин, и идет к Риммону, Мифоару и Нее;

и поворачивает предел от севера к Ханнафону и оканчивается долиною Ифтах-Ел;

далее: Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем: двенадцать городов с их селами.

Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам; вот города и села их.

Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара, по племенам их;

пределом их был: Изреель, Кесуллоф и Сунем,

Хафараим, Шион и Анахараф,

Раввиф, Кишион и Авец,

Ремеф, Ен-Ганним, Ен-Хадда и Беф-Пацец;

и примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана: шестнадцать городов с селами их.

Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их; вот города и села их.

Пятый жребий вышел колену сынов Асировых, по племенам их;

пределом их были: Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсаф,

Аламелех, Амад и Мишал; и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Ливнафу;

потом идет назад к востоку солнца в Беф-Дагон, и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел с севера, в Беф-Емек и Неиел, и идет у Кавула, с левой стороны;

далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона великого;

потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира, и поворачивает предел к Хоссе, и оканчивается у моря, в местечке Ахзиве;

далее: Умма, Афек и Рехов: двадцать два города с селами их.

Вот удел колена сынов Асировых, по племенам их; вот города и села их.

Шестой жребий вышел сынам Неффалима, сынам Неффалима по племенам их;

предел их шел от Хелефа и от дубравы, что в Цананниме, к Адами -Некеву и Иавнеилу, до Лаккума, и оканчивался у Иордана;

отсюда возвращается предел на запад к Азноф-Фавору и идет оттуда к Хуккоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана, от востока солнца.

Города укрепленные: Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и Хиннереф,

Адама, Рама и Асор,

Кедес, Едрея и Ен-Гацор,

Иреон, Мигдал-Ел, Хорем, Беф-Анаф и Вефсамис: девятнадцать городов с их селами.

Вот удел колена сынов Неффалимовых по племенам их; вот города и села их.

Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой;

пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,

Шаалаввин, Аиалон и Ифла,

Елон, Фимнафа и Екрон,

Елтеке, Гиввефон и Ваалаф,

Игуд, Бене-Верак и Гаф-Риммон,

Ме-Иаркон и Ракон с пределом близ Иоппии. И вышел предел сынов Дановых мал для них.

И сыны Дановы пошли войною на Ласем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени Дана, отца своего.

Вот удел колена сынов Дановых, по племенам их; вот города и села их.

Когда окончили разделение земли, по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину:

по повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил, на горе Ефремовой; и построил он город и жил в нем.

Вот уделы, которые Елеазар священник, Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых, по жребию, в Силоме, пред лицем Господним, у входа скинии собрания. И кончили разделение земли.