15

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Наділ, що випав за жеребком колінові синів Юди за родами їхніми, йшов до границі Едому, на півдні до Сін-пустині, на самому краї від півдня.

Південна їхня границя йшла від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь,

і сягала на південь від Акрабім-звищення, проходила через Сін і тяглась угору на південь від Кадеш-Барне, далі проходила через Хецрон, підіймалась на Адар, повертала на Каркаа,

звідтіль тягнулась на Ацмон, виходила до Єгипетського потоку й кінчилася при морі. Така була південна їхня границя.

Східньою границею було Солоне море аж до йорданського гирла. Границя з північного боку йшла від морської затоки при йордановім гирлі,

здіймалась угору на Бет-Хоглу, проходила на північ від Бет-Арави, йшла до гори по скелі Богана, Рувимового сина;

далі здіймалася до Девіру від Ахор-долини, завертала на північ до Гілгалу, що навпроти Адуммім-звищення, що на півдні від потоку; тоді тягнулась на Ен-Шемеш-води й виходила до Ен-Рогелу.

Звідси границя йшла вгору долиною Бен-Гінном, південним схилом Євусу, тобто через Єрусалим, далі здіймалась на верх тори, що над Гінном-долиною, на захід, на північному кінці Рефаїм-долини.

Від верха ж гори границя повертала до джерела вод Нефтоаху, виходила до міста Ефрон-гори й звертала на Ваалу, тобто Кіріят-Єарім.

Від Ваали звертала на захід до Сеїр-гори, тягнулась далі на північнім схилі Єарім-гори, тобто Кесалону, і спустившись до Бет-Шемешу, проходила через Тімну.

Далі сягала Екрон-схилу на півночі, повертала до Шікрону, проходила через Ваала-гору, йшла до Явнеелу і кінчалася край моря.

Границею на заході було Велике море й приморська смуга. Такі були навкруги границі синів Юди, що оточували їхні роди.

Калевові ж, синові Єфунне, за Господнім велінням до Ісуса, дана була частина між синами Юди: місто Арба, батька Анака, тобто Хеврон.

Калев вигнав звідтіль трьох синів Анака: Шешая, Ахімана й Талмая, дітей Анака.

Звідси він пішов на мешканців Девіру, що перше звався Кіріят-Сефер.

І сказав Калев: “Хто розіб'є і здобуде Кіріят-Сефер, тому дам дочку мою Ахсу за жінку.”

І здобув його Отнієл, син Кеназа, брата Калева, і цей дав йому свою дочку Ахсу за жінку.

І як вона прибула, підмовив її просити в батька поле, і як вона злізла з осла, Калев сказав їй: “Що з тобою?”

А вона: “Дай мені, каже, дарунок; бо ти дав мені сухий степ, дай же мені джерела вод.” І дав він їй горішні і долішні джерела.

Ось наділ коліна синів Юди, за їхніми родами:

на самому краю коліна синів Юди, в напрямку до едомської границі, на півдні, були міста: Кавцел, Едер, Ягур,

Кіна, Дімона, Адада,

Кадеш, Хацор, Ітнан,

Зіф, Телем, Беалот,

Хацор Хадатта, Керійот Хецрон, тобто Хацор,

Амам, Шема, Молада,

Хацар-Гадда, Хешмон. Бет-Пелет,

Хацар-Шуал, Бер-Шева, Бізйотія,

Ваала, Ійїм, Ецем,

Елтолад, Кесіл, Хорма,

Ціклаг, Мадманна, Сансанна,

Леваот, Шілхім і Ен-Ріммон; усього двадцять дев'ять міст із їхніми селищами.

На поділлі: Ештаол, Цора, Ашна,

Заноах, Ен-Ганнім, Таппуах, Енаїм,

Ярмут, Адуллам, Сохо, Азека,

Шаараїм, Адітаїм, Гедера, Гедеротаїм: чотирнадцять міст з їхніми селами.

Ценан, Хадаша, Мігдал-Гад,

Ділеан, Міцпа, Йоктел,

Лахіш, Боцкат, Еглон,

Каббон Лахмас, Кітліш,

Гедерот, Бет-Дагон, Наама, Македа: шістнадцять міст з їхніми селищами.

Лівна, Етер, Ашан,

Іфтах, Ашна, Неців,

Кеїла, Ахзів і Мареша: дев'ять міст із їхніми селами.

Екрон, із своїми містами й селами;

і від Екрону до моря все, що коло Ашдоду, з належними селами,

Ашдод із своїми містами й селами, Газа із своїми містами й селами, до Єгипетського потоку й Велике море з приморською смугою.

По горах же Шамір, Яттір, Сохо,

Данна, Кіріят-Санна, тобто Девір,

Анав, Ештемоа, Анім,

Гошен, Холон і Гіло: одинадцять міст із їхніми селами.

Арав, Дума, Ешан,

Янум, Бет-Таппуах, Афека,

Хумта, Кіріят-Арба, тобто Хеврон, і Ціор: дев'ять міст із їхніми селами.

Маон, Кармель, Зіф, Ютта,

Єзреел, . Йокдам, Заноах,

Каїн, Гівеа, Тімна: десять міст із їхніми селами.

Халхул, Бет-Цур, Гедор,

Маарат, Бет-Анот, Елтекон: шість міст із їхніми селами.

Кіріят-Ваал, тобто Кіріят-Єарім, Рабба: два міста з їхніми селами.

У пустині: Бет-Арава, Міддін, Сехаха,

Нівшан, Солоне-місто та Ен-Гадді: шість міст із їхніми селами.

Однак же євусіїв, мешканців єрусалимських, не здолали повиганяти сини Юди, і живуть вони з синами Юди в Єрусалимі по цей день.

Переклад Огієнка

І був жеребок для племени Юдиних синів за їхніми родами: до едомської границі пустиня Цін, на південь від теманського краю.

І була їм південна границя від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь.

І йде вона на південь від Маале-Акраббіму, і переходить до Ціну, і підіймається з півдня, від Кадеш-Барнеа й переходить до Хецрону, і підіймається до Аддару й обертається до Кар до Каркаї.

І переходить вона до Адмону, і йде до єгипетського потоку, і границя закінчується на захід. Це буде для вас південна границя.

А границя на схід Солоне море аж до кінця Йордану. А границя у бік півночі: від морської затоки з кінця Йордану,

і підіймається границя до Бет-Хоґли й переходить на північ від Бет-Гаарови; і підіймається та границя до Евен-Боган-Бен-Рувена.

І підіймається та границя від ахорської долини, а на півночі звертається до Ґілґалу, що навпроти Маале-Адумміму, що на південь від потоку. І переходить та границя до Ме-Ен-Шемешу, і закінчується при Ен-Роґелі.

І підіймається та границя до Ґе-Бен-Гінному побіч євусеянина з півдня, це Єрусалим. І підіймається та границя до верхів'я гори, що навпроти Ґе-Гінному на захід, що в кінці Емек-Рефаіму на північ.

І біжить та границя від верхів'я гори до джерела Ме-Нефтоаху, і йде до міст гори Ефрону; і біжить та границя до Баали, це Кір'ят-Єарім.

І обертається та границя з Баали на захід до гори Сеїр, і переходить до плеча гори Єарім з півночі, це Кесалон; і сходить до Бет-Шемешу й переходить до Тімни.

І йде та границя по край Екрону на північ, і біжить та границя до Шіккарону, і переходить до гори Баали, і йде до Явнеїлу. І границя закінчується при заході.

А західня границя до Великого моря. А границя ця границя Юдиних синів навколо за їхніми родами.

А Калеву, синові Єфуннеєвому, він дав частку серед Юдиних синів, за Господнім наказом до Ісуса, Кір'ят-Арби, батька велетнів, воно Хеврон.

І Калев повиганяв звідти трьох велетнів: Шешая, і Ахімана, і Талмая, уроджених велетнів.

І пішов він звідти до девірських мешканців, а ім'я Девіра давніше Кір'ят-Сефер.

І сказав Калев: Хто поб'є Кір'ят-Сефер та здобуде його, то дам йому дочку мою Ахсу за жінку.

І здобув його Отніїл, син Кеназів, брат Калевів. І він дав йому свою дочку Ахсу за жінку.

І сталося, коли вона відходила, то намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Калев сказав їй: Що тобі?

І вона сказала: Дай мені дар благословення! Бо ти дав мені землю суху, то даси мені це й водні джерела. І він дав їй Ґуллот горішній та Ґуллот долішній.

Оце спадок племени Юдиних синів за їхніми родами.

І були ті міста від краю племени Юдиних синів до едомської границі на півдні: Кавцеїл, і Едер, і Яґур,

і Кіна, і Дімона, і Ад'ада,

і Кедеш, і Хацор, і °тнан,

Зіф, і Телем, і Беалот,

і Хацор-Хадатта, і Керійот-Хецрон, це Хацор,

Амам, і Шема, і Молада,

і Хацор-Ґадда, і Хешмон, і Бет-Пелет,

і Хацар-Шуал, і Беер-Шева, і Бізйотея,

Баала, і Ійїм, і Ецем,

і Елтолад, і Хесіл, і Хорма,

і Ціклаґ, і Мадманна, і Сансанна,

і Леваот, і Шілхім, і Аїн, і Ріммон. Усіх міст двадцять і дев'ять та їхні оселі.

На Шефалі: Ештаол, і Цор'а, і Ашна,

і Заноах, і Ен-Ґаннім, Таппуах і Гаенам,

Ярмут, і Адуллам, Сохо й Азека,

і Шаараїм, і Адітаїм, і Ґедера, і Ґедеротаїм, чотирнадцять міст та їхні оселі.

Ценан, і Хадаша, і Міґдал-Ґад,

і Діл'ан, і Міцпе, і Йоктеїл,

Лахіш, і Боцкат, і Еґлон,

і Каббон, і Лахмас, і Кітліш,

і Ґедерот, Бет-Даґон, і Наама, і Маккеда, шістнадцять міст та їхні оселі.

Лівна, і Етер, і Ашан,

і °втах, і Ашна, і Неців,

і Кеіла, і Ахзів, і Мареша, дев'ять міст та їхні оселі.

Екрон і підлеглі міста його та оселі його.

Від Екрону й до моря усе, що при Ашдоді та їхні оселі.

Ашдод, підлеглі міста його та оселі його; Азза, підлеглі міста її та оселі її до єгипетського потоку, і море Велике, і границя.

І на горах: Шамір, і Яттір, і Сохо,

і Данна, і Кір'ят-Санна, він Девір,

і Анав, і Ештемо, і Анім,

і Ґошен, і Холон, і Ґіло, одинадцять міст та їхні оселі.

Арав, і Дума, і Еш'ан,

і Янім, і Бет-Таппуах, і Афека,

і Хумта, і Кір'ят-Арба, це Хеврон, і Ціор, дев'ять міст та їхні оселі.

Маон, Кармел, і Зіф, і Юта,

°зреїл, і Йокдеам, і Заноах,

Каїн, Ґів'а, і Тімна, десять міст та їхні оселі.

Халхул, Бет-Цур, і Ґедор,

і Маарат, і Бет-Анот, і Елтекон, шість міст та їхні оселі.

Кір'ят-Баал, він Кір'ят-Єарім, і Рабба, двоє міст та їхні оселі.

На пустині: Бет-Гаарава, Міддін, і Сехаха,

і Нівшан, і Ір-Гаммелах, і Ен-Ґеді, шість міст та їхні оселі.

А євусеян, мешканців Єрусалиму, Юдини сини не могли їх вигнати, і осів Євусеянин із Юдиними синами в Єрусалимі, і так є аж до цього дня,

Переклад Куліша

Удїл синів Юдиних по родинах їх випав такий: В межу з Ідумеєю був степ Син, від полудня, при кінцї Темана;

Їх полуденна гряниця сягала від кінця Солоного моря, від простираючогося на полуднє затоку його;

І простягалась на полуднє від Скорпіонового проходу до Зина і тягнулась на полуднє від Кадес-Барне, і підіймається просто на полуднє на Гезрон; та йде просто на Адар і повертає на Карка.

Звідтіля тягнеться на Азмон і йде далїй до Египецької річки, і кінчиться над морем. Се полудення гряниця.

Всхідньою ж гряницею служить Солоне море, аж до в'устя Йорданї. А гряниця від півночі починається від затоку морського від устя Йорданського.

Тодї підіймається гряниця вгору на Бет-Гоглу і йде на північ від Бет-Араби; далїй тягнеться гряниця вгору до Боганового Каменя, Рубененкового.

Відтак тягнеться гряниця вгору на Дебир від Ахор-долини та й повертає од півночі на Галгал, що стоїть навпроти проходу Адуммимського, що навпроти річки на полуднї. Тодї тягнеться гряниця на Ен-Семесову Воду і йде далїй до Рогел криницї.

Тодї тягнеться гряниця в долину сина Енномового на полуднє від нагірньої стїни Евузійської, се Ерусалим. Тодї тягнеться гряниця вгору на верх гори, що стоїть на захід сонця перед долиною Еннома і разом на північньому кінцї Рафаім-долини.

Від вершин же гори повертає до криницї Нефтоах-води і йде далїй на городи Ефрон-гори і повертає гряниця на Баалу, се Киріят-Ярим.

Від Баала ж повертає гряниця на захід сонця до Сеїр-гори, тягнеться дальше на північ нагірньої стїни Еаримської: се Кесалон, і йдучи на Бет-Самис, проходить через Тимну.

Тодї йде границя дальше на північ аж до нагірньої стїни Екронської, і повертає гряниця на Шикарон; проходить через Баал-гору, і йде далїй аж до Ябнеїла та кінчиться край моря.

Західню же гряницю робить скрізь велике море. Се гряниця навкруги синів Юдиних з їх родинами.

Калебові ж Єфуненкові дав земляний надїл між синами Юди, як заповідав Господь Йозейові: Арбів город, Енакового батька, се Геброн.

І повиганяв Калеб ізвідтіля три сини Енакові, Сесая, Ахимана і Талмая, потомків Енакових.

Звідсї він двинув проти осадників Дабирських; Дабир же прозивавсь перше Киріят-Сефер.

І обіцяв Калеб: Хто підневолить Киріят-Сефер й опанує його, віддам за того дочку мою Ахсу.

І опанував його Готониїл, син Кеназа, брата Калебового, і віддав за нього дочку свою Ахсу.

Як же вели її до його, навчено її бажати собі в батька її поля, і злїзла вона з осла, а Калеб спитав у її: Що тобі треба?

Вона ж відказала: Дай менї благословеннє; дав бо єси менї полуденню землю, дай же менї й криничані протоки. І дав їй Калеб криничані протоки верхові й криничані протоки низові.

Се наслїдня держава поколїння синів Юдиних по родинах їх:

Були ж міста на полуденньому краї поколїння Юдиного проти гряницї Ідумейської в полуденнїй країнї, ось які: Кавцеїл, Едер і Ягур,

Кина, Димона, Адада,

Кедес, Асор та Ітнан,

Зиф, Телем та Балот,

Газор-Хадата та Кіріат, Гезрон, інакше Газор,

Амам, Шема і Молада,

Газар-Гадда, та Хешмон та Бет-Палет,

Газар-Шуал, Беер-Себа і Визіотея, та й ті займища, що до них тягли,

Баала, Ім і Ацем,

Елтолад, Кезил і Хорма,

Циклаг, Мадмана, та Сансана,

Леваот, Шелихим, Аин і Риммон: усїх двайцять і девять міст із селами їх.

На поділлї: Ештаол, Зора і Ашна,

Заноах, Ен-Ганним, Таппуах, та Гаенам,

Ярмут, Одоллам, та Сохо і Азека,

Шаараім Адитаім Гедера або Гедеротаім - чотирнайцять міст із їх селами,

Зенан, Хадаша, та Мигдал-Гад,

Дилеян, Мицфе та Йоктеіл,

Лахис, Воцкат і Еглон,

Хаббон, Лахмас і Хитлис.

Гедерот, Бет-Дагон, Наема, та Македа - шіснайцять міст з їх селами.

Либна, Етер і Ашан,

Іфтах, Ашна, Незиб,

Кеіла Ахсиб та Мареша - девять городів з їх селами.

Екрон з його містами й селами,

І від Екрону та й до моря все, що коло Азота, з селами їх.

Азот, належні до нього міста й села його, Газа з її містами й селами, до річки Египецької. Західню ж гряницю значить скрізь велике море.

По горах же: Самир, Яттир і Сохо,

Данна, Киріат-Санна, се Дабир,

Анат, Ештемо й Аним,

Гозен, Холон та Гило - одинайцять городів з їх селами.

Араб, Дума, Ешан,

Янум, Бет-Таппуах і Афека,

Хумта, Киріат-Арба, се Геброн, та Цихор - девять міст із їх селами,

Маон, Кармил, Сиф і Юта,

Ізреель, Йокдам і Саноах,

Каин, Гива та Тимна - десять городів з їх селами,

Халхул, Бет-Зур і Гедор,

Маарат, Бет-Анот та Елтекон - шість городів з їх селами.

Киріат-Баал, се Киріат-Ярим, та Аравва - два міста з їх селами.

У степу: Бет-Арава, Миддин, Секаха,

Нибсан та Солоний город та Енгеди - шість городів з їх селами.

Та Евузіїв, осадників Ерусалимських, не змогли повиганяти сини Юдині, от і живуть Евузії з синами Юди в Ерусалимі по сей день.

Переклад УБТ Турконяка

І границі племени Юди за їхніми родами були від границь Ідумеї від пустині Сін на півдні аж до Кадиса.

І їхні границі були від півдня аж до часті солоного моря, від хребта, що іде на південь

і переходить напроти Акравінського виходу і відходить від Сенни і іде від півдня до Кадис Варни і відходить від Асорона і йде до Аддари і переходить на захід від Кадиса

і іде до Асемона і переходить аж до єгипетскої долини, і вихід (кінець) його границям при морі. Це є їхні границі з півдня.

І границі зі сходу: Все солоне море до Йордана. І їхні границі з півночі і від морського хребта і від часті Йордану,

виходять границі до Ветаґли і проходить на півночі до Ветарави, і ідуть границі до каменя Веона сина Рувима,

і приходять границі до четвертини долини Ахора, іде й до Ґалґала, що є напроти сходу до Аддаміна, що є до півдня долини, і переходить до води джерела сонця, і вихід (кінець) його буде джерело Роґил,

і іде границя до долини Оном на півдні Євуса з півдня [це є Єрусалим] і переходять границі на вершок гори, це є напроти лиця долини Онома до моря, яке є з часті землі Рафаїна на півночі,

і проходить границя з вершка гори до джерела води Нафта і переходить до гори Ефрона, і виведе границю до Ваала [це є місто Ярім],

і перейде границя від Ваала при морі і перейде до гори Ассари на півдні, міста Ярім з півночі [це є Хаслон] і зійде до міста сонця і перейде на південь,

і пройде границя на південь Аккарона на півночі, і перейде границя до Сакхарона і перейде гору Вали і перейде до Явнела, і буде вихід (кінець) границі при морі.

І їхні границі від моря (заходу): Велике море є границею. Це границі синів Юди довкруги за їхніми родами.

І дав Халевові синові Єфонії часть серед синів Юди через божий наказ, і дав йому Ісус місто Арвок місто-матір Енака [воно є Хеврон].

І вигубив звідти Халев син Єфонії трьох синів Енака Сусія і Толмія і Ахіма.

І Халев пішов звідти проти тих, що жили в Давірі, а раніше імя Давіра було Місто Писарів.

І сказав Халев: Хто візьме і виріже Місто Писарів і заволодіє ним, дам йому Ахсану мою дочку за жінку.

І взяв його Ґотоніїл син Кенеза молодший брат Халева, і дав йому Ахсану дочку його йому за жінку.

І сталося коли вона відходила і договорилася з ним, кажучи: Попрошу у мого батька поле, і вона закричала з осла. І сказав їй Халев: Що тобі є?

І сказала йому: Дай мені благословення, бо до землі Наґева віддав ти мене; дай мені Ґолатмена. І дав її Халев верхній Ґолатмен і нижній Ґолатмен.

Це насліддя племени синів Юди.

Були ж їхні міста: Перше місто племени синів Юди при границях Едома при пустині Кавсеїл і Едрей і Яґур

і Кіна і Дімона і Адада

і Кедес і Ітназіф

і Телем і Валот

і місто Асерон [це Асор],

Амам і Самаа і Молада

і Асерґадда і Ветфалет

і Асарсула і Версавея і їхні села і їхні двори,

Ваала і Авім і Асем

і Елтодад і Хасіл і Ерма

і Сікелеґ і Медевина і Сансанна

і Лавот і Селеїм і Реммон, двадцять девять міст і їхні села.

В рівнині: Естаол і Сараа і Асна

і Рамен і Зано і Адіатаїм і Інаїм

і Єрімут і Одоллам і Немра і Сохо і Азека

і Сарґарім і Ґадира і її села, чотирнадцять міст і їхні села.

Сеннан і Адаса і Маґдалґад

і Далаан і Масфа і Єхтаїл

і Лахіс і Вазкат і Аґлон

і Хавва і Ламас і Хатлос

і Ґадирот і Витдаґон і Нома і Макида, шістнадцять міст і їхні села.

Атер і Левна

і Єфта і Асенна і Кеїла

і Несів і Ахзів і Мариса і Едом, міст девять і їхні села.

Аккарон і його села і його двори.

І від Аккарона Ємна і всі, що є близько Асдода,

і його села і його двори. Ґаза і її села і її двори аж до єгипетского потоку. І велике море є границею.

І в горах: Сафір і Єтер і Сохо

і Ренна Місто Писарів [воно є Давір]

і Авов і Естемо і Анім

і Ґосом і Хілуон і Ґилон, міст десять і їхні села.

Ерев і Рума і Есан

і Янум і Веттапфуе і Афака

і Хаммата і місто Арво [це є Хеврон] і Сіор, міст девять і їхні села.

Маон і Хермел і Зіф і Єтта

і Єзраел і Єкдаам і Заноакім

і Ґаваа і Тамна, девять міст і їхні села.

Алул і Ветсур і Ґедор

і Марот і Ветанот і Елтекен, шість міст і їхні села.

Каріятваал [це місто Ярім] і Аревва, два міста і їхні села і їхні двори.

Ваддарґіс і Витарава і Мадон і Сохоха

і Невсан і міста солі і Інґадді, сім міст і їхні села.

І Євусей мешкав в Єрусалимі, і сини Юди не змогли їх вигубити. І жили Євусеї в Єрусалимі до цього дня.

Російський синодальний переклад

Жребий колену сынов Иудиных, по племенам их, выпал такой: в смежности с Идумеею была пустыня Син, к югу, при конце Фемана;

южным пределом их был край моря Соленого от простирающегося к югу залива;

на юге идет он к возвышенности Акраввимской, проходит Цин и, восходя с южной стороны к Кадес-Варне, проходит Хецрон и, восходя до Аддара, поворачивает к Каркае,

потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец сего предела есть море. Сей будет южный ваш предел.

Пределом же к востоку море Соленое, до устья Иордана; а предел с северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана;

отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до камня Богана, сына Рувимова;

потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адуммима, лежащего с южной стороны потока; отсюда предел проходит к водам Ен-Шемеша и оканчивается у Ен-Рогела;

отсюда предел идет вверх к долине сына Енномова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Енномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу;

от вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах и идет к городам горы Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф-Иарим;

потом поворачивает предел от Ваала к морю к горе Сеиру, и идет северною стороною горы Иеарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит чрез Фимну;

отсюда предел идет северною стороною Екрона, и поворачивает предел к Шикарону, проходит чрез гору Ваал и доходит до Иавнеила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет великое море.

Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон.

И Халеву, сыну Иефонниину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу; Кириаф -Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон.

И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых: Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых.

Отсюда пошел против жителей Давира (имя Давиру прежде было Кириаф-Сефер ).

И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену.

И взял его Гофониил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою.

Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе?

Она сказала: дай мне благословение; ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние.

Вот удел колена сынов Иудиных, по племенам их:

города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавцеил, Едер и Иагур,

Кина, Димона, Адада,

Кедес, Асор и Ифнан,

Зиф, Телем и Валоф,

Гацор -Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор,

Амам, Шема и Молада,

Хацар-Гадда, Хешмон и Веф-Палет,

Хацар-Шуал, Вирсавия и Визиофея,

Ваала, Иим и Ацем,

Елфолад, Кесил и Хорма,

Циклаг, Мадмана и Сансана,

Леваоф, Шелихим, Аин и Риммон: всех двадцать девять городов с их селами.

На низменных местах: Ештаол, Цора и Ашна,

Заноах, Ен-Ганним, Таппуах и Гаенам,

Иармуф, Одоллам, Сохо и Азека,

Шаараим, Адифаим, Гедера или Гедерофаим: четырнадцать городов с их селами.

Ценан, Хадаша, Мигдал-Гад,

Дилеан, Мицфе и Иокфеил,

Лахис, Воцкаф и Еглон,

Хаббон, Лахмас и Хифлис,

Гедероф, Беф-Дагон, Наема и Макед: шестнадцать городов с их селами.

Ливна, Ефер и Ашан,

Иффах, Ашна и Нецив,

Кеила, Ахзив и Мареша: девять городов с их селами.

Екрон с зависящими от него городами и селами его,

и от Екрона к морю все, что находится около Азота, с селами их,

Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и великого моря, которое есть предел.

На горах: Шамир, Иаттир и Сохо,

Данна, Кириаф-Санна, иначе Давир,

Анаф, Ештемо и Аним,

Гошен, Холон и Гило: одиннадцать городов с их селами.

Арав, Дума и Ешан,

Ианум, Беф-Таппуах и Афека,

Хумта, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор: девять городов с их селами.

Маон, Кармил, Зиф и Юта,

Изреель, Иокдам и Заноах,

Каин, Гива и Фимна: десять городов с их селами.

Халхул, Беф-Цур и Гедор,

Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами.

Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим, и Аравва: два города с их селами.

В пустыне: Беф-Арава, Миддин и Секаха,

Нившан, Ир-Мелах и Ен-Геди: шесть городов с их селами.

Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня.